Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Picadil 20 mg Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı

Kalp Damar Sistemi » Kalp İlaçları » Diğer Kalp İlaçları » Diğer Kalp İlaçları » Trimetazidin

KULLANMA TALİMATI PİCADİL 20 nıg Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla alınır.

• Etkin maddeler:

Her bir film kaplı tablet 20 mg Trimetazidin dihidroklorür içerir.

• Yardıma maddeler:

Mısır nişastası, mannitol. polivinil prolidon, talk, magnezyum stearat, hidroksipropilmetilseluloz, ponceau 4R lake (El24), polietilen glikol (PEG) 6000, titanyum dioksit (El 71), gliserin, FD&C yellow #6 (El 10), sunset yellow FCF AL.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu kullanma talimatında:


7.PİCADİL nedir ve ne için kullanılır?


2. PİCADİLVkullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. PİCADİL nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. PİCADİL 'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. PİCADİL nedir ve ne için kullanılır?

• PİCADİL film kaplı tablet, 60 ve 90 tabletten oluşan blister ambalajda bulunmaktadır. PİCADİL,
• Göğüs ağrısı (angina pektoris) krizlerinin önlenmesinde,
• Dolaşım kaynaklı olan görsel bozukluklann tedavisinde yardımcı ilaç olarak,
• Baş dönmesi, kulak çınlaması, vızıltı ve ıslık sesi gibi çevre ile ilgili olmayan seslerin duyulmasının tedavisinde yardımcı ilaç olarak kullanılmaktadır.

2. PİCADİL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler PİCADİL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer etkin maddeye veya PİCADİL'in içerdiği herhangi bir maddeye aşırı duyarlıysanız (alerjik).

PİCADİL'İ aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Emzirmede.
• Bu ilaç anjina krizlerinin oluşumunu engellemede etkilidir. Başlamış olan anjina krizlerinde iyileştirici bir tedavi değildir.
• Stabil olmayan anjina pektoris hastalığmda başlangıç tedavisi değildir.
• Kalp krizi (miyokart infarktüs) tedavisi için uygun değildir.
• Anjina krizi durumunda doktorunuzu bilgilendiriniz. Tedaviniz gözden geçirilip tahlil yaptırmanız gerekebilir ve tedaviniz değiştirilebilir.
• Trimetazidin Parkinson hastalığı belirtilerine sebep olabilir veya bu belirtileri kötüleştirebilir (titreme, hareket zorluğu, kol ve bacaklarda katılık). Bu durum, özellikle de yaşlı hastalarda doktora rapor edilmelidir ve araştınimalıdır.
• Kan basıncındaki düşüş veya denge kaybına bağlı olarak düşmeler gerçekleşebilir (bakınız bölüm 5. Olası yan etkiler nelerdir?).
• Bu tıbbi ürün boyar madde olarak Ponceau 4R Lake (El24), FD&C yellow #6 (El 10) ve Sunset yellow FCF AL içerdiğinden alerji riski oluşabilir.
“Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın”

PİCADİL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Dozlar yemek ile birlikte alınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


PİCADİL'in hamilelikte kullanılması tavsiye edilmez.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


PİCADİL'in emzirirken kullanılması tavsiye edilmez..

Araç ve makine kullanımı

PİCADİL'in araç veya makina kullanımı üzerinde etkisi yoktur.

FİCADİLMn içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün boyar madde olarak Ponceau 4R Lake (El24), FD&C yellow #6 (EllO) ve Sunset yellow FCF AL içerdiğinden alerji riski oluşabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer herhangi bir ilacı şu anda alıyor veya son zamanlarda almışsanız -hatta reçetesiz olanlar da dahil olmak üzere lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. FİCADİL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

PİCADİL doktorunuz tarafından reçete edildiği şekilde kullanılmalıdır.
Bir tablet (20 mg) günde üç kez, yemek ile birlikte alınır.

Uygulama yolu ve metodu

PİCADİL ağızdan kullanım içindir.
Tabletleri yeterli miktarda su ile alınız.
Tabletleri çiğnemeyiniz.
Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.
İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
Doktorunuz PİCADİL ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. 3 aylık tedaviden sonra tedavinin yararı yeniden değerlendirilmeli, tedaviden cevap alınmama durumunda ilaca devam edilmemelidir.

Eğer PİCADİL 'in etkisinin güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla PİCADİL kullandıysanız

PİCADİL'den almanız gerekenden fazlasını almışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.FİCADİL'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almaynnız.

Bir sonraki dozunuzu normal zamanında almaya devam ediniz.

PİCADİL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Yoktur

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi,

PİCADİL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler oluşabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.
Yaygın : 10 hastamn birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek ; 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor : eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor
Yaygın: baş dönmesi, baş ağrısı, karın ağnsı, diyare, hazımsızlık, bulantı, kusma, ciltte döküntü, kaşıntı, kurdeşen, yorgunluk.
Seyrek: Özellikle antihipertansif tedavi gören yaşlı hastalarda ayaktayken kan basıncındaki düşme sonucu oluşan bayılma, baş dönmesi veya düşme. Çarpıntı, düzensiz veya hızlı kalp atışı ateş basması.
Çok seyrek: Titreme, katılık, hareket zorluğu ve dengesizlik gibi Parkinson semptomlarının kötüleşmesi; Bu semptomlar tedavinin kesilmesiyle kaybolur.
Bilinmiyor: uyku bozuklukları (uykusuzluk, uyuklama), kabızlık (konstipasyon), aleıjik reaksiyon sebebiyle oluşan yüzün ve boğazın aniden şişmesi (anjiyoödem), ateşlenme ve tüm vücudun kabarması (akut genelleştirilmiş eksantematik püstüloz). Bu etkiler ilacı kullandıktan sonra birkaç saat ile birkaç gün içinde görülebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. PİCADİL'in saklanması

PİCADİL'i çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajmda saklaymız. 25°C'nin altmdaki oda sıcaklığmda saklaymız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PİCADİL'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Büyükdere Cad. 34398 Maslak - İstanbul

Üretim yeri:

Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Çanta 34580 Silivri - İstanbul

Kullanma talimatı 12.03.2012 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Picadil 20 mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Trimetazidin dihidroklorür

Atc Kodu: C01EB15

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Picadil 20 Mg 60 Film Tablet
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.