Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Hysartar 100 mg/ 25 mg Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı

Kalp Damar Sistemi » Renin - Anjiyotensin Sistemi » Anjiyotesin II Antagonistleri Kombinasyonları » Anjiyotensin II Antagonistleri ve Diüretik » Losartan Potasyum ve Hidroklorotiyazid

KULLANMA TALİMATI

HYSARTAR 100/25 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

• Etkin madde:


Her tablet 100 mg losartan potasyum ve 25 mg hidroklorotiyazid içerir.

• Yardımcı maddeler:


Mikrokristalize selüloz (E 460), laktoz monohidrat, prejelatinize mısır nişastası, sodyum nişasta glikolat tip A, magnezyum stearat (E 572), hidroksipropil selüloz (E 463), hipromelloz 6 cp (E 464), titanyum dioksit (E 171).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


U. HYSARTAR nedir ve ne için kullanılır?


12. HYSARTAR * ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


13. HYSARTAR nasıl kullanılır?


14. Olası yan etkiler nelerdir?


15.HYSARTAR ' ın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. HYSARTAR nedir ve ne için kullanılır ?

HYSARTAR, anjiyotensin

II

reseptör blokörü olan losartan ve bir idrar söktürücü (diüretik) olan hidroklorotiyazid kombinasyonudur. Her film tablet 50 mg losartan potasyum ve 12.5 mg hidroklorotiyazid içerir.
HYSARTAR 28 film kaplı tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilmektedir.
Her iki tarafi çentikli, beyaz, oblong, bikonveks film kaplı tabletlerdir. Tablet iki eşit parçaya bölünebilir.
HYSARTAR, aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır.
• HYSARTAR, tek başına losartan veya hidroklorotiyazid ile yeterince kan basıncı kontrol altına alınamayan hastalarda sebebi bilinmeyen yüksek kan basıncının (esansiyel hipertansiyon) düşürülmesinde kullanılır.
• HYSARTAR yüksek kan basıncı (hipertansiyon) ve kalbin sol odacığı kalınlaşmış (sol ventrikül hipertrofısi) olan hastalarda inme (felç) riskini azaltmak için kullanılır, ancak bu fayda siyah ırka mensup hastalar için geçerli değildir.
2. HYSARTAR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
HYSARTAR'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;
• Losartan, hidroklorotiyazid veya ilacın bileşenindeki maddelerden herhangi birine
karşı aleijikseniz (aşın duyarlılığınız varsa),
• Sülfonamid türevi ilaçlara karşı aleijikseniz (sülfonamid türevi ilaçların neler olduğundan emin değilseniz doktorunuza danışın),
• Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız.
Emziriyorsanız,
• Şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğunuz var ise,
• Şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğunuz var ise veya böbrekleriniz idrar üretemiyor ise,
• Kanınızdaki potasyum veya sodyum düzeyi çok düşükse ya da tedavi ile düzelmeyen yüksek kalsiyum düzeyi var ise,
• Gut hastalığınız var ise.
HYSARTAR'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ
Eğer;
• Daha önce yüzünüzde, dudaklarınızda, boğazınızda ve dilinizde şişme oldu ise,
• İdrar söktürücü (diüretik) kullanıyor iseniz,
• Tuz kısıtlayıcı bir diyet uyguluyor iseniz,
• Yakın zamanda aşın derecede kusma veya ishaliniz olduysa,
• Kalp yetmezliğiniz var ise,
• Her iki böbreğinize giden damarlarda daralma (renal arter stenozu) veya tek böbreğiniz var ise veya yakın zamanda böbrek nakli olduysanız.
Atardamarlarınızda daralma (arteriyoskleroz), kalbin fonksiyonlannın zayıflamasından ötürü göğüs ağrısı (anjina pektoris) var ise,
• Aort veya mitral kapakçık stenozu (kalbinizdeki kapakçıklann daralması) veya hipertrofık kardiyomiyopati (kalp kaslannda kalınlaşmaya yol açan bir hastalık) var ise,
• Diyabet (şeker hastalığı) var ise,
• Gut hastalığınız var ise,
• Aleıjik bir durumunuz veya astımınız varsa veya eklemlerinizde ağrı, derinizde döküntü ve ateş yapan sistemik lupus eritamatozus denilen bir hastalığınız var ise,
• Sizde yüksek kalsiyum veya düşük potasyum seviyesi mevcutsa veya düşük potasyum diyeti uyguluyor iseniz,
• Ameliyat öncesi veya anestezi almaya ihtiyacınız varsa (diş doktorunda dahi) veya paratiroid fonksiyonlannızı kontrol ettirmek için test yaptıracaksanız lütfen doktorunuza veya ilgili sağlık görevlisine losartan potasyum ve hidroklorotiyazid tabletleri aldığınızı bildiriniz.
Primer hiperaldosteronizm denilen bir hastalığınız (adrenal bezdeki aldosteron
hormonu salgısının artması ile ilişkili bir hastalık olup sonuçta bu bezlerde anormallik
oluşmasına neden olur) var ise.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışmız.

