Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Jetokain Ampul Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Anestezik İlaçlar » Lokal Anestezik İlaçlar » Amidler » Lidokain Kombinasyonları

JETOKAİN Ampul

Doktorunuz tarafından size injeksiyon yoluyla uygulanacaktır.

•

Etkin madde:

Her 1 ml'sinde 20 mg lidokain hidroklorür ve 0.0125 mg epinefrin baz içerir.
•

Yardımcı maddeler:

Sodyum metabisülfit, sodyum klorür, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kisisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. JETOKAİN nedir ve ne için kullanılır?


2. JETOKAİN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. JETOKAİN nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. JETOKAİN in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. JETOKAİN nedir ve ne için kullanılır?

• JETOKAİN etken madde olarak lidokain hidroklorür ve epinefrin içerir.
• Lidokain lokal anestezik (bölgesel anestezi yapan ilaç) olarak adlandırılan ilaç grubuna
aittir. Bu ilaçlar, vücudun gerekli bölümünü uyuşturmak, hissizleştirmek için kullanılır.
• Epinefrin vazokonstriktör (damarları büzücü) olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Bu ilaçlar injeksiyon yapılan yerdeki damarları daraltarak daha az kan geçmesini ve ilacın etkisinin daha uzun süre devam etmesini sağlar.
• JETOKAİN tıbbi uygulamalar ve ameliyatlarda, ağrıyı önlemek için kullanılır.
• JETOKAİN'in uygulama şekli, anestezinin yerine ve cinsine göre değişmektedir. Buna doktorunuz karar verecektir.
• JETOKAİN, berrak, renksiz çözelti içeren 2 ml'lik 20 ampul içeren karton kutu ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.

2. JETOKAİN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

JETOKAİN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Lidokaine, epinefrine ve JETOKAİN'in içeriğinde bulunan diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
• Diğer lokal anesteziklere karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
• El ve ayak parmakları, burun, kulak ve penis anestezisinde,
• Kalp büyümesi ve kalp yetmezliğinde,
• Siklopropan veya halojenize hidrokarbon gibi anestezide kullanılan ilaçlar ile birlikte,
• Doğum sırasında,
• Organik b ey in hasarında,
JETOKAİN size uygulanmamalıdır.

JETOKAİN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Yavaş kalp atımı gibi kalp problemleriniz ya da yüksek tansiyonunuz (yüksek kan basıncı) varsa,
• Kalp atımını düzenleyici (antiaritmik) ilaç kullanıyorsanız,
• Vücut sıvı seviyelerinde azalma (hipovolemi) probleminiz varsa,
• Karaciğer ya da böbrek probleminiz varsa,
• Nefes alıp verirken zorlanıyorsanız,
• Epilepsi (sara) hastası iseniz,
• Şeker hastası iseniz,
• Tiroid hastalığınız varsa,
• Dar açılı glokom ( göz tansiyonu) hastalığınız varsa,
• Prostat büyümesi ya da idrar yapmada güçlük gibi zorukluklar mevcutsa,
• Felç geçirdiyseniz,
• İnj eksiy on bölgesind e infl amasy on (iltihap ) ya da enfeksiy on oluştuy sa,
• Seyrek olarak görülen porfiri hastalığınız (Karın ağrısı ve kas kramplarına neden olan bir çeşit kalıtsal kan pigmenti hastalığı) varsa ya da ailenizde porfiri hastalığı olan biri varsa
JETOKAİN size uygulanmadan önce doktorunuz ile konuşunuz.
Yaşlılar, genel durumu bozuk kişiler (zayıf, güçsüz) ve ağır hastalarda dikkatle kullanılmalıdır, gerekirse doz azaltılabilir.
Vücut sıcaklığınızın artması, JETOKAİN'in emilimini artırarak yaşamı tehdit eden yan etkilere neden olmasına yol açabileceğinden, böyle durumlarda dikkatle kullanılmaldır.
Ağır şok durumlarında dikkatli kullanılmaldır.
JETOKAİN, uzun QT sendromu (kalpte ciddi ritim bozukluğu ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) / Torsades de Pointes'e (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi) neden olabilir. Bu nedenle tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes hastası iseniz JETOKAİN'i kullanmamalısınız.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

JETOKAİN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamilelikte dikkatle kullanılması gerekir. Hamile iseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız JETOKAİN size uygulanmadan önce doktorunuza söyleyiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


JETOKAİN'in etken maddelerinden lidokain HCl az miktarda da olsa anne sütü ile atılmakta, epinefrinin ise anne sütü ile atılıp atılmadığı bilinmemektedir.
Bebeğinizi emziriyorsanız, JETOKAİN size uygulanmadan önce doktorunuza söyleyiniz.

