Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Momecon %0.05 Burun Spreyi Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Burunla İlgili İlaçlar » Topikal Dekonjestanlar ve Diğer Nazal İlaçlar » Kortikosteroidler » MometazonNazal

KULLANMA TALİMATI

MOMECON %0.05 Burun Spreyi

Ölçülü sprey pompası ile kullanılan nazal süspansiyon.

Burun içine uygulanır.

•Etkin madde:


Her püskürtme, 50.00 mcg anhidr mometazon furoata eşdeğer 51.75 mikrogram mometazon fiıroat monohidrat içerir.

•Yardıma maddeler:


Mikrokristalin selüloz - karboksimetil selüloz sodyum kanşmıı, gliserin, polisorbat 80, sodyum sitrat dihidrat (E331), sitrik asit monohidrat (E330), benzalkonyum klorür, saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında;


1.MOMECON nedir ve ne için kullanılır?


2. MOMECON*u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. MOMECON nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. MOMECON'un saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. MOMECON nedir ve ne için kullanılır?
MOMECON, beyaz renkli, çalkalandığında homojen görünümlü süspansiyon halinde burun spreyidir. Etkin madde olarak kortikosteroid adı verilen ilaç grubuna dahil olan mometazon füroat monohidrat içerir.
MOMECON, 140 püskürtme için 18 g süspansiyon içeren manuel doz ayarlı, nazal aplikatörlü polietilen plastik şişede sunulmaktadır.
Mometazon furoat bazı sporcular tarafından hatalı kullanılan ve tabletler veya enjeksiyonlarla alınan "anabolik steroidler" ile karıştırılmamalıdır. Mometazon furoatm küçük miktarları burun içine püskürtüldüğü zaman, burundaki iltihabı, kaşıntıyı, tıkamklığı ve hapşınğı gidermeye yardımcı olur.
MOMECON 6 yaş ve üzeri çocııklarda ve erişkinlerde saman nezlesi (mevsimsel alerjik rinit olarak da bilinir) ve yıl boyu devam eden rinit (burun iltihabı) semptomlarının tedavisinde kullamlır.
MOMECON, erişkinler ve 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde (önlenmesinde) endikedir.
MOMECON, 3-6 yaş arasında aleıjik rinit tamsı almış olan çocuklarda kullamlabilir.
Profılaktik tedaviye polen mevsiminin beklenen başlangıcından 2-4 hafta önce başlanmalıdır. MOMECON 18 yaş ve üzeri erişkinlerde nazal polip (iyi huylu ur) tedavisinde de kullanılır. Saman nezlesi ve yıl boyu devam eden rinit nedir?
Yılın belirli dönemlerinde ortaya çıkan saman nezlesi ağaç, çimen, ot polenleri ve aynca küf ve mantar sporlannm solunmasından kaynaklanan alerjik bir reaksiyondur.
Pereniyal rinit yıl boyu görülebilir ve belirtiler ev tozu akarlan, hayvan tüyü kepeği, kuş tüyü ve belirli gıdalar dahil çeşitli maddelere karşı duyarlılıktan kaynaİdanabilir. Bu alerjiler burun akıntısı ve hapşınğa neden olur ve burun mukozasında şişliğe bağlı olarak burunda tıkamklık hissine yol açar. MOMECON burundaki şişliği ve tahrişi azaltır ve böylelikle, hapşırık, burun kaşıntısı, akıntısı ve tıkamklığmı giderir.
Burun polipleri nedir?
Burun polipleri burun mukozasmın üzerindeki küçük oluşumlardır ve genellikle her iki burun deliğinde görülürler. Ana belirti burunda tıkanıklık hissidir ve bunmdan nefes almayı etkileyebilir.
Genize akıntı olarak hissedilen burun akıntısı ve tat ve koku duyumu kaybı da görülebilir. MOMECON burundaki iltihabı azaltır ve poliplerin kademeli olarak küçülmesini sağlar.
2. MOMECON'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MOMECON'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• Mometazon furoat veya ilacın herhangi bir bileşenine karşı aleıjikseniz (aşın duyarlılığınız var ise),
• Bir burun enfeksiyonu geçiriyorsanız. Nazal spreyi kullanmaya başlamadan önce enfeksiyonun iyileşmesini beklemelisiniz.
• Yakın tarihte bir burun ameliyatı veya burun yaralanması geçirdiyseniz, nazal spreyi kullanmaya başlamadan önce burnunuzdaki yaranın iyileşmesini beklemeniz gerekir.

MOMECON'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
• Daha önce tüberküloz (verem hastalığı) geçirdiyseniz veya tüberkülozunuz varsa,
• Gözünüzde

herpes simpleks

(virüs) enfeksiyonu varsa,
• Başka herhangi bir enfeksiyonunuz varsa,
• Ağızdan veya enjeksiyon yoluyla başka kortikosteroid ilaçlar alıyorsamz,
• Kistik fibrozunuz varsa.
MOMECON kullamrken, kızamık veya suçiçeği hastalığı olan kişilerle temas etmekten kaçınımz.
Bu enfeksiyonları geçirmekte olan kişilerle temas ederseniz doktorunuza söyleyiniz.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza damşımz.

MOMECON'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

MOMECON gıdalarla birlikte veya ayn olarak alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamileyseniz veya çocuk sahibi olmayı planlıyorsamz, MOMECON sizin için uygun olmayabilir.
Diğer nazal kortikosteroid preparatlan ile olduğu gibi MOMECON'un gebe, emziren veya gebelik riski taşıyan kadınlarda kullammına karar verilirken anne, fetüs ve bebeğe verilebilecek olası zararlar, beklenen yararlarla karşılaştmlmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emziriyorsamz veya bebeğinizi emzirmeyi düşünüyorsamz, MOMECON almadan önce doktorunuza damşmalısımz. Diğer nazal kortikosteroid preparatlan ile olduğu gibi MOMECON'un gebe, emziren veya gebelik riski taşıyan kadınlarda kullammına karar verilirken anne, fetüs ve bebeğe verilebilecek olası zararlar, beklenen yararlarla karşılaştmlmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

MOMECON'un araç ve makine kullanımı üzerine etkisi bilinmemektedir,

MOMECON'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

MOMECON burunda tahrişe yol açan benzalkonyum klorür içermektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Doktorunuza aldığımz reçeteli ve reçetesiz ilaçlar ve bitkisel katkılar dahil tüm ilaçlan bildirin. Bazı ilaçlar MOMECON'ım etki mekanizmasım değiştirebilir veya MOMECON diğer ilaçlanmzm etki mekanizmasını değiştirebilir.
Aleıji için ağızdan veya enjeksiyonla kortikosteroid ilaçlar alıyorsanız, doktorunuz MOMECON kullanmaya başlamadan önce bunları bırakmamzı tavsiye edebilir. Bazı kişiler ağızdan veya enjeksiyonla aldıkları kortikosteroidleri bıraktıklannda kas veya eklem ağnsı, güçsüzlük ve depresyon gibi bazı istenmeyen etkilerle karşılaşabilirler. Bu olayları yaşarsamz doktorunuza bildiriniz; doktorunuz nazal spreyi kullanmaya devam edip etmemeniz konusunda size tavsiyede bulunacaktır. Aynca gözlerde kaşıntı, sulanma veya deride kaşıntı veya kızanklık gibi başka aleıjiler de yaşayabilirsiniz. Bu etkilerden herhangi biriyle karşılaşır ve endişeye kapıhrsamz, doktorunuza damşmalısımz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. MOMECON nasıl kullanılır?

MOMECON'u her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullammz. Emin olmadığımz zaman doktorunuza veya eczacımza danışımz. Spreyi doktorunuzım söylediğinden daha uzun süre veya daha sık kullanmayın ve daha yüksek doz almayın.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

• Saman nezlesi ve yıl boyu devam eden rinitErişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklar:


Erişkinler (yaşlı hastalar dahil) ve 12 yaşından büyök çocuklarda klasik doz her burun deliğine günde bir kez iki pfiskfirtmedir.

Belirtileriniz kontrol altma almdıktan sonra doktorunuz her burun deliğinize günde sadece bir kez püskürtmenizi tavsiye edebilir.
Kendinizi daha iyi hissetmeye başlamazsamz, doktorunuza damşmalısımz. Doktorunuz en fazla günlük dozu günde bir kez her burun deliğine dört püskürtmeye yükseltebilir. Semptomlanmz kontrol altına alındıktan sonra doktorunuz dozu günde bir kez her burun deliğinize iki püskürtmeye düşürmenizi önerebilir.

3-11 yaş arası çocuklar

Klasik doz her burun deliğine günde bir kez bir püskürtmedir.

Nazal steroidlerin uzun süre yüksek dozlarda kullanımı çocuklarda büyüme hızının yavaşlamasına neden olabilir. Doktorunuz çocuğunuzun boyunu tedavi döneminde zaman zaman ölçebilir ve herhangi bir etki görülürse dozu azaltabilir.
Saman nezlesi şikayetleriniz kötüleşirse, doktorunuz polen mevsimi başlamadan 2-4 hafta önce MOMECON kullanmaya başlamanızı söyleyebilir; bu, saman nezlesi semptomlannm ortaya çıkmasını önlemeye yardımcı olacaktır, özellikle gözlerinizde kaşıntı veya tahriş varsa, doktorunuz MOMECON ile birlikte başka tedaviler kullanmamzı tavsiye edebilir. Polen mevsiminin sonunda saman nezlesi belirtileriniz iyileşebilir ve ondan sonra tedaviye ihtiyacınız olmayabilir.

• Nazal polipler

18 yaş ve üzeri erişkinlerde klasik başlangıç dozu günde bir kez her iki burun deliğine iki püskürtmedir.

Semptomlar 5-6 hafta içinde kontrol altına alınamazsa doz, günde iki kez her iki burun deliğine iki püskürtmeye çıkanlabilir. Semptomlar kontrol altına alındıktan sonra, doktorunuz dozu, semptomları kontrol eden en düşük doza düşürmenizi isteyecektir.
Günde iki kez uygulamayla 5-6 hafta içinde semptomlarda hiçbir iyileşme olmazsa, MOMECON yerine kullamlabilecek diğer tedavileri görüşmek üzere doktorunuza başvurmalısımz.

Uygulama yolu ve metodu:

tik kullammda, sprey pompasını ayarlamak için, ilaç, düzgün bir şekilde püskürdüğü görülünceye kadar, genellikle 10 kez püskürtülmelidir:
1. Her kullanımdan önce iyice çalkalanmalıdır.
2. İşaret parmağınızı ve orta parmağınızı burnun her iki yamna ve başparmağınızı şişenin altına yerleştiriniz.
3. Şişeyi burun deliğinizden uzaklaştırımz ve parmaklanmzı bastırarak spreyi püskürtünüz.
Sprey pompası 14 gün veya daha uzun bir süre kullanılmamışsa, kullammdan önce sprey pompasını ayarlamak için, ilaç, düzgün bir şekilde püskürdüğü görülünceye kadar, genellikle 2 kez püskürtülmelidir.

Kullanma talimatı
1. Şişeyi yavaşça çalkalayınız ve plastik kapağı çıkanmz (bkz. Şekil 1)
2. Burnunuzu yavaşça temizleyiniz.

3. Burun deliğinin birini kapatarak sprey pompasının ucunu diğer burun deliğinize yerleştiriniz (Şekil 3). Başınızı hafifçe öne eğerken şişeyi dik tutunuz.
4. Burnunuzdan yavaşça nefes almaya başlayınız ve nefesinizi içeri çekerken parmaklanmzla BİR kere bastırarak burnunuza püskürtünüz (Şekil 4).
5. Nefesinizi ağzınızdan veriniz. 4'üncü basamaktaki işlemi aynı burun deliğine bir kez daha tekrarlayımz.
6. Şişeyi burun deliğinden uzaklaştınmz ve nefesinizi ağzımzdan veriniz.
7. Diğer burun deliği için 3'ten 6'ıncı basamağa kadar olan işlemleri tekrarlaymız. Spreyi kullandıktan sonra temiz bir mendil veya kağıt mendil ile ağzımzı siliniz ve kapağmı kapatımz.
Saman nezlesi, yıl boyu devam eden rinit ve burun poliplerinin tedavisi için normal doz olan günde bir kez her burun deliğine iki püskürtmeyle, bu ürün 35 gün yetecek miktarda doz temin eder.

Nazal Sprev'in temizlenmesi


Kullandığınız burun aplikatörünü düzenli olarak temizlemeniz önemlidir. Aksi takdirde aplikatör düzgün püskürtme sağlayamayabilir. Burun aplikatörünü temizlemek için aşağıdaki talimatlan uygulayımz.
Şekil 5


1. Plastik kapağı çıkanmz ve musluk suyu ile çalkalayımz.
2. Yavaşça burun aplikatörünü yukan doğru çekiniz (Şekil 5).
3. Burun aplikatörünü musluk suyu ile çalkalayınız (Şekil 6). Kesici delici materyal ya da iğne ile deliği kurcalamayamz.
4. Burun aplikatörünü pompa ucuna oturacak şekilde yeniden yerleştiriniz.
5. Şekil 7'de olduğu gibi, şişeyi başparmağınızla alttan destekleyiniz. İşaret ve orta parmaklanmzı beyaz aplikatöre yerleştiriniz ve aşağıya doğru bastırarak, ilacmızm dışan doğru püskürmesini sağlaymız. Düzgün püskürtme elde edinceye kadar, bu işlemi tekrarlayımz.
6. Yine musluk suyu ile temizlemiş olduğunuz plastik kapağı kapatımz.
Özel kullanım durumları:
Böbrek/karaciğer yetmezliği: Böbrek ya da karaciğer yetmezliği olan hastalar için veri bulunmamaktadır.

