Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Andazol %2 Süspansiyon Kullanma Talimatı

Parazit ve Böcek İlaçları » Antihelmintik İlaçlar » Antinematodal İlaçlar » Benzimidazol Türevi İlaçlar » Albendazol

KULLANMA TALİMATI

ANDAZOL® % 2 süspansiyon Ağızdan alınır.

Her 10 ml (1 ölçek) süspansiyon;

•Etkin ma^de:

200 mg albendazol,

•Yardımcı maddeler:

Mikrokristalin selüloz (E460), sükroz, gliserin (E422), metil parahidroksibenzoat (E218), propil parahidroksibenzoat (E216), karboksimetilselüloz sodyum (E466), sakarin sodyum (E954), tartrazin (E102), muz esansı, polisorbat 60 (E435) ve deiyonize su içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını .saklayınız. Daha .sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1.ANDAZOL® nedir ve ne için kullanılır?


2.ANDAZOL®'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3.ANDAZOL® nasıl kullanılır?


4.Olası yan etkiler nelerdir?


5.ANDAZOL®'ün saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. ANDAZOL® nedir ve ne için kullanılır?

®
ANDAZOL süspansiyon her bir ölçekte 200 mg albendazol içeren 20 ve 60 ml'lik PE
plastik kapaklı kahverengi şişelerde 10 ml'lik plastik kaşık ölçek ile sunulmaktadır.®
ANDAZOL antihelmintik bir ilaçtır. Yumurtadan yeni çıkmış böcek larvalarının vücutta gelişmesini veya çoğalmasını önler. ANDAZOL® domuz tenyası ve köpek tenyası gibi bağırsak kurtlarının neden olduğu belirli enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
®
ANDAZOL bu kullanma talimatında belirtilmemiş başka amaçlarla da kullanılabilir.

2. ANDAZOL®'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ANDAZOL®'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer albendazole veya mebendazol gibi benzer ilaçlara karşı duyarlı (alerjik) iseniz kullanmayınız.

ANDAZOL®'ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
•Karaciğer probleminiz varsa veya daha önce karaciğer fonksiyon testleri ile anormal değerler tespit edilmiş ise
•ANDAZOL® vücudunuzun enfeksiyon etkenlerine karşı savaşmasında rol alan hücrelerin kan düzeylerini düşürebilir. Bu durum sizde kolayca herhangi bir yaralanmaya bağlı olarak kanamaların meydana gelmesine veya etrafınızdaki hasta kişilerden hastalık bulaşmasına neden olabilir. Bu nedenle söz konusu hücrelerin kan düzeyleri çok düşükse ANDAZOL®'ü dikkatli kullanınız.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ANDAZOL®'ün yiyecek ve içecek ile kullanılması

®
Mide bulantınızı azaltmak için ANDAZOL 'ü yiyeceklerle birlikte alınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız ANDAZOL® kullanmayınız. ANDAZOL® ile tedavi süresince ve tedavinin bitiminden sonraki ilk 1 ay içerisinde etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


ANDAZOL®'ün anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Ancak pek çok ilaç anne sütüne geçebildiğinden emziren annelerin dikkatli olması gerekir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etkisi bildirilmemiştir.

ANDAZOL®'ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Sükroz:
Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (duyarlılığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Metil parahidroksibenzoat ve propil parahidroksibenzoat: Alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.
Sodyum:
Bu tıbbi ürün 10 ml (1 ölçek) süspansiyonda 1 mmol'den (23 mg) daha az sodyum ihtiva
eder; yani esasında "sodyum içermez".
Tartrazin:
Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ANDAZOL®'ün aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılması sakıncalı olabilir:
•Simetidin
•Deksametazon
•Prazikuantel
•Teofilin
ANDAZOL®'le etkileşebilecek daha başka ilaçlar da olabilir. Vitaminler, mineraller, bitkisel ürünler de dahil olmak üzere doktorunuza söylemeden yeni bir ilaç kullanmaya başlamayınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ANDAZOL® nasıl kullanılır?

Süspansiyonu her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız. Genel doz aşağıdaki gibidir:

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Kist hidatik hastalığı:
60 kg veya daha fazla vücut ağırlığına sahip kişilerde;
28 gün boyunca yemeklerle birlikte günde iki kez 400 mg (2 ölçek) alınır. Daha sonra 14 gün ara verilir. Bu şema 3 kez tekrar edilir. 60 kg'dan daha az vücut ağırlığına sahip kişilerde;
28 gün boyunca yemeklerle birlikte günde iki kez 15 mg/kg alınır. Daha sonra 14 gün ara
verilir. Bu şema 3 kez tekrar edilir.
Nörosisterkosis:
60 kg veya daha fazla vücut ağırlığına sahip kişilerde;
8-30 gün boyunca yemeklerle birlikte günde iki kez 400 mg (2 ölçek) alınır.
60 kg'dan daha az vücut ağırlığına sahip kişilerde;
8-30 gün boyunca yemeklerle birlikte günde iki kez 15 mg/kg alınır.
Diğer Helmintiasis Enfeksiyonları:
Büyükler için doz şeması:
Ascariasis, Enterobiasis (Oxyuriasis), Kancalı kurt hastalığı

