Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Airline 4 mg Çiğneme Tableti Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Solunum Sisteminde Tıkanma - Astım İlaçları » KORTİKOİDLER » Lökotrien Reseptör Antagonistleri » Montelukast Sodyum

AİRLİNE 4 mg çiğneme tableti Ağızdan alınır.

•Etkin madde:


4 mg montelukast (4.16 mg montelukast sodyum olarak) içerir.

•Yardımcı maddeler:


Mannitol, mikrokristalin selüloz, kroskarmeloz sodyum, hidroksipropil selüloz, aspartam (E951), siyah kiraz esansı, kırmızı demir oksit, magnezyum stearat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu kullanma talimatında;


1. AİRLİNE nedir ve ne için kullanılır?


2. AİRLİNE'I KULLANMADAN ÖNCE DIKKAT EDILMESI GEREKENLER


3. AİRLİNE nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. AİRLİNE'ın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. AİRLİNE nedir ve niçin kullanılır?

AİRLİNE lökotrienler adı verilen maddeleri engelleyen bir lökotrien alıcısı (reseptör) antagonistidir (karşıt etki gösteren). Lökotrienleri engelleyerek astım belirtilerini iyileştirir ve aleijik nezleyi iyileştirir.

AİRLİNE steroid (kolesterolle ilişkili, yağ yapıda organik bir bileşik) değildir. Çalışmalar AİRLİNE'ın çocuklann büyüme hızını etkilemediğini göstermiştir (astım ve aleijik nezle (rinit) hakkında daha fazla bilgi ileriki bölümlerde yer almaktadır).

AİRLİNE inatçı astımın tedavisi ve aleijik nezlenin (rinitin) belirtilerinin giderilmesi için reçetelenir:

Astım:

AİRLİNE 4 mg çiğneme tableti, 2-5 yaş arası pediyatrik hastalarda inatçı astımın tedavisinde kullanılmalıdır.

AİRLİNE'ı bir astım atağında kısa süreli iyileşme sağlamak için kullanmayın.Astım atağı yaşadığınızda doktorunuzun astım ataklannın tedavisi için size söylediklerini yapmanız gerekir.Alerjik Rinit:

AİRLİNE alerjik rinit belirtilerinin (hapşırık, burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve kaşıntısı) kontrolüne yardımcı olmak amacıyla kullanılır, AİRLİNE çiğneme tableti, 2-5 yaş arası pediyatrik hastalarda mevsimsel aleijik rinit pereniyal aleijik rinit (yıl boyu devam eden) semptomlannın giderilmesi için kullanılır.

AİRLİNE 28 ve 84 tabletlik ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. Her bir tablet 4 mg montelukast içerir.

Astım nedir?

Astım vücudun dışındaki havayı akciğerlere taşıyan tüpler olan bronşiyal hava yollarında sürekli (kronik) bir enflamasyondur.

Astım belirtileri şunlardır:

• Öksürük

• Hmltılı solunum

• Göğüs sıkışması

• Nefes darlığıAlerjik rinit nedir?

• Saman nezlesi olarak da bilinen mevsimsel alerjik rinit ağaç, çimen ve ot polenleri gibi ev dışında bulunan aleıjenler ile tetiklenir.

• Uzun süre devam eden (pereniyal) aleijik rinit yıl boyu görülebilir ve genellikle ev tozu akarları, hayvan tüyü kepeği ve/veya küf sporları gibi ev içindeki aleıjenler ile tetiklenir.

• Aleijik rinit belirtileri aşağıdakileri içerebilir:

• Burun tıkanıklığı, akıntısı ve/veya kaşıntısı

• Hapşırık

2. AİRLİNE'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler AİRLİNE'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Montelukast veya ilacın herhangi bir bileşenine karşı aleıjikseniz (aşın duyarlılığımz var ise)

AİRLİNE'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Astımınız varsa ve astımmız aspirin alınca kötüleşiyorsa, AİRLİNE alırken aspirin veya steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar adı verilen ağn kesici diğer ilaçlan kullanmamaya çalışın.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza damşm.

AİRLİNE'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

AİRLİNE gıdalarla birlikte veya ayn olarak alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamileyseniz veya çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız, AİRLİNE sizin için uygun olmayabilir.Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme dönemindeyken AİRLİNE sütünüzden bebeğinize geçebilir.

