Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Algesal Pomad Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Vücut Yüzeyine Uygulanan Kas-Eklem Ağrısı İlaçları » Eklem ve Kas Ağrıları İçin Topikal İlaçlar » Salsilik Asit Türevleri

KULLANMA TALİMATI ALGESAL Pomad 40 gr

Haricen (cilt üzerine) uygulanır.

•Etkin madde

: Her 1 gr pomad, 0.1 g dietilamin salisilat içerir.

•Yardımcı maddeler

: Poliglikol stearat A, sıvı parafin, lavanta esansı, su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. Ilaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veyadüşükdoz kullanmayınız.

_

Bu Kullanma Talimatında:


1. ALGESAL nedir ve ne için kullanılır?


2. ALGESAL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ALGESAL nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. ALGESAL'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. ALGESAL nedir ve ne için kullanılır?

ALGESAL, etkin madde olarak bir salisilik asit olan dietilamin salisilat içeren, beyaz renkli, hafif lavanta kokulu kremdir.
ALGESAL, 40 gr'lık alüminyum tüpte hasta kullanma talimatını da içeren karton kutuda kullanıma sunulmaktadır.
ALGESAL, kas sistemi ve de tendonlar ve bağlarda oluşan ağrıların tedavisini bölgesel olarak desteklemede kullanılır.

2. ALGESAL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ALGESAL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

Eğer;
• Pomad bileşiminde yer alan etkin ve yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız var ise, (alerjik reaksiyon, deride döküntü, kaşıntı, yüz, dudak, el/ayaklarda şişme veya nefes alımda güçlük olarak ortaya çıkabilir)
• Uygulama yeri tahriş olmuş ya da yaralanmışsa ALGESAL'i kullanmamalısınız.

ALGESAL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.

Eğer,
• Hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız,
• Emziriyorsanız
• Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa,
• “Glukoz 6 Fosfat Dehidrojenaz (G6PD)” eksikliği hastalığınız varsa,
ALGESAL'i dikkatli kullanınız.
Gözlerle temas ettirmeyiniz, yaralı, tahriş olmuş ve enfeksiyonlu deriye sürmeyiniz.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ALGESAL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ALGESAL, uygulama yolu nedeniyle yiyecek ve içeceklerden etkilenmez.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamile iseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız ALGESAL kullanmadan önce doktorunuza danışınız. ALGESAL'i hamilelikte sadece doktorunuz gerekli olduğuna karar verirse kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


ALGESAL anne sütüne az miktarda geçer. Bu nedenle ALGESAL'in emziren annelerde kullanımının bebeğe zarar vermesi beklenmez. Yine de doktorunuza danışmadan kullanmayınız. ALGESAL'i göğüs ve meme bölgenize uygulamayınız.

Araç ve makine kullanımı

ALGESAL'in, araç ve makine kullanımı üzerine bilinen bir etkisi bulunmamaktadır.

ALGESAL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ALGESAL'in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yok ise, ALGESAL kullanımına bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ALGESAL'in bilinen bir ilaç etkileşimi bulunmamaktadır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız v^-ya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ALGESAL nasıl kullanılır?

ALGESAL günde üç defaya kadar ağrıyan bölgeye ince tabaka şeklinde sürülebilir.
Eklem, kas ve sinir ağrılarında hızla etki eder.
ALGESAL özelikle yüze, göze, mukoz membranlara (ağız, burun gibi) uygulanmamalıdır. Uygulama yerinin tahriş olması durumunda kullanımına son verilmelidir. Bazı hastalarda ışığa karşı hassasiyet oluşabileceğinden uygulama sonrası güneş ışığı ile direk temas etmeyiniz.
Doktorunuzun belirlediği miktardan fazlasını kullanmayınız. Şüphe duyduğunuz anda almanız gereken miktarı, doktorunuz veya eczacınızla kontrol ediniz.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz ağrının şiddetine göre gerektiğinde gün içerisinde 1-3 uygulamaya kadar kullanmanızı önerebilir.
Romatizmal hastalıklarda çoğu durumda 3-4 haftalık bir tedavi yeterli olur, kesikli yaralanmalarda (örn. Spor yaralanmaları) tedavi süresi 2 haftaya kadar sürebilir. Şikayetlerinizin devam etmesi durumunda tedavinin nasıl devam edileceğine karar verilmesi için doktorunuza başvurulması gerekir.

Uygulama yolu ve metodu:

ALGESAL, deri üzerine uygulanır. Emilmesini kolaylaştırmak için ovarak ve/veya masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Uygulamadan sonra uygulama bölgesinin kapatılması gerekmez. Ancak istendiğinde, uygulama yeri sargı beziyle de kapatılabilir. Pomad uygulandıktan sonra ellerinizi su ve sabun ile yıkayınız.

Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanım:

ALGESAL'in 6 yaşından küçük çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanım:

Günlük doz yetişkinlerde olduğu gibidir.

Özel kullanım durumları Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir. Ancak ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa geniş yüzeylerde uzun süreli kullanımından kaçınmanız gerekir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Eğer ALGESAL'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ALGESAL kullandıysanız:

ALGESAL'den kullanmanız gerekenden fazlasını aldıysanız derhal doktorunuza ya da en yakın hastaneye başvurunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ALGESAL kullandıysanız uygulama bölgesini ılık ya da soğuk su ile yıkayınız. Kazayla yutulması durumunda, kullandığınız ALGESAL ambalajını da yanınıza alarak derhal doktorunuza veya en yakın hastaneye başvurunuz.

ALGESAL'i kullanmayı unutursanız:

İlacınızı doktorunuzun belirttiği şekilde kullanmalısınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


ALGESAL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

ALGESAL tedavisini sonlandırdığınızda beklenen olumsuz bir etki bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ALGESAL''in de, içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde, yan etkileri olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ALGESAL'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Döküntü, kaşıntı, ürtiker, yüz, dudak, el/ayakta şişme, göğüs sıkışması, nefes darlığı, baygınlık hali ve/veya yüksek ateş gibi ciddi alerjik reaksiyonlar Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin ALGESAL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Nadiren ciltte kızarıklık ortaya çıkabilir.
Astım hastasıysanız ve steroidal olmayan anti romatizmallere karşı aşırı hassasiyetiniz varsa ALGESAL'e karşı bir uyuşmazlık olasılığı ortaya çıkabilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. ALGESAL'in saklanması

ALGESAL'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Güneş ışığından koruyunuz.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra ALGESAL'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ALGESAL'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:


Dr. F. Frik İlaç San. ve Tic. A.Ş. Aydınevler Mah. Sanayi Cad. No:26 34854 Küçükyalı-İstanbul

Üretici:


Nobelfarma İlaç San. ve Tic. A.Ş. Sancaklar / DÜZCE

Bu kullanma talimatı onaylanmıştır. 09.01.2012


İlaç Bilgileri

Algesal Pomad

Etken Maddesi: Dietilamin salisilat

Atc Kodu: M02AC

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Algesal Pomad-KT
 • Algesal Pomad-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Algesal 40 Gr Pomat
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.