HYSARTAR'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

HYSARTAR aç kamma veya besinlerle birlikte almabilir.
Bu tabletleri alırken alkol kullanmamanız tavsiye edilmektedir. Alkol ve HYSARTAR tabletleri birlikte birbirlerinin etkisini artırabilirler.
Aşırı miktarda alınan diyet tuzları HYSARTAR tabletlerin etkisi ile karşıt etki gösterebilirler.

Hamilelik :

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


HYSARTAR'ı hamileliğinizin ilk 12 haftasında kullanmamanız tavsiye edilir. Hamileliğin onüçüncü haftasından sonraki dönemde bu ilacı kesinlikle kullanmayınız. Doğmamış bebeğinize zarar verebilir. Bu nedenle gebe kalmayı planlıyorsanız uygun ise alternatif tedaviye başlanmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emziriyorsanız, HYSARTAR kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı:

Bu ilaç ile tedaviye yeni başladığınızda, ilacın sizde nasıl bir etki gösterdiğini anlayana kadar, özel dikkat gerektiren işler yapmamalısınız (örn., otomobil kullanmak veya tehlikeli makinelerle çalışmak).

HYSARTAR'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransmız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

HYSARTAR içeriğinde bulunan hidroklorotiyazid gibi idrar söktürücü maddeler diğer ilaçları etkileyebilir.
Hysartar, sodyum içerse de dozu nedeniyle herhangi bir uyarıya gerek yoktur.
Eğer:
• Lityum içeren ilaçlar (doktorunuz düzenli takip etmelidir),
• Potasyum ilaveleri, potasyum içeren tuz prcparatları veya potasyum tutucu ilaçlar, diğer diüretikler, bazı laksatifler, gut ilaçlan, kalp ritim bozukluklarında kullanılan ilaçlar veya kan şekerini düşüren ilaçlar (oral antidiyabet ilaçlan ve insülin) (kan seviyeleri takip edilmelidir),
• Kan basıncını düşüren diğer ilaçlar,
• Steroidler,
• Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar,
• Ağn kesiciler, fungal enfeksiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar, artrit ilaçlan, yüksek kolesterolü düşüren reçineler (kolestiramin),
• Kas gevşeticiler, uyku ilaçlan, morfin gibi opioid ilaçlar, adrenalin gibi presör aminler veya aynı gruptan diğer ilaçlar (oral diyabet ilaçlan veya insülin) kullanıyorsanız,
• Kontrast iyot ortamı uygulamayı planlıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. HYSARTAR nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

• HYSARTAR'ı daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Durumunuza ve kullandığınız diğer ilaçlara göre HYSARTAR'ın uygun dozuna doktorunuz karar verecektir.
• Kan basıncınızın düzgün şekilde kalmasını sağlamak için HYSARTAR'ı, doktorunuzun reçetede yazdığı süre boyunca almaya devam etmeniz önemlidir.
• HYSARTAR için nonnal günlük doz bir tablettir. Bu doz günde 2 tablet HYSARTAR'a çıkanlabilir. Maksimum günlük doz günde 2 tablet HYSARTAR'dır.

Uygulama yolu ve metodu:

• HYSARTAR yalnızca ağız yoluyla kullanılır.
• Aç kamına veya yiyeceklerle birlikte alınabilir.
• Tabletleri çiğnemeden yeterli miktarda sıvı ile alınız (örn., bir bardak su ile).
• Kolaylık açısından ve rahatça hatırlamanız için, HYSARTAR'ı her gün aynı saatte alınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

HYSARTAR'ın çocuklarda kullanımına dair deneyim bulunmamaktadır. Bu nedenle, HYSARTAR çocuklara önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanım:

HYSARTAR genellikle, ileri yaştaki hastalar ve daha genç yetişkin hastalann çoğunda eşit şekilde iyi etki eder ve tolere edilir. Yaşlı hastalann çoğu genç hastalarla aynı dozu kullanmaktadır.

Özel kullanım durumları: Böbrek/Karaciğer yetmezliği

Hafif - orta şiddetteki böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi 30-50 ml/dakika) dozaj ayarlamasına ihtiyaç yoktur. Ciddi böbrek fonksiyon bozukluğu (kreatinin klerensi <30 ml/dak) olan hastalarda kullanılmamalıdır
HYSARTAR'ın karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda kullanılmaması tavsiye edilir.

Eğer HYSARTAR 'm etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz ya da eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla HYSARTAR kullandıysanız:

HYSARTAR'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Aşın doz, kan basıncında düşüşe, çarpıntıya, düşük nabza, kan yapısında değişikliğe ve dehidratasyona neden olabilir.

HYSARTAR'ı kullanmayı unutursanız:

İlacınızı tavsiye edilen şekilde almaya çalışınız.
İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, bu dozu almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


HYSARTAR ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuza danışmadan, kendi kendinize tedavinizi sonlandırmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi HYSARTAR'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:
Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 'inde görülebilir.
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Kan ve lenf sistemi bozuklukları

Yaygın: Potasyum seviyesinin artması (anormal kalp ritmine neden olabilir), hemoglobin değerinde düşme.
Yaygın olmayan: Anemi, deride kırmızı, kahverengimsi benekler (bazen özellikle ayaklar, bacaklar, kollar ve kalçada, eklem ağrısı ile birlikte, ellerde ve ayaklarda şişme ve kann ağrısı), morarma, akyuvarlarda azalma, pıhtılaşma problemi ve morarıklık, kan damarlannda iltihaplanma ve eşlik eden deride kızarıklık ve morarma.