Eğer MOMECON'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktoruma veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla MOMECON kullandıysanız

Steroidleri uzun süre ya da yüksek miktarlarda kullanırsanız nadiren bazı hormonlannızı etkileyebilir. Çocuklarda büyüme ve gelişmeyi engelleyebilir.

MOMECON'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


MOMECON'u kullanmayı unutursanız

ilacımzı tavsiye edilen şekilde almaya çalışınız.
Nazal spreyi doğru zamanda kullanmayı unuttuğunuzda, hatırladığımz anda kullammz ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


MOMECON ile tedavi sonlandınidığındaki oluşabilecek etkiler

Bazı hastalarda MOMECON ilk dozdan 12 saat sonra semptomları gidermeye başlar; ancak tedavinin tam yaran iki güne kadar görülmeyebilir. Nazal spreyinizi düzenli kullanmanız çok önemlidir. Doktorunuz size söylemedikçe, kendinizi daha iyi hissetseniz bile tedavinizi durdurmayınız.
Bu ürünle ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi MOMECON'un da, içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde, yan etkileri olabilir.
Çok yaygm (>1/10), yaygm (>1/100 ila <1/10), yaygın ohnayan (>1/1.000 ila <1/100), seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000), çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
Mometazon furoat monohidratın burun içine (intranazal) uygulamasından sonra nadiren ani aşın duyarlılık reaksiyonu bronşlarda spazm, nefes darlığı (bronkospazm, dispne gibi) meydana gelebilir. Çok nadiren aleıjik reaksiyona bağlı gelişen durum ve ciltte yaygm ödemle gelişen alerji (anaflaksi ve anjiyoödem) bildirilmiştir,
Hınitı veya solunum güçlüğü yaşarsamz derhal tıbbi yardun alımz.

Göz Hastalıkları:

Bilinmiyor;
Göz basıncında artışa (glokom) bağlı olarak görme bozukluklan

Solunum, göğüs bozukluklan ve mediastinal hastalıklar:

Yaygın:
Burun kanaması (epistaksis), yutak iltihabı (farenjit), burunda (nazal) yanma, burunda tahriş (nazal iritasyon), burunda ülserleşme (nazal ülserasyon)

Kas-iskelet bozuldukları ve bağ doku ve kemik hastahklan:

Bilinmiyor:
Çocuklarda uzun süreli kullanımda büyüme hızmda yavaşlama
Nazal kortikosteroidler ile uzun süreli tedavi alan çocuklann boy uzunluğunun düzenli takip edilmesi önerilir; herhangi bir değişiklik fark edilirse çocuk doktoruna başvurulmalıdır.

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin bozukluklar:

Yaygın:
Baş ağnsı
Çok nadir olarak tat ve koku ahna bozukluğu bildirilmiştir.

Nazal Polipozis (Burun ve çevre dokularındaki iltihabi durum):

Nazal polipozis için tedavi edilen hastalarda, istenmeyen (advers) olayların genel görülme sıklığı (insidansı), boş ilaçla (plaseboyla) kıyaslanabilir nitelikte olup aleıjik rinitli hastalarda gözlemlenenlere benzerdir. Polipozis için yürütülen klinik çalışmalarda hastaların % 1 veya daha fazlasında bildirilen tedaviye bağlı istenmeyen (advers) olaylar şunlardır:

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar:

Çok yaygın:
Burun kanaması günde iki kez 200 mikrogram ile Yaygm:
Üst solunum yolu enfeksiyonu günde bir kez 200 mikrogram ile, burun kanaması günde bir kez 200 mcg ile Yaygın olmayan:
Üst solunum yolu enfeksiyonu günde iki kez 200 mikrogram ile

Gastrointestinal bozukluklar:

Yaygm:
Boğaz tahrişi (iritasyonu): günde iki kez 200 mikrogram ile

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin bozukluklar:

Yaygm:
Günde bir kez 200 mcg ile, günde iki kez 200 mikrogram ile
Nazal kortikosteroidlerin sistemik etkileri özellikle uzun dönemlerde yüksek dozlarla reçetelendiğinde görülmektedir.

Eğer hu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. MOMECON'un saklanması

MOMECON'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25 “C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Direkt gün ışığına maruz bırakmayımz. Dondurmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra MOMECON'u kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz MOMECON'u kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:


BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
34398 Şişli/İSTANBUL

Üretim yeri:


BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
41480 Gebze-KOCAELİ

Bu kullanma talimatı 16.02.2012 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Momecon %0.05 Burun Spreyi

Etken Maddesi: Mometazon furoat

Atc Kodu: R01AD09

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Momecon %0.05 Burun Spreyi KT
 • Momecon %0.05 Burun Spreyi KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.