Emziriyorsanız veya bebeğinizi emzirmeyi düşünüyorsanız, AİRLİNE almadan önce doktorunu2^ danışmalısınız.

Araç ve makine kullanımı

AİRLİNE'ın araç veya makine kullanma becerinizi etkilemesi beklenmez. Ancak kişilerin ilaçlara verdiği yanıtlar farklı olabilir. AİRLİNE ile çok ender bildirilen belirli yan etkiler (baş dönmesi ve uyuklama) bazı hastalann araç veya makine kullanma becerisini etkileyebilir.

AİRLİNE'm içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

AİRLİNE'ın her dozu 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

AİRLİNE, aspartam (E951) (fenilalanin kaynağı) içerdiğinden, fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Doktorunuza aldığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçlar ve bitkisel katkılar dahil tüm ilaçlan bildirin. Bazı ilaçlar AİRLİNE'ın etki mekanizmasını değiştirebilir veya AİRLİNE diğer ilaçlanmzm etki mekanizmasını değiştirebilir.

Fenobarbital (epilepsi tedavisi için kullanılan bir ilaç), fenitoin (epilepsi tedavisi için kullanılan bir ilaç) veya rifampisin (tüberküloz tedavisi için kullamlan bir ilaç) kullanıyorsanız AİRLİNE almadan önce doktorunuza danışınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. AİRLİNE nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Astımlı çocuklar (2-5 yaş arası):


• AİRLİNE 4 mg çiğneme tabletini çocuğunuza günde bir kez akşamlan verin (bkz. Uygulama yolu ve metodu). Öğün zamanlarmdan bağımsız olarak verebilirsiniz.

• AİRLİNE'1astım belirtileri yaşamasa bile, doktorunuz size reçetelediği sürece her gün çocuğunuza vermelisiniz.

• Astım belirtileri kötüleşirse veya astım ataklan için alınan kurtancı inhale ilacı çocuğunuz için daha fazla kullanmanız gerekirse derhal doktorunuzu arayımz.

• AİRLİNEM bir astım atağında kısa süreli iyileşme sağlamak için kullanmayın.

Çocuğunuz astım atağı yaşadığında doktorunuzun astım ataklanmn tedavisi için size söylediklerini yapmamz gerekir.

• Astım ataklan için çocuğunuzun kurtarıcı inhale ilacınızı her zaman yanınızda bulundurunuz.

• Doktorunuz size söylemedikçe diğer astım ilaçlannı çocuğunuza vermeyi bırakmayımz veya dozunuzu azaltmayınız.

Mevsimsel alerjik rinitli çocuklarda ve pereniyal alerjik rinitli çocuklarda (2-5 yaş arası):


•AİRLİNE'ı çocuğunuza her gün aynı saatte bir kez veriniz.

• AİRLİNE'1doktorunuz reçetelediği sürece günde bir kez çocuğunuza vermelisiniz.

• Öğün zamanlarından bağımsız olarak verebilirsiniz.

Uygulama yolu ve metodu:

• AİRLİNE sadece ağız yoluyla alınır.

• Aç kamına veya yiyeceklerle birlikte alabilirsiniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:2-5 yaş arası çocuklar için AİRLİNE 4 mg çiğneme tableti,

6-14 yaş arası çocuklar için AİRLİNE 5 mg çiğneme tableti kullanılabilir.

Yaşlılarda kullanımı:Yaşa bağlı olarak özel doz ayarlaması gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapmaya gerek yoktur. Hafıf-orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalara ilişkin veri yoktur.

Eğer AİRLİNE'm etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla AİRLİNE kullandıysanız

AİRLİNE'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


AİRLİNE'ı kullanmayı unutursanız

İlacınızı tavsiye edilen şekilde almaya çalışınız.

İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, bu dozu almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, AİRLİNE'm içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. AİRLİNE'ın yan etkileri genellikle hafiftir ve genel olarak hastaların ilacı kesmelerini gerektirmez. Montelukast sodyum ile tedavi edilen hastalardaki yan etkilerin tipi ve sıklığı plasebo (ilaç içermeyen hap) verilen hastalardaki yan etkilerle benzerdir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az l'inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10000 hastamn birinden az görülebilir.

Kan ve lenf sistemi hastalıkları:

Yaygın olmayan: Kanama eğiliminde artış.

