Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Synacthen Depot 1 mg/ml i.m. ampul Kullanma Talimatı

Endokrin Sistem » Hipofiz ve Hipotalamus Hormonları ve Analogları » Ön Hipofiz Hormonları ve Analogları » ACTH » Tetrakosaktid

KULLANMA TALİMATI SYNACTHEN DEPOT 1 mg/ml i.m. ampul Kas içine enjeksiyon yoluyla uygulanır.

• Etkin madde:

SYNACTHEN DEPOT'un etkin maddesi tetrakosaktiddir (heksaasetat olarak). 1 ml'lik ampullerde sıvı süspansiyon olarak takdim edilmektedir.
Bir ampul (1 ml) 1 mg tetrakosaktid (heksaasetat olarak) içerir.

• Yardımcı madde(ler):

Susuz saf çinko klorür (5 mg Zn+2 ya eşdeğer), disodyum hidrojen fosfat dihidrat, benzil alkol (1 ml ampulde 10 mg), sodyum klorür, enjeksiyonluk sodyum hidroksit, hidroklorik asit ve enjeksiyonluk su, saf azot (koruyucu gaz).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizing için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizing için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu kullanma talimatında:

1. SYNA CTHEN DEPOT nedir ve ne için kullanılır?


2. SYNACTHEN DEPOT'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. SYNACTHEN DEPOT nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. SYNA CTHEN DEPOT 'un saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. SYNACTHEN DEPOT nedir ve ne için kullanılır?

SYNACTHEN DEPOT 1 ml'lik renksiz cam ampul içerisinde sıvı süspansiyon olarak takdim edilmektedir.
SYNACTHEN DEPOT kas içerisine enjeksiyon yoluyla uygulanır.
SYNACTHEN DEPOT doğal “steroid” hormonların yapımını artırmak üzere böbreküstü bezlerini uyarmak suretiyle etkili olur.
SYNACTHEN DEPOT birtakım farklı durumları tedavi etmek için steroidlerin (kortizon gibi) yerine kullanılmaktadır.
• Multipl sklerozun ani şiddetlenmeleri
• Çocuklarda gözlenen bazı nöbet türleri.
• Romatizmal hastalıklar: normalde kortikoidlerin kullanıldığı durumlarda kısa vadeli tedavi olarak
• Kortikoidlere yanıt veren deri hastalıkları
• Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı
• Kanser hastalarında kemoterapiye olan tolerabiliteyi iyileştirmek için ilave tedavi.
SYNACTHEN DEPOT ayrıca böbreklerin üzerinde yer alan küçük bir bez olan böbreküstü bezlerinin normal çalışıp çalışmadığını belirlemek için teşhis testi olarak da kullanılabilir.
SYNACTHEN DEPOT'un etki mekanizmasına ya da bu ilacın size neden reçete edildiğine ilişkin sorularınız varsa, doktorunuza sorunuz.

2. SYNACTHEN DEPOT'u kullanmadan once dikkat edilmesi gerekenler SYNACTHEN DEPOT'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• Tetrakosaktide ya da bu SYNACTHEN DEPOT'un bu kullanma talimatının başında listelenen yardımcı maddelerinden herhangi birine, özellikle de benzil alkole karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa.
• “ACTH” ya da “kortikotrofin” adındaki benzer bir ilaca karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa.
• Astımınız ya da diğer alerjik durumlarınız varsa.
• Düşünme, his ve davranışlarınızda bozukluğa yol açan ciddi zihinsel bir hastalığınız varsa.
• Enfeksiyöz bir hastalığınız varsa.
• Duodenum ya da mide ülseriniz varsa.
• Şiddetli bir kalp hastalığınız varsa.
• Kilo artışına, yüzde yuvarlaklaşmaya ve yüksek kan basıncına yol açan, bir böbreküstü bezi hastalığı olan Cushing sendromunuz varsa.
• Adrenokortikal yetersizliğiniz varsa (böbreküstü bezleriniz düzgün çalışmıyorsa).
• Adrenogenital sendromunuz varsa (böbreküstü bezleriniz düzgün çalışmıyorsa).
• Hamile iseniz ya da emziriyorsanız.
• SYNACTHEN DEPOT prematüre bebeklerde ve yeni doğanlarda kullanılmamalıdır. 3 yaşına kadar çocuklarda önerilmemektedir. Bunun nedeni, toksik reaksiyonlara ve alerjik durumlara yol açabilecek bir madde olan benzil alkolün varlığıdır.
Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse, SYNACTHEN DEPOT kullanmaya başlamadan önce bunu doktorunuza bildirin.

