Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Alzelon 3mg Kapsül Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Psikoanaleptikler » Anti Demans İlaçlarAlzheimer İlaçları » Antikolinesterazlar » Rivastigmin

KULLANMA TALİMATI

ALZELON 3 mg Kapsül Ağız yolu ile alınır.

Etkin madde:

Her bir kapsül 3 mg rivastigmin içerir (rivastigmin hidrojen tartarat şeklinde)

Yardıma maddeler:

Hidroksipropil metil selüloz, Mikrokristalin selüloz. Silikon dioksit. Magnezyum stearat, Titanyum dioksit (El71), Kırmızı demir oksit (Ei 72), San demir oksit (El72), Jelatin

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu kullanma talimatında:


1. ALZELON nedir ve ne için kullandır?


2. ALZELON'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ALZELON nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. ALZELON'un saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

L ALZELON nedir ve ne için kullanılır?

ALZELON, turuncu renk gövdesi ve turuncu renk kapağı olan bir kapsül içerisinde, beyaz renkte bir tozdur. Her bir kapsül rivastigmin hidrojen tartarat şeklinde 3 mg rivastigmin içerir.
ALZELON, 28 kapsül içeren blister ambalajlarda takdim edilmektedir.
ALZELON, kolinesteraz inhibitörleri olarak isimlendirilmiş maddeler sınıfına dahildir. Alzheimer veya Parkinson hastalığı olan hastalarda hafıza bozukluğunun tedavisinde kullanılır.

2. ALZELON'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Bu kullanma talimatında yer alan bilgilerden farklı bile olsalar doktorunuz tarafından size verilen tüm talimatları dikkatle izleyiniz.
ALZELON'u kullanmadan önce aşağıdaki bilgileri okuyunuz.

ALZELON'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• Rivastigmine ya da ALZELON'un içerdiği yardımcı maddelere aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,
• ALZELON ile aynı tipteki ilaçlara karşı alerjik tepkiniz var ise,
• Karaciğeriniz ile ilgili sorunlarınız var ise
Bu durumları ALZELON'u kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz.

ALZELON'ıı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:
• Düzensiz kalp atışınız varsa ya da geçmişte bu tip bir durum yaşadınızsa,
• Aktif mide ülseriniz varsa ya da geçmişte bu tip bir durum yaşadınızsa,
• İdrar yapmada zoriuklarınız varsa ya da geçmişte bu tip bir durum yaşadınızsa,
• Nöbetler (krizler ya da konvülziyonlar) geçiriyorsanız ya da geçmişte bu tip bir dunun
yaşadınızsa,
• Astım veya şiddetli solunum yolu hastalığınız varsa ya da geçmişte bu tip bir durum yaşadınızsa,
• Mide bulantısı ya da kusmak gibi sindirim sistemi ile ilgili reaksiyonlar yaşadınızsa,
• Titreme şikayetiniz varsa.
Eğer bu uygulamalardan herhangi birisi sizde var İse, bu ilacı kullandığınız zaman doktorunuz sizi daha yakından takip etmeye ihtiyaç duyabilir.
Eğer birkaç gün ALZELON kullanmadıysanız, doktorunuza danışmadan yeni bir doz almayınız.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza damamız.


ALZELON'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

ALZELON'u bir defa kahvaltınız ile ve bir defa akşam yemeğiniz ile biriikte olmak üzere günde iki kez alabilirsiniz. Kapsülleri açmadan ya da ezmeden bir içecek ile birlikte alınız.

Hamilelik

İlac} kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz. Hamilelik durumunda, ALZELON'un yararlan doğmamış çocuğunuz üzerindeki oluşabilecek etkilerine karşılık değerlendirilmelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


ALZELON ile tedaviniz sırasında bebeğinizi emzirmeyiniz.

İlk


Araç ve makine kullanımı

Doktorunuz hastalığınızın güvenli olarak araç ve makine kullanmaya izin verip vermediğini size söyleyecektir. ALZELON tedavinin başında ya da doz arttırıldığı zaman baş dönmelerine ve uyku haline neden olabilir. Bu nedenle, bu tür faaliyetlerle meşgul olmadan önce ilacın hangi etkilere neden olabileceğini Öğrenmek için beklemelisiniz.

ALZELON'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ALZELOTS'un içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşın bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız, dozu değiştirmeniz ve/veya başka önlemler almanız gerekebilir:
• ALZELON ile etkileri benzer olan diğer ilaçlar (kolinomimetik ajanlar) ya da antikolineıjik ilaçlar.
• ALZELON alırken ameliyat olmak zorunda kalırsanız, herhangi bir anestezi verilmeden önce doktorunuzu bilgilendirmelisiniz çünkü ALZELON anestezi sırasında bazı kas gevşeticilerin etkilerini arttırabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ALZELON nasıl kullanılır?

Bu kullanma talimatında yer alan bilgilerden farklı bile olsalar doktorunuz tarafından size
verilen tüm talimatları dikkatle izleyiniz.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar;

Doktorunuz, düşük doz İle başlayarak ve tedaviye nasıl yanıt verdiğinize bağlı olarak, dozu giderek arttırarak, ne kadar ALZELON kullanacağınızı size söyleyecektir.
• En yüksek doz günde 2 kez olmak üzere 6 mg olmalıdır.
• İlacınızdan yararlanmak için her gün kullanmalısınız.
• ALZELON'u kullandığınızı sağlık görevlisine söyleyiniz. Ayrıca ilacı birkaç gün almadıysanız da ilgiliyi haberdar ediniz
• Bu ilacın reçete edilmesi uzman tavsiyesini ve tedavinin yararlarının periyodik değerlendirmesini gerektirir.
• Doktorunuz siz bu ilacı alırken ağırlığınızı ayrıca takip edecektir.