Bağışıklık sistemi hastalıkları:

Yaygın olmayan: Aleijik reaksiyonlar [yüz, dudaklar, dil ve/veya boğazda şişme (solımia veya yutma zorluğu yaratabilir), kurdeşen (ürtiker) ve kaşıntı].

Psikiyatrik bozukluklar:

Yaygın olmayan; Davranış ve ruh hali değişiklikleri bildirilmiştir: sinirli davranış ve düşmanlık içeren huzursuzluk hali (ajitasyon), kötü/canlı rüyalar, depresyon, endişe duygulan, halüsinasyonlar (gerçekte var olmayan şeyler görmek), huzursuzluk, sinirlilik, uykusuzluk, uj^gezerlik, intihar düşüncesi ve davranışı (intihar dahil), titreme, uyuma güçlüğü.

AİRLİNE kullanırken davranış veya ruh hali değişiklikleri yaşarsamz doktorunuza bildiriniz.

Sinir sistemi hastalıkları:

Yaygın: Baş dönmesi, baş ağnsı.

Yaygın olmayan: Uyuklama, karıncalanma/uyuşma, nöbetler (konvülsiyonlar (kaslann istem dışı kasılması) veya krizler).

Kardiyak hastalıkları:

Yaygın olmayan: Çarpıntı.

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediyastinal hastalıklar:

Yaygın: Burun tıkanıklığı, öksürük, grip, üst solunum yolu enfeksiyonu.

Yaygın olmayan: Burun kanaması.

Mide-bağırsak hastalıkları:

Yaygın: Kann ağnsı, mide ağnsı, mide veya bağırsak rahatsızlığı, mide yanması.

Yaygın olmayan: İshal, ağız kuruluğu, hazımsızlık, pankreas ihihabı, bulantı, kusma.

Karaciğer ve safra hastalıkları:

Yaygın olmayan; Hepatit (kolestatik (safra yollannın tıkanmasına bağlı sanlık), karaciğer hücresine bağlı ve kanşık düzenli karaciğer yarasının da dahil olduğu karaciğer iltihabı).

Deri ve deri altı doku hastalıkları:

Yaygın olmayan: Morluklar, kaşıntı, ürtiker(kurdeşen), genelde bacaklann alt kısmında görülen, kırmızı, ciltten kabank sertçe lezyonlar (eritema nodozum).

Kas-iskelet bozuklukları ve bağ doku ve kemik hastalıkları:

Yaygın olmayan; Eklem ağnsı, kas ağnları ve kas kramplan, şişlik.

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar:

Yaygın; Susama, yorgunluk, ateş.

Montelukast ile tedavi edilen astımlı hastalarda, çok nadir durumlarda Churg-Strauss Sendromu (CSS) rapor edilmiştir. Montelukast sodyum alan hastalar düzelmeyen veya kötüleşen belirli olgulan içeren bir durumu nadiren yaşamışlardır. Genellikle bu belirtiler astım için ağızdan steroid tabletleri alan ve steroidleri yavaş yavaş azaltan veya bırakan hastalarda görülür ancak her zaman görülmeyebilir.

AİRLİNE'ın bu duruma yol açtığı gösterilmemişse de, aşağıdaki belirtilerden birini veya birkaçını yaşarsanız derhal doktorunuza haber vermelisiniz:

• Kollarda veya bacaklarda kanncalanma veya uyuşma hissi

• Nezle benzeri hastalık hali

• Döküntü

• Şiddetli sinüs enflamasyonu (yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklannm iltihabı, ağn ve şişlik - sinüzit)

Eğer hu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. AİRLİNE'ın saklanması

AİRLİNE'/çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C'nin altındaki oda sıcaklığında, ambalajında, nem ve ışıktan koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra AİRLİNE 'ı kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz AİRLİNE'ı kullanmaymız.

Ruhsat sahibi:


HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş.

34398 Şişli-İSTANBULÜretim yeri:


BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

GOSB 41480 Gebze-KOCAELİ

ın


İlaç Bilgileri

Airline 4 mg Çiğneme Tableti

Etken Maddesi: Montelukast sodyum

Atc Kodu: R03DC03

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Airline 4 mg Çiğneme Tableti KT
 • Airline 4 mg Çiğneme Tableti KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Airline 4 mg Çiğneme Tableti
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.