Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Ezeros 10/5 mg film kaplı tablet Kullanma Talimatı

Kalp Damar Sistemi » Lipid Metabolizması İlaçları » Lipid Metabolizması için Kombinasyonlu İlaçlar » HMG CoA Rredüktaz İnhibitörleri ve Diğer Lipid Modifiye Edici İlaç Kombinasyonları

KULLANMA TALİMATI

EZEROS 10/5mg film kaplı tablet

Ağız yoluyla alınır.

•

Etkin madde(ler):

Her bir film kaplı tablet 10 mg ezetimib ve 5 mg rosuvastatin'e eşdeğer 5,210 mg rosuvastatin kalsiyum içerir.
•

Yardımcı madde(ler):

Laktoz DC, Hidroksi propİl metil selüloz (HPMC E5), kroskamielloz sodyum (Acdisol), mikrokristalİn selüloz, (Avicel pH 102), kalsiyum hidrojen fosfat dihidrat (m-kompres), krospovidon, kolloidal silikon dioksit (Aerosil 200), magnezyum stearat, kmnızı demir oksit (E172Ü), titanyum dioksit (El 71) ve FD&C Blue Alüminyum Lak (El32) içerir.

• Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. EZEROS nedir ve ne için kullanılır?


2. EZEROS'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. EZEROS nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. EZEROS'un saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. EZEROS nedir ve ne için kullanılır?

Her bir EZEROS tablet 10 mg ezetimib ve 5 mg rosuvastatin içerir.
EZEROS, pembe, yuvarlak film kaplı tabletlerdir. 28 ve 84 film kaplı tablet içeren iki ayn ambalaj formu mevcuttur. Alü/Alü blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.
EZEROS'un içeriğindeki ezetimib ve rosuvastatin. en yaygım kolesterol olan, lipid olarak adlandınlan, kandaki yağlı maddelerin seviyelerinin düzenlenmesinde kullanılan ilaçlardır. Kanda farklı tiplerde kolesterol bulunur- “kötü kolesterol” (LDL-kolesterol) ve “iyi kolesterol” (HDL-kolesterol). EZEROS kötü kolesterolü düşürürken, iyi kolesterolü yükseltir.
EZEROS size, kolesterol seviyeniz yüksek olduğu İçin reçete edilmiştir. Bunun anlamı, kalp krizi geçirme veya inme riski altında olduğunuzdur.
EZEROS'u kullanırken, kolesterol düşürücü diyetinize ve egzersizlerinize devam etmelisiniz.

Yüksek kolesterolün tedavisi


Diyet ve diğer farmakolojik olmayan tedavilere (örn; egzersiz, kilo verme) cevabın yetersiz olduğu durumlarda, diyete ilave olarak, kolesterolü yüksek olan yetişkinler, ergenler ve 10 yaş ve üstü çocuklarda kullanılır.
Diyete ve diğer lipid düşürücü tedavilere (örneğin; LDL aferez) ilave olarak ya da bu tür tedavilerin uygun olmadığı durumlarda kammzda kolesterol düzeyim yükselten genetik bir hastalığınız (homozigot ailesel hiperkolesterolemi) olduğunda kullanılır.

Kalp damar olaylarından korunma


Diğer risk faktörlerinin düzeltilmesine ilave olarak, kalpdamar olay riskinin yüksek olduğu düşünülen hastalarda ana kalpdamar olaylanndan korunmada kullanılır.

2. EZEROS'u kuUanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

İlaç kullanımı ile ortaya çıkan veya daha Önceden olan problemler veya aleıjiler hakkmda
doktorunuza danışınız.

