Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Beneday 250/250/1/300 mg enterik kaplı tablet Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Vitamin İlaçları

KULLANMA TALİMATI BENEDAY 250/250/1/300 mg Enterik Kaplı Tablet Ağızdan alınır.

• Etkin madde:

Her bir enterik kaplı tablet 250 mg Bı vitamini, 250 mg B6 vitamini, 1 mg B12 vitamini ve 300 mg alfa lipoik asit içerir.

• Yardımcı madde (ler):

Mikrokristalin selüloz, Krospovidon, Aerosil 200, Talk, Magnezyum stearat, Hidroksi propil selüloz, Hipromelloz ftalat, trietil sitrat, titanyum dioksit (E171) bulunmaktadır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. BENEDAY nedir ve ne için kullanılır?


2. BENEDAY kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. BENEDAY nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. BENEDAY'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. BENEDAY nedir ve ne için kullanılır?

BENEDAY, B vitamini kompleksi ve alfa lipoik asidin karışımıdır.
BENEDAY etkin madde olarak 250 mg B1 vitamini, 250 mg B6 vitamini, 1 mg B12 vitamini ve 300 mg alfa lipoik asit içeren beyaz, oblong, bikonveks enterik kaplı tabletler şeklindedir. BENEDAY, 30 ve 50 enterik kaplı tablet içeren PVC / Alüminyum blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.
Aşağıdaki durumlarda kullanılır:
-Zihinsel ve bedensel çabuk yorulma, unutkanlık, sinirlilik, kuvvetsizlik, titreme gibi genel şikayetlerde,
-Şeker hastalığına bağlı olan ve olmayan sinir iltihabı, diyabetik nöropati (şeker hastalığına bağlı olarak oluşan, sinirlerde görülen bozukluklar- duyu kaybı ), zona (sinir iltihabına bağlı ağrılı bir deri hastalığı), titreme, eklem ve eklemi çevreleyen yumuşak dokuda ortaya çıkan iltihap, şeker hastalığına bağlı olarak oluşan nöropatik ağrı (duyusal ve motor sinirlerde meydana gelen hasarın neden olduğu ağrı), siyatik sinir boyunca gelişen ağrı, bel ağrısı, eklem ağrısı, kas ağrısı, kramplar ve romatizma ağrıları gibi ağrılı durumlarda,
-Kalp kası hastalığı, ameliyat sonrası kusmalar, radyasyon hastalığı, ateşli romatizma ve özellikle alkolizm sırasında görülen uzun süreli zehirlenmelerde tedaviye yardımcı olarak,

2. BENEDAY' i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler BENEDAY Enterik Kaplı Tableti aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer, BENEDAY'in içinde bulunan maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa BENEDAY'i kullanmayınız.
Eğer yukarıdakilerden herhangi biri durumunuza uyuyorsa ilacı almayınız. Eğer emin değilseniz BENEDAY'i doktorunuz veya eczacınızla konuşmadan almayınız.

BENEDAY'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer, Parkinson, tüberküloz ve gut hastalıklarının tedavisi için başka ilaçlar, yüksek miktarda alkol, antibiyotik ve başka vitamin ilaçları (folik asit) kullanıyorsanız BENEDAY'in dozajının değiştirilmesi gerekebilir. Bu durumu doktorunuza söyleyiniz.
Şeker hastalarında ilaca bağlı hipoglisemi (kan şeker düzeyinde azalma) durumu olabileceğinden şeker hastalığı tedavisinin düzenlenmesi gerekebilir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

BENEDAY' in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Özel bildirim bulunmamaktadır.

Hamilelik

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Araç ve makine kullanımı

BENEDAY'in araç ve makine kullanımını etkilediği bildirilmemiştir.