SYNACTHEN DEPOT'u aşağıdaki durumlarda DIKKATLI KULLANINIZ

Eğer;
• Yeterince aktif olmayan bir tiroit beziniz varsa.
• Şiddetli bir karaciğer hastalığınız varsa (siroz).
• Böbrek sorunlarınız varsa.
• Yakın bir zamanda aşı olduysanız.
• Yüksek kan basıncı probleminiz varsa.
• Bağırsaklarınızda enflamasyon (iltihap) varsa (örneğin; ülseratif kolit ya da divertikülit).
• Bir kan damarının pıhtı ile tıkanmasına karşı yatkınlığınız varsa (tromboembolizm).
• Osteoporozunuz varsa (kemiklerde zayıflama).
• Myasthenia gravis hastalığınız varsa (aşırı kas güçsüzlüğü)
Eğer SYNACTHEN DEPOT tedavisi sırasında ya da tedavinin bitiminden sonra 1 yıl içerisinde bir yaralanma yaşarsanız ya da cerrahi müdahale görürseniz, SYNACTHEN DEPOT dozunun artırılması ya da tedavinin yeniden başlatılması gerekebilir.
SYNACTHEN DEPOT su ve tuz tutulumuna yol açabileceği için, doktorunuz tedavi sırasında size düşük tuz içeriğine sahip bir diyet önerebilir.
SYNACTHEN DEPOT tedavisi sırasında, doktorunuz düzenli olarak gidişatınızı izleyecektir. Özellikle bu ilacın kullanıldığı çocuklar yakından izlenmelidir.
SYNACTHEN DEPOT atletlerde yapılan rutin ilaç testleri ile etkileşim gösterebilir.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer hamileyseniz veya hamile kalma olasılığınız varsa mutlaka doktorunuza bildiriniz. SYNACTHEN DEPOT hamile kadınlara verilmemelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer emziriyorsanız, bunu doktorunuza bildiriniz. SYNACTHEN DEPOT emziren annelere verilmemelidir.

Araç ve makine kullanımı

SYNACTHEN DEPOT tedavisi sırasında baş dönmesi ya da görüş bulanıklığı yaşarsanız, bu etkiler ortadan kalkana kadar araç ya da makine kullanmayınız.

SYNACTHEN DEPOT'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

1 mL ampulde 10 mg benzil alkol içerir. Prematüre bebekler ve yeni doğanlara uygulanmaması gerekir. Bebeklerde ve 3 yaşına kadar olan çocuklarda toksik reaksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar SYNACTHEN DEPOT ile etkileşim gösterebilir. Bu ilaçlar aşağıda verilmiştir:
• Diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlar
• Yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılan ilaçlar.
Dozun değiştirilmesi ya da bazı durumlarda ilacın kesilmesi gerekebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. SYNACTHEN DEPOT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz durumunuza bağlı olarak sizin için uygun bir SYNACTHEN DEPOT dozuna karar verecektir. Tedaviye verdiğiniz yanıta bağlı olarak, doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük bir doz önerebilir.

Yetişkinler

Başlangıç dozu genellikle günde tek bir 1 mg'lık enjeksiyondur. Şiddetli vakalarda, günde iki kere uygulanabilir.
Durum iyileştikten sonra, enjeksiyon sıklığı 2 ya da 3 günde bire ya da haftada bire düşürülebilir.

Tedavi amaçlı:

SYNACTHEN DEPOT durumunuzu tamamen iyileştirmeyecek fakat semptomlarınızdan bazılarını hafifletecektir. Enjeksiyonlara faydalı oldukları sürece devam edilebilir.

Teşhis testine yönelik:

Size tek bir SYNACTHEN DEPOT enjeksiyonu yapılacaktır. Birisi enjeksiyondan önce, diğerleri de enjeksiyondan 30 dakika, 1, 2, 3, 4 ve 5 saat sonra olmak üzere, 6 kan numunesi alınacaktır. Kan numuneleri böbreküstü bezlerinizin düzgün çalışıp çalışmadığını gösterecektir.

Uygulama yolu ve metodu:

Ampuller kullanmadan önce çalkalanmalıdır. Ampuldeki sıvı şırıngaya çekilip, doktor ya da hemşire tarafından kasa enjekte edilecektir (asla damara değil).

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Başlangıç dozu çocuğun yaşına bağlıdır. Başlangıç dozu genellikle günde 0.25 mg ila 1 mg arasında değişen tek bir enjeksiyondur.
Durum iyileştikten sonra, enjeksiyon sıklığı 2 ila 8 günde bire düşürülebilir.

Yaşlılarda kullanımı:

SYNACTHEN DEPOT 65 yaş üzeri hastalarda yetişkinlerle aynı dozda kullanılabilir.

