Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Precort--A Pomad Kullanma Talimatı

Dermatolojik İlaçlar » Dermatolojik Kortikosteroidler » Kortikosteroidler » Etkili Kortikosteroidler (Grup 2) » Metilprednizolon

PRECORT-A Pomad Cilt üzerine uygulanır.

• Etkin madde:

Her bir tüp (30 g), 0.0375 g prednasinolon ve 0.900 g iyodoklorhidroksikin içerir.

• Yardımcı maddeler:

Polisorbat 80, metil parahidroksi benzoat, propil parahidroksi benzoat, vazelin flant N, parafin likit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatmda:

1. PRECORT-A nedir ve ne için kullanılır?


2. PRECORT-A 'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. PRECORT-A nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. PRECORT-A *nm saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. PRECORT-A nedir ve ne için kullanılır?

PRECORT-A'nm etkin maddesi bir kortikosteroit olan prednasinolon ile antifungal ve antibakteriyel etkili iyodoklorhidroksikindir. Tüm kortikosteroitlerde olduğu gibi belirli dokulardaki hücrelerin protein sentezini kontrol altmda tutar. İltihap önleyici, damar daraltıcı ve alerji önleyici etki gösterir.
PRECORT-A 30 g'lık aluminyum tüp halinde kullanıma sunulmaktadır.
PRECORT-A, kortikosteroitlere cevap veren gelişmiş deri rahatsızlıklarında dışarıdan cilde sürülerek kullanılır. Bunlar; deride şiddetli ve uzun süreli kızarıklık, genital bölgede kaşıntı, döküntü ile seyreden bazı dermatit türleridir. Ayrıca, yanıklar ve güneş yanıklarında sadece doktor tavsiyesi ile kullanılır.

PRECORT-A'yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
- Prednasinolon veya PRECORT-A'nm içeriğinde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise,
- Tüberküloz, çiçek, suçiçeği ve virüslerin neden olduğu diğer deri enfeksiyonları ile yüzünüzde kızanklık veya ağız çevresinde kaşıntı, kızarıklık, döküntü var ise Yüzünüzde kırmızı sivilce ve kırmızı döküntü, kabarcık, sivilce benzeri iltihabi,
bakteriyel, fungal veya viral bir enfeksiyon var ise ¦
PRECORT-A kullanımı süresince uygulama bölgesi tahriş olursa

PRECORT-A'yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ _

- Geniş deri yüzeylerinde ya da uzun süreli kullanımlarda deriden emilimi ile böbrek I
üstü bezleri, hipofiz ve hipotalamus üzerinde etkilere, Cushing sendromu belirtilerine
(yüzde aydede görünümü, duygusal bozukluklar, yüksek kan basıncı, kilo artışı, kadınlarda saç uzaması ile karakterize bir durum), kanda ve idrarda şeker miktarının artmasına sebep olabilir.
Büyüme geriliğine sebep olabileceğinden uzun süreli tedavilerde küçük çocukların
büyüme ve gelişmeleri dikkatle izlenmelidir. Bu nedenle tedavi, doktor kontrolü I
altında yapılmalıdır. 3 aydan küçük bebeklerde kullanılmamalıdır.
- PRECORT-A tedavisi, bazı enfeksiyon belirtilerini saklayabilir ya da enfeksiyon direnci oluşturabilir. Bu durumda doktorunuz tedaviye uygun bir antibiyotik ekleyebilir.
Kortikosteroitler, bağışıklık sistemini baskıladığı için T hücreleri (bağışıklık yanıtında i
önemli olan hücreler) ve makrofaj (doğal bağışıklık sisteminin bir bölümü) fonksiyonlarını olumsuz yönde etkiler ve alta gizlenen hastalıkların ortaya çıkmasını kolaylaştırabilir.
PRECORT-A kullanımı süresince güneş ışığı ile direk temastan kaçınınız.
PRECORT-A'yı göz ile temas ettirmeyiniz.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PRECORT-A'nm yiyecek ve içecek ile kullanılması

PRECORT-A'nın yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


PRECORT-A gerekli olmadıkça hamilelikte kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


PRECORT-A emzirmeden önce göğüs üzerine uygulanmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

PRECORT-A'nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

PRECORT-A'nın içeriğinde metilparahidroksi benzoat ve propilparahidroksi benzoat bulunur. Bunlar, alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

PRECORT-A'nm herhangi bir ilaçla etkileşimde bulunduğuna dair kanıt yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. PRECORT-A nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yeterli miktarda PRECORT-A'yı günde 2-3 kez enfekte cilt bölgesine uygulaymız. 3 haftadan uzun süre kullanmaymız. ¦*
- Doktor tarafmdan başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanmız.

Uygulama yolu ve metodu:

- PRECORT-A'yı enfekte cilt bölgesinde cilt üzerine ince bir tabaka halinde ovalayarak uygulayınız.
- PRECORT-A'yı kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

Çocuklarda yaralı deri yüzeyine uygulanacak olan PRECORT-A, doktor önerisi ve kontrolü altında, etki gösterebilecek en küçük dozaj ayarlamaları ile ve kısa süreli olarak uygulanmalıdır. Çünkü çocuklarda büyüme geriliğine neden olabilir.

Yaşlılarda kullanım:

PRECORT-A'nın yaşlı hastalardaki güvenlilik ve etkinliği incelenmemiştir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

PRECORT-A böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Eğer PRECORT-A 'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla PRECORT-A kullandıysanız:

PRECORT-A 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Aşırı dozda tedavi hemen kesilmeli ve doktora başvurulmalıdır.
PRECORT-A'yı kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.


PRECORT-A ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

PRECORT-A tedavisini bırakmayı düşünüyorsanız, önce doktorunuza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, PRECORT-A'nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Seyrek görülen yan etkiler

• Yanma
• Kaşıntı
• Kuruluk
• Tahriş
• Ağız çevresinde yangı (dermatit)
• Ciltte kaşıntı, döküntü, kabarıklık, kuruluk
• Var olan enfeksiyona sonradan ikinci bir hastalık oluşturucu etkenin karışması ile ikinci bir enfeksiyonun oluşması (İkincil enfeksiyon)
• Kıl keselerinde küçük beyaz başlı sivilceler (Folikülit)
• Ciltte beyaz lekeler (hiperpigmentasyon)
• Akneye benzer döküntüler
• Ciltte kalınlaşma ve çatlaklar
• Deride ışığa duyarlılık (fotosensitivite)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. PRECORT-A'nın saklanması

PRECORT-A 'yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altında oda sıcaklıklarında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PRECORT-A 'yı kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz PRECORT-A'u kullanmayınız.

Ruhsat sahibi

: KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Bağlarbaşı, Gazi Cad., No:40 Üsküdar / İstanbul

Üretim yeri

: KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi, Çerkezköy / Tekirdağ

Bu kullanma talimatı 28/12/201J tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Precort--A Pomad

Etken Maddesi: Prednasinolon, İyodoklorohidroksikin

Atc Kodu: D07AB08

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Precort--A Pomad-KT
 • Precort--A Pomad-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Precort-a Pomad
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.