BENEDAY' in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

BENEDAY'in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı alerjiniz yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Parkinson ve tüberküloz hastalıklarının tedavisi için başka ilaçlar, yüksek miktarda alkol, antibiyotik ve başka vitamin ilaçları kullanıyorsanız BENEDAY'in dozajının değiştirilmesi gerekebilir. Bu durumu doktorunuza söyleyiniz.
Metal bileşikleri (demir ürünleri, magnezyum ürünleri, kalsiyum içermesi sebebiyle süt ürünleri ) ile birlikte kullanılmamalıdır.
İnsülin ve şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçların hipoglisemik (kan şekerini düşürücü) etkilerini şiddetlendirebileceğinden kan şekeri düzeyinin düzenli ölçülmesi tavsiye edilir. Gerektiğinde doktorunuz şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçların dozunu azaltacaktır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. BENEDAY nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Belirtilerin önlenmesinde önerilen BENEDAY dozu günde 1 defa 1 tablettir.
Belirtilerin tedavisinde önerilen BENEDAY dozu günde 2 defa 1 veya 2 tablettir.
İlacı günün yaklaşık olarak aynı zamanında almaya çalışınız. Belirtiler hafifleyince doz azaltılabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

Bu ilacı aç karnına ağızdan bir bardak suyla alınız

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda ve ergenlerde kullanımı:

Çocuk hastalarda etkililik ve güvenliliği ile ilgili yeterli bilgi mevcut değildir. Bu nedenle ürün bu yaş gruplarında kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Özel kullanımı yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek /Karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalar için herhangi bir özellik bildirilmemektedir.

Eğer BENEDAY'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla BENEDAY kullandıysanız

BENEDAY'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


BENEDAY'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


BENEDAY ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

BENEDAY tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, BENEDAY'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aaıdakilerden biri olursa, BENEDAY'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne bavurunuz:

- Şiddetli ani aşırı duyarlılık reaksiyonları (yüzde ödem, dilde şişme, gırtlakta şişme ile birlikte soluk yolunun tıkanması, kalp atışında hızlanma, soluk alma güçlüğü, kan basıncında düşme gibi belirtiler ile kendini gösterebilir).
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin BENEDAY'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.'
'Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.'

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Baş dönmesi, terleme, baş ağrısı ve görme bozuklukları. Eğer şeker hastalığı için tedavi görüyorsanız ve bu belirtileri gösteriyorsanız kan şeker seviyeniz normalin altına düşmüş olabilir. Kan şeker düzeyinizin ölçülmesi ve tıbbi müdahale yapılması gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- Mide-barsak rahatsızlıkları (Bulantı, kusma, ishal, mide ve barsaklarda ağrı).
- Tat almada bozukluk
- Deride kızarıklık, kaşıntı, kurdeşen
Yüksek dozda uzun süreli, kullanıldığında baş ağrısı, uyku hali, karaciğer enzimlerinde yükselme, serum folik asit seviyelerinde düşme gibi yan etkiler görülebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


Eğer ilaca kötü tepki verdiğinizi düşünüyorsanız veya ilaç kullanımıyla ilgili herhangi bir sorun yaşıyorsanız bu durumu doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.

5. BENEDAY'in saklanması

BENEDAY'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

250C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BENEDAY'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz, BENEDAY'i kullanmayınız.
Nuvomed İlaç San. Tic. A.Ş. General Ali Rıza Gürcan Cad. Merter İş Merkezi Bağımsız Bölüm No: 2/13 Zeytinburnu/İSTANBUL Telefon: 0 212 482 58 91 Faks: 0 212 482 58 91 e-mail: info@nuvomedilac.com.tr

Ruhsat Sahibi:Üretim Yeri:

Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.
1.OSB. 1.Yol No:3 Adapazarı / SAKARYA

) tarihinde onaylanmıştır.


Bu kullanma talimatı (İlaç Bilgileri

Beneday 250/250/1/300 mg enterik kaplı tablet

Etken Maddesi: Vitamin Kompleksi

Atc Kodu: A11EX

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.