Araç ve makine kullanımı

JETOKAİN sizin uykulu hissetmenize ve reaksiyon hızınızın yavaşlamasına neden olabilir. JETOKAİN aldığınızda, bir sonraki güne kadar, araba, taşıt ve araç kullanmayınız.

JETOKAİN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün, sodyum metabisulfit içerdiğinden nadir olarak şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonları ve bronkospazma (hava yollarının daralması) neden olabilir.
Bu tıbbi ürün her dozunda, 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum (1 mg sodyum metabisülfit 4.5 mg sodyum klorür) içerir. Yani esasında 'sodyum içermez' olarak kabul edilebilir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz;
• Diğer lokal anestezik ilaçlar
• Epinefrin içeren diğer ilaçlar
• Dihidroergotamin (migren tedavisinde kullanılır)
• Halotan (genel anestezi oluşturan ilaç)
• Amiodaron gibi, düzensiz kalp atımı (aritmi) tedavisinde kullanılan ilaçlar
• Propranolol gibi, kalp atımını yavaşlatan tansiyon düşürücü ilaçlar
• Domperidon gibi, mide bulantısını önleyici butirofenon türevi ilaçlar
• Haloperidol gibi zihinsel ve ruhsal problemlerin tedavisinde kullanılan butirofenon türevi ilaçlar
• Klorpromazin gibi zihinsel ve ruhsal problemlerin tedavisinde kullanılan fenotiazin türevi ilaçlar
• MAOI (mono amino oksidaz inhibitörleri ör. izokarboksazid, linezolid, fenelzin, tansilipromin) ve trisiklik antidepresanalar gibi depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar
• Doğum sancısını artırm ak için kull anıl an il açl ar
• Simetidin (mide asidi üretimini baskılayan ilaç)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. JETOKAİN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuzun size uygulayacağı ihtiyacınız olan doz, ağrınızın tipine göre belirlenecektir. Ayrıca, uygulanacak doz vücut ağırlığınıza, yaşınıza, fiziksel durumunuza göre ve ilacın enjekte edileceği yere göre de değişir. Gereken etkiyi sağlayabilecek en küçük doz uygulanır. JETOKAİN genellikle operasyonun yapılacağı bölgenin yakınına uygulanır. Ağrı uyarılarının beyine iletilmesini sağlayan sinirleri bloke eder. Böylece ağrıyı hissetmenize engel olur. Etkisi injeksiyonu takiben birkaç dakika içinde başlar ve tıbbi işlemler sona erdikten sonra yavaş yavaş kaybolur.

Uygulama yolu ve metodu:

• JETOKAİN size doktorunuz tarafından injeksiyon yoluyla uygulanacaktır.
• JETOKAİN genellikle operasyonun yapılacağı bölgenin yakınına uygulanır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda; fiziksel durum, vücut ağırlığı ve yaşa göre dozlar azaltılmalıdır. 6-12 yaş aralığı için yetişkin dozunun yarısı kullanılmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda lokal anestezik ihtiyacı azalmıştır. Bu sebepten uygulanacak doza dikkat edilmelidir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Böbrek rahatsızlığı olan hastalarda dozlar azaltılmalıdır.
Karaciğer yetmezliğinde dikkatli kullanılmalıdır.

Diğer:

Güçsüz hastalar ve kalp rahatsızlığı olan hastalarda dozlar azaltılmalıdır.

Eğer JETOKAİN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla JETOKAİN kullandıysanız:

JETOKAİN'den kullanmanız gerekenden daha fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


İhtiyacınız olandan daha fazla JETOKAİN uygulanırsa özel tedavi gerektiren ciddi yan etkiler meydana gelebilir. Doktorunuz, bu durumlar hakkında sizi bilgilendirecektir. Gerekenden fazla JET OKAİN kullanıldı ğında gen ell ikle mey dana gel en ilk b elirtil er aşağıd akil erdir;
• Baş dönmesi, sersemlik
• Dudaklar ve ağız çevresinde hissizleşme
• Dilde uyuşukluk
• Duyma problemleri
• Görme problemleri
Ciddi yan etki riskini azaltmak için, bu belirtiler görülür görülmez doktorunuz JETOKAİN uygulamasını kesecektir. Bu nedenle, bu belirtiler sizde görülmeye başladığı an, ya da size gerekenden fazla JETOKAİN uygulandığını düşündüğünüzde, vakit kaybetmeden doktorunuza söyleyiniz.
Fazla JETOKAİN uygulanmasına bağlı olarak görülebilecek diğer yan etkiler, konuşma problemleri, mantıksız davranışlar, kaslarınızda seyrime, nöbet, kalp ve kan damarlarınız üzerinde etkiler, bilinç kaybı, koma ve nefes alıp vermenin kısa süreli olarak durması (apne) şeklinde olabilir.

