Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Letrasan 2.5mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar » Hormonal Tedavi İlaçları » Hormon Antagonistleri » Enzim İnhibitörleri » Letrozol

LETRASAN 2.5 mg film tablet Ağızdan alınır.

• Etkin madde:

Her bir film tablet 2.5 mg letrozol içerir.

•Yardımcı maddeler:

Mısır nişastası, laktoz monohidrat, sodyum nişasta glikolat, mikrokristalize selüloz PH 102, magnezyum stearat, Opadry II Yellow.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. LETRASAN nedir ve ne için kullanılır?


2. LETRASAN U kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. LETRASAN nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. LETRASAN 'ın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.


1. LETRASAN nedir ve ne için kullanılır?

LETRASAN tabletler, sarı renkli, yuvarlak film kaplı tabletlerdir. Her bir film tablet 2.5 mg letrozol içerir.
LETRASAN, 30 adet film tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilmektedir.
Letrozol, aromataz inhibitörleri olarak adlandınlan bir ilaç grubuna dahildir. LETRASAN ile yapılan tedavi hormonal (ya da “endokrin”) bir meme kanseri tedavisidir.
Meme kanserinin gelişimi sıklıkla, dişi cinsiyet hormonları olan östrojenler tarafindan uyanlır. LETRASAN östrojen üretiminde rol oynayan bir enzimi (“aromataz”) bloke etmek suretiyle östrojen miktannı azaltır ve böylece büyüyebilmek için östrojene ihtiyaç duyan meme kanserlerinin büyümesini önleyebilir.
Sonuç olarak da, tümör hücreleri ilerlemeyi ve/veya vücudun diğer kısımlarına yayılmayı yavaşlatır veya keser. Ayrıca LETRASAN, hem meme cerrahisinden önce tümör boyutunun küçültülmesinde kullanılabilir, hem de meme cerrahisinden sonra tümörün tekrar oluşmasını önlemede yardımcı olur.

LETRASAN tedavisinin izlenmesi

LETRASAN yalnızca sıkı tıbbi denetim altında alınmalıdır.
Doktorunuz tedavinin istenen etkiyi sağlayıp sağlamadığını kontrol etmek için durumunuzu düzenli olarak kontrol edecektir.
Doktorunuz ayrıca kemik sağlığınızı izlemeye de karar verebilir çünkü bu ilaç kemiklerde incelmeye ya da hasara yol açabilir (osteoporoz, kemik erimesi).
LETRASAN'ın nasıl etkili olduğu ya da bu ilacın size neden reçete edildiği hakkında sorularınız varsa doktorunuza sorun.

2. LETRASAN ' ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler LETRASAN ' ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:
• Letrozole ya da LETRASAN'ın içerdiği yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlı (alerjik)
iseniz (eğer alerjik olabileceğinizi düşünüyorsanız doktorunuza danışınız),
• Hala adet görüyorsanız (henüz menopoza girmediyseniz),
• Hamileyseniz,
Emziriyorsanız.

LETRASAN'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:
• Şiddetli bir böbrek hastalığınız varsa,
• Şiddetli bir karaciğer hastalığınız varsa.
• Doktorunuz ayrıca kemik sağlığınızı izlemeye de karar verebilir çünkü bu ilaç kemik
mineral kayıplanna ve buna bağlı hasara yol açabilir (osteoporoz).
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

LETRASAN'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

LETRASAN, yiyeceklerle birlikte veya tek başına alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamileyseniz LETRASAN kullanmayınız çünkü bu doğmamış bebeğinize zarar verebilir. LETRASAN, yalnızca menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda önerildiği için, hamilelikle ilgili kısıtlamalar büyük olasılıkla sizin için geçerli olmayacaktır. Bununla birlikte, yakın bir zamanda menopoz sonrası döneme geçtiyseniz ya da menopoz öncesi dönemdeyseniz, hamile kalma potansiyeliniz olabileceği için, doğum kontrolü uygulama ihtiyacınızı doktorunuzla konuşmalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


LETRASAN kullanıyorsanız bebeğinizi emzirmeyiniz. Emziriyorsanız bunu doktorunuza bildiriniz.

