Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

MON.NaF ( 18 F) 250 MBq /mL I.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Ağız Sağlığı İlaçları » Dişçi Koruma İlaçları (preparatlar) » Çürük profilaktik ajanlar » Sodyum Florür

MON.NaF (18

Damar içine uygulanır.

Çözeltinin İml'si kalibrasyon tarih ve saatinde 250 MBq (20,3 mCi) /mL Sodyum florür (18F) içerir.
Her bir flakondaki aktivite kalibrasyon tarih ve saatinde 280 MBq (7,5 mCi) - 9500 MBq (256.8mCi) arasında değiş ir.

Etkin madde:


Sodyum florür (18F): 250 MBq (6.8 mCi) /mL

Yardımcı maddeler:


%0.9 NaCI, hacim tamamlayıcı olarak kullanılmaktadır.

Bu ilaç size uygulanmaya baş lanmadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz. Çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


Eğer ilav^e sorularınız olursa, lütfen doktorunuza v^ey^a eczacınıza morunuz.


Bu l^alimal^l^a y^azılanlara a^nen ucunuz. İlaç hakkında size öner^ilen dozun dışında y^üksek v^ey^a düşük doz kullanmadınız.


Bu Kullanma Talimatında :


1. MON.NaF (^^F) nedir ve ne için kullanılır?


2. MON.NaF (18


3. M^ONNa^F (18


4. Olası y^an eskiler nelerdir^?


5. MON.NaF (18

başlıkları yer almaktadır.

1. MON.NaF (18

MON.NaF (18F) sodyum florür (18F) adı verilen etkin maddeyi içeren radyoaktif bir ilaçtır (Radyofarmasötik). Renksiz cam bir ş işede bulunur. Sadece hastalığınızın teşhis edilmesine yardımcı olmak amacıyla damar içine uygulanarak kullanılır.
Tarama yapılmadan önce uygulanır ve özel bir kamera ile vücudunuzda incelenecek bölümün görülmesine yardımcı olur. Bu tarama vücudunuzda kemik yapınızın incelenmesinde, özellikle prostat, meme ve akciğer kanserleri gibi kanserlerin varsa kemikteki yayılmalarını tespit etmede ve yerlerini belirlemede doktorunuza yardımcı olur.
Doktorunuz veya hemşireniz vücudunuzun hangi bölgesinin taranacağını size bildirecektir.

2. MON.NaF (18

MON.NaF (18

Eğer;
- Etkin maddeye karşı alerjiniz (aş ırı hassasiyet-hipersensitivite) varsa MON.NaF (18F) size uygulanmamalıdır. Emin değilseniz doktorunuz veya hemşirenizle konuşunuz,
- Hamile iseniz MON.NaF (18F) size uygulanmamalıdır.
- Emziriyorsanız MON.NaF (18F) size uygulanmamalıdır.

MON.NaF (18

Eğer ;
- Böbrek yetmezliğiniz varsa radyasyona daha fazla maruz kalmanız söz konusu olacağı için doktorunuz hastalığınızı dikkatle değerlendirecektir.
- Hamilelik şüphesi var ise ilacı kullanmadan önce test yaptırınız.
'Bu uyarılar geçmişteki bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız.'

MON.NaF (18

Bu konuda yapılmış çalışma ve uyarı yoktur.

Hamilelik

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamilelik döneminde bu ilaç kullanılmaz.

Hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız hemen doktorunuza v^ey^a eczacınıza danışınız.


Emzirme

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme döneminde bu ilacın kullanımı kaçınılmaz olursa, ilaç enjeksiyonundan önce annenin süt sağılıp sonraki kullanım için saklanabilir. İlacın enjeksiyonunu takiben en az 12 saat süre ile bebek emzirilmemeli ve bu süre boyunca sağılan süt atılmalıdır.
Ayrıca bu 12 saatlik sürede anne çocukla temastan kaçınmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

MON.NaF (18F) uygulamasının araç ve makine kullanma üzerine olumsuz bir etkisine dair bilgi yoktur.

MON.NaF(18inde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

MON.NaF

(

18F) enjeksiyonluk çözelti içindehacim tamamlayıcı olarak %0.9 Sodyum klorür bulunmaktadır. Sodyum klorür içeriği ise 9mg/mL dir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Bu konuda yapılmış çalışma bulunmamaktadır.

Eğer reçeteli y^a da reçetesiz herhang^i bir ilacı şu anda kullanıy^orsanız v^ey^a son imanlarda kullandınızsa lütfen dokl^orunuza v^ey^a eczacınıza bunlar hakkında bilgi v^er^iniz.


3. MON.NaF (18

RADYOFARMASÖTİKLER SADECE NÜKLEER TIP UZMANLARI TARAFINDAN NÜKLEER TIP MERKEZLERİNDE UYGULANMALIDIR

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklıı için talimatlar:

MON.NaF (18F) uygulandığında radyoaktiviteye maruz kalacaksınız. İlacın güvenli kullanımı ile sizin için olası risk ve yararları konularında size bilgi verilecektir.
Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Mutat dozu bir tek enjeksiyondur.

Uygulama yolu ve metodu :

MON.NaF (18F) damar içine (intravenöz) uygulanır.
Kaliteli görüntü elde etmek ve idrar kesenizin radyasyon temasını azaltmak için ilacın uygulanması öncesinde ve sonrasında bol sıvı almanız, MON.NaF (18F) size uygulandıktan sonra mümkün olduğunca çok sıklıkta idrara çıkmanız önerilecektir. Böylelikle radyoaktivite vücudunuzdan uzaklaştırılmış olacaktır.
Doktorunuz MON.NaF (18F) kullanımını takiben ilk 12 saat çocuklarla yakın temastan kaçınmanızı önerecektir.
Başka bir sorunuz varsa doktorunuza danışmaktan çekinmeyiniz.

Eğer MON.NaF (18


Kullanmanız gerekenden daha fazla MON.NaF (18

MON.NaF (18F) hastanede veya klinikte Nükleer Tıp Uzmanı tarafından uygulanır. Bu nedenle fazla doz verilmesi olası değildir. Herhangi bir endişeniz varsa sizinle ilgilenen doktor ile konuşmalısınız.
Bu durumda doktorunuz sizi bol sıvı almanız ve sık idrara çıkarak ilacın vücuttan atılımı hızlandırmanız konusunda bilgilendirecektir.

MON.NaF (18

MON.NaF (18F) tanı amacıyla doktor tarafından uygulandığından bu durum geçerli değildir.

MON.NaF (18

Uygulama sonrası herhangi bir etki gözlerseniz doktorunuz ile konuşunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlarda olduğu gibi MON.NaF (18F)'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kiş ilerde yan etkiler olabilir.
MON.NaF (18F) kullanımından sonra gözlenen yan etkiler ile ilgili bir bildirim bulunmamaktadır. Uygulanan madde miktarı çok düşük olduğundan, başlıca risk radyasyondan kaynaklanmaktadır. İyonize radyasyona maruz kalmanız, kansere veya kalıtımsal kusurlara neden olabilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyken her^hangi bir y^an etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu v^ey^a eczacınızı bilgilendir^in^iz.


5. MON.NaF (18

MON.NaF (18F)'ı hastanelerde ve Nükleer Tıp merkezlerinde kurşun koruma kabı içinde 250C'nin altında oda sıcaklığında saklanmalıdır.
Üretim tarih ve saatinden itibