Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Reflor Kapsül Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » İshal İlaçları, Barsak Antienflamatuar ve Antienfektifleri » Sakkoromises Boulardi

KULLANMA TALİMATI

REFLOR 250 mg Kapsül Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Her bir kapsül Liyofilize Saccharomyces boulardii (250 mg mayaya eşdeğer) 282,50 mg içerir.

Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat, Magnezyum stearat, Kapsül no: 0 beyaz jelatin kapsül (Jelatin , Titanyum dioksit )

Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de REFLOR. ’den en ^^i sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.


• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veyadüşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1.REFLOR nedir ve ne için kullanılır?


2.REFLOR’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3.REFLOR nasıl kullanılır?


4.Olası yan etkiler nelerdir?


5. REFLOR’ün saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. REFLOR nedir ve ne için kullanılır?

REFLOR’un etkin maddesi olan Saccharomyces boulardii, biyolojik kaynaklı bir ishal kesicidir (antidiyareik).
REFLOR, karton kutulara koyulmuş düşük yoğunluklu polietilen kapak ile kapatılmış renksiz şeffaf cam şişe içinde pazarlanmaktadır. Her bir şişede 10 veya 20 adet kapsül bulunur.
REFLOR, mikrobik (enfeksiyöz) ve spesifik olmayan ishallerin ve antibiyotik tedavisine bağlı ishal gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarının önlenmesi ve tedavisinde kullanılan Vankomisin/metranidazole isimli ilaçlara ek olarak

Clostridium difficile

isimli bir bakterinin neden olduğu hastalığın tekrarının önlenmesinde. Seyahata bağlı turist ishalinin önlenmesi ve tedavisinde kullanılır.

2. REFLOR’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler REFLOR’ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• REFLOR’ün içerdiği maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,
• Santral venöz kateteriniz varsa kullanmayınız.

REFLOR’ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
• İshaliniz şiddetliyse ağızdan veya damar yolundan sıvı verilebilir.
• Daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

REFLOR’ün yiyecek ve içecek ile kullanılması

Bu ilaç günün herhangi bir saatinde alınabilir, ancak hızlı bir etki sağlamak için yemeklerle birlikte alınmamalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza v^-ya eczacınıza danışınız.


Doktorunuz tarafından yarar zarar oranı değerlendirilerek uygulanmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Doktorunuz tarafından yarar zarar oranı değerlendirilerek uygulanmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

REFLOR’ün araç ve makine kullanımı üzerinde etkileri bildirilmemiştir.

REFLOR’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

REFLOR laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı:

• Saccharomyces boulardii mantarımsı yapıda olduğu için mantar önleyici (antifungal) ilaçlara karşı duyarlıdır.
• Bir antibiyotik ile birlikte kullanılıyorsa, antibiyotik ile aynı zamanda alınabilir.
• Monoamin oksidaz inhibitörleri ile (depresyon ve duygu durum bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaçlar) birlikte kullanıldığında hipertansiyona neden olabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bi^ ilacı şu anda kullanıyorsanız v^-ya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. REFLOR nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinlerde günde 1 veya 2 kapsül alınır.

Uygulama yolu ve metodu:

Ağızdan alınır.
Yemek saatlerinin dışında alınması tavsiye edilir.
REFLOR çok sıcak, buzlu veya alkollü içecekle veya yiyecekle alınmamalıdır.

Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda günde 1 kapsül kullanılır. 6 yaşından küçük çocuklarda kapsül alamayacağı için saşe kullanılmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda özel bir kullanımı bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları: Böbrek/Karaciğer yetmezlii:

Özel kullanım durumu yoktur.

EğerREFLOR ’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden fazla REFLOR kullandıysanız

REFLOR^’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


REFLOR kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


REFLOR ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

Herhangi bir etki oluşumu bildirilmemiştir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi REFLOR’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
Çok yaygın : 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

Aşağıdakilerden biri olursa REFLOR’ü kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kaşıntı,kurdeşen,deri döküntüsü
• Anafilaktik şok (yüz,boyun,dudak ve ağzın aniden şişmesi.Bu nefes alma ve yutkunmada zorluğa yol açabilir. Ellerin,ayakların ve bileklerin aniden şişmesi)

Seyrek :

• Barsaklarda gaz, midede rahatsızlık hissi

Çok seyrek :

Ateş, mantar enfeksiyonu yayılımı (fungemi)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5.REFLOR’ün saklanması

REFLOR ’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


Oda sıcaklığında (25°C’nin altında), nemden ve güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Şişe ve kutu üzerinde bulunan son kullanma tarihinden sonra REFLOR’ ’ü kullanmayınız.


“Son Kullanma Tarihi” ambalajda yazılı ayın son günüdür.

Ruhsat sahibi:

Biocodex İlaç Sanayi İthalat İhracat ve Ticaret Limited Şirketi Merkez Mahallesi, Öncü Sokak,
Güzle İş Merkezi No:3 1 Paf., 22 Par., Kat:5 Çekmeköy / İSTANBUL

Üretim yeri:

BIOCODEX 1 avenue Blaise Pascal 60000 Beauvais-FRANSA

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Reflor Kapsül

Etken Maddesi: Liyofilize saccharomyces boulardii

Atc Kodu: A07FA02

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Reflor Kapsül Kullanma Talimatı
 • Reflor Kapsül Kullanma Talimatı
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.