Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Elosalic Pomad Kullanma Talimatı

Dermatolojik İlaçlar » Dermatolojik Kortikosteroidler » Kortikosteroidler ve Diğer Kombinasyonlar » Kortikosteroidler, Potent ve Diğer Kombinasyonlar » Mometazon furoat

KULLANMA TALİMATI ELOSALIC Pomat 45 gram Deriye sürülerek kullanılır.

• Etkin madde:

Mometazon furoat ve salisilik asit.

• Yardımcı maddeler:

Heksilen glikol, propilen glikol stearat, beyaz balmumu, beyaz vazelin ve saf su.

Bu ilacı kullanmadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük

doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:


1. ELOSALIC nedir ve ne için kullanılır?


2. ELOSALIC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ELOSALIC nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. ELOSALIC'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. ELOSALIC nedir ve ne için kullanılır?

ELOSALIC beyaz homojen bir pomat olup, 45 gram pomat içeren alüminyum tüplerde bulunmaktadır.
ELOSALIC'in içerisindeki mometazon furoat, kortizon-tipi bir hormon ilacıdır ve güçlü kortikoid ilaç sınıfları arasında yer alır. Pomattaki diğer bileşen olan salisilik asit ise, kuru ve pul pul olmuş deri plaklarının yerlerinden çıkmasına yardım eder.
ELOSALIC, orta ile ağır derecede şiddetli sedef hastalığının tedavisinde kullanılır.

2. ELOSALIC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ELOSALIC 'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer:
- Mometazon furoat, salisilik asit veya bu ilacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz
- Derinizde bakteriyel enfeksiyon varsa
- Derinizde uçuk veya suçiçeği virüsü gibi virüs enfeksiyonları varsa
- Derinizde mantar enfeksiyonu varsa
- Aşı sonrası gelişen bir reaksiyon durumunda
- Verem (tüberküloz)
- Frengi (cinsel bir hastalık)
- Rozasea veya ağız çevresindeki dermatit tedavisinde
- Hamileligin son üç ayında

ELOSALIC 'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

• Uzun süre ve büyük alanlarda, yaralı ya da hasarlı ciltte, kolaltı ya da kasıklarda kullanımından kaçınılmalıdır. Pomat bandajlanmış veya kapatılmış deride kullanılmamalıdır.
• Gözlerinize veya mukozalarınıza (örneğin ağzınızın, burnunuzun içini döşeyen ince tabakalara) temas etmemelidir.
• Bandaj, çocuk bezi veya plastik külot altında; uzun süreler boyunca; geniş deri bölgelerinde; yüzünüzde; açık yaralarda ya da hasar görmüş deride; birbirine sürtünen deri bölgelerinde (örneğin koltukaltı, kasık) bu uyarı, özellikle çocuklarda önemlidir.
• Bu ilacın, 12 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.
• Tedavinize birdenbire son vermeyiniz.
• Belirtiler düzelmez veya daha da kötüleşirse, doktorunuzla birlikte kontrol ediniz.
• Deriye uygulanan diğer kortikosteroid ilaçlar gibi bu ilacın kullanımına da, derideki sorun ortadan kalktığında son verilmelidir.
• Bu ilacı başka birine vermeyin ya da tedavisi için verildiği hastalığın dışındaki hastalıklarda kullanmayınız.
• Glukokortikoitler öteki cilt enfeksiyonlarını maskeleyebilir, başlatabilir ya da daha kötüleştirebilirler. Kullanım sırasında ciltte enfeksiyon gelişirse doktorunuz mantar ya da bakteriyel enfeksiyonuna karşı uygun tedaviyi uygulayacaktır.
• Cildinizde aşırı kuruma dahil tahriş ile karşılaşırsanız doktorunuza başvurunuz. Tedavinin kesilmesi ve uygun tedaviye başlanması gerekebilir.
• Salisilik asit, güneşten koruyucu etlinlik gösterir. Ultraviole (ışın) tedavisi alıyorsanız, bundan önce Elosalic Pomat'ı tamamen cildinizden temizleyip bu alanı yıkayınız. Böyle yaparsanız, pomat tarafından korunan bölgenin çevresini yanma riskine karşı koruyabilirsiniz. Işın tedavisi bittiğinde pomatı yeniden uygulayabilirsiniz.
“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışınız.”

ELOSALİC'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza v^-ya eczacınıza danışınız.