EZEROS'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
• Ezetimibe, rosuvastatine veya EZEROS'un içeriğindeki herhangi bir bileşene karşı aşın duyarlıysanız,
• Karaciğer rahatsızlığınız varsa,
• Hamile ve emzirme dönemindeyseniz. Eğer EZEROS'u kullanırken hamile
kaldıysanız hemen ilacın kullammma son verip doktorunuza söyleyiniz. EZEROS
kullanan bayanlar, uygun korunma yöntemini uygulayarak hamile kalmaktan
kaçınmalıdırlar.
• Ciddi böbrek rahatsızlığımz varsa,
• Orta şiddette böbrek problemleriniz varsa (eğer şüpheliyseniz, doktorunuza damşınız),
• Sİklosporin (örneğin organ naklinden sonra kullanılır) olarak adlandınlan ilaçlardan kullamyorsamz,
• Tiroid beziniz düzgün çalışmıyorsa,
• Tekrarlayan veya açıklanamayan kas ağnlannız, kişisel veya ailevi kas problemi
geçmişiniz veya daha önceden diğer kolesterol düşürücü ilaçlan kullanırken kas
problemleri geçmişiniz varsiL,
• Düzenli olarak fazla miktarda alkol tüketiyorsanız,
• Kolesterolünüzü düşürmek için fibratlar olarak isimlendirilen ilaçlardan (gemfıbrozil ve fenofibrat) alıyorsanız
• Asya kökenliyseniz (Japon, Çinli, Filipinli, Vietnamlı, Koreli ve Hintli).

EZEROS'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
• İlaçlar karşı aşın hassasiyetiniz varsa,
• Böbrek problemleriniz varsa,
• Karaciğer problemleriniz varsa,
• Açlık kan şekeriniz 100-125 rag/dl ise. Bu hastalarda EZEROS'un İçeriğindeki rosuvastatin nedeniyle şeker hastalığı gelişme riski artabilir,
• Tekrarlayan veya açıklanamayan kas ağniannız, kişisel veya ailevi kas problemi geçmişiniz veya daha önceden diğer kolesterol düşürücü ilaçlan kullanırken kas problemleri geçmişiniz varsa. Açıklanamayan kas ağrılarınız ile birlikte, özellikle ateşiniz varsa ve kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen doktorunuza söyleyiniz,
• Düzenli olarak fazla miktarda alkol tüketiyorsanız,
• Tiroid beziniz düzgün çalışmıyorsa,
• Kolesterolünüzü düşürmek için fibratlar olarak isimlendirilen ilaçlardan alıyorsanız,
• Daha önceden yüksek kolesterol İçin başka ilaçlar kullanmış olsamz dahi, lütfen bu kullanma talimatmı dikkatli okuyunuz,
• HIV enfeksiyonuna karşı, örneğin lopinavir/ritonavir gibi ilaçlar kullanıyorsanız,
• Hasta, bir çocuk ise: EZEROS çocuklara verilmemelidir.
• 70 yaşın üzerindeyseniz (doktorunuzun size uygun EZEROS başlangıç dozunu seçmesi gerektiğinden).
Eğer yukandaki durumlardan herhangi biri size uyuyorsa (veya emin değilseniz);
EZEROS'u kullanmayınız ve EZEROS'un herhangi bir dozunu kullanmaya başlamadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışımz.
Az sayıda kişide, statinler karaciğeri etkileyebilir. Bu durum, kandaki karaciğer enzimlerinin artışına bakılan basit bir test ile tespit edilebilir. Bu nedenle, EZEROS ile tedaviye başlamadan önce ve tedavi süresince doktorunuz bu kan testini (karaciğer fonksiyon testi) uygulayacaktır.
Ezetimib ve fıbratlann (kolesterol düşürücü ilaçlar) birlikte kullanımının etkinliği ve güvenirliği kanıtlanmamıştır.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

EZEROS'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

EZEROS'u yemekle birlikte veya aç kamma alabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız hemen doktorunuza söyleyiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Rosuvastatinin ve ezetimibin anne sütüne geçip geçmediği bilinmediği için, süt veren anneler tarafından kullanılması tavsiye edilmez.

