Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Cromtol 5 mg Tablet Kullanma Talimatı

Kalp Damar Sistemi » Beta Bloke Edici Ajanlar » Beta Bloke Edici Ajanlar » Seçici Ajanlar » Nebivolol HCL

KULLANMA TALİMATI

CROMTOL 5 mg tablet Ağızdan alınır.

•Etkin madde:

Her tablet. 5 mg nebivolore eşdeğer 5.45 mg nebivolol hidroklorür içerir.

•Yardıma maddeler:

Laktoz monohidrat. Mısır nişastası, Mikrokristalin selüloz, Kroskarmelioz sodyum, Hidroksipropil metil selüloz. Polisorbat 80, Kolloidal silikondioksit. Magnezyum stearat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında;


/. CROMTOL nedir ve ne için kullanılır?


2.CROMTOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3.CROMTOL nasıl kullanılır?


4.Olası yan etkiler nelerdir?


5.CROMTOL'ün saklanması


Başlıkları yer almaktadır. 1. CROMTOL nedir ve ne için kullanılır?

CROMTOL yuvarlak, beyaz renkli, çapraz çentikli tablettir. Tabletler eşit olarak dörde bölünebilir. 28 ve 84 tablet içeren ambalajlar ile kullanıma sunulmaktadır.
CROMTOL 5 mg nebivolol içerir. Nebivolol selektif beta-bloker ilaçlar grubunda (kardiyovasküler sistem üzerinde seçici etkili) yer alan kardiyovasküler bir ilaçtır. Kalp hızındaki artışı önler, kalbin pompalama gücünü kontrol altına alır. Ayrıca kan damarları üzerinde genişletici etkiye sahiptir ve bu etkisi ile kan basıncında düşmeye yardımcı olur.
CROMTOL yüksek kan basıncının (hipertansiyon) tedavisinde kullanılır. Ayrıca 70 yaş ve üzerindeki hastalarda. hafıf-orta düzeyde kronik kalp yetmezliğinin
tedavisinde diğer tedavilere ilave olarak kullanılır.

2. CROMTOL'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler CROMTOL'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
Nebivolol ya da CROMTOL'ün içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa Aşağıdaki durumlardan biri veya daha fazlası varsa:
-Düşük kan basıncı
-Kollarda ya da bacaklarda ciddi dolaşım sorunları
-Çok düşük kalp hızı (dakikada 60 atımdan daha az)
-Bazı diğer ciddi kalp ritim bozuklukları (örneğin 2. ve 3. derece atriyoventriküler blok, kalp iletim bozuklukları)
-Henüz yeni gelişmiş veya son dönemde kötüleşmiş kalp yetmezliğiniz varsa, veya akut kalp yetmezliğinden kaynaklanan dolaşımsal şok nedeniyle kalbinizin çalışmasına yardımcı olmak üzere damar içine ilaç verilmesi yöntemiyle tedavi görüyorsanız.
-Astım ya da hırıltı (şimdi veya geçmişte) var ise,
-Tedavi edilmemiş feokromasitoma (böbreklerin üstünde, böbreküstü bezlerinde yerleşik tümör) var ise,
-Karaciğer fonksiyon bozukluğu var ise
-Metabolik bozukluk (metabolik asidoz), örneğin diyabetik ketoasidoz var ise

CROMTOL'ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
Kalp hızınız anormal bir şekilde yavaşsa
Prinzmetal angina olarak adlandırılan ve kendiliğinden gelişen kalp krampından kaynaklanan tipte göğüs ağrınız varsa Tedavi edilmemiş kronik kalp yetmezliğiniz varsa
I. derece kalp bloğunuz (kalp ritmini etkileyen hafif düzeyde kalp iletim bozukluğu çeşidi) var ise,
Kol veya bacaklarınızdaki kan dolaşımınız zayıfsa, örneğin Raynaud hastalığı veya sendromu. yürürken kramp benzeri ağrılar yaşıyorsanız Uzamış solunum sorunlarınız varsa
Diyabetikseniz. CROMTOL'ün kan şekeri üzerinde etkisi yoktur. Ancak düşük şeker düzeyinin uyarıcı bulgularını (örneğin çarpıntılar, artmış kalp hızı) gizleyebilir. Tiroid beziniz aşın çalışıyorsa, CROMTOL bu durumdan kaynaklanan kalp hızınızdaki anormal artışın belirtilerini maskeleyebilir.
Alerjikseniz. bu ilaç alerjiniz olan polen ve diğer maddelere karşı gösterdiğiniz reaksiyonun şiddetini arttırabilir.
Sedef hastalığınız (kabuklu pembe lekeler ile karakterize cilt hastalığı) varsa veya daha önce sedef hastalığı geçirdiyseniz
Cerrahi bir operasyon geçirmeniz gerekiyorsa, operasyondan önce mutlaka anestezi uzmanınızı CROMTOL kullandığınız konusunda bilgilendiriniz.
•Ciddi böbrek problemleriniz varsa kalp yetmezliğiniz için CROMTOL kııllanmaymız ve doktorunuzu bilgilendiriniz.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
Akılda tutulması gereken diğer önemli noktalar şunlardır:
•Kronik kalp yetmezliği tedavinizin başlangıcında uzman bir hekim tarafından düzenli olarak takip edilmelisiniz (Bkz 3. CROMTOL nasıl kullanılır?).
•Bu tedavi, doktorunuz tarafından değerlendirilip açıkça belirtilmedikçe aniden kesilmemelidir (Bkz 3. CROMTOL nasıl kullanılır?).

CROMTOL'üıı yiyccckler ve içecekler ile kııllaııımı

CROMTOL yemeklerle birlikte ya da aç karnına alınabilir, ancak tablet en iyi, bir miktar su ile birlikte alınır.

Ilaınilelik

hacı kııllannunlcın önce doktonınııza veyo eczacınıza (kimdiniz.

Hamilelik döneminde kesinlikle gerekmedikçe CROMTOL kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğımuzıı fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İhıcı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Araç vc makine kullanımı

Bu ilaç baş dönmesi veya halsizliğe neden olabilir. Eğer etkilenmişseniz araç ya da makine

kııllaıımayıııız.

CUOMTOL'ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ürün laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu ilacı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Bu tıbbi ürün her dozunda 23 mg'dan daha az sodyum ihtiva eder. Dozu nedeni ile herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanım

CROMTOL ile birlikte aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız ya da alıyorsanız mutlaka doktorunuzu bilgilendiriniz:
Kan basıncını kontrol altına almak üzere kullanılan ilaçlar veya kalp sorunları
nedeniyle kullanılan ilaçlar (amiodaron, amlodipin, sibenzolin, klonidin, digoksin, diltiazcm, dizopiramid, felodipin, flekainid, gııanfasin, hidrokinidin, lasidipin, lidokain, metildopa, meksiletin, moksonidin, nikardipin, nitedipin, nimodipin, nitrendipin, propafenon, kinidin, rilmenidin, verapamil).
Sedatif etkili ilaçlar veya psikoz (bir akıl hastalığı) ilaçları, örneğin barbitiiratlar (ayrıca sara için de kullanılırlar), fenotiazin (ayrıca bulantı ve kusma için de kullanılır) ve tioridazin.
Depresyonda kullanılan ilaçlar, örneğin amitriptilin, paroksetin, fluoksetin. Ameliyat sırasında anestezi için kullanılan ilaçlar
Astım, burun tıkanması veya glokom (göz içi basıncında artış) ya da pupilin (göz bebeği) genişlemesi gibi bazı göz bozukluklarında kullanılan ilaçlar Bu ilaçların hepsi nebivolol gibi kan basıncını ve/veya kalp fonksiyonunu etkileyebilir.
Aşın mide asidi veya ülser tedavisi için, örneğin simitedin gibi bir ilaç (antasid ilaç) kullanıyorsanız CROMTOL'ii öğün esnasında, antasid ilacı ise öğünlerin arasında almalısınız.

Eğer reçeleli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anıla kullanıyorsanız veya son zamanlanla kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. CROMTOL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için taliniathır:

CROMTOL'ü daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Herhangi bir durumdan emin değilseniz, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
CROMTOL öğünlerden önce, öğünler sırasında veya sonrasında alınabilir ancak alternatif olarak öğünlerden bağımsız olarak da alabilirsiniz. Tablet bir miktar su ile birlikte alınır.