Araç ve makine kullanımı

LETRASAN kullanımıyla birlikte, baş dönmesi ya da sersemlik hissediyorsanız ya da görüş bozuklukları yaşıyorsanız, kendinizi yeniden normal hissedene kadar araç ya da makine kullanmayınız.
LETRASAN'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
LETRASAN film tabletler süt şekeri (laktoz) adı verilen bir madde içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafmdan bazı şekerlere karşı duyarlılığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. LETRASAN nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
• LETRASAN'ın genellikle kullanılan dozu, günde 1 defa 1 tablettir.
• LETRASAN'ı her gün aynı saatte almanız ilacınızı ne zaman alacağınızı hatırlamanıza
yardımcı olacaktır.
• LETRASAN'ı her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Eğer nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.
Doktorunuz belirttiği sürece LETRASAN kullanmaya devam ediniz. LETRASAN'ı aylar ya da yıllar boyunca kullanmanız gerekebilir.
LETRASAN'ı ne kadar süre kullanmaya devam edeceğiniz konusunda sorunuz varsa, doktorunuzla konuşunuz.
Uygulama yolu ve metodu:
LETRASAN sadece ağızdan kullanım içindir.
• Tableti aç ya da tok kamına alabilirsiniz.
• Tabletleri tercihen her gün aynı saatte bir bardak su ile yutunuz.
• Tableti çiğnemeyiniz, bölmeyiniz ya da ezmeyiniz.
Değişik yaş gruplan:
Çocuklarda kullanım:
LETRASAN, çocuklarda ya da ergenlik dönemindeki gençlerde (18 yaş altı) kullanılmaz. Yaşlılarda kullanım:
65 yaş ve üzerindeki hastalar için özel bir doz önerisi yoktur.

özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Hafif karaciğer yetmezliği veya böbrek yetmezliği olan hastalar için doz ayarlaması gerekli değildir. Ancak, şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalar yakın gözetim altında tutulmalıdır.
Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatlan takip ediniz.
İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
Doktorunuz LETRASAN ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Eğer LETRASAN'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla LETRASAN kullandıysanız

LETRASAN'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Tıbbi tedavi görmeniz gerekebilir. Tablet kutusunu yanınızda götürünüz ve doktorunuza gösteriniz.

LETRASAN'ı kullanmayı unutursanız

İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alınız ve sonraki dozu her zamanki saatte alınız.
Eğer, ilacınızı almayı unuttuğunuzu bir sonraki dozun alınma saatine çok yakın bir saatte (örneğin; 2 ya da 3 saat) anımsarsanız, atladığınız dozdan vazgeçiniz ve bir sonraki dozu, her zamanki saatinde alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


LETRASAN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

LETRASAN tedavisini sonlandırmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir. Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, LETRASAN kullanmayı bırakmayınız. LETRASAN'ın kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, LETRASAN'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
LETRASAN'm kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Aşağıdakilerden biri olursa, LETRASAN'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Kol ya da bacak (ekstremiteler) ya da yüzde zayıflık veya felç (paraliz), konuşma güçlüğü
(inme belirtileri),
Sıkışma hissi veren göğüs ağrısı ya da ani kol veya bacak (ayak) ağrısı (kalp krizi gibi bir kalp hastalığının belirtileri),
• Bir damarda son derece hassas ve dokunulduğunda ağn veren şişkinlik ve kızarıklık [toplardamarların iltihabına bağlı kan pıhtısı oluşumu (tromboflebit) belirtileri],
Nefes alma güçlüğü, göğüs ağnsı, bayılma, hızlı kalp atışı, deride mavimsi renk değişimi [akciğerlerdeki damarların bir kan pıhtısıyla tıkanması (pulmoner embolizm) gibi kan pıhtısı oluşumu belirtileri],
• Kollar, eller, ayaklar, bilekler ya da vücudun diğer kısımlarında şişkinlik (ödem belirtileri),
• Çoğunlukla yüz ve boğazda şişkinlik (alerjik reaksiyon belirtileri),
• Enfeksiyondan (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) kaynaklanan şiddetli ateş, ürperme ya da ağız ülserleri (ağızda yaralar) [düşük beyaz kan hücreleri seviyesinin belirtileri],
• Bulanık görme (katarakt belirtileri),
• Cilt ve gözlerde sararma, bulantı, iştah kaybı, koyu renkli idrar (sarılık belirtileri). Döküntü, deride kızanklık, dudakların, gözlerin ya da ağzın su toplayarak şişmesi, cilt soyulması, ateş (cilt hastalığı belirtileri).

