Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Bonviva Roche 3 mg/3 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır şırınga Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Kemik » Kemik İlaçları » Bisfosfonatlar » İbandronik Asit

KULLANMA TALİMATI

BONVIVA ROCHE 3 mg/3 mi enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır şırınga Intravenöz (damar içine) uygulanır.

•Etkin madde:

İbandronik asit.

•Yardımcı maddeler:

Sodyum klorür, glasiyal asetik asit, sodyum asetat, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eger ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1.BONVIVA nedir ve ne için kullanılır?


2.BONVIVA'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3.BONVIVA nasıl kullanılır?


4.Olası yan etkiler nelerdir?


5.BONVIVA 'nın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. BONVIVA nedir ve ne için kullanılır?

•BONVIVA, bisfosfonatlar olarak bilinen ilaç grubunun bir üyesidir. Hormon içermez.
•BONVIVA 3 mg/3 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır şırınga içinde berrak renksiz bir çözeltidir. Her kutusunda 1 kullanıma hazır şırınga ve 1 iğne bulunmaktadır.
•BONVIVA 3 mg/3 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır şırınga bir sağlık mesleği mensubu tarafından yapılmalıdır.

BONVIVA'yı kendi başınıza enjekte etmeyiniz.

•BONVIVA size, kırık riskinizde artış olduğundan, osteoporoz tedavisi amacıyla reçete edilmiştir. Yapılan çalışmalarda, omurga kırıkları riskinde bir düşüş olduğu gösterilmiştir fakat kalça kırıkları ile ilgili herhangi bir çalışma yoktur. Osteoporoz, menopoz sonrasında kadınlarda yaygın olan, kemiklerdeki incelme ve zayıflamadır. Menopozda kadın yumurtalıkları, iskelet yapısını sağlıklı tutmaya yardımcı olan kadınlık hormonu östrojenin üretimine son verir.
Bir kadın ne kadar erken menopoza girerse, osteoporozda kırık riski de o kadar artar. Kırık
riskini artırabilecek diğer faktörler aşağıdaki gibidir:
-beslenme düzeninde yeterince kalsiyum ve D vitamini bulunmaması
-sigara veya çok fazla alkol tüketimi
-yeterince yürümeme veya ağırlık kaldırma egzersizi yapmama
- ailede osteoporoz öyküsü
Osteoporozu olan birçok insanda semptom görülmez. Semptom görülmüyorsa, bu rahatsızlığın sizde olup olmadığını bilemeyebilirsiniz. Ancak, osteoporoz, düşmeniz veya kendinizi yaralamanız halinde kemiklerinizin kırılma olasılığını artırır. 50 yaş sonrası kemik kırılması osteoporoz belirtisi olabilir. Osteoporoz ayrıca sırt ağrısı, boy kısalması ve kamburluğa neden olabilir.
BONVIVA, osteoporoz nedeniyle oluşan kemik kaybını önler ve kemiğin yenilenmesine yardımcı olur. Dolayısıyla BONVIVA kemiğin kırılma olasılığını azaltır.
Sağlıklı bir yaşam biçimi, tedavinizden en yüksek faydayı sağlamanıza da yardımcı olacaktır. Sağlıklı yaşam biçimine kalsiyum ve D vitamini açısından zengin dengeli bir beslenme düzeni, yürüme veya başka herhangi bir ağırlık kaldırma egzersizi yapma, sigara ve çok fazla alkol kullanmama dahildir.

2. BONVIVA'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Bifosfonatlar ile tedavi edilen hastalarda olağan dışı uyluk kemiği kırıkları görülebilir. Bu kırıklar genellikle travma olmaksızın ya da minimal travma ile gelişmektedir. Bifosfonat kullanan ve uyluk ya da kasık ağrısı ile başvuran hastalar olağan dışı kırık şüphesi ile değerlendirilmelidir. Bu hastalarda bireysel zarar/yarar durumuna göre bifosfonat tedavisinin kesilmesi gündeme gelebilir.

BONVIVA'yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

•Kandaki kalsiyum düzeyiniz düşükse veya düşük olabileceğini düşünüyorsanız. Lütfen doktorunuza danışınız.
•İbandronik aside veya BONVIVA'daki diğer bileşenlerden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlılık) reaksiyonunuz varsa.

BONVIVA'yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

•Bazı kişilerin, BONVIVA alırken özellikle dikkatli olmaları gerekmektedir. Doktorunuzla konuşarak aşağıdaki durumların etkisini kontrol ediniz:
-Böbrekleriniz ile ilgili bir probleminiz, böbrek yetmezliğiniz varsa veya daha önce herhangi bir dönemde olduysa veya diyalize ihtiyaç duyduysanız veya böbreklerinizi etkileyecek başka bir hastalık geçirdiyseniz.
-Herhangi bir mineral metabolizma bozukluğunuz varsa (D vitamini eksikliği gibi).
•BONVIVA kullanırken kalsiyum ve D vitamini takviyesi almalısınız. Eğer bunu yapamıyorsanız, doktorunuzu bilgilendirmelisiniz.
•Diş tedavisi görüyorsanız veya diş ameliyatı geçirecekseniz, diş hekiminize BONVIVA tedavisi gördüğünüzü söyleyiniz.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik

•

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Hamileyseniz veya hamile kalma olasılığınız varsa BONVIVA kullanmayınız.
•

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.


Emzirme

•

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Emziriyorsanız BONVIVA kullanmayınız.
•Emzirirken BONVIVA kullanmak için ilacı kesmeniz gerekmektedir.

Araç ve makine kullanımı

BONVIVA'nın araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkileri araştırılmamıştır.

BONVIVA'nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her 3 ml'sinde 1 mmol'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında "sodyum içermez".

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. BONVIVA nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

BONVIVA için tavsiye edilen doz, üç ayda bir 3 mg (1 kullanıma hazır şırınga) intravenöz enjeksiyondur.
Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Uygulama yolu ve metodu:

Enjeksiyon bir doktor veya deneyimli bir sağlık mesleği mensubu tarafından damar içine uygulanmalıdır. Enjeksiyonu kendi kendinize uygulamayınız.
Enjeksiyon için çözelti, vücudun herhangi bir başka bölgesine değil, damar içine uygulanmalıdır.

Değişik yaş grupları: Yaşlılarda kullanım:

Yaşa bağlı olarak doz ayarlaması gerekli değildir.

Çocuklarda kullanım:

18 yaşın altındaki hastalarda BONVIVA'nın güvenlik ve etkinliği araştırılmamıştır.

Özel kullanım durumları: Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliğiniz varsa BONVIVA kullanırken dikkatli olunmalıdır. Doktorunuza danışınız.

Karaciğer yetmezliği:

Özel bir doz ayarlaması bulunmamaktadır.

Eğer BONVIVA'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla BONVIVA kullandıysanız:

BONVIVA'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Kullanım sırasında kanınızdaki kalsiyum, fosfor veya magnezyum seviyeleri düşebilir. Doktorunuz düzeltmek için adımlar atabilir veya size bu bu mineralleri içeren bir enjeksiyon uygulayabilir.

BONVIVA'yı kullanmayı unutursanız:

Hatırlar hatırlamaz en kısa zamanda bir sonraki dozu almalısınız. Daha sonra, en son aldığınız enjeksiyondan itibaren her 3 ayda bir enjeksiyonunuzu almaya devam edebilirsiniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz (her iki dozu birbirine yakın zamanda) almayınız.


BONVIVA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Tedaviden en yüksek yararı sağlayabilmek için doktorunuzun sizin için reçete ettiği sürece üç ayda bir enjeksiyonları almaya devam etmeniz önemlidir. BONVIVA yanlızca siz tedavi almaya devam ettiğiniz sürece osteoporozu tedavi edebilir, aksi takdirde herhangi bir farklılık göremezsiniz veya hissedemezsiniz.
Ayrıca tedaviniz sırasında doktorunuz tarafından tavsiye edildiği şekilde kalsiyum ve D vitamini takviyesi de almalısınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, BONVIVA'nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
BONVIVA benzeri tüm ilaçlar gibi, kanınızdaki kalsiyum seviyesinde düşüşe sebep olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, BONVIVA'yı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•Deri döküntüsü, kaşıntı, dilin, boğazın, dudakların ve yüzün şişmesi ile birlikte zor nefes
alıp-verme. Bu ilaca karşı alerjiniz olabilir.
•Şiddetli göğüs ağrısı, yemek yerken veya bir şeyler içerken yutkunduktan sonra şiddetli
ağrı, şiddetli bulantı ve kusma
•Grip benzeri belirtiler (en az iki gün sürebilen ve şiddetli olabilen)
•Çene ve ağızda ağrı veya yara
•Gözde ağrı veya iltihap (uzun süreli)

Diğer olası yan etkiler

Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek: 10000 hastanın birinden az görülebilir.