(N.americanus, A.duodenale),

Trichuriasis, Trichostrongyliasis: Tek doz olarak bir kerede 400 mg albendazol (2 ölçek) alınır. Tedavi 3 hafta sonra tekrarlanabilir.
Taeniasis

(T.saginata, T.solium)

ve Strongyloidiasis: Günde 1 kere 400 mg albendazol (2
ölçek) 3 gün art arda alınır. Tedavi 3 hafta sonra tekrarlanabilir.
Capillariasis: Günde 2 kez 200 mg albendazol (1 ölçek) 10 gün süre ile alınır.
Trichinosis: Günde 2 kez 400 mg albendazol (2 ölçek) 15 gün süre ile alınır.
Chlonorchiasis: Günde 1 veya 2 kez 400 mg albendazol (2 ölçek) 7 gün süre ile alınır veya
günde 2 kez 10 mg/kg albendazol 7 gün süre ile alınır.
Giardiasis: Günde 400 mg albendazol (2 ölçek) 3 gün süre ile alınır.

Uygulama yolu ve metodu:

ANDAZOL® sadece ağızdan kullanım içindir. Her kullanımdan önce şişeyi iyice çalkalayınız.

Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı:

6 yaşın altındaki çocuklarda tecrübe sınırlıdır.
Nörosisterkosis ve kist hidatik hastalığında büyükler için olan doz şeması uygulanır. Ascariasis, Enterobiasis (Oxyuriasis), Kancalı kurt hastalığı

(N.americanus, A.duodenale),

Trichuriasis tedavisinde:
-2 yaşına kadar olan çocuklarda: Tek doz halinde alınmak üzere, yalnız bir kere 200 mg albendazol (1 ölçek). Tedavi 3 hafta sonra tekrarlanabilir.
-2 yaşın üstündeki çocuklarda: Büyükler için olan doz şeması uygulanır. Taeniasis ve Strongyloidiasis tedavisinde:
-2 yaşına kadar olan çocuklarda: Günde 1 kez 200 mg albendazol (1 ölçek) 3 gün art arda alınır. Tedavi 3 hafta sonra tekrarlanabilir.
-2 yaşın üstündeki çocuklarda: Büyükler için olan doz şeması uygulanır. Capillariasis tedavisinde: Günde 2 kere 200 mg albendazol (1 ölçek) Trichostrongyliasis tedavisinde: Tek doz olarak 400 mg albendazol (2 ölçek)

Yaşlılarda kullanımı:

Yetişkinler ile aynı doz uygulanabilir.

Özel kullanım durumları: Böbrek yetmezliği:

Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa doz ayarlaması açısından doktorunuza bildiriniz.

Karaciğer bozukluğu:

Eğer karaciğer yetmezliğiniz varsa doz ayarlaması açısından doktorunuza bildiriniz.

Eğer ANDAZOL® ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ANDAZOL®

ANDAZOL® den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Destekleyici ve belirtilere yönelik tedavi uygulanır.

ANDAZOL®

İlacınızı almayı unutursanız endişe etmeyiniz, hatırlar hatırlamaz ilacınızı alın. Eğer bir sonraki dozu almanız gereken zaman çok yakınsa, o zamana kadar bekleyin ve süspansiyonu normal şekilde almaya devam edin.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.ANDAZOL®

İlacınızı daima doktorunuzun önerdiği tedavi süresi tamamlanıncaya kadar alınız. Enfeksiyon tamamen iyileşmeden hastalık belirtileriniz düzelebilir, bu durumda tedaviyi kesmeyiniz.
Tüm ilaçlar gibi ANDAZOL ün de içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi A yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ANDAZOL®

•Kurdeşen (genellikle kaşıntılı bir deri hastalığı)
•Nefes almada zorluk
•Yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda şişme
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin ANDAZOL® e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•Kolay morarma veya kanama, aşırı güçsüzlük
•Ateş, boğaz ağrısı, şiddetli baş ağrısı, ciltte soyulma ve kırmızı deri döküntüsü
•Üşümenin eşlik ettiği ateş, vücutta ağrı ve grip belirtileri
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

•Karın ağrısı
•Bulantı, kusma
•Baş ağrısı, baş dönmesi
•Geçici saç dökülmesi
Bunlar ANDAZOL®'ün hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. ANDAZOL®'ün saklanması

ANDAZOL® ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ANDAZOL® ü kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ANDAZOL® ü kullanmayınız

Ruhsat Sahibi:


BİOFARMA İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. Akpınar Mah. Fatih Cad. No: 17 Şamandıra -Sancaktepe / İSTANBUL

Üretim Yeri:


BİOFARMA İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. Akpınar Mah. Fatih Cad. No: 17 Samandıra -Sancaktepe / İSTANBUL

Bu kullanma talimatı 21.12.2011 'de onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Andazol %2 Süspansiyon

Etken Maddesi: Albendazol

Atc Kodu: P02CA03

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Andazol %2 Süspansiyon-KT
 • Andazol %2 Süspansiyon-KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.