Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Glynose 100 mg tablet Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Diyabet (Şeker Hastalığı) İlaçları » Oral Antidiyabetik İlaçlar » Alfa Glükozidaz İnhibitörleri » Akarboz

KULLANMA TALİMATI

GLYNOSE 100 mg tablet Ağızdan alınır.

• Etkin madde:

Her tablette 100 mg akarboz.

•Yardımcı maddeler:

Mısır nişastası, mikrokristalin selüloz, koloidal silikon dioksit, magnezyum stearat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. GLYNOSE nedir ve ne için kullanılır?


2. GLYNOSE' u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. GLYNOSE nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. GLYNOSE' un saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. GLYNOSE nedir ve ne için kullanılır?

GLYNOSE tablet formunda piyasaya sunulmaktadır ve her bir tablet 100 mg akarboz içerir.
GLYNOSE' un etkin maddesi olan akarboz alfa glukosidaz inhibitörüdür. GLYNOSE, şeker hastalığının ağızdan tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Etkisini, ince bağırsaklarda şekerlerin parçalanmasını sağlayan enzimin etkisini engelleyerek gösterir. Böylece şekerlerin sindirimi gecikir ve kana karışması yavaşlar. Bu etkisi ile GLYNOSE, yemeklerden sonra görülen kan şekeri artışını azaltır.
GLYNOSE, 30, 60 ve 90 tablet içeren ambalajlarda bulunur. Tabletler beyaz ve yuvarlaktır.
GLYNOSE, şeker hastalığının tedavisinde diyetle birlikte ve gizli şeker tespit edilen hastalarda şeker hastalığının başlangıcının önlenmesinde diyet ve egzersizle beraber kullanılır.
Tokluk kan şekeri değerinin 140-200 mg/dl arasında, açlık kan şekeri değerinin 100-125 mg/dl arasında olması gizli şeker olarak tanımlanır.

2. GLYNOSE' u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GLYNOSE' u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
• İlacın içindeki maddelerden birine karşı alerjiniz varsa,
• Sindirim ve emilim bozukluğuna neden olan sürekli bağırsak bozukluğunuz varsa,
• Karaciğer sirozunuz varsa,
• Bağırsakta gaz oluşumunun arttığı bir durumunuz varsa (ör. Bağırsak tıkanıklıkları, büyük fıtıklar, bağırsak ülserleri gibi),
• Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa.

GLYNOSE' u aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ

• Karaciğer enzimlerinde belirti vermeyen yükselmeler olabilir. Doktorunuz tedavinizin ilk yılında 3 ayda bir karaciğer enzimlerinizi düzenli aralıklarla kontrol etmelidir.
• GLYNOSE' un güvenliliği ve etkinliği 18 yaş altı hastalarda saptanmamıştır.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

GLYNOSE' un yiyecek ve içecek ile kullanılması

GLYNOSE ile tedavi sırasında bir tür şeker olan sukroz ve sukroz içeren yiyecekler sıklıkla karında rahatsızlığa veya ishale neden olurlar.

Hamilelik

hacı kullanmadan önce doktorunuza v^^ya eczacınıza danışınız.


GLYNOSE hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza başvurunuz.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
GLYNOSEemziren annelerde önerilmemektedir.

Araç ve makine kullanımı

GLYNOSEkullanımı ile araç ve makine kullanma yeteneğinin zayıfladığına dair hiçbir veri yoktur.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında GLYNOSE' un etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:
Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan sülfonilüre, metformin, insülin gibi ilaçlar,
Kalp hastalıklarında kullanılan digoksin,
Mide asidini azaltmak için kullanılan antasitler,
Kolesterolü düşürmek için kullanılan kolestiramin,
Bağırsaklarda emilimi arttırıcı ilaçlar,
Sindirimi kolaylaştıran enzimler,
Bir antibiyotik olan neomisin

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız v^^ya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. GLYNOSE nasıl kullanılır?