Bu yan etkiler çok seyrek (10.000 hastanın en fazla l'inde görülmektedir), seyrek (10.000 hastanın 1 ila lO'unda görülmektedir) ve yaygın olmayan (1.000 hastanın 1 ila lO'unda görülmektedir) yan etkilerdir.


Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kemik ve eklemlerde ağrı,
• Sıcak basması.

Buyan etkiler çok yaygın (100 hastanın en az lO'unda) görülmektedir.


•

Bazı durumlarda kemik kırıklarına yol açan kemik incelmesi ya da hasarı (osteoporoz),
• Yüksek kolesterol seviyesi (hiperkolesterolemi).

Buyan etkiler yaygın (100 hastanın 1 ila lO'unda) görülmektedir.


Bozulmuş fiziksel hassasiyet (hissizlik).
Çarpıntı, hızlı kalp atışı, yükselmiş kan basıncı (hipertansiyon).
Anormal karaciğer fonksiyon test sonuçları (kan testi bozuklukları),
Eklemlerde sertlik (artrit),
Ateş.

Buyan etkiler yaygın olmayan (1.000 hastanın 1 ila lO'unda) yan etkilerdir.


Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Baş ağrısı,
• Baş dönmesi,
• Genel olarak kötü hissetme.
Bulantı, kusma, hazımsızlık, kabızlık, diyare gibi gastrointestinal hastalıklar.
Terlemede artış,
• Kaslarda ağrı,
• Vücut ağırlığında artış,
• Saç dökülmesi,
Yorgunluk,
• İştah artışı ya da kaybı,
• Depresyon.

Buyan etkiler yaygın (100 hastanın I ila lO'ımda) görülmektedir.


İdrar ile ilgili (üriner) sistem enfeksiyonu, sık idrara çıkma.
Kanama, akıntı ya da kuruluk gibi vajina hastalıklan.
Deride kuruluk, kaşıntılı döküntü (ürtiker),
Kaygı, endişe (anksiyete), sinirlilik, uyaranlara karşı aşın duyarlı olma durumu (iritabilite), sersemlik, hafıza problemleri, uykusuzluk gibi sinir sistemi bozukluklan, Ellerde ya da el bileğinde ağrı ya da yanma hissi (karpal tünel sendromu),
Gözde tahriş.
Karın ağnsı.
Susuzluk, tat bozukluğu, ağızda kuruluk.
Öksürük,
Vücut ağırlığında azalma,
Mukoz membranlarda kuruluk.
Meme ağnsı.

Buyan etkiler yaygın olmayan (1.000 hastanın 1 ila lO'unda) yan etkilerdir.


Tetik parmak; parmağınızın ya da başparmağınızın bükülü pozisyonda kaldığı bir tıbbi durum.

Buyan etki sıklığı bilinmeyen bir yan etkidir.


Bu yan etkiler, LETRASAN'm hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. LETRASAN'm saklanması

LETRASAN'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

LETRASAN, 25° C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

BUster veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra LETRASAN'ı kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz LETRASAN'ı kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:


Deva Holding A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.
No: 1 34303 Küçükçekmece/İSTANBUL Tel: O 212 692 92 92 Fax:0 212 697 00 24 E-mail: [email protected]

İma! Yeri:


Deva Holding A.Ş,
Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Mah. Atatürk Cad. No:32 Karaağaç-Çerkezköy/TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Letrasan 2.5mg Film Tablet

Etken Maddesi: Letrozol

Atc Kodu: L02BG04

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Letrasan 2,5 Mg 30 Film Tablet
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.