Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Duades 60/2.5mg Efervesan Tablet Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Sistemik Antihistaminikler » Sistemik Antihistaminik İlaçlar » Antihistaminik Kombinasyonları

DUADES 60/2.5 mg efervesan tablet Ağızdan alınır.

• Etkin madde(ler):

Her bir efervesan tablet 60 mg psödoefedrin ve 2.5 mg desloratadin içerir.

• Yardımcı madde (ler):

Sitrik asit anhidrit. Potasyum hidrojen karbonat, Povidon (PVP K30), potasyum klorür, Peg 6000, sukraloz, böğürtlen aroması içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


/.

DUADES nedir ve ne için kullanılır?


2. DUADES'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. DUADES nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.

DUADES*in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. DUADES nedir ve ne için kullanılır?

DUADES, beyaz renkte düz yüzeyli, yuvarlak efervesan tabletlerdir. DUADES, 20 efervesan tablet içeren, strip ambalajda ve karton kutu içinde piyasaya sunulmaktadır.
DUADES, alerjik maddelerle karşılaşıldığmda veya iltihabi durumlarda etkili antihistamin grubu bir ilaç olan desloratadin ve burun tıkanıklığmı gideren psödoefedrin etken maddelerini içermektedir. DUADES, 12 yaş üstü çocuklarda ve yetişkinlerde aleıjik nezle belirtilerinin (hapşırma, burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve kaşıntısı) giderilmesinde kullanılır.
DUADES 12 yaş altı çocuklarda kullanılmamaktadır.

2. DUADES'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler DUADES'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• ilacı almadan önce, psödoefedrin, desloratadin, loratadin ya da ilacın herhangi bir bileşenine karşı aşın duyarlı (alerjik) iseniz (yardımcı maddeler listesine bakınız),
• Loratadine karşı duyarlı (alerjik) iseniz,
• Dar açılı glokom (göz tansiyonu hastalığı) hastalığınız varsa,
• İdrar tutulması var ise,
• Depresyon tedavisi için monoamin oksidaz inhibitör (MAOI) tedavisi alıyorsanız veya MAOI tedavisinin sonlandınlmasından sonraki 2 haftalık süreçte iseniz,
• Şiddetli yüksek tansiyonunuz var ise,
• Ciddi kalp hastalığınız var ise,
DUADES'i kullanmayınız.
Eğer yukandaki durumlardan herhangi biri size uyuyorsa doktorunuza söyleyiniz.

DUADES'i, aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:
• Diyabet (şeker) hastasıysanız,
• Hipertiroidizm (kanda tiroid hormonu seviyesinin yüksek olması) var ise,
• Prostat sorunlarınız var ise,
• Karaciğer veya böbrek fonksiyon sorunlarınız var ise,
• Diğer sağlık problemleriniz var ise,
• Hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız.
• Emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız DUADES'i dikkatli kullanınız.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DUADES'in yiyecek ve içecek iie kullanılması

DUADES aç veya tok kamına alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


DUADES gebelik sırasında bebeğinize zarar verebilir. Hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


DUADES, anne sütüne geçebilir, bu nedenle doktorunuza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

Araç kullanma becerisinin değerlendirildiği klinik araştırmalarda, desloratadin almakta olan hastalarda herhangi bir bozukluk ortaya çıkmamıştır. Yine de, çok ender de olsa bazı hastalarda uykululuk hali oluşabileceğinden DUADES araç ve makine kullanma becerilerini bozabilir.

DUADES'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

DUADES içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşın bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Potasyum uyarısı


DUADES her dozunda 5.3 mmol (206.95 mg) potasyum içermektedir. Bu durum, böbrek fonksiyonlarında azalma olan hastalar ya da kontrollü potasyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.
Aşağıdaki ilaçlan alıyorsanız doktorunuza haber veriniz;
• MAOI (depresyon tedavisinde ve yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır) kullanıyorsanız veya MAOI tedavisinin sonlandınimasından sonraki 2 haftalık süreçte iseniz,
• Metildopa (Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır)
• Reserpin (Serpalan; yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır)
• Dijitalis (Digoksin, lanoksikap, lanoksin; kalp rahatsızlıklannda kullanılır)
• Ketokonazol (Nizoral; mantar tedavisinde kullanılır)
• Eritromisin(Ery-tab, Eryc, PCE; bir çeşit antibiyotik)
• Azitromisin (Zithromax, Zmax; bir çeşit antibiyotik)
• Antihistaminler (Alerjik maddelerle karşılaşıldığında veya iltihabi durumlarda kullanılır)
• Diğer dekonjestanlar (Burun tıkanıklığmda kullanılan ilaçlar)
İlaçlarınızın herhangi birini kesmeden önce lütfen doktorunuza haber veriniz.

Eğer reçeleli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorımuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. DUADES nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmemişse günde 2 kez 1 efervesan tablet önerilmektedir.

Uygulama yolu ve metodu:

DUADES ağız yolu ile alınır. Efervesan tabletler 1 bardak suda (150 mL) eritilerek bekletilmeden içilmelidir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

DUADES 12 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Psödoefedrin, desloratadin ve metabolitlerinin büyük ölçüde böbrekler vasıtasıyla atılmaktadır ve böbrek yetmezliği olan hastalarda yan etki riski daha yüksek olabilmektedir. Yaşlı hastalarda yaşla birlikte böbrek fonksiyonlannda azalma olabileceğinden doz seçiminde dikkatli olunmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek /Karaciğer yetmezliği:

DUADES böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer DUADES'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla DUADES kullandıysanız:

DUADES'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız hir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


DUADES'i kullanmayı unutursanız

Eğer almanız gereken dozu zamanında almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz o dozu uygulayınız, daha sonra tedavinize olağan şekilde devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DUADES'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, DUADES'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Vücudunuzda yaygın alerjik belirtiler oluşursa (deri döküntüsü, deride kızanklık, ağız veya boyun bölgesinin yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi gibi)
Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DUADES'e karşı ciddi alerjiniz var demektir.
Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Uykusuzluk
• Düzensiz kalp atışı
• İnme
• Düşük kan basıncı
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Halsizlik
• Titreme
• Boğaz ağnsı
• Baş ağnsı
• Baş dönmesi
• Ağız kuruluğu
• Bulantı
• Yorgunluk
• İştah kaybı
• Uykusu hali
Bunlar DUADES'in hafif yan etkileridir.

Eğer hu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi hir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. DÜADES'in Saklanması

DUADES'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DUADES'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DUADES'i kullanmayınız.
Celtis İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Ruhsat sahibi :Tozkoparan Mahallesi General
Ali Rıza Gürcan Cad. Merter İş Merkezi
Bağımsız Bölüm No;2/6 Güngören/İSTANBUL
Telefon: O 212 481 40 98
Faks: 0 212 481 40 98
e-mail:

[email protected]


Üretim Yeri:

Neutec ilaç San. Tic. A.Ş.
l.OSB. I.Yol No:3 Adapazarı / SAICARYA

Bu kullanma talimatı 27.02.2012 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Duades 60/2.5mg Efervesan Tablet

Etken Maddesi: Psödoefedrin, desloratadin

Atc Kodu: R06AK

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.