Araç ve makine kullanımı

Birçok kişi içİn EZEROS kullanımı taşıt veya makine kullanma yeteneklerini etkilemez. Bununla birlikte, bazı kişilerde EZEROS kullanımı ile sersemlik hissi oluşabilir. Eğer sersemlik hissederseniz taşıt ve makine kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

EZEROS'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Her bir EZEROS 10/5 mg film tablet 314,23 mg laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransımz olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol'den daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• Sİklosporin (örneğin organ naklinden sonra kullanılan),
• Varfarin, fenprokuman, asenokumarol, fluindion (veya kanı inceltmek için kullanılan başka bir ilaç),
• Fibratlar (gemfıbrozil, fenofibrat gibi kolesterol düşürücü İlaçlar) veya diğer kolesterol düşürücü ilaçlar
• Hazımsızlığı giderici ilaçlar (midenizdeki asidi etkisiz hale getirmek için kullanılan),
• Kolestiramin ve kolestipol (safra asit bağlayıcılan),
• Eritromisin (bir antibiyotik),
• Ağızdan alınan doğum kontrol ilaçlan,
• Hormon yenileme tedavisi veya lopinavir/ritonavir (HIV enfeksiyonuna karşı kullamlır) ilaçlarından birini kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir iiacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. EZEROS nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

EZEROS'u her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
EZEROS almadan önce kolesterolünüzü düşürmek amacıyla diyet yapmalısınız, bu diyete EZEROS alırken de devam etmelisiniz.
Başlangıç dozu: Daha önceden daha yüksek dozlarda farklı statin kullamyor olsanız dahi, EZEROS ile tedaviye başlangıç dozunuz mutlaka 10/5 mg veya 10/10 mg olmalıdır. Başlangıç dozu seçiminiz aşağıdaki durumlara göre değişir;
• Kolesterol seviyeniz
• Kalp krizi veya inme geçirme riski seviyeniz
• Muhtemel yan etkilere karşı sizi daha hassas yapabilecek faktörlerin varlığı
Size uygun EZEROS başlangıç dozunu doktorunuz veya eczacınızla birlikte seçiniz. Doktorunuz aşağıdaki durumlarda size en düşük (10/5 mg) EZEROS dozunu verebilir:
*. Asya kökenli iseniz (Japon, Çinli, Filipinli, Vietnamlı, Koreli ve Hintli).
• 70 yaşın üzerindeyseniz
• Orta şiddette karaciğer problemleriniz varsa.
• Kas ağnsı riskiniz varsa (mİyopati).
Doz artımı ve en yüksek günlük doz:
Doktorunuz ilacınızın dozunu arttırmaya karar verebilir. Eğer 10/5 mg'lık doz ile başladıysanız, doktorunuz gerekli görürse bu dozu 2 katına yani 10/10 mg'a, sonra 10/20 mg'a ve daha sonra 10/40 mg'a çıkarabilir. Eğer 10 mg doz ile başladıysanız, doktorunuz gerekli görürse bu dozu 2 katma yani 10/20 mg'a ve daha sonra 10/40 mg'a çıkarabilir. Her doz ayarlaması arasında dört haftalık aralıklar olmalıdır.
EZEROS'un en yüksek günlük dozu 10/40 mg'dır. Bu doz sadece, kolesterol seviyesi 10/20 mg'lık doz ile yeterli düzeyde düşürülemeyen, yüksek kolesterolü ve kalp krizi veya inme riski olan hastalarda kullamlır.

Uygulama yolu ve metodu:

EZEROS, yeterli miktarda sıvı ile çiğnenmeden yutulmalıdır.
EZEROS, günün herhangi bir saatinde, aç veya tok kamına alınabilir.
Hatırlamanıza yardımcı olabilmesi için tableti her gün aynı saatte almaya çalışınız.
Düzenli kolesterol kontrolleri
Kolesterol seviyenizin doğru seviyeye ulaştığından ve orada kaldığından emin olmak için düzenli kontroller yaptırmak üzere doktorunuza gitmeniz Önemlidir.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

70 yaş ve üzeri hastalarda başlangıç dozu olarak 10/5 mg önerilir. Yaşla ilgili başka bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Hafif ve orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanmasına gerek yoktur. Orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda başlangıç dozu olarak 10/5 mg Önerilir. Günlük doz 10/10 mg'ı geçmemelidir. 10/40 mg doz, orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır. Ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda, EZEROS'in hiçbir dozu kullamlmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