Yaygın

•Baş ağrısı
•Mide ekşimesi, karın ağrısı (gastroenterit veya gastrit gibi), hazımsızlık, bulantı, ishal veya
kabızlık
•Deri döküntüsü
•Kaslarda, eklemlerde veya sırtta ağrı veya katılık
•Grip benzeri belirtiler (ateş, titreme, rahatsızlık hissi, yorgunluk, kemik ağrısı ve kaslarda
ve eklemlerde ağrı)
•Yorgunluk

Yaygın olmayan

•Kemik ağrısı
•Güçsüz hissetme
•Sersemlik
•Gaz
•Enjeksiyonun yapıldığı damarda iltihap, enjeksiyon yerinde ağrı, şişlik

Seyrek

•Aşırı duyarlılık reaksiyonları; ağzın, dudakların ve yüzün şişmesi
•Kaşıntı
•Gözde ağrı veya iltihap
•Özellikle osteoporoz için uzun süreli tedavi alan hastalarda uyluk kemiğinde olağan olmayan kırıklar çok seyrek olarak görülebilir. Eğer kalçanızda, uyluk ve kasık bölgenizde ağrı, rahatsızlık veya güçsüzlük hissederseniz doktorunuzla temasa geçin. Bu durum olası bir uyluk kemiği kırığının erken belirtileri olabilir.

Çok seyrek

•Çene osteonekrozisi denilen, ağızdaki kemiklerin maruz kaldığı bir durum

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız veya herhangi bir yan etki ciddileşirse doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. BONVIVA'nın saklanması

BONVIVA 'yı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BONVIVA 'yı kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz BONVIVA'yı kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Roche Müstahzarları Sanayi Anonim Şirketi, Eski Büyükdere Caddesi, No:13 Güney Plaza 34398 Maslak/İstanbul

Üretim yeri:

F. Hoffmann-La Roche Ltd, Basel, İsviçre

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR

Lütfen daha fazla bilgi için kısa ürün bilgilerine bakınız.

BONVIVA 3 mg/3 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır şırınga'nın uygulanması:

BONVIVA 3 mg/3 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır şırınga 15-30 saniyelik bir sürede enjekte edilmelidir.
Çözelti tahriş edicidir, bu yüzden uygulamanın yapıldığı damar yoluna kesin bağlantı önemlidir. Eğer yanlışlıkla damar etrafındaki dokulara enjekte edilirse, hastalarda lokal irritasyon, ağrı ve iltihap oluşabilir.
BONVIVA 3 mg/3 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır şırınga kalsiyum içeren çözeltiler (Ringer-Laktat çözeltisi, kalsiyum heparin gibi) veya başka intravenöz uygulanan ilaçlar ile karıştırılmamalıdır. Nonviva varolan bir intravenöz infüzyon yolu ile uygulanacaksa, intravenöz infüzat isotonik salin veya 50mg/ml (%5) glukoz çözeltisi ile sınırlanmalıdır.
Unutulan doz:
Eğer bir doz unutulursa, enjeksiyon uygun olur olmaz uygulanmalıdır. Bundan sonra, enjeksiyon son enjeksiyondan itibaren üç ayda bir uygulanmalıdır.
Doz aşımı:
BONVIVA'nın doz aşımı tedavisi ile ilgili spesifik bir bilgi mevcut değildir.
Bu sınıf bileşikler ile ilgili bilgilere dayanarak, intravenöz doz aşımı paresteziye sebep olabilecek, hipokalsemi, hipofosfatemi ve hipomagnezemi ile sonuçlanabilir. Ağır vakalarda yeterli dozda kalsiyum glukonat, potasyum veya sodyum fosfat ve magnezyum sülfatintravenöz infüzyonu gerekebilir.
Genel tavsiye:
BONVIVA 3 mg/3 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır şırınga, inravenöz uygulanan diğer bifosfatlar gibi, serum kalsiyum değerlerinde geçici düşüşlere sebep olabilir.
Hipokalsemi ve diğer kemik ve mineral dengesizlikleri ölçülmeli ve BONVIVA enjeksiyon tedavisine başlamadan önce etkili bir şekilde tedavi edilmelidir. Yeterli kalsiyum ve D vitamini alımı tüm hastalar için çok önemlidir. Bütün hastalar ilave kalsiyum ve D vitamini kullanmalıdır.
Başka hastalıkları olan veya böbrek üzerine beklenmedik etki potansiyeli olan ilaçlar kullanan hastalar, tedavi süresince iyi klinik uygulamalar doğrultusunda düzenli olarak gözden geçirilmelidir.
Kullanılmayan çözelti, şırınga veya iğneler yerel uygulamalar doğrultusunda imha edilmelidir

İlaç Bilgileri

Bonviva Roche 3 mg/3 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır şırınga

Etken Maddesi: İbandronik Asit

Atc Kodu: M05BA06

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.