Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Emetril 1 mg film tablet Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Bulantı ve Kusmada Kullanılan İlaçlar » Antiemetikler ve Bulantıyı Önleyici İlaçlar » Serotonin (5HT3) Antagonistleri » Granisetron

KULLANMA TALİMATI

EMETRİL 1 mg film tablet Ağızdan (yutularak) alınır.

Etkin madde:

Bir tablet 1 mg granisetrona eşdeğer miktarda granisetron hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat, mikrokristalin sellüloz, sodyum nişasta glikolat, magnezyum stearat ve film kaplama maddesi olarak hipromelloz, titanyum dioksit, polietilen glikol 400 içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. EMETRİLnedir ve ne için kullanılır?


2. EMETRİL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. EMETRİL nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. EMETRİL'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. EMETRİL nedir ve ne için kullanılır?

■ EMETRİL “5-HT3 reseptör antagonistleri” veya “anti-emetikler” olarak isimlendirilen ilaç grubuna dahil olan granisetron etkin maddesini içermektedir.
■ EMETRİL kanser kemoterapisi veya radyoterapisi gibi medikal tedavilerden kaynaklanan bulantı ve kusmanın (kendini kötü ve hasta hissetme) önlenmesinde kullanılmaktadır.

2. EMETRİL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler EMETRİL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;
■ Granisetron veya EMETRİL'in içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjik iseniz(yardımcı maddeler listesine bakınız)
■ Dolasetron, ondansetron, palonosetron ve tropisetron'u içeren diğer “5-HT3 reseptör antagonisti” ilaçlarına karşı alerjik iseniz EMETRİL'i kullanmayınız.

EMETRİL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

■ Eğer barsak tıkanıklığından kaynaklanan barsak hareketlerinde problemleriniz varsa EMETRİL'i dikkatli kullanınız.
■ 12 yaşın altındaki çocuklarda EMETRİL kullanımı önerilmemektedir.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer hamile iseniz veya hamile kalmaya çalışıyorsanız, doktorunuz size söylemedikçe EMETRİL kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


EMETRİL'in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle EMETRİL tedavisi gören annelerin bebeklerini emzirmemeleri önerilmektedir.
■ Eğer emziriyorsanız, doktorunuz size söylemedikçe EMETRİL kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

EMETRİL'in araç veya makine kullanma yeteneğinizi etkilemesi beklenmemektedir.

EMETRİL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

EMETRİL bir şeker tipi olan laktoz içermektedir. Eğer doktorunuz size bazı şekerleri tolere edemeyeceğinizi veya sindiremeyeceğinizi (bazı şekerlere toleransınız olmadığını ) söyledi ise, bu ilacı almadan önce doktorunuzla konuşunuz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


■ Özellikle eğer deksametazon (steroid bir ilaç) kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz. Bu ilaç kanser tedavisinde veya artritte kullanılmaktadır.

3. EMETRİL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

EMETRİL'i her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Emin olamadığınız durumlarda doktor veya eczacınıza danışınız.
Genel kullanım dozu şu şekildedir:
■ Sizi kötü veya hasta hissettiren medikal tedavinin başlangıcından bir saat veya daha kısa süre önce 1 adet 1 mg tablet ve 12 saat sonrasında tekrar 1 adet 1 mg tablet
veya
■ Sizi kötü veya hasta hissettiren medikal tedavinin başlangıcından bir saat veya daha kısa süre önce 1 adet 2 mg tablet.

Uygulama yolu ve metodu:

■ Ağızdan alınmalıdır.
■ Tabletleri çiğnemeden yeterli miktarda sıvı ile alınız (örneğin, bir bardak su ile)

■ Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

Özel kullanımı yoktur.

Yaşlılarda kullanım:

Özel kullanımı yoktur.

■ Özel kullanım durumları:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği:

Özel kullanımı yoktur.
Doktorunuzun size söylediğinden daha fazla tablet almayınız.

Eğer EMETRİL'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla EMETRİL kullandıysanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla EMETRİL kullandıysanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

EMETRİL'i kullanmayı unutursanız

■ Eğer bir doz almayı unutursanız ve kendinizi kötü ve hasta hissederseniz, hatırlar hatırlamaz alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


EMETRİL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

EMETRİL tedavisini bırakmayı düşünüyorsanız, önce doktorunuza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi EMETRİL kullanımı da yan etkilere neden olabilir, bununla birlikte yan etkiler her hastada görülmeyebilir. Eğer aşağıdaki problemi farkederseniz, hemen bir doktora başvurunuz:
■ Alerjik reaksiyonlar (anaflaksi). Boğazın, yüzün, dudakların ve ağzın şişmesi, nefes almada ve yutmada zorluk alerjik reaksiyon belirtileri arasındadır.
EMETRİL kullanımı sırasında görülebilen diğer yan etkiler şunlardır:
Çok yaygın: 10 hastadan en az 1 tanesini etkileyebilir
■ Baş ağrısı
■ Kabızlık. Doktorunuz durumunuzu gözlemleyecektir.
Yaygın: 100 hastadan 1 ila 10 tanesini etkileyebilir
■ Uyku problemleri (uykusuzluk)
■ Karaciğer fonksiyonlarında kan testleri ile gösterilen değişiklikler
■ İshal
Yaygın olmayan: 1.000 hastadan 1 ila 10 tanesini etkileyebilir
■ Deride döküntüler veya alerjik deri reaksiyonu veya kurdeşen. Kaşıntılı kırmızı kabartılar belirtiler arasındadır.
■ Kalp atışında (ritim) ve EKG sonuçlarında (kalbin elektriksel ölçüm kayıtları) değişiklikler
■ Titreme, kasların sertleşmesi ve kasılması gibi anormal istem dışı hareketler

Bu yan etkiler ciddileşirse veya bu kullanma talimatında listelenmemiş olan herhangi bir yan etki fark ederseniz, doktorunuzu, hemşirenizi veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. EMETRİL'in saklanması

EMETRİL 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra EMETRİL 'i kullanmayınız.


Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş.

Ruhsat sahibi :


Pak İş Merkezi, Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok. No: 5/1 34349 Gayrettepe - İstanbul

Üretim yeri:Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş. Sanayi Cad. No: 13 34530 Yenibosna/İstanbul

Bu kullanma talimatı../../.. tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Emetril 1 mg film tablet

Etken Maddesi: Granisetron HCl

Atc Kodu: A04AA02

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Emetril 1 mg film tablet-KT
 • Emetril 1 mg film tablet-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Emetril 1 Mg 10 Film Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.