Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Casomid 50mg Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar » Hormonal Tedavi İlaçları » Hormon Antagonistleri » AntiAndrojenler » Bikalutamid

CASOMİI) 50 mg film kaplı tablet Ağız yoluyla alınır.

• Etkin madde:

50 mg bikalutamid

• Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat, sodyum nişasta glikolat (A Tipi), povidon K-30, magnezyum stearat, hipromelloz E5, titanyum dioksit (El71) ve makrogol 400.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan öncc bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma lalimaUnı saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Hu Kullanma 'Falimatında:

1. CASOMİD nedir ve ne için kullandır?


2. CASOMİD7kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. CASOMİD nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkileri nelerdir?


5. CASOMİD 'in saklanması


Haşlıkları yer almaktadır.

1. CASOMİD nedir ve ne için kullanılır?

CASOMİD 50 mg film kaplı tablet beyaz - kırık beyaz, bikonveks yuvarlak şekilde ve bir yüzüne “B50” basılı bir yüzü düz tablettir.
CASOMİD 50 mg film kaplı tablet 28 tabletlik ambalajda paketlenmiştir.
CASOMİD prostat kanseri tedavisinde tek başına ya da androjen düzeyini düşürebilen diğer ilaçlar ile birlikle kullanılır.
CASOMİD anti-androjenler denen ilaç sınıfına ait bir ilaçtır. Vücutta, androjenlerin (erkeklik hormonu) reseptörlerine bağlanarak bu hormonların prostat kanseri üzerindeki uyarıcı etkisini engellemektedir.

2. CASOMİD'i kullanmadan öncc dikkat edilmesi gerekenler

CASOMİD'İ aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

Eğer,
• Kadın veya çocuksanız,
• Etkin madde bikalutamide veya CASOMİD'in bileşiminde bulunan maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,
• Terfenadin. astcmizol (antihistaminik) veya sisaprid (mide ilacı) içeren ilaçlan kullanıyorsanız,

CASOMİD'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.

İlacınızı almadan önce, aşağıdaki durumlardan herhangi birisi söz konusu ise doktorunuza bildiriniz:
Eğer,
• Orta şiddette veya ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa,
• Diğer ilaçları, özellikle ağızdan antikoagülan (pıhtılaşmayı önleyici) ilaç kullanıyorsanız,
• Diyabetiniz varsa.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CASOMİD'in yiyccck vc içecek ile kullanılması

CASOMİD yiyeceklerden etkilenmez.

Hamilelik

CASOMİD kadınlar tarafından kullanılmaz.

Eni/.irmc

CASOMİD kadınlar tarafından kullanılmaz.

Araç vc makine kullanımı

CASOMİD kullanırken bazen uyku hali oluşabileceğinden, böyle bir durum oluşması halinde araç ve makine kullanırken dikkatli olmalısınız.

CASOMİD'in içeriğinde bulunan ba/ı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransmız olduğu söylenmişse CASOMİD almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Bu tıbbi ürün her tabletinde 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlarla birlikte CASOMİD kullanmayınız:
• Varfarin gibi pıhtılaşmayı önleyen bir ilaç kullanıyorsanız,
• Siklosporin gibi bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç kullanıyorsanız,
• Yüksek tansiyon veya bazı kalp hastalıkları için kalsiyum kanal blokerlerinden bir
ilaç kullanıyorsanız,
• Mantar enfeksiyonları için ketokonazol kullanıyorsanız,
• Mide için simetidin kullanıyorsanız

Eğer reçeleli veya reçetesiz herhangi bir ilacı anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. CASOMİD nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

CASOMİD'i kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
CASOMİD yaşlılar da dahil yetişkin erkeklerde günde 1 defa 1 tablet (50 mg) kullanılır.

Uygulama yolu vc metodu

• CASOMİD tablet sadece ağızdan kullanım içindir.
• Tabletlerinizi bütün olarak, bir miktar suyla yutunuz.
• İlacmızı hergün aynı saatlerde almaya çalışınız.
• Doktorunuz size söylemeden, kendinizi iyi hissetseniz bile tabletlerinizi almayı bırakmayınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanmı

CASOMİD çocuklarda kullanılmaz.

65 yaş üzerindeki hastalarda kullanmı

Yaşlılarda doz değişikliği önerilmez. Yetişkinlerde kullanılan dozda kullanılır.

O/el kullanmı durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.
Orta şiddetli veya ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Eğer CASOMİD'in elkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla CASOMİD kullandıysanız:

CASOMİD'in kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız derhal bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


CASOMİD'i kullanmayı unutmanız durumunda

İlacınızı almayı unutursanız, kaçırdığınız dozu almayınız. Bir sonraki dozu zamanında alarak tedavinize devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


4. Olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, CASOMİD'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, CASOMİD'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Öksürük veya aleş ile birlikte oluşabilen ciddi nefes darlığı veya aniden kötüye giden nefes darlığı
• Ciltte şiddetli kaşıntı (kabarmış şişkinlikler) veya yutma güçlüğüne neden olabilecek şekilde yüz, dudaklar, dil ve/veya boğazın şişmesi
• İdrarda kan görülmesi
• Karın ağrısı
• Sarı cilt ve gözler (sarılık). Bunlar karaciğer hasarının belirtileri olabilir.
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan birisi sizde mevcut ise sizin CASOMİD'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza bildiriniz:

• Gergin veya büyümüş meme dokusu
• Sıcak basması
• Bulantı
• Kaşıntı
• Halsizlik hissi
• Baş dönmesi
• Döküntü
• Deride kuruma
• Göğüs ağrısı
• İştah kaybı
• Cinsel istekte azalma
• İktidarsızlık
• Depresyon
• Uyku hali
• Hazımsızlık
• Şişkinlik
• Saç kaybı veya saçların yeniden uzaması
• Kilo artışı
• Kabarıklık/şişme
• Kalp fonksiyonlarında bozulma

veya kalp krizi


Bazen, CASOMİD'in kullanılmasına, doktorunuzun belirli kan testleri yapmasını gerektirebilecek kan değişiklikleri eşlik edebilir.
Bunlar CASOMİD'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimalında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz.


5. CASOMİD'in saklanması

CASOMİD'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

Ambalaj üzerinde belirlilen son kullanma tarihinden sonra CASOMİD 'i kullanmayınız. Ruhsat Sahihi:


Medek Medikal Ürünler ve Sağlık Hizmetleri A.Ş.
Bağdat Cad. No:417 Daire;9 34740 Suadiye-İstanbul / TÜRKİYE

Üretim Yeri:


Intas Pharmaceuticals Limited
Plot No. 457, 458, Sarkhej-Bavla Highway, Matoda, Tal. Sanand.
Ahmedabad 382210 /1 lİNDİSTAN

Bu kullanma talimatı 29/12/2011 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Casomid 50mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Bikalutamid

Atc Kodu: L02BB03

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Casomid 50mg Film Kaplı Tablet KT
 • Casomid 50mg Film Kaplı Tablet KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Casomid 50 Mg 28 Film Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.