Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Calcium Picken %10 Ampul Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Mineraller » Kalsiyum İçeren Mineraller » Kalsiyum » Kalsiyum Levulinat

KULLANMA TALİMATI CALCIUM PICKEN %10 Ampul Damar ve kas içine uygulanır.

•Etkin madde:Her bir ampul 225 mg kalsiyum glukonat monohidrat ve 572 mg kalsiyum levülinat dihidrat içerir.

•Yardımcı madde (ler):Enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kisisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu


ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında


yüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. CALCIUM PICKEN nedir ve ne için kullanılır?


2. CALCIUM PICKEN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. CALCIUM PICKEN nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. CALCIUM PICKEN'in saklanması Başlıkları yer almaktadır.


1. CALCIUM PICKEN nedir ve ne için kullanılır?

• CALCIUM PICKEN mineral desteği grubundan kalsiyum etkin maddesini içerenler sınıfına dahil ampuldür.

• CALCIUM PICKEN 10 ml'lik, bal renkli cam ampullerde, berrak, renksiz bir çözeltidir. Her kutuda 5 adet ampul vardır.

• CALCIUM PICKEN paratirod bezinin yavaş çalışması, hızlı büyüme veya gebeliğe bağlı kanda kalsiyum miktarının normalin altında olması, kalsiyum miktarının normalin altında olmasına bağlı kaslarda seyirme olması, çocuklarda (raşitizm) ve erişkinlerde kemik oluşumunda bozukluk nedeniyle tedaviye yardımcı olarak, kurşun zehirlenmesi durumunda barsak kasılmalarım önlemek için, magnezyum sülfat zehirlenmesinde, alerjik durumlarda, deri altında kanamaya bağlı mor lekelerin oluşması halinde, su birikimi görülen iltihabi olmayan deri hastalığında, kullanılan ilaçlara bağlı gelişen kaşıntıda, kan nakli yapıldığında kandaki kalsiyum seviyesinin düşmesini önlemede, florür zehirlenmesinde, kanda kalsiyum miktarında meydana gelen ani düşüşlerde, ani kalp durması tedavisinde, neonatal tetanide (yeni doğmuş bebeklerde kasları etkileyen bir durum) kullanılır.

2. CALCIUM PICKEN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Kalp rahatsızlığı için ilaç kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz.

CALCIUM PICKEN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

• Kalsiyum glukonat monohidrat, kalsiyum levülinat dihidrat maddelerinden birine karşı hassasiyetiniz varsa,

• Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa,

• Kalbin daha güçlü kasılmasını sağlayan ilaçlar ile tedavi görüyorsanız,

• Çarpıntınız varsa,

• Sarkoidoz hastası iseniz,

• Böbrek ve kalp rahatsızlığınız varsa

kullanmayınız

CALCIUM PICKEN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer hamile iseniz,

“Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.”

CALCIUM PICKEN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CALCIUM PICKEN'in yiyecek ve içeceklerle bilinen etkileşimi yoktur.

Hamilelik

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczanıza danışınızGerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız


Kalsiyum anne sütüne geçer, bu nedenle emziren annelere uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi yoktur.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

CALCIUM PICKEN kalbin daha güçlü kasılmasını sağlayan digoksin gibi ilaçlar ile birlikte kullanılmamalıdır. Tiyazid grubu diüretik (idrar atılımını artıran) ilaçlar idrarla kalsiyum atılımını azaltarak kan kalsiyum düzeyini yükseltebilir.

CALCIUM PICKEN, tetrasiklin sınıfı antibiyotikleri etkisiz hale getirebilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. CALCIUM PICKEN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Uygulama yolu ve metodu:

CALCIUM PICKEN kas ve damar içine doktor kontrolünde uygulanır.

• Doktorunuz reçetenizde sizin için bir doz yazmış ve tedavi süresini belirtmiştir.

