Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Algesal Suractive Pomad Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Vücut Yüzeyine Uygulanan Kas-Eklem Ağrısı İlaçları » Eklem ve Kas Ağrıları İçin Topikal İlaçlar » Salsilik Asit Türevleri

KULLANMA TALİMATI ALGESAL SURACTIVE Pomad 40 gr

Haricen (cilt üzerine) uygulanır.

•Etkin madde

: Her 1 gr pomad, 0.1 g dietilamin salisilat ve 0,01 g nopoksamin içerir.

•Yardımcı maddeler

: Poliglikol stearat B, konsantre hidroklorik asit, lavanta esansı, su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. Ilaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veyadüşükdoz kullanmayınız._

Bu Kullanma Talimatında:


1. ALGESAL SURACTIVE nedir ve ne için kullanılır?


2. ALGESAL SURACTIVE'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ALGESAL SURACTIVE nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. ALGESAL SURACTIVE'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. ALGESAL SURACTIVE nedir ve ne için kullanılır?

ALGESAL SURACTIVE, etkin madde olarak dietilamin salisilat ve nopoksamin içeren beyaz renkli, hafif lavanta kokulu kremdir.
ALGESAL SURACTIVE, 40 gr'lık alüminyum tüpte hasta kullanma talimatını da içeren karton kutuda kullanıma sunulmaktadır.
ALGESAL SURACTIVE, kas sistemi ve de tendonlar ve bağlarda oluşan ağrıların tedavisini bölgesel olarak desteklemede kullanılır.

2. ALGESAL SURACTIVE'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ALGESAL SURACTIVE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

Eğer;
• Pomad bileşiminde yer alan etkin ve yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız var ise, (alerjik reaksiyon, deride döküntü, kaşıntı, yüz, dudak, el/ayaklarda şişme veya nefes alımda güçlük olarak ortaya çıkabilir)
• Uygulama yeri tahriş olmuş ya da yaralanmışsa ALGESAL SURACTIVE'i kullanmamalısınız.

ALGESAL SURACTIVE'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.

Eğer,
• Hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız,
• Emziriyorsanız
• Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa,
• “Glukoz 6 Fosfat Dehidrojenaz (G6PD)” eksikliği hastalığınız varsa,
ALGESAL SURACTIVE'i dikkatli kullanınız.
Gözlerle temas ettirmeyiniz, yaralı, tahriş olmuş ve enfeksiyonlu deriye sürmeyiniz.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ALGESAL SURACTIVE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ALGESAL SURACTIVE, uygulama yolu nedeniyle yiyecek ve içeceklerden etkilenmez.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza v^-ya eczacınıza danışınız.


Hamile iseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız ALGESAL SURACTIVE kullanmadan önce doktorunuza danışınız. ALGESAL SURACTIVE'i hamilelikte sadece doktorunuz gerekli olduğuna karar verirse kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


ALGESAL SURACTIVE anne sütüne az miktarda geçer. Bu nedenle ALGESAL SURACTIVE'in emziren annelerde kullanımının bebeğe zarar vermesi beklenmez. Yine de doktorunuza danışmadan kullanmayınız. ALGESAL SURACTIVE'i göğüs ve meme bölgenize uygulamayınız.

Araç ve makine kullanımı

ALGESAL SURACTIVE'in, araç ve makine kullanımı üzerine bilinen bir etkisi bulunmamaktadır.

ALGESAL SURACTIVE'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ALGESAL SURACTIVE'in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yok ise, ALGESAL SURACTIVE kullanımına bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ALGESAL SURACTIVE'in bilinen bir ilaç etkileşimi bulunmamaktadır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız v^-ya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ALGESAL SURACTIVE nasıl kullanılır?

ALGESAL SURACTIVE günde üç defaya kadar ağrıyan bölgeye ince tabaka şeklinde sürülebilir. Eklem, kas ve sinir ağrılarında hızla etki eder.
ALGESAL SURACTIVE özelikle yüze, göze, mukoz membranlara (ağız, burun gibi) uygulanmamalıdır. Uygulama yerinin tahriş olması durumunda kullanımına son verilmelidir. Bazı hastalarda ışığa karşı hassasiyet oluşabileceğinden uygulama sonrası güneş ışığı ile direk temas etmeyiniz.
Doktorunuzun belirlediği miktardan fazlasını kullanmayınız. Şüphe duyduğunuz anda almanız gereken miktarı, doktorunuz veya eczacınızla kontrol ediniz.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz ağrının şiddetine göre gerektiğinde gün içerisinde 1-3 uygulamaya kadar kullanmanızı önerebilir.
Romatizmal hastalıklarda çoğu durumda 3-4 haftalık bir tedavi yeterli olur, kesikli yaralanmalarda (örn. Spor yaralanmaları) tedavi süresi 2 haftaya kadar sürebilir. Şikayetlerinizin devam etmesi durumunda tedavinin nasıl devam edileceğine karar verilmesi için doktorunuza başvurulması gerekir.

Uygulama yolu ve metodu:

ALGESAL SURACTIVE, deri üzerine uygulanır. Emilmesini kolaylaştırmak için ovarak ve/veya masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Uygulamadan sonra uygulama bölgesinin kapatılması gerekmez. Ancak istendiğinde, uygulama yeri sargı beziyle de kapatılabilir. Pomad uygulandıktan sonra ellerinizi su ve sabun ile yıkayınız.

Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanım:

ALGESAL SURACTIVE'in 6 yaşından küçük çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanım:

Günlük doz yetişkinlerde olduğu gibidir.

Özel kullanım durumları Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir. Ancak ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa geniş yüzeylerde uzun süreli kullanımından kaçınmanız gerekir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Eğer ALGESAL SURACTIVE'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ALGESAL SURACTIVE kullandıysanız:

ALGESAL SURACTIVE'den kullanmanız gerekenden fazlasını aldıysanız derhal doktorunuza ya da en yakın hastaneye başvurunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ALGESAL SURACTIVE kullandıysanız uygulama bölgesini ılık ya da soğuk su ile yıkayınız. Kazayla yutulması durumunda, kullandığınız ALGESAL SURACTIVE ambalajını da yanınıza alarak derhal doktorunuza veya en yakın hastaneye başvurunuz.

ALGESAL SURACTIVE'i kullanmayı unutursanız:

İlacınızı doktorunuzun belirttiği şekilde kullanmalısınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


ALGESAL SURACTIVE ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

ALGESAL SURACTIVE tedavisini sonlandırdığınızda beklenen olumsuz bir etki bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ALGESAL SURACTIVE''in de, içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde, yan etkileri olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ALGESAL SURACTIVE'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Döküntü, kaşıntı, ürtiker, yüz, dudak, el/ayakta şişme, göğüs sıkışması, nefes darlığı, baygınlık hali ve/veya yüksek ateş gibi ciddi alerjik reaksiyonlar Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin ALGESAL SURACTIVE'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Nadiren ciltte kızarıklık ortaya çıkabilir.
Astım hastasıysanız ve steroidal olmayan anti romatizmallere karşı aşırı hassasiyetiniz varsa ALGESAL SURACTİVE'e karşı bir uyuşmazlık olasılığı ortaya çıkabilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5.ALGESAL SURACTIVE'insaklanması

ALGESAL SURACTIVE'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Güneş ışığından koruyunuz.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra ALGESAL SURACTIVE'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ALGESAL SURACTIVE'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Üretici:


Dr. F. Frik İlaç San. ve Tic. A.Ş. Nobelfarma İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.
Aydınevler Mah. Sanayi Cad. No: 26 Sancaklar / DÜZCE
34854 Küçükyalı-İstanbul

Bu kullanma talimatı onaylanmıştır. 09.01.2012


İlaç Bilgileri

Algesal Suractive Pomad

Etken Maddesi: Dietilamin salisilat,Nopoksamin

Atc Kodu: M02AC

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Algesal Suractive Pomad-KT
 • Algesal Suractive Pomad-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Algesal Suractive 40 Gr Pomad
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.