Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Multi-B 250/250/1 mg Efervesan Tablet Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Vitamin İlaçları » B1 Vitamini ve B1, B6 ve B12 Vitamini Kombinasyonları » B1 ve/veya B6 ve B12 Kombinasyonları

MULTİ-B 250/250/1 mg efervesan tablet Ağızdan alınır.

• Etkin madde:

Her bir efervesan tablet 250 mg Bı vitamini, 250 mg Be vitamini, 1 mg B12 vitamini içerir.

• Yardımcı madde (ler):

Sitrik asit (powder), potasyum hidrojen karbonat, PVPK-30, potasyum klorür, sorbitol (E 420), aspartam (E 951), PEG 6000, beta karoten CWS %1, limon aroması içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. MULTİ-B nedir ve ne için kullanılır?


2. MULTİ-B'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. MULTİ-B nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. MULTİ-B'nin saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. MULTİ-B nedir ve ne için kullanılır?

MULTİ-B, 30 ve 50 efervesan tablet Strip (PE/Alüminyum/PET Kuşe Folyo) ambalajlarda sunulan B vitamini kompleksidir.
MULTİ-B etkin madde olarak 250 mg B1 vitamini, 250 mg B6 vitamini ve 1 mg B12 vitamini içerir.
Aşağıdaki durumlarda kullanılır:
- zihinsel ve bedensel çabuk yorulma, unutkanlık, sinirlilik, kuvvetsizlik, titreme gibi genel şikayetlerde,
- şeker hastalığına bağlı olan ve olmayan sinir iltihabı, sinirsel ağrı, zona, titreme, eklem ve eklemi çevreleyen yumuşak dokuda ortaya çıkan iltihap, siyatik sinir boyunca gelişen ağrı, bel ağrısı, eklem ağrısı, kas ağrısı, kramplar ve romatizma ağrıları gibi ağrılı durumlarda,
-kalp kası hastalığı, ameliyat sonrası kusmalar, radyasyon hastalığı, ateşli romatizma ve özellikle alkolizm sırasında görülen uzun süreli zehirlenmelerde tedaviye yardımcı olarak.

2. MULTİ-B'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler MULTİ-B'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer, MULTİ-B içinde bulunan maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa MULTİ-B kullanmayınız.

MULTİ-B'yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer, Parkinson, tüberküloz ve gut hastalıklarının tedavisi için başka ilaçlar, yüksek miktarda alkol, antibiyotik ve başka vitamin ilaçları (folik asit) kullanıyorsanız MULTİ-B'nin dozajının değiştirilmesi gerekebilir. Bu durumu doktorunuza söyleyiniz.
Şeker hastalarında ilaca bağlı hipoglisemi (kan şeker düzeyinde azalma) durumu olabileceğinden şeker hastalığı tedavisinin düzenlenmesi gerekebilir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MULTİ-B'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

Özel bildirim bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza v^-ya eczacınıza danışınız.


MULTİ-B gebelik döneminde kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


MULTİ-B emzirme döneminde kullanılabilir.

Araç ve makine kullanımı

MULTİ-B'nin araç ve makine kullanımı üzerine bir etkisi bildirilmemiştir.

MULTİ-B'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

MULTİ-B içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı alerjiniz yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.
Aspartam için uyarı
Her bir MULTİ-B efervesan tablet aspartam (E951) içermektedir. Fenilalanin için bir kaynak içermektedir. Fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.
Potasyum için uyarı
MULTİ-B efervesan tablet her dozunda 8,62 mmol potasyum ihtiva eder. Bu durum, böbrek fonksiyonlarında azalma olan hastalar ya da kontrollü potasyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.
Sorbitol için uyarı
MULTİ-B efervesan tablet sorbitol (E420) içermektedir. Nadir kalıtımsal früktoz intolerans problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Parkinson ve tüberküloz hastalıklarının tedavisi için başka ilaçlar, yüksek miktarda alkol, antibiyotik ve başka vitamin ilaçları kullanıyorsanız MULTİ-B'nin dozajının değiştirilmesi gerekebilir. Bu durumu doktorunuza söyleyiniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. MULTİ-B nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Belirtilerin önlenmesinde önerilen MULTİ-B dozu günde 1 defa 1 efervesan tablettir. Belirtilerin tedavisinde önerilen MULTİ-B dozu günde 2 - 4 efervesan tablettir.
İlacı günün yaklaşık olarak aynı zamanında almaya çalışınız. Belirtiler hafifleyince doz azaltılabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

MULTİ-B efervesan tablet bir bardak suda (150 ml) eritilerek içilir. Suda çözülerek kullanıma hazırlanan ilaç bekletilmeden içilmelidir. Efervesan tabletler çiğnenmemeli ve yutulmamalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda ve ergenlerde kullanımı:

Çocuk hastalarda etkililik ve güvenliliği değerlendirilmemiştir.

Yaşlılarda kullanımı:

Dozaj ayarlaması gerekli değildir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek /Karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalar için herhangi bir özellik bildirilmemektedir.

Eğer MULTİ-B'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla MULTİ-B kullandıysanız:

MULTİ-B'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


MULTİ-B'yi kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


MULTİ-B ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

MULTİ-B tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, MULTİ-B'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aaıdakilerden biri olursa, MULTİ-B'yi kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne bavurunuz:

- Yüz, dudaklar, dil ve/veya boğazda şişmeye neden olan, yutma veya nefes alma zorluklarına veya ciltte şiddetli kasıntıya yol açabilen ciddi alerjik reaksiyon.
- Olasılıkla öksürük veya ateş ile birlikte ciddi nefes darlığı veya nefes darlığının aniden kötüleşmesi.
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MULTİ-B'ye karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
MULTİ-B ile ilgili olarak başka bir yan etki bildirilmemiştir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bi^ yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. MULTİ-B'nin saklanması

MULTİ-B 'yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

250C'nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MULTİ-B 'yi kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz,

MULTİ-B 'yi

kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Mentis İlaç San. Tic. Ltd. Şti
Florya Asfaltı Florya İş Merkezi B Blok No:88/6
Bakırköy/İSTANBUL
Telefon: 0 212 481 79 52
Faks: 0 212 481 79 52
e-mail:

info@mentisilac.com.tr


Üretim Yeri:

Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.
1.OSB. 1.Yol No:3 Adapazarı / SAKARYA

Bu kullanma talimatı 27.01.2012 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Multi-B 250/250/1 mg Efervesan Tablet

Etken Maddesi: Vitamin B Kompleksi

Atc Kodu: A11DB

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.