JETOKAİN'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


JETOKAİN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, JETOKAİN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, JETOKAİN'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastahanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Yüz, dudaklar, dil ve boğazda şişlik (yutkunma güçlüğüne neden olabilir)
• El, ayak ve ayak bileğinizde aniden meydana gelen ciddi şişme
• Zor nefes alma
• Ciltte küçük kabarcıklarla birlikte görülebilen ciddi kaşıntı
Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu yan etki sizde mevcut ise, sizin JETOKAİN'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Görülebilecek diğer yan etkiler:

Uygulanan bölgede şişlik oluşumuna neden olabilir. Şişlik zamanla kaybolacaktır.

Yaygın (10 hastada 1 kişiden daha azında görülebilen) yan etkiler

• Düşük kan basıncı (Bu baş dönmesi ve sersemlik hissine neden olabilir)
• Yüksek kan basıncı
• Bulantı ve kusma
• Karıncalanma ve iğne batma hissi
• Baş dönmesi, baş ağrısı
• Yavaş kalp atımı veya kalp çarpıntısı
• Sıkıntı, korku ve huzursuzluk
• Titreme
• Solunumla ilgili problemler
• Terleme
• Solgun görünüm

Yaygın olmayan (100 hastada 1 kişiden daha azında görülebilen) yan etkiler

• Kulak çınlaması ya da sese hassasiyet
• Konuşma güçlüğü
• Dil ya da ağız çevresinde uyuşukluk
• Nöbet
• Uykulu hissetme
• Bulanık görme
• Ani kalp durması, kalp ritim bozuklukarı

Seyrek (1000 hastada 1 kişiden daha azında görülebilen) yan etkiler

• Düzensiz kalp atımı (aritmiler),
• Duyularda değişiklik ya da kas güçsüzlüğüne neden olabilen sinir hasarı (nöropati). Bu durum çevresel sinir hasarını da kapsar.
• Araknoidit olarak adlandırılan hastalık (omurilik etrafını saran zarın iltihaplanması).
• Bel ya da bacaklarda acıyan ya da yanan tarzda ağrı ve bacaklarda karıncalanma, uyuşma
ve güçsüzlük
• Çift görme
• Soluk almada yavaşlama ya da durma, kalp atımının durması

Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle sıklığı tahmin edilemiyor)

• Methemoglobinemi (Kanda oksij en taşınmasının bozulduğu bir çeşit kan hastalığı)
• Beyin kanaması
• Kalpte yaşamı tehdit eden atım bozukluğu (Ventriküler fibrilasyon), kalbi besleyen damarların daralması / tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı (anjina) gibi kalp hastalıkları
• Otonomik hiperrefleksi (parasempatik ve sempatik sinir sistemini kapsayan hastalık) gibi sinir sist emi boz uklukları
• Akciğerlerde ödem
Diğer lokal anesteziklerde görülen bir yan etki olan, kalıcı sinir hasarı JETOKAİN kullanımında da meydana gelebilir.
Eğer yukarıda yer alan yan etkilerden biri sizde mevcut ise doktorunuza bildiriniz. Bazı yan etkiler ciddi olabilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. JETOKAİN'in Saklanması

JETOKAİN'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


Oda sıcaklığında (16-25°C arasında) saklayınız. Kesinlikle dondurmayınız.
Işıktan uzakta saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra JETOKAİN'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz JETOKAİN'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

ADEKA İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ. Necipbey Cad. No.88 55020 - SAMSUN Tel : (0362) 431 60 45 (0362) 431 60 46 Fax : (0362) 431 96 72

Üretim Yeri:

ADEKA İlaç Sanayi ve Ticaret A Ş. Necipbey Cad. No.88 55020 - SAMSUN Tel : (0362) 431 60 45 (0362) 431 60 46 Fax : (0362) 431 96 72

Bu kullanma talimatı gg.aa.yyyy ' tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Jetokain Ampul

Etken Maddesi: Lidokain hidroklorür, Epinefrin baz

Atc Kodu: N01BB52

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Jetokain Ampul-KT
 • Jetokain Ampul-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Jetokain 2 Ml 20 Ampul
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.