Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Epileptal XR 750 mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Antiepileptik İlaçlar » Antiepileptikler » Diğer Antiepileptikler » Levetirasetam

KULLANMA TALİMATI

EPİLEPTAL XR 750 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etkin Madde:

Her tablet etkin madde olarak 750 mg levetirasetam içerir.

Yardımcı Maddeler:

Mikrokristalin selüloz, hidroksipropil metil selüloz (KI5M), hidroksipropil metil selüloz (4000 SR) , makrogol, kolloidal silikondioksit, magnezyum stearat
Opadry II 85F18422 White*
*Opadry II White 85F18422 boyar maddesi içeriği: Polivinil alkol, titanyum dioksit, polietilen glikol, talk

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu kullanma talimatında;


1.EPİLEPTAL XR nedir ve ne için kullanılır?


2. EPİLEPTAL XR'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. EPİLEPTAL XR nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. EPİLEPTAL XR' ın saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. EPİLEPTAL XR nedir ve ne için kullanılır ?

EPİLEPTAL XR, 750 mg levetirasetam içeren 50 ve 100 tabletlik ambalajlarda sunulan film kaplı tablettir.
EPİLEPTAL XR 750 mg Film Tablet; beyaz, oval, bikonveks, film tablettir.
EPİLEPTAL XR, epilepsi (sara) nöbetlerinin tedavisinde kullanılan antiepileptik (sara nöbetlerini önleyici) bir ilaçtır.
Epilepsi tanısı konmuş 16 yaş ve üzerindeki hastalarda, parsiyel (kısmi) başlangıçlı nöbetlerin tedavisinde, diğer antiepileptik ilaçlara ilave olarak kullanılır.

2.EPİLEPTAL XR'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

EPİLEPTAL XR'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer levetirasetam veya EPİLEPTAL XR'ın yardımcı maddelerinden herhangi birine
karşı alerjiniz varsa (aşırı duyarlı iseniz).

EPİLEPTAL XR'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Eğer böbrek problemleriniz varsa doktorunuzun talimatlarına uyunuz. Doktorunuz dozunuzun ayarlanmasına gerek olup olmadığına karar verebilir.
• Nöbet şiddetinde bir artış fark ederseniz (örn. sayı artışı) lütfen doktorunuza danışınız.
• Parsiyel başlangıçlı nöbeti olan bazı hastalarda EPİLEPTAL XR kullanımı esnasında somnolans (uykululuk hali), sersemlik ve davranışsal anormallikler saptanmıştır.
• EPİLEPTAL XR ile tedavi edilen hastalarda huzursuzluk ve saldırganlık gözlenmiştir. Böyle bir durumda doktorunuza bilgi veriniz. EPİLEPTAL XR ile kandaki alyuvar ve akyuvar sayısında azalma çok nadir de olsa ortaya çıkabilir. EPİLEPTAL XR gibi bir antiepileptik ilaç ile tedavi edilen az sayıda kişide, kendine zarar verme veya kendini öldürme düşüncesi vardır. Depresyon ve/veya intihar düşüncesi belirtisi gösteriyorsanız lütfen doktorunuza danışınız.
Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza
danışın.

EPİLEPTAL XR'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

EPİLEPTAL XR'ı yemeklerle birlikte veya ayrı alabilirsiniz. Bir güvenlik önlemi olarak,
EPİLEPTAL XR'ı alkol ile almayınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Eğer hamile iseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyor iseniz, lütfen doktorunuza haber veriniz.
• EPİLEPTAL XR, kesin olarak gerekmedikçe hamilelik boyunca kullanılmamalıdır. EPİLEPTAL XR'ın doğmamış çocuğunuz üzerindeki potansiyel riski bilinmemektedir. EPİLEPTAL XR hayvan çalışmalarında nöbetlerinizin kontrolü için gerekenden daha yüksek doz seviyelerinde, üreme üzerine istenmeyen etkiler göstermiştir.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza


danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Tedavi süresince emzirme önerilmez.

Araç ve makine kullanımı

EPİLEPTAL XR uykulu hissetmenize neden olabilir, bu da herhangi bir alet veya makine kullanma kabiliyetinizi bozabilir. Bu durum daha çok tedavinin başmda veya dozdaki bir artıştan sonra mümkündür. EPİLEPTAL XR tedavisinde, tedaviye verdiğiniz cevabı doktorunuz değerlendirip izin verinceye kadar makine ve araç kullanmayınız.

EPİLEPTAL XR'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

EPİLEPTAL XR'ın içeriğinde bulunan yardımcı maddeler kullanım yolu veya dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir. Yine de bu maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olan hastaların kullanmaması gerekir

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeieli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. EPİLEPTAL XR nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz size kaç tablet EPİLEPTAL XR kullanacağınızı söyleyecektir, ilacınızı daima tam olarak doktorunuzun size belirttiği gibi alınız.
Emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Genel doz: günde 1000 mg - 3000 mg arasıdır.
EPİLEPTAL XR'ın başlangıçtaki tedavi dozu günde 1 kez 1000 mg'dır. Doktorunuz gerekli gördüğünde dozu artırabilir.
• EPİLEPTAL XR'ı, günde 1 kez, yaklaşık her gün aynı zamanda olacak şekilde
almalısınız. Yiyecekle birlikte veya ayrı alabilirsiniz.
• Belirtilerinizde geri dönüş varsa doktorunuza başvurunuz, fakat doktorunuz
söylemedikçe EPİLEPTAL XR alimim kesmeyiniz.