Uygulama yolu ve metodu:

• Kapsülleri açmadan ya da ezmeden bir içecek ile birlikte yutunuz.
• ALZELON'u bir defa kahvaltınız ile ve bir defa akşam yemeğiniz İle birlikte olmak üzere günde iki kez almalısınız.

Değişik yaş gruplan: Çocuklarda kullanım:

ALZELON'un çocuklarda kullanımı ile ilgili çalışma bulunmamaktadır ve bu nedenle ALZELON'un çocuklarda kullanımı tavsiye edilmemektedir.

Yaşlılarda kullanım:

ALZELON'un yaşlılarda kullanımına ilişkin özel bir doz önerisi yoktur,

özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek ya da karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda özel bir doz önerisi yoktur.
Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.
İlacınızı zamanında almayı unutmaymız.
Doktorunuz ALZELON ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Eğer ALZELON'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacımı ile konulunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ALZELON kullandıysanız:

ALZELON dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Kaza ile size verilen miktardan daha fazla ALZELON aldığınızı anlarsanız doktorunuza bildiriniz.
Tıbbi müdahale görmeniz gerekebilir. Kaza ile çok fazla ALZELON alan bazı insanlar, bulantı, kusma, ishal, yüksek kan basıncı ve sanrılar (halüsİnasyonlar) geçirmişlerdir. Kalp atışında yavaşlama ve baygınlık meydana gelebilir.

ALZELON'u kullanmayı unutursanız

Eğer birkaç gün boyunca ALZELON almadınız ise doktorunuz ile konuşuncaya kadar bir sonraki dozu almayınız.
Eğer ALZELON'un bir dozunu almayı unuttuğunuzu fark ederseniz, bekleyiniz ve her zamanki saatinde bir sonraki dozu alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


ALZELON ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

ALZELON ile tedavinizi yarıda kesmeyiniz yoksa istenilen sonucu alamazsınız. Doktorunuz size ALZELON'u ne kadar süreyle kullanacağınızı söyleyecektir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ALZELON'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
ilaç tedavinizin başlangıcında ya da doz yükseltildiği zaman yan etkileri daha fazla gönnenize neden olabilir. Yan etkiler büyük bir olasılıkla vücudunuzun ilaca alışmasıyla aşamalı olarak ortadan kaybolacaktır.
Yan etkiler aşağıda sıralanmıştır:
Mide bulantısı, kusma, ishal, baş dönmesi ve iştahsızlık gibi sindirim sistemi ile ilgili etkiler çok yaygın görülen yan etkilerdir (10 hastada 1 hastadan daha fazla).
Diğer yaygın görülen yan etkiler (10 hastada 1 hastadan daha az 100 hastada 1 hastadan daha fazla); Huzursuzluk (ajitasyon), zihin karışıklığı (konfûzyon), baş ağrısı, uyku hali, titreme, mide ağrıları, yemekten sonra midede rahatsızlık, terleme, yorgunluk, zayıflık, genel iyi olmama hissi ve kilo kaybı.

Aşağıdakilerdcn biri olursa, ALZELON'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yaygın olmayan (100 hastada I hastadan daha az ama 1000 hastada 1 hastadan daha fazla);
• Bunalım
• Bayılmak
Seyrek (1000 hastada 1 hastadan daha az ama 10,000 hastada 1 hastadan daha fazla):
• Nöbetler (krizler veya konvülziyonlar)
• Göğüs ağrısı
• Kalp krizi (ezici göğüs ağrısı)
• Mide ve oniki parmak bağırsağı ülserleri
Çok seyrek (10,000 hastada 1 hastadan daha az):
• Sanrılar,
• Kalp ritmiyle ilgili sorunlar (yavaş ve hızlı),
• Sindirim sisteminde kanama (dışkıda veya kusmada kan)
• Pankreas iltihabı (çoğunlukla bulantı ve kusmayla şiddetli üst mide ağrısı)
• Yemek borusunun hasar görmesine sebebiyet verebilecek şiddetli kusma
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın olmayan (100 hastada 1 hastadan daha az ama 1000 hastada 1 hastadan daha fazla);
• Uyuma güçlüğü
• Karaciğer fonksiyonu testlerinde değişiklikler
• Kaza ile düşmeler
Seyrek (1000 hastada 1 hastadan daha az ama 10,000 hastada 1 hastadan daha fazla);
• Kızarıklıklar
• Kaşınma.
Çok seyrek (10,000 hastada 1 hastadan daha az):
• Yüksek kan basıncı

• İdrar yolu enfeksiyonu

• Parkinson hastalığı bulgularının kötüleşmesi veya benzer bulguların gelişmesi (kas sertliği, hareketleri tamamlamakta zorluk gibi)
Bunlar ALZELON'un genellikle hafif ila orta dereceli yan etkileridir. Bu etkilerin çoğu geçici olup, genellikle zaman içerisinde azalmaktadır.

Eğer hu kutlanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaştrsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. ALZELON'un saklanması

ALZELON'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

ALZELON, 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Blister veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra ALZELON'u kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ALZELON'u kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Mustafa Nevzat İlaç San. A.Ş.
Pak [ş Merkezi, Prof. Dr, Bülent Tarcan Sok, No;5/l 34349 Gayrettepe, İstanbul, TÜRKİYE

Üretim yeri:

M ustafa Nevzat 1 laç San. A.Ş.
Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. No: 13 34196 Yenibosna, İstanbul, TÜRKİYE
Bu kullanma talimatı ../../.... tarihinde onaylanmıştır.

İlaç Bilgileri

Alzelon 3mg Kapsül

Etken Maddesi: Rivastigmin

Atc Kodu: N06DA03

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Alzelon 3mg Kapsül
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.