EZEROS, aktif karaciğer hastalığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Eğer EZEROS'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla EZEROS kullandıysanız:

EZEROS'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


EZEROS'u kullanmayı unutursanız:

İlacınızı almayı unutursanız bekleyiniz ve bir sonraki dozunuzu zamamnda alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


EZEROS ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

Eğer, EZEROS'u kesmek isterseniz, doktorunuzla konuşunuz. Eğer, EZEROS almayı bırakırsanız, kolesterol seviyeniz yeniden artabilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, EZEROS'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, EZEROS'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Şiddetli aleijik reaksiyonlar (yüz, dudaklar, dil ve/veya boğazda şişlik, yutma ve nefes almada zorlıık, ciltte kasıntı (şişliklerle birlikte)).
• Kas zedelenmesi-önlem olarak, eğer kaslanmzda beklediğinizden daha uzun süren, alışılmadık kas ağn ve acılan mevcutsa.
Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmamza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsİ çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark edersiniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Karaciğer enzimlerinde artma (AST/ALT değerleri),
Kreatin fosfokinaz enzimlerinde artma Gamma glutamiltransferaz seviyesinde artma.
Karaciğer fonksiyon testi anormalliği.
Yüksek tansiyon.
Uyuşma,
Gastrit (mide mukozası iltihabı),
Trombosİt-kan pulcuğu-sayısında azalma.
Konuşma bozukluğu,
Ağızda ve vücudun diğer alanlannda su toplaması şeklinde döküntü.
Kas hastalıkları.
Şeker hastalığı,
Safra kesesi taşı,
Safra kesesi iltihabı (kann ağnsı, mide bulantısı ve kusmaya neden olabilir)
Çarpıntı,
Depresyon,
Çürüme,
Hafıza kaybı,
Pankreatit (pankreas iltihabı).
Cilt ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızanklıkla seyreden iltihap,
İdrarda kan izlerinin bulunması,
Sanlık (gözlerin ve cildin sanlaşması),
Hepatit (Karaciğer iltihabı).
Kollar ve bacaklardaki sinirlerde zedelenme (örneğin, keçelenme).
Mide asidinin yemek borusuna kaçması sonucu olan yakınmalar (mide ekşimesi, ağızda acı, ekşİ su gelmesi, geğirme, bulantı, kusma, yutma zorluğu, boğazda takılma hissi, ses kısılması
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Öksürük,
Kann ağnsı,
İshal,
Gaza bağlı mide-barsakta şişkinlik.
Hazımsızlık,
Eklem ağnsı.
Boyun ağnsı,
İştah azalması,
Sıcak basması,
Yorgunluk,
Göğüs ağnsı,
Ağn,
Baş ağrısı.
Ağız kuruluğu.
Kaşıntı,
Döküntü,
Kurdeşen,
Kas ağrısı.
Sırt ağnsı.
Kaslarda güçsüzlük,
Ellerde, kollarda, bacaklarda ağn,
Kuvvetsizlik,
Baş dönmesi,
Bronş iltihabı,
Nezle,
Yüz kemiklerinin İçindeki hava boşluklanmn iltihabı, Kansızlık,
Sersemlik,
Kabızlık,
Bulantı,
• Kann ağrısı,
• Vücutta şişlik,
Bunlar EZEROS'un hafif etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


S. EZEROS'un saklanması

EZEROS'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Nemden koruyunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra EZEROS 'u kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz, EZEROS'u kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Nuvomed İlaç San. Tic. A.Ş.
General Ali Rıza Gürcan Cad.
Merter İş Merkezi
Bağımsız Bölüm No: 2/13
Zeytinbumu/İSTANBUL
Telefon: O 212 482 58 91
Faks: O 212 482 58 91
e-mail: [email protected]

Üretim Yeri:

Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.
l.OSB. l.Yol No:3 Adapazan / SAKARYA

Bu kullanma talimatı Q tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Ezeros 10/5 mg film kaplı tablet

Etken Maddesi: Ezetimib, Rosuvastatin

Atc Kodu: C10BA

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.