Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Zovirax %3 Steril Göz Merhemi Kullanma Talimatı

Duyu Organları » Göze Uygulanan İlaçlar » Antienfektifler » Antiviraller » Asiklovir

KULLANMA TALİMATI

ZOVİRAX™ %3 steril göz merhemi Göze uygulanır.

Etkin madde:Her 1 g merhem %3 a/a 30 mg asiklovir içerir.Yardımcı maddeler:Beyaz petrolatum

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin içim önemli bilgiler içermektedir.

o

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


oEğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


oBu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


oBu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı


kullandığınızı söyleyiniz.


oBu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. ZOVİRAX nedir ve ne için kullanılır?


2. ZOVİRAX'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ZOVİRAX nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. ZOVİRAX'ın saklanması


Başlıkları yer almaktadır. 1. ZOVİRAX nedir ve ne için kullanılır?

ZOVİRAX,Herpes simplex(HSV) tip I ve II ileVaricella zoster adlıvirüslere karşı etkili antiviral bir ilaçtır.

ZOVİRAX etken madde olarak asiklovir içerir ve 4.5 g'lık aluminyum tüpler halinde ambalajlardadır.

ZOVİRAX, herpes simplex ve varicella zoster keratiti (kornea iltihabı) tedavisinde kullanılır.

2. ZOVİRAX'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ZOVlRAX'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• ZOVİRAX'ı kullanırken bir alerjik reaksiyon gelişirse (döküntü, bölgesel ağrı veya şişme) ilacı kullanmayı kesin ve doktorunuza söyleyin.

• Eğer asiklovir veya valasiklovire (bir çeşit antiviral ilaç) karşı alerjik iseniz bu ilacı kullanmayın.

ZOVİRAX'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• ZOVİRAX'ı uyguladıktan hemen sonra geçici, hafif bir batma olabilir.

• ZOVİRAX'ı kullanırken kontakt lens kullanmaktan kaçınınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

ZOVİRAX'ın yiyecek ve içecek ile birlikte kullanılması

Geçerli değildir.

Hamilelik

hacı kullanmadan önce doktorumuza veya eczacımıza danışınız.


Eğer hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız doktorunuza söyleyin. ZOVİRAX hamilelikte sadece size sağlayacağı yarar oluşturabileceği risklerden fazla ise kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme döneminde ZOVİRAX'ın göz merhemi formu kullanıldığında, sütten bebeğe geçecek miktarı önemsenmeyecek orandadır.

Araç ve makine kullanımı

Geçerli değildir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ZOVİRAX diğer ilaçlarla önemli bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınızı bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ZOVİRAX nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

ZOVİRAX'ın nasıl kullanılacağı hakkında doktorunuzun talimatlarını talip edin.

Doz bütün yaş grupları için aynıdır.

Merhemi alt göz kapağının içine 10 mm'lik bir şerit halinde günde 5 kez yaklaşık 4 saatlik aralıklarla uygulayın. Tedaviye, iyileştikten sonra en az 3 gün devam edin. Açılmış tüpü 1 ay sonra atın.

Uygulama yolu ve metodu:

1. Ellerinizi yıkayın.

2. Enfeksiyonlu gözünüzün alt kapağını parmağınız ile aşağı çekin.

3. Başınızı hafifçe arkaya doğru eğin ve yukarı bakın.

4. Alt göz kapağınıza 1cm ZOVİRAX merhemi sürün. Tüpün ucunu gözünüze değdirmemeye özen gösterin.

5. Gözünüzü 30 saniye kapatın.

6. ZOVİRAX merhemi uyguladıktan sonra ellerinizi yıkayın.

Değişik yaş grupları:

• Çocuklarda kullanım:Bkz:Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

• Yaşlılarda kullanımı:Bkz:Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Özel kullanım durumları:

Veri yoktur.

Eğer ZOVİRAX' ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınız ile konuşun.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ZOVİRAX kullandıysanız:

Herhangi bir ters etki beklenmez.

ZOVİRAX'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


ZOVİRAXı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


ZOVİRAX ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuza danışmadan ilacınızı kullanmayı bırakmayın.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ZOVİRAXın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa ZOVİRAX'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Aşırı duyarlılık reaksiyonları

• Döküntü, deride kaşıntı ya da kurdeşen

• Yüz, dudaklar, dil ya da vücudun diğer bölümlerinde şişlik

• Nefes darlığı, hırıltılı solunum ya da solunum güçlüğü

• Açıklanamayan ateş

• Özellikle ayakta dururken bitkinlik

Aşırı duyarlılık reaksiyonları çok seyrek görülür.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın görülen yan etkiler

• Tahriş ya da gözde yabancı cisim hissi.

Yaygın görülen yan etkiler

• Zovirax uygulandıktan sonra gözde hafif batma

• Gözlerde kızarıklık, şişlik (konjunktivit).

Seyrek görülen yan etkiler:

• Göz kapaklarında şişlik

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. ZOVİRAX'ın Saklanması

ZOVİRAX'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25o

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ZOVİRAX'ı kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:


GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş.

1. Levent Plaza Büyükdere Cad. No: 173 B Blok 34394 1.Levent / İSTANBULÜretici:Jubilant HollisterStier General Partnership, Kanada

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Zovirax %3 Steril Göz Merhemi

Etken Maddesi: Asiklovir

Atc Kodu: S01AD03

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Zovirax 4,5 Gr Oft.merhem
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.