Eğer SYNACTHEN DEPOT'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla SYNACTHEN DEPOT kullandıysanız:

Bu ilacı size bir doktor ya da hemşire uygulayacağı için, doz aşımı olması olasılık dışıdır. Eğer biri bu ilacı yanlışlıkla alırsa, tıbbi tedavi gerekebileceği için, derhal en yakın acil servise ya da doktora başvurulmalıdır.

SYNACTHEN DEPOT'u kullanmayı unutursanız

Bu ilacı size bir doktor ya da hemşire uygulayacağı için, doz atlama olasılığınız yoktur. Bu konuda herhangi bir endişeniz varsa, doktorunuza ya da hemşirenize danışın.

SYNACTHEN DEPOT ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Tedavi amaçlı kullanımda, böbreküstü bezlerinin normal fonksiyonun korunmasına yardımcı olmak için tedavi kademeli olarak kesilmelidir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi SYNACTHEN DEPOT'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, SYNACTHEN DEPOT'u kullanmayı durdurunuz ve

DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne

başvurunuz:

• Alerjik bir reaksiyonunuz varsa. (Alerjik reaksiyon belirtileri arasında enjeksiyon yerinde kızarıklık ya da ağrı, döküntü, kaşınma, ürtiker ya da sıcak basması, baş dönmesi, bulantı ya da kusma, nefes alma güçlüğü, yüzde, dudaklarda, dilde ya da vücudun diğer bölümlerinde şişkinlik yer alabilir.)
• Böbreklerin üzerinde yer alan küçük bir bez olan böbreküstü bezlerinde kanamanız varsa. (Böbreküstü bezlerindeki kanamanın belirtileri ani akut karın ve böğür ağrısıdır.)
• Benzil alkol ile ilişkili istenmeyen etkiler: 3 yaşından küçük çocuklarda toksik reaksiyonlara ve alerji reaksiyonlarına neden olabilir.
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza
gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Menstrüasyon (adet görme) sorunları
• Cushing sendromu (kilo artışına, yüzde yuvarlaklaşmaya ve yüksek kan basıncına yol açan bir böbreküstü bezi hastalığı)
• Böbreküstü bezlerinde fonksiyon bozukluğu (adrenokortikal problem)
• Kanda düşük kalsiyum düzeyi (hipokalsemi)
• Kanda düşük potasyum düzeyi (hipokalemi)
Kanda yüksek sodyum düzeyi (hipernatremi)
El, bilek ya da ayaklarda şişkinlik (vücutta sıvı birikimi)
Duygu durum değişimleri Nöbetler Baş ağrısı Baş dönmesi
Görüş azalması ya da bulanıklığı Glokom (gözdeki sıvı basıncının arttığı bir durum)
Ekzoftalmi (göz kürelerinin fırlaklığı)
Yüksek kan basıncı Nefes darlığını kapsayan kalp hastalığı
Vücuttaki sıvı birikimine bağlı olarak ayak ya da bacaklarda şişkinlik (kalp yetmezliğine bağlı ödem)
Kalp kasının geri dönüşümlü genişlemesi Kan damarının bir pıhtı ile tıkanması (tromboembolizm)
Kan damarının iltihabı Mide ya da duodenum ülseri,
Pankreas enflamasyonu (iltihabı) (pankreatit)
Özofagus (yemek borusu) enflamasyonu (iltihabı)
Mide ya da karın ağrısı ya da rahatsızlığı Deride incelme
Derinin altında kırmızı ya da mor, yassı iğne başı gibi lekeler Deride çürükler Deride kızarıklık Akne(sivilce)
Kas krampları ya da ağrısı Kas güçsüzlüğü
Kemiklerde zayıflama (osteoporoz)
Kemik dokusunda harabiyet (femoral ve humeral başlarda aseptik nekroz)
Tendon kopması Nefessiz kalma Enfeksiyon yatkınlığında artış Aşırı terleme Kilo artışı
Çocuklarda gelişim gecikmesi Artmış beyaz kan hücreleri
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir, acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. SYNACTHEN DEPOT'un saklanması

SYNACTHEN DEPOT'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


SYNACTHEN DEPOT'u evde saklıyorsanız, buzdolabında tutunuz (2-8°C). Işıktan koruyunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SYNACTHEN DEPOT'u kullanmayınız.


Orijinal ambalajında saklayınız.

Ruhsat Sahibi:


Üretim yeri:

Nycomed Austria GmbH, Linz, Avusturya

Bu kullanma talimatı.........tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Synacthen Depot 1 mg/ml i.m. ampul

Etken Maddesi: Tetrakosaktid (heksaasetat olarak)

Atc Kodu: H01AA02

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Synacthen Depot 1 Mg 1 Ampul
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.