ELOSALIC gebeliğin son üç ayında kullanılmamalı ve gebeliğin ilk altı ayında kullanımdan kaçınılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


ELOSALİC'in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.
ELOSALIC tedavisi sırasında bebeğinizi emzirmeniz önerilmemektedir

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanma yeteneğini etkilemez.

ELOSALİC'in içeriinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Propilen glikol stearat içerdiginden deride irritasyona neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ELOSALİC'in diger ilaçlar ile kullanımında bilinen bir etkilesimi yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ELOSALIC nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

ELOSALIC'i hastalıklı deri bölgesine ince bir tabaka halinde günde bir veya iki defa veya doktorunuzun önerdiği şekilde uygulayınız.
ELOSALIC'i doktorunuz önermediği sürece, tedavi edilen deri bölgesini sargı ile ya da başka herhangi bir pansumanla kapatmayınız. Günde 15 gramdan fazla kullanmayınız. Üç haftalık ELOSALIC kullanımı sonrasında iyileşme görülmeye başladığında, günde bir kez ELOSALIC kullanınız ve daha sonra kademeli olarak sonlandırınız.

Uygulama yolu ve metodu

ELOSALIC, hastalıklı deri bölgesine ince bir tabaka şeklinde sürülerek kullanılır.
Her kullanım sonrasında ellerinizi sabunla iyice yıkayınız.
“Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.”

Özel kullanım durumları

Çocuklarda kullanım:

Doktorunuz önermiyorsa 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız.

Eğer ELOSALIC'in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ELOSALIC kullandıysanız:

Eğer ELOSALIC 'i kazara ağız yoluyla alırsanız, derhal tıbbi yardım isteyiniz.

Eğer ELOSALIC Pomat'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


ELOSALIC kullanmayı unutursanız:

ELOSALIC kullanmayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz kullanınız, daha sonra tedavinize olağan şekilde devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


ELOSALİC ile tedavi sonlandırıldıında oluabilecek etkiler

Tedaviyi aniden bırakmayınız. Güçlü steroid kullanımında tedavi aşamalı olarak bırakılmalıdır. Tedavinizi doktorunuza danısmadan sonlandırmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Topikal kortikosteroidlerin kullanımında bildirilen istenmeyen etkiler aşağıdakileri kapsamaktadır. Bu reaksiyonlar, görülme sıklığına [(çok yaygın (> 1/10), yaygın (> 1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (> 1/1,000 ila <1/100), seyrek (> 1/10,000 ila <1/1,000), çok seyrek (< 1/10,000) veya sıklığı bilinmeyen] göre verilmektedir.

Yaygın:

Pomatın uygulandığı bölgede hafif ile orta derecede yanma hissi Kaşıntı (prutit)
Lokalize deri incelmesi (deri atrofisi)

Yaygın olmayan:

Enfeksiyonlar
Deride çatlak oluşumu (strialar) Deride morarma (ekimozlar)
Kıl köklerinde iltihaplanma (folikülit) Rozasea benzeri inflamasyonlar

Seyrek:

• Aşırı duyarlılık
• Böbreküstü bezlerinin salgıladığı hormonlarda baskılanma (adrenal korteksin baskılanması)
• Aşırı kıllanma (hipertrikoz)
• Derinin renginde açılma (hipopigmentasyon)

Bilinmiyor:

• Cilt irritasyonu
• Ciltte kuruluk
• Akne
• Dermatit
• Kontakt dermatit
• Deride pul pul dökülme (eksfoliasyon)
• Kılcal damarların daha belirgin hale gelmesi
• Ciltte yumuşama veya beyaz lekeler
• Ter bezlerinin etkilenmesi

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.


5. ELOSALIC'in saklanması

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


30 °C' nin altındaki oda sıcaklığında, orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ELOSALIC Pomat'ı kullanmayınız.


Eğer ambalajın hasar gördüğünü farkederseniz ELOSALIC Pomat'ı kullanmayınız. Ambalajı açıldıktan sonra 6 hafta içinde kullanınız.
İlaçlar atık su veya evsel çöp yoluyla atılmamalıdır. Artık gerekli olmayan ilaçları nasıl elden çıkaracağınızı eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

Ruhsat sahibi:


Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti.
Esentepe-İstanbul

Üretim Yeri:


Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Küçükkarıştıran 39780, Lüleburgaz/Kırklareli
Bu kullanma talimatı 30/01/2012 tarihinde onaylanmıştır.

İlaç Bilgileri

Elosalic Pomad

Etken Maddesi: Mometazon furoat, salisilik asit

Atc Kodu: D07XC03

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Elosalic Pomad-KT
 • Elosalic Pomad-KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.