Uygulama yolu ve metodu:

Aç veya tok kamma bir miktar su ile ağızdan alınır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

EPİLEPTAL XR'm 16 yaşın altındaki çocuk ve ergenlerde güvenliliği kanıtlanmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda (65 yaş üstü), böbrek fonksiyonu azalmış ise EPİLEPTAL XR dozu doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği

Böbrek yetmezliğiniz varsa, EPİLEPTAL XR dozunuz böbrek fonksiyonunuza göre doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.
Ağır karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz tarafından dozunuz ayarlanacaktır.

Eğer EPİLEPTAL XR'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla EPİLEPTAL XR kullandıysanız

EPİLEPTAL KR'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


EPİLEPTAL XR'ı kullanmayı unutursanız

Eğer bir veya birden fazla doz atladıysanız doktorunuza danışınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


EPİLEPTAL XR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

• EPİLEPTAL XR, kronik (uzun sureli) tedavi olarak kullanılır. Doktorunuz size söylediği sürece EPİLEPTAL XR tedavisine devam etmelisiniz.
• Doktorunuzun önerisi olmadan tedaviyi kesmeyiniz çünkü bu durum nöbetlerinizi
arttırabilir. EPİLEPTAL XR tedavisinin sonlandırılmasına doktorunuz karar
vermelidir.
• Doktorunuz, EPİLEPTAL XR tedavisinin kademeli bir doz azaltımı ile
sonlandırılması hakkında sizi bilgilendirecektir.
İlacın kullanımı ile ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, EPİLEPTAL XR'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
• EPİLEPTAL XR'ın yan etkilerinin, ani salimli tablet ile benzer olması beklenmektedir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Uyuklama hali (Somnolans),
• Yorgunluk (Asteni/halsizlik),
• İstemsiz kas kasılmaları (konvulsiyon),
• Uyumlu hareket bozukluğu (Ataksi),
• Denge bozukluğu,
• Aşırı huzursuzluk hali (Ajitasyon),
• Depresyon,
• Duygusal değişkenlik /duygudurum dalgalanmaları,
• Sinirlilik veya uyarıya aşırı tepki gösterme (irritabilite),
• Anormal davranışlar,
• Öfke,
• Kaygı (Anksiyete),
• İntihar, intihar girişimi ve intihar düşüncesi,
• Solunum yetmezliği.
• Pankreas iltihabı (Pankreatit),
• Sarılık,
• Ateş, hastalıklara sıkça yakalanma
• Kanama durma süresinin uzaması.
'Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahele gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.'

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Sersemlik hissi.
Baş ağrısı.
Aşırı hareketlilik (Hiperkinezi),
Bellek kaybı (Amnezi), dikkat bozukluğu.
Hafıza bozukluğu,
Uykusuzluk (İnsomni),
Kişilik bozuklukları (davranış bozuklukları).
Huzursuzluk, saldırganlık
Anormal düşünce (yavaş düşünme, konsantre olamama),
Ağrı,
Bulantı,
İştahsızlık (Anoreksi),
Dönme hissi (Vertigo),
Çift görme,
Bulanık görme.
Kas ağrısı (Miyalji),
Enfeksiyon,
• Nazofarenjit, sinüzit (Burun ve yutak iltihabı),
• Öksürükte artış,
• Ağız yaraları
• Deri iltihabı (Ekzema),
• Döküntü,
• Kaşıntı,
• İğnelenme hissi (Parestezi),
• Kilo kaybı,
• Saç dökülmesi
'Bunlar EPİLEPTAL XR'ın hafif yan etkileridir.'
Uyuklama hali, yorgunluk, sersemlik hissi gibi bazı yan etkiler tedavinin başlangıcında veya doz artışlarında daha sık görülebilir. Ancak bu etkiler zamanla azalmaktadır.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5.EPİLEPTAL XR'ın saklanması

EPİLEPTAL XR'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C' nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra EPİLEPTAL XR'ı kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz EPİLEPTAL XR'i kullanmayınız

Ruhsat sahibi:


Tripharma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4 34467 Maslak / Sarıyer / İSTANBUL

Üretim yeri:


Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Sanayi Mah. Tunç Cad. No: 3 Esenyurt / İstanbul

Bu kullanma talimatı (23.12.2011) tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Epileptal XR 750 mg Film Tablet

Etken Maddesi: Levetirasetam

Atc Kodu: N03AX14

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Epileptal Xr 750 Mg 50 Tablet
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.