Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Majezik Duo Topikal Jel Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Antienflamatuar ve Antiromatikler » Non-steroid » Propiyonik asit türevleri » Flurbiprofen

KULLANMA TALİMATI

MAJEZİK DUO topikal jel Haricen kullanılır.

• Etkin madde:

30 g topikal jel, 1.500 g flurbiprofen ve 0.075 g tiyokolşikosid içerir.

• Yardımcı maddeler:

Etil alkol, Karbomer, Polietilen glikol, Polisorbat, Trietanolamin, Gliserin, Dimetil sülfoksit. Metil paraben, Propil paraben, Lavanta esansı. Saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimaUm saklayımz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularmız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatmda:


1. MAJEZİK DUO nedir ve ne için kullanılır?


2. MAJEZİK DUOyu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. MAJEZİK DUO nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. MAJEZİKDUO'nun saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

L MAJEZİK DUO nedir ve ne için kullanılır?

MAJEZİK DUO, romatizmal hastalıklar dahil ağnlı kas kasılmalannın semptomatik tedavisi amacıyla;
Lumbalji (bel ağnsı), tortikolis (boyun tutulması) gibi omurlann dejeneratif hastahklannda, omurlann statik patolojilerinde, akut ve kronik sırt ağniannda, boyun ve kol bölgesindeki sinir ağniannda, siyatik ağnda, spor ve kaza yaralanmalanndaki ezilme, burkulma, gerilmelerde, ameliyat sonrası görülen ağnlı sendromlarda endikedir.
MAJEZİK DUO, beyaz renkli, propilen kapaklı, yüksek dansiteli polietilen (HDPE) 30 g'lık tüp ve karton kutu ambalajda takdim edilir.

2. MAJEZİK DUO'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler MAJEZİK DUO'yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Flurbiprofene, tiyokolşikoside veya ürünün formülünde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşın duyarlılığımz varsa
- Gevşek paralizi ve adale hipotonisi (kaslann gerginliğini yitirmesi) gibi durumlannız varsa
- Gebelik ve emzirme dönemindeyseniz

MAJEZİK DUO'yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Açık yaralara, ekzematöz ve iltihaplı deri bölgelerine, mukoz membranlara ve göze uygulanmamalıdır.
- Topik uygulama sırasında, özellikle uzun süreli kullammda aşın duyarlılık gelişebilir. Böyle bir durumda tedaviye son verilmelidir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MAJEZİK DUO'nun yiyecek ve içecek ile kullanılması

Bildirilmemiştir.

Hamilelik

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.
Hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Bu ilaç kullanılırken emzirmeye son verilmeli ya da ilaç kesilmelidir.

Araç ve makine kullanımı

Bildirilmemiştir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Herhangi bir etkileşim gözlenmesi beklenmez.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. MAJEZİK DUO nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Günde 3-4 defa hastalıklı bölgeye ve çevresine hafifçe ovularak uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu:

MAJEZİK DUO topikal jel hastalıklı bölgeye ve çevresine hafifçe ovularak uygulanır. HARİCEN KULLANILIR.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı:

12 yaş altı çocuklarda kullammı ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/ Karaciğer yetmezliği:

Böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımı ile ilgili veri bulunmamaktadır.

Eğer MAJEZİK DUO 'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla MAJEZİK DUO kullandıysanız:

MAJEZİK DUO 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


MAJEZİK DUO'yu kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


MAJEZİK DUO ile tedavi sonlandırıldığmda oluşabilecek etkiler:

MAJEZİK DUO ile tedavi sonlandınidığında oluşabilecek etkiler hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Hafif - orta şiddette bölgesel deri reaksiyonlan görülebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5.MAJEZİK DUO'nun saklanması

MAJEZİK DUO'yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MAJEZİK DUO 'yu kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:

Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Büyükdere Cad. 34398 Maslak - İstanbul

Üretim yeri:

Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Çanta 34580 Silivri - İstanbul

Bu kullanma talimatı 23.01.2012 tarihinde onaylanmıştır.


PAP

İlaç Bilgileri

Majezik Duo Topikal Jel

Etken Maddesi: Flurbiprofen, tiyokolşikosid

Atc Kodu: M01AE09

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Majezik Duo Topikal Jel KT
 • Majezik Duo Topikal Jel KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Majezik Duo Topikal Jel 30 G
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.