Yüksek kan basıncının (hipertansiyon) tedavisinde:


-Normal doz günde 1 tablettir. Doz tercihen günün aynı saatlerinde alınmalıdır.
-Kan basıncı üzerindeki terapötik etki 1-2 haftalık tedaviden sonra açık şekilde ortaya çıkar. Bazen sadece 4 hafta sonra optimum etkiye ulaşılır.

Kronik kalp yetmezliğinin tedavisinde:


-Tedaviniz uzman bir hekim tarafından başlatılacak ve yakından takip edilecektir.
-Doktorunuz tedavinize günde

VA

(çeyrek) tablet ile başlayacaktır. Bu doz 1-2 hafta sonra günde '/2 (yarım) tablete ve sizin için doğru doza ulaşılmcaya kadar günde 2 tablete kadar yükseltilebilir. Doktorunuz her adımda sizin için doğru olan dozu reçeteleyecektir. Doktorunuzun talimatlarına uyunuz.
-Tavsiye edilen en yüksek doz günde 2 tablettir (10 mg).
-fedaviye başladığınız zaman ve her doz artışında 2 saat boyunca uzman bir hekimin gözetimi altında tutulmanız gereklidir.
-Doktorunuz gerekliyse tedavi dozunuzu düşürebilir.
-Kalp yetmezliğinizi kötıiieştirebileceğinden,

tedaviyi aniden kesmemelisiniz.

-İlacınızı günde bir kez, tercihen günün aynı saatlerinde alınız.

Uygulama yolu ve metodu

Doktorunuz günde '/4 (çeyrek) veya '/2 (yarım) tablet kullanacağınızı belirttiyse CF^OMTOL tabletleri nasıl kıracağınız konusunda aşağıdaki talimatlara uyunuz.
•Tabletleri çift çentik üst yüze gelecek şekilde düz, sert bir zemine (örneğin masa veya tezgah) yerleştiriniz.
•İki elin de işaret parmaklarını çentik uçlarına koyduktan sonra tableti iterek kırınız (Şekil

I

ve 2).
•Çeyrek tabletler yarım tabletlerin aynı şekilde kırılmasıyla elde edilir (Şekil 3 ve 4).
Şekil I ve 2: CROMTOL çift-çentikli tabletin kolaylıkla kırılarak yarıya bölünmesi.
/ V


, \
/ \ V


/ ^^ V

Şekil 3 ve 4: CROMTOL çift-çentikli yarım tabletin kolaylıkla kırılarak çeyreğe bölünmesi
• Doktorunuz sizi tedavi etmek üzere CROMTOL tabletlerin başka ilaçlar ile kombine uygulanmasına karar verebilir.

Değişik yaş grupları:

Yaşlılarda kulla mm:

Yaşlı hastalar yüksek kan basıncının (hipertansiyon) tedavisine genellikle günde '/2 (yarım) tablet ile başlayacaktır.

Çocuklarda kullanım:

Çocuk ve ergenlerde bu ilacın kullannnıyla ilgili yeterli veri olmaması nedeniyle, çocuk ve ergenlerde CROMTOL kullanımı

tavsiye edilmez.

Özel kullanım durumları:

nöbrcli/karaciğer yetmezliği:

Kronik kalp yetmezliği tedavisinde, şiddetli böbrek sorunları olan hastalar bu ilacı kullanmamalıdır.
Yüksek kan basıncı tedavisinde, böbrek bozukluğu olan hastalar tedaviye genellikle günde '/2 (yarım) tablet ile başlayacaktır.
Karaciğer fonksiyon bozukluğu bulunan hastalarda CROMTOL kullanımı önerilmemektedir.

Eğer CROMTOL 'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf ohhığıına dair hir izleniminiz var ise cloklorııntız veya eczacınız ile konınşımuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla CROMTOL kullandıysanız:

CROMTOL 'ilen kııllanmanız gerekenden fazlasını kııllanınışsanız hir doktor veya eczacı ile konuşınmz.