Bağışıklık sistemi bozuklukları

Seyrek:Yüzde, dudaklarda, dilde ve/veya boğazda nefes almayı veya yutkunmayı zorlaştırabilecek şişme, kızanklık ve kaşıntı ile görülen aleijik reaksiyon.

Metabolizma ve beslenme bozuklukları

Yaygın olmayan: Ürik asit seviyesinin artması veya Frank gut hastalığı, kandaki şeker seviyesinde artma, kan elektrolit seviyelerinde anormallik.

Psikiyatrik bozukluklar

Yaygın olmayan: Kaygılı olma, sinirlilik, panik bozukluğu (tekrarlı olarak meydana gelen panik ataklar), karışıklık, depresyon, anormal rüyalar, uyku bozukluklan, uykulu olma hali, hafızada zayıflama.

Sinir sistemi bozuklukları

Yaygın: Uykusuzluk, baş ağnsı, baş dönmesi.
Yaygın olmayan: İğne ya da diken batıyormuş hissi, kol ve bacaklarda ağrı, titreme, migren, bayılma.

Göz bozuklukları

Yaygın olmayan: Bulanık görme, gözlerde yanma ve batma hissi, konjunktivit, görme keskinliğinde kötüleşme, etraftaki şeyleri san görme.

Kulak ve iç kulak bozuklukları

Yaygın olmayan: Kulaklarda çınlama, vızıltı, homurdama ve klik sesleri.

Kardiyak bozuklukları

Yaygın olmayan: Tansiyon düşmesi ve eşlik eden şekilde duruş değişiklikleri (ayağa kalktığında sallanıyor gibi ve zayıf hissetme), anjin (göğüs ağrısı), anormal kalp atımı, serebrovasküler kaza (küçük kalp krizi), kalp krizi, çarpıntı.

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Yaygın: Üst solunum yolu enfeksiyonu, burunda kanlanma, sinüzit, sinüs bozukluklan, öksürük. Yaygın olmayan: Boğaz ağnsı, nefessiz kalma, bronşit, pnömoni (akciğer iltihabı), akciğerlerde su (nefes almayı zorlaştıran), burun kanaması, burun akıntısı, kanlanma.

Gastrointestinal bozukluklar

Yaygın : İshal, karın ağrısı, bulantı, hazımsızlık.
Yaygın olmayan: Kabızlık, soluk kesilmesi, mide bozukluğu, mide spazmı, kusma, ağız kuruluğu, tükürük bezlerinde iltihaplanma, diş ağrısı, iştah kaybı.

Hepato-bilier hastalıklar

Yaygın olmayan: Sarılık (göz ve deride sararma), pankreas iltihabı.
Seyrek: Hepatit, karaciğer fonksiyon testlerinde anormallikler.

Deri ve deri altı doku bozuklukları

Yaygın olmayan: Ürtiker, kaşıntı, deri iltihabı, döküntü, deride kızarıklık, ışığa duyarlı olma hali, ciltte kuruluk, kabanklık, terleme, saç dökülmesi.

Kas- iskelet sistemi, bağ doku ve kemik bozuklukları

Yaygın: Kaslarda ağrı veya kramp, bacaklarda ağrı, sırt ağrısı.
Yaygın olmayan: Kol, omuz, kalça, diz ve diğer eklemlerde ağn, eklemlerde şişkinlik, katılık, kas zayıflığı.

Böbrek ve idrar yolu bozuklukları

Yaygın olmayan: Geceleri dahil sık sık idrara çıkma, böbrek iltihabı dahil böbrek fonksiyonlannda bozukluk, idrar yolu enfeksiyonu, idrarda şeker, seksüel istekte azalma, iktidarsızlık.

Genel bozukluklar ve uygulama yeri koşulları

Yaygın: Yorgunluk ve zayıflık hissi, göğüs ağrısı.
Yaygın olmayan: Yüzde şişkinlik, ateş.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. HYSARTAR'ın saklanması

HYSARTAR 'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanmız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra HYSARTAR 'ı kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluk fark ederseniz HYSARTAR'ı kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Specifar S.A. Yunanistan lisansı ile Medifarma İlaç San. ve Tic Ltd.Şti.
Sefer Yıldırım İş Merkezi Altınay Caddesi No: 17 Seyrantepe
4.Levent/İstanbul

Üretim Yer:

Dentoral Medifarma İlaç San.ve Tic. Ltd. Şti.
Koşuyolu Cad. İbrahimağa zaviyesi Sok. No:55/4 Kadıköy/İstanbul
Bu kullanma talimatı 30.12.2011 tarihinde onaylanmıştır.

İlaç Bilgileri

Hysartar 100 mg/ 25 mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Losartan Potasyum Hidroklorotiyazid

Atc Kodu: C09DA01

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.