Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Mucocure %4 Şurup Hazırlamak İçin Granül, 40 g Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Soğuk Algınlığı ve Öksürük İlaçları » Öksürük Önleyici Hariç Ekspektoranlar » Mukolitikler (Balgam Söktürücü İlaçlar) » Asetilsistein

MUCOCURE % 4 şurup hazırlamak için granül

Ağız yoluyla alınır.

Pediatrik kullanım için

•Etkin madde:


Her 5 mL'de 200 mg asetilsistein

•Yardımcı maddeler:


Disodyum EDTA, sodyum metil parahidroksi benzoat (E 219), sodyum propil parahidroksi benzoat (E 217), beta karoten (El 60), sodyum sitrat dihidrat, sorbitol (E420), portakal esansı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşük dozkullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


/.MUCOCURE nedir ve ne için kullanılır?


2. MUCOCURE^u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. MUCOCURE nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. MUCOCURE'un saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. MUCOCU^ nedir ve ne için kullanılır?

MUCOCUREun etkin maddesi asetilsistein, bir amino asit olan sistein türevi bir ajandır. Solunum yollannda mukolitik (balgam kıvamını azaltarak, atılımını kolaylaştırıcı) etki gösterir. MUCOCURE 100 mL şurup hazırlamak için 40 g granül içeren şişelerde ambalajlanmıştır. MUCOCURE yoğım kıvamlı balgamın atılması, azaltılması, ekspektorasyonun (balgamın atılabilmesi) kolaylaştın İması gereken bronkopulmoner hastalıklarda kullamhr.
Ayrıca yüksek doz parasetamol alımına bağlı olarak ortaya çıkan karaciğer yetmezliğinin önlenmesinde kullanılır.

2. MUCOCURE'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler MUCOCURE'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• Asetilsisteine veya MUCOCURE'un diğer bileşenlerine karşı aleijiniz varsa,
• Sorbitol içerdiği için eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse,
• Böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz varsa.

MUCOCURE'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• MUCOCURE 2 yaşın altındaki çocuklarda doktor kontrolünde kullanılmalıdır.
• MUCOCURE bebeklerde ve 1 yaşın altındaki çocuklarda yalnızca hayati endikasyonlarda ve sıkı tıbbi gözlem altında uygulanabilir.
• Bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse MUCOCURE u kullanmayımz.
• Metil parahidroksi benzoat ve propil parahidroksi benzoat aşırı duyarlılık reaksiyonlanna sebep olabilir.
• MUCOCURE astım veya bronkospazm hikayesi olanlarda dikkatli kullamimalıdır.
• Asetilsistein kullanımıyla bağlantılı olarak Stevens-Johnson sendromu ve Lyell's sendromu gibi şiddetli cilt tepkilerinin (reaksiyonlannm) oluşumu nadiren bildirilmiştir. Eğer deriyle ilgili (kütanöz) ya da mukozal değişiklikler ortaya çıkarsa zaman kaybetmeden araştırılmalı ve gerektiğinde asetilsistein kullanımı sonlandmlmalıdır.
• MUCOCURE daha fazla azotlu maddenin sağlanmasından kaçınmak amacıyla karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlarda uygulanmamalıdır.
• MUCOCURE şurup verilmesinden sonra pulmoner sekresyonlarda belirgin bir artış olabileceğinden yeterli öksürük refleksinin olmadığı durumlarda solunum yolunun açık tutulmasına dikkat edilmelidir.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MUCOCURE'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

MUCOCURE'un yiyecek ve içecekler ile beraber kullanılmasında bilinen bir sakınca bulunmamaktadır. Aç veya tok kamına alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamilelik döneminde MUCOCURE kullanımı hakkında yeterli çalışma olmadığından, kullanımı tavsiye edilmez.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


MUCOCURE'un anne sütüne geçip geçmediği tam olarak bilinmemektedir.
Birçok ilacın anne sütüne geçmesi nedeniyle emzirme döneminde zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır.
Emzirmeye devam edip etmemeniz gerektiği konusımda doktorunuza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

MUCOCURE'un araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

MUCOCURE'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

• MUCOCURE her ölçekte (5 mL) yaklaşık 15,67 mg sodyum içerir. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.
• MUCOCURE her ölçekte (5 mL) 1652,67 mg sorbitol içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı duyarlı dayanıksız olduğunuz söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Sorbitol hafif laksatif etki gösterebilir.
• MUCOCURE benzoatlan içermektedir. Bu maddeler alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• Antitüssif (öksürük kesici ilaç),
• Antibiyotik (özellikle tetrasiklin),
• Nitrogliserin (bir kalp ilacı),
• Aktif kömür (zehirlenme tedavisinde kullanılan bir ilaç),
• Parasetamol (ağn kesici bir ilaç),
• Glutatyon (protein desteği),
• Kanser tedavisindeki ilaçlan kullamyorsanız, lütfen doktorunuza bilgi veriniz, doktorunuzun dozu azaltması gerekebilir.

Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini not ediniz.


Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. MUCOCURE nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Solunum yollannı ilgilendiren hastalıklarda artmış sekresyonu azaltmak ve atılımı kolaylaştırmak amacıyla;
Yetişkinler ve 7 yaşından büyük çocuklar
Sabah, öğlen, akşam 5 mL (1 ölçek), 600 mg/15 mL/gün
Çocuklarda
2-7 yaş arası çocuklar
Sabah, akşam 5 mL (1 ölçek), 400 mg/10 mL/gün
2 yaşından küçük çocuklar
Sab^, akşam 2.5 mL ('/s ölçek), 200 mg/5 mL/gün
Parasetamol zehirlenmesinde yükleme dozu olarak 140 mg/kg, idame dozu olarak 4 saatte bir 70 mg/kg (toplam 17 doz) önerilir.
MUCOCURE kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına uyımuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Uygulama yolu ve metodu:

MUCOCURE sadece ağız yoluyla alınır.
MUCOCURE yemeklerden sonra alınmalıdır.
İlacın hazırlanması:
İlaç kullanılmadan en az yanm saat önce hazırlanmalıdır.
Şişedeki işaretli yere kadar taze kaynatılmış, soğutulmuş su doldurulur ve şişe bir-iki dakika kuvvetlice çalkalanır. Kendi haline bırakılır. Yanm saat sonra tekrar işaretli yere kadar su doldurulur ve birkaç kere kuvvetlice çalkalanır. İçerik tamamen çözünmelidir. Kullanıma hazır hale getirilmiş şurup portakal tadında ve yan saydam görünümlüdür. Sulandınlarak kullanıma hazır hale getirilmiş şurup 12 gün süreyle aktivitesini korur.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Asetilsistein 2 yaşın altındaki çocuklarda doktor kontrolünde kullanılmalıdır.
Asetilsistein bebeklerde ve 1 yaşın akındaki çocuklarda yalnızca hayati endikasyonlarda ve sıkı tıbbi gözlem altında uygulanabilir.

Özel kullanım durumlan:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

MUCOCURE daha fazla nitrojenli maddenin
salgılanmasından kaçınmak amacıyla karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlarda uygulanmamalıdır (bkz. MUCOCURE'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ bölümü)

Eğer MUCOCURE'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktoruma veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla MUCOCURE kullandıysanız

Aşın doz kullanımı, mide bağırsak bölgesinde tahriş etkisine yol açabilir. Bu ise mide yanması, mide ağnsı, bulantı, kusma ve ishal şeklinde ortaya çıkabilir. Fakat çok yüksek dozda dahi daha ağır yan etkiler veya zehirlenme belirtileri bugüne kadar görülmemiştir.

MUCOCURE'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


MUCOCURE'u kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, MUCOCURE'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, MUCOCURE'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Aleıjik reaksiyonlar (kaşıntı, kurdeşen, cilt kızanklıklan, soluk alma güçlüğü, kalp atışında hızlanma ve kan basıncı düşmesi)
• Şoka kadar gidebilen aşın duyarlılık yanıtlan (anafılaktik reaksiyonlar). Ayrıca, çok seyrek olarak aşın duyarlılık reaksiyonlan kapsamında asetilsistein kullanımına bağlı kanama oluşumu bildirilmiştir.
• Metil parahidroksi benzoat ve propil parahidroksi benzoat aşırı duyarlılık reaksiyonlanna sebep olabilir.
Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin MUCOCURE'a karşı ciddi aleijiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmamza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz;

• Hınitılı nefes alma, göğüs darlığı veya nefes almada zorlanma (özellikle astım hastalarında)
• Cilt kızanklıklan veya tahrişleri (iritasyon)
Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birisini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Ağız iltihabı
• Kann ağrısı
• Bulantı
• Kusma
• İshal
• Baş ağnsı
• Ateş
Bunlar MUCOCURE'un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5.MUCOCURE'un saklanması

MUCOCURE'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


30°C'nin altında, oda sıcaklığında ışıktan koruyarak saklanmalıdır.
Kullanıma hazır şurup buzdolabında (2 - 8°C) 12 gün süreyle aktivitesini korur.
Herhangi bir kullamhnamış ürün veya atık materyal lokal gereksinimler doğrultusunda imha edilmelidir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra MUCOCURE'u kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz MUCOCURE'u kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:


BİLİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
34398 Maslak/İstanbul

Üretim Yeri:


BİLİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
GOSB, 41480 Gebze/Kocaeli
Bu kullanma talimatı

23.12.2011

tarihinde onaylanmıştır.

İlaç Bilgileri

Mucocure %4 Şurup Hazırlamak İçin Granül, 40 g

Etken Maddesi: Asetilsistein

Atc Kodu: R05CB01

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2017 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.