CROMTOL doz aşımında en sık görülen belirtiler ve bulgular çok yavaş kalp atımı (bradikardi), muhtemel baygınlık hissi ile birlikte kan basıncında düşüş (hipotansiyon), astımda olduğu gibi solunum sıkıntısı (bronkospazm) ve akut kalp yetmezliğidir.
Doktorunuzun gelmesini beklerken aktif kömür (eczacınızda bulabilirsiniz) alabilirsiniz. CROMTOL'ü

kullanmayı unutursanız:

CROMTOL dozunu zamanında almayı unutup, almanız gereken zamandan kısa bir süre sonra hatırlarsanız o günkü dozu her zamanki gibi alınız. Ancak unutulan dozun üzerinden çok zaman geçmişse (örneğin birkaç saat) ve dolayısıyla bir sonraki doz saati yakınsa unutulan dozu atlayınız ve programda yer alan bir sonraki

normal dozu

her zamanki saatinde alınız. Ancak bir daha doz atlamamaya dikkat ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


CROMTOL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

Yüksek kan basıncı veya kronik kalp yetmezliği için kullanım fark etmeksizin CROM rOL tedavisini sonlandırmadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısmız. CROMTOL tedavisini aniden kesmemelisiniz çünkü bu kalp yetmezliğinizi geçici olarak kötüleştirebilir. Eğer kronik kalp yetmezliğinde CROMTOL tedavisini durdurmanız gerekliyse günlük doz, haftalık dönemlerde yarıya indirilerek, kademeli olarak azaltılmalıdır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, CROMTOL'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
CROMTOL

yüksek kan basıncının tedavisinde kullanıldığında

olası yan etkiler şunlardır:
Yaygm (En az 10 kişide birinden fazla, fakat 100 kişide birden az kişiyi etkiler):
•Başağrısı
•Baş dönmesi
•Yorgunluk
•Alışılmamış kaşıntı veya karıncalanma hissi
•İshal
•Kabızlık
•Bulantı
•Nefes darlığı
•Eller veya ayaklarda şişme
Yaygın olmayan (En az 100 kişide birinden fazla, fakat 1000 kişide birinden az kişiyi etkiler):
•Yavaş kalp atımı veya diğer kalp şikayetleri
•Düşük kan basıncı
•Yürürken kramp benzeri bacak ağrıları
•Görme bozukluğu
•İktidarsızlık (impotens)
•Depresyon duygusu
•1 lazımsıklık, mide ve barsakta gaz birikmesi, kusma
•Ciltte döküntü, kaşıntı
•Mava yollarının etrafındaki kaslarda gelişen ani kramplardan dolayı astımda olduğu gibi solunum sıkıntısı (bronkospazm)
•Kabuslar
Çok seyrek (En az 1000 kişiden birini etkiler):
•Bayılma
•Sedef hastalığında kötüleşme (kabuklu pembe lekeler ile karakterize bir cilt hastalığı)
Aşağıdaki yan etkiler bilinmeyen sıklıkta kişiyi etkiler:
•Yaygın deri döküntüsü ile birlikte bütün vücutta allerjik reaksiyonlar (hipersensitivite reaksiyonları);
•Dudak, göz ya da dilde ani başlangıçlı şişlik ve ani nefes darlığı (anjiyoödem).
CROMTOL

kronik kalp yetmezliği

için kullanıldığında aşağıda belirtilen yan etkiler görülmüştür:
Çok yaygın (En az 10 kişiden birini etkiler)
•Yavaş kalp atımı
•Baş dönmesi
Yaygın (En az 10 kişide birinden fazla, fakat 100 kişide birden az kişiyi etkiler):
•Kalp yetmezliği belirtilerinde kötüleşme
•Düşük kan basıncı (hızlı şekilde doğrulma ve kalkma durumunda baygınlık hissi gibi)
•Bu ilacı tolere edememe
•Kalp ritmini etkileyen hafif kalp iletim bozukluğu çeşidi (I. derece AV blok).
•Alt ekstremitelerde şişkinlik (şişmiş ayak bileği gibi).

Eğer hu kullanma talimatuula bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karyılaiirsanız dokummuzu veya eczacınızı bilgilemiiriniz.


5. CROMTOL'ün saklanması

CROMTOL'ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajın üzerimle belirtilen son kullanma tarihinden sonra CROMTOL'ü kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluk fark ederseniz CROMTOL'ü kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Büyükdere Cad. 34398 Maslak - İstanbul

Üretim yeri :

Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Çanta 34580 Silivri - İstanbul

Bu kullanma talimatı 09.03.2012 tarihinde onaylanmi.pir.


İlaç Bilgileri

Cromtol 5 mg Tablet

Etken Maddesi: Nebivolol Hidroklorür

Atc Kodu: C07AB12

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.