Doktorunuz tarafından başka şekilde tavsiye edilmemiş ise, önerilen doz aşağıdaki gibidir:
Başlangıç: Günde 3 kez bir adet GLYNOSE 50 mg tablet ya da
Günde 3 kez yarım GLYNOSE 100 mg tablet
Doz daha sonra; Günde 3 kez iki adet GLYNOSE 50 mg tablet ya da
Günde 3 kez bir adet GLYNOSE 100 mg tablet'e kadar
çıkartılır.
Ortalama günlük doz 300 mg'dır (3x2 GLYNOSE 50 mg tablet ya da 3x1 GLYNOSE 100 mg tablet). Diyetinize kesin olarak uymanıza rağmen istenmeyen şikâyetler ortaya çıkarsa, doktorunuza danışınız.
Gizli şekeri olan hastalarda önerilen doz günde 3 defa 100 mg' dır. Günde 1 kere 50 mg ile başlanır ve üç ay içinde günde 3 kere 100 mg' a kadar çıkılır.

Uygulama yolu ve metodu

GLYNOSE ağız yoluyla alınır. Tabletler yemekten önce bir miktar sıvı ile yutulmalıdır veya yemek sırasında ilk lokmalar ile çiğnenmelidir.

• Değişik yaş grupları:

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Yukarıda önerilen dozlarda kullanılabilir

Çocuklarda kullanım:

GLYNOSE' un güvenliliği ve etkinliği 18 yaş altı hastalarda saptanmamıştır. GLYNOSE 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.
GLYNOSE kullanımı için süre açısından herhangi bir kısıtlama yoktur. Doktorunuz GLYNOSE ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Eğer GLYNOSE' un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla GLYNOSE kullandıysanız:

GLYNOSE' dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
GLYNOSE şeker içeren içecek ve/veya yiyeceklerle birlikte fazla miktarda alındığında gaz ve ishale neden olabilir. Fazla miktarda GLYNOSE alındığında 4-6 saat süreyle şeker içeren yiyecek ve içecekler tüketilmemelidir.

GLYNOSE' u kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


GLYNOSE ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz GLYNOSE ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecek ve tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler konusunda sizi bilgilendirecektir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, GLYNOSE 'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
GLYNOSE 'un olası yan etkileri aşağıda görülme sıklıklarına göre verilmiştir.

Çok yaygın (1/10'dan daha sık):

Gaz

Yaygın (1/10/-1/100 arası):

İshal, sindirim sistemine ait ağrı ve karın ağrısı

Yaygın olmayan (1/100-1/1000 arası):

Bulantı, kusma, hazımsızlık Karaciğer enzimlerinde artış

Seyrek (1/1000-1/10000 arası):

Ödem (özellikle bacaklarda sıvı birikmesi)
Sarılık

Bilinmiyor:

Kanda pıhtılaşma hücrelerinin sayısının azalması Döküntü, kızarıklık kurdeşen gibi alerjik reaksiyonlar
Bağırsakların tamamen ya da kısmen tıkanması, pnömotozis sistoides intestinalis (mide-bağırsak kanalının herhangi bir yerinde bağırsak duvarında bulunabilen içi hava dolu kistlerin gözlendiği nadir bir hastalık)
Karaciğer iltihabı (hepatit)
Karaciğer bozukluğu, böbrek fonksiyon anormalliği ve karaciğer hasarı olarak bildirilen olaylar özellikle Japonya'da izlenmiştir. Japonya'da ölümcül sonuçları olan münferit ani gelişen hepatit vakaları bildirilmiştir. GLYNOSE ile ilişkisi belirsizdir.
Eğer doktorunuz tarafından size reçete edilen diyetinize uymazsanız, sindirim sisteminizle ilgili yan etkiler şiddetlenebilir. Size reçete edilen diyete sıkı sıkıya uymanıza rağmen bu gibi bir sıkıntı yaşarsanız, doktorunuza danışınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. GLYNOSE' un saklanması

GLYNOSE'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


o
25 C'nin altında, oda sıcaklığında saklayınız.
Tabletler ambalajından çıkartıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra GLYNOSE' u kullanmayınız. Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluk fark ederseniz GLYNOSE' u kullanmayınız.


Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ruhsat sahibi:


Cenova Sağlık Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş.
Eski Büyükdere Asfaltı No.17/5 Kat.4 34398 Maslak / İSTANBUL

Üretim yeri:


Abdi İbra

him

İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Tunç Cad. Hoşdere Mevkii, No: 3 Hadımköy / İstanbul

Bu kullanma talimatı (../../^.) tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Glynose 100 mg tablet

Etken Maddesi: akarboz

Atc Kodu: A10BF01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Glynose 100 mg tablet-KT
 • Glynose 100 mg tablet-KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.