Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

GRİZİNC 15MG/ML ŞURUP Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Mineraller » Diğer Mineral İçeren İlaçlar » Çinko » Çinko Sülfat

KULLANMA TALİMATI

GRİZİNC 15 mg / 5 mİ şurup Ağızdan alınır.

• Etkin madde:

Her 5 mİ şurupta 15 mg çinkoya eşdeğer 66 mg çinko sülfat heptahidrat bulunur.

• Yardımcı maddeler:

Şeker (sükroz), gliserin, nipajin M sodyum, sitrik asit monohidrat, portakal esansı, sunset yellow (E 110) ve deiyonize su içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında, yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. GRİZİNC nedir ve ne için kullanılır?


2. GRİZİNC'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. GRİZİNC nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. GRİZİNC'in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

L GRİZİNC nedir ve ne için kullanılır?

GRİZİNC, çinko içeren şuruptur.
100 ml'lik bal rengi cam şişede, polietilen kapak ve

V2V*

çizgili 5 ml'lik ölçü kaşığıyla beraber sunulur.
Çinko eksikliğinin tedavisi veya önlenmesinde kullanılır.

2, GRİZİNC'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GRİZİNC'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;
• Çinko tuzlarına veya GRİZİNC'in bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz var ise,
• Hamile iseniz, hamilelik planlıyorsanız,

GRİZİNC'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Nadir de olsa baş dönmesi ve uyku haline sebep olabileceğinden araç ya da makine kullanımmda dikkatli olunuz.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışmız.

GRİZİNC'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Kepekli, lifli besinler ve süt ürünleri çinkonun emilimini azaltacağından GRİZİNC bu besinlerle birlikte kullanılmamalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirilen çocuk üzerinde herhangi bir etki öngörülmemektedir. GRİZİNC emzirme döneminde kullanılabilir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanım becerisi üzerine etkileri hakkında hiç bir çalışma yapılmamıştır. Nadir de olsa baş dönmesi ve uyku haline sebep olabileceğinden araç ya da makine kullanımında dikkatli olunuz.

GRİZİNC'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

GRİZİNC şurup, her bir dozunda (5 mİ) 3,2 g sükroz (şeker) içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransmız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
GRİZİNC şurup; 5 ml'lik dozunda 10 g'dan daha az gliserin içerir. Gliserin'e karşı herhangi bir etki beklenmez.
GRİZİNC şurup, nipajin M sodyum içerdiğinden alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.
GRİZİNC şurup içeriğindeki Sunset yellow (E 110) alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Çinko tuzları ile tetrasiklinler ve penisilaminlerin birlikte alımı etki azalmasına neden olabilir, bu maddeler çinko tuzları ile iki saat ara ile kullanılmalıdır. Yüksek dozda demir preparatları çinkonun absorbsiyonunu inhibe edeceğinden birlikte kullanılmamalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. GRİZİNC nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

• GRİZİNC yetişkinlerde, yemeklerden önce ya da sonra veya yemeklerle birlikte, günde 1 defa 1 ölçek kullanılır.
• Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.

Uygulama yolu ve metodu:

• GRİZİNC sadece ağızdan kullanım içindir.
• Ölçek kaşığı kullanılarak şurup içilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

6-12 arası bebeklerde : Günde 1 defa 1/4 ölçek
1-10 yaş arası çocuklarda : Günde 1 defa 1/2 ölçek
11 yaşından büyük çocuklarda : Günde 1 defa 1 ölçek
Doktor tarafından özel olarak önerilmedikçe doz ayarlaması yapılamayacağından 0-6 ay arasındaki bebeklerde kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

GRİZİNC'in yaşlı hastalardaki güvenlilik ve etkinliği incelenmemiştir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

GRİZİNC'in böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenlilik ve etkinliği incelenmemiştir.

Eğer GRİZİNC'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla GRİZİNC kullandıysanız:

GRİZİNC'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Şurubun aşırı dozda alınması halinde şu belirtiler görülebilir: hipotansiyon, baş dönmesi ve sersemlik hissi, sarılık (ciltte ve gözlerde san renk oluşması), pulmoner ödem (göğüs ağrısı ve kısa kısa nefes alma) ve kusma.

GRİZİNCM kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


GRİZİNC ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

GRİZİNC ile tedaviyi doktorunuza danışmadan sonlandırmaymız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi GRİZİNC'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, GRİZİNC'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Aşın duyarlılık reaksiyonu (Yutma ve nefes almada zorluk, el-ayak, yüz-dudak şişmesi, döküntü, baygınlık gibi)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu yan etki sizde mevcut ise sizin GRİZİNC'e karsı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etki oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Tansiyon düşüklüğü,
• Vücut sıcaklığının düşmesi,
• Pulmoner ödem (göğüs ağrısı ve kısa kısa nefes alma)
• Sarılık (ciltte ve gözlerde san renk oluşması).
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz:

• Mide bulantısı
• Kusma
• Karın ağnsı
• Hazımsızlık
• Baş dönmesi
• Uykusuzluk
Bunlar GRİZİNC'in hafif yan etkileridir.
Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. GRİZİNC in Saklanması

GRİZİNC 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25 ®C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra'i kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:

Gripin İlaç A.Ş, Büyükdere Cad. No: 126
Özsezen İş Merkezi C Blok Kat: 11, Esentepe/Şişli/İstanbul Telefon: 0212 356 19 99 Faks: 0212 356 20 03

üretim yeri:

Farmamag Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
Bağlariçi Cad. No; 14 K:2 Avcılar/İSTANBUL Telefon: 0212-694 33 51 Faks : 0212-694 62 94
Bu kullanma talimatı 19/04/2012 tarihinde onaylanmıştır.

İlaç Bilgileri

GRİZİNC 15MG/ML ŞURUP

Etken Maddesi: Çinko sülfat

Atc Kodu: A12CB01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • GRİZİNC 15MG/ML ŞURUP -KT
 • GRİZİNC 15MG/ML ŞURUP -KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Grizinc 15mg/5ml 100ml Surup
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.