Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Netira 5ml göz damlası Kullanma Talimatı

Duyu Organları » Göze Uygulanan İlaçlar » Antienfektifler » Göz Antibiyotikleri » Netilmisin sulfat

KULLANMA TALİMATI NETİRA göz damlası - 5 ml Göze uygulanır.

• Etkin madde:


Netilmisin sülfat .
100 ml'de, 0.300 g Netilmisin'e eşdeğer 0.455 g Netilmisin sülfat içerir.

• Yardımcı Maddeler:


Sodyum klorür, Benzalkonyum klorür, Saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında :


1. NETİRA nedir ve ne için kullanılır ?


2. NETİRA 'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. NETİRA nasıl kullanılır ?


4. Olası yan etkiler nelerdir ?


5. NETİRA'nın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. NETİRA nedir ve ne için kullanılır ?

• NETİRA, 5 ml'lik düşük yoğunluklu beyaz polietilen damlalıklı şişe ambalajında karton kutuda kullanıma hazır steril sarı soluk renkli göz damlasıdır.
NETİRA, gözde ve ilişkili organlarında Netilmisin'e hassas patojenlerin neden olduğu dış enfeksiyonların lokal tedavisinde kullanılır.

2. NETİRA'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler NETİRA'yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

İçerdiği etkin maddelere, aminoglikozid grubu antibiyotiklere veya yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığınız varsa NETİRA'yı kullanmayınız.

NETİRA'yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Lokal antibiyotiklerin uzun süreli kullanımı, dirençli mikroorganizmaların aşırı büyümesine neden olabilir.
• Kısa süre içinde yeterli iyileşme sağlanmazsa yada tahriş veya hassasiyet oluşursa NETİRA'nın kullanılmasına son verilmelidir.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

NETİRA'nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

hacı kullanmadan önce doktorumuza veya eczacınıza danışınız.


Hamilelik sürecinde NETİRA , ancak kullanımı zorunlu ise ve ciddi tıbbi kontrol altında uygulanmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


NETİRA emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

NETİRA araç ve makine kullanma yeteneğine etki etmemektedir.

NETİRA'nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

NETİRA 5 ml 0.005 g Benzalkonyum klorür içerir. Benzalkonyum klorür yumuşak kontakt lensler tarafından absorbe edilebilir. NETİRA ve yumuşak kontakt lensin eş zamanlı olarak kullanımının gerekli olduğu durumlarda, uygulamadan önce kontakt lensi çıkartınız ve ilacı uyguladıktan sonra lensi takmak için en az 15 dakika bekleyiniz.
NETİRA'nın, içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu yardımcı maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

NETİRA'nın diğer ilaçlarla birlikte kullanımında bilinen bir etkileşimi yoktur.
Bazı aminoglikozidlerin böbrek yetmezliği (nefrotoksisite) potansiyelini artırdıkları rapor edilmiştir. Bu yüzden diğer nefrotoksisite potansiyeli olan ilaçlardan; sisplatin, polimiksin B, kolistin, viomisin, streptomisin, vankomisin, bazı sefalosporinler veya potent diüretiklerle (etakrinik asit ve furosemid) birlikte kullanılmaları önerilmez.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. NETIRA nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar :

NETİRA'yı alırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Tedaviye alınan yanıta bağlı olarak NETİRA ile tedavinin süresi hekim tarafından belirlenmelidir. Doktorunuz başka türlü tavsiye etmedikçe, konjunktiva kesesine günde 3 defa 1-2 damla damlatılması önerilir.

Uygulama yolu ve metodu :

• Tedavi süreniz doktorunuz tarafından belirlenecektir.
• Yalnız oftalmik kullanım içindir. Göze uygulanır.
• Plastik şişeyi delmek için kapağı sivri uca doğru çeviriniz. Sivri ucu çevirerek şişeyi kapatınız.
• İlacı uygularken ambalajın ucu ile göze ya da elleriniz dahil başka bir yüzeye dokunmayınız.
• Kullanmadan önce ambalajın zedelenmemiş olduğundan emin olunuz.
• Şişe açıldıktan sonra 28 gün içinde kullanılmalıdır.

Değişik yaş grupları :

Çocuklarda Kullanımı :

Pediyatrik yaş grubunda, NETİRA gerçekten ihtiyaç olması halinde ve sıkı tıbbi kontrol altında kullanılmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı :

Yaşlılarda özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları :

Böbrek / Karaciğer yetmezliği :

Böbrek / Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doktor tarafından önerilen doz dışında özel bir kullanım durumu yoktur.
Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Eğer NETİRA 'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla NETIRA kullandıysanız :

Doz aşımı vakası rapor edilmemiştir.

NETİRA'yı kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.NETİRA'yı kullanmayı unutursanız

Eğer NETİRA'nın bir dozunu uygulamayı unutursanız, tedaviye ertesi günün sabahında önceki gibi uygulayarak devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


NETİRA ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuz reçete ettiği sürece NETİRA kullanmaya devam ediniz

.

Tedavinizi doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi, NETİRA'nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz :

• Gözde geçici kızarıklık ve hafif tahriş
• Ödem
• Ürtiker
• Kaşıntı gibi aşırı hassasiyet
Bunlar NETİRA'nın hafif yan etkileridir.Hafif yan etkiler seyrek görülür.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. NETİRA'nın Saklanması

NETİRA 'yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


Şişe açıldıktan sonra 28 gün içinde kullanılmalıdır.
25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NETİRA 'yı kullanmayınız.


Etiket ve kutu üzerinde yazılmış ilk iki rakam ayı, son dört rakam yılı gösterir.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz NETİRA'yı kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:


TEKA TEKNİK CİHAZLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş Altan Erbulak Sokak No:3 Kat:3 80300 Mecidiyeköy-İSTANBUL Tel : 0212- 274 51 24
Fax : 0212- 272 15 68

Üretici:


SIFI S.P.A.
36,Via Ercole Patti 95020 Lavinaio- Aci S.Antonio Katanya-İTALYA Tel : 0039 095 792 21 11

Bu kullanma talimatı...........tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Netira 5ml göz damlası

Etken Maddesi: Netilmisin sülfat

Atc Kodu: S01AA23

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Netira 5ml göz damlası-KT
 • Netira 5ml göz damlası-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Netira 5 Ml Göz Damlası
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.