• Dozu kendi kendinize değiştirmemelisiniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Doktorunuz çocuğunuzun hastalığına bağlı olarak ilacın dozunu belirleyecek ve uygulayacaktır.

Yaşlılarda kullanımı:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Özel kullanım durumları:

Ciddi böbrek rahatsızlığınız varsa mutlaka doktorunuza bildiriniz. Böbrek hastalarında kullanımında doktor tarafından takip gerekmektedir.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Doktorunuz CALCIUM PICKEN ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

EğerCALCIUM PICKEN'inetkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla CALCIUM PICKEN kullandıysanız

CALCIUM PICKEN'denkullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


CALCIUM PICKEN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, kanınızdaki kalsiyum seviyeleri aşırı derecede artacağından iştahsızlık, kusma, kabızlık, karın bölgesinde ağrı, kaslarda güçsüzlük, susuzluk hissi, sık idrara çıkma, uyuşukluk hissi, kafa karışıklığı, mineral eksikliğine bağlı kemik ağrısı, böbrek dokusunda kireçlenme meydana gelmesi nedeniyle böbrekte ağrı, böbrek konsantrasyon kapasitesinde kayıp nedeniyle idrar miktarının çok artması, kimi ciddi durumlarda kalp ritim bozuklukları, koma ve kalp durması gibi belirtiler meydana gelebilir.

CALCIUM PICKEN 'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


CALCIUM PICKEN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Herhangi bir etki beklenmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CALCIUM PICKEN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa CALCIUM PICKEN'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastahanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kan basıncının (tansiyon) düşmesi (belirtileri: yorgunluk, halsizlik, kulak çınlaması, unutkanlık, konsantrasyon zorluğu, el ve ayaklarda üşüme, baş dönmesi, göz kararması)

• Kalp atım sayısının azalması veya artması, ritm bozuklukları

• Bayılma hissi

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CALCIUM PICKEN'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastahaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kanda kalsiyum miktarının aşırı artması durumunda (iştahsızlık, kusma, kabızlık, karın bölgesinde ağrı, kaslarda güçsüzlük, susuzluk hissi, sık idrara çıkma, uyuşukluk hissi, zihin bulanıklığı, mineral eksikliğine bağlı kemik ağrısı, böbrekte ağrı, kalp ritim bozuklukları kandaki kalsiyum düzeyinin arttığını gösteren belirtilerdir).

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Sıcak ve sıkıntı basması

• Ağızda tebeşir tadı hissi

• İğne yapılan yerde ağrı, şişlik ve morarma

Bunlar CALCIUM PICKEN'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. CALCIUM PICKEN'in saklanması

CALCIUM PICKEN'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


CALCIUM PICKEN'i ışıktan uzakta ve 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. CALCIUM PICKEN'i donmaktan koruyunuız.

Yalnızca berrak, saydam olan ampul çözeltilerini kullanınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki/kartondaki/şişedeki son kullanma tarihinden sonra CALCIUM PICKEN'i kullanmayınız /son kullanma tarihinden önce kullanınız.


Son kullanma tarihinin ilk iki rakamı ayı, son dört rakamı yılı gösterir.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark edersenizCALCIUM PICKEN'ikullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:ADEKA İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Necipbey Cad. No.88

55020 - SAMSUN

Tel: (0362) 432 96 85 / 431 60 45-46

Fax: (0362) 431 96 72

Üretim Yeri:ADEKA İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Necipbey Cad. No.88

55020 - SAMSUN

Tel: (0362) 432 96 85 / 431 60 45-46

Fax: (0362) 431 96 72

Bu kullanma talimatı gg.aa.yyyy tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Calcium Picken %10 Ampul

Etken Maddesi: Kalsiyum glukonat monohidrat, Kalsiyum levülinat dihidrat

Atc Kodu: A12AA30

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Calcium Picken %10 Ampul-KT
 • Calcium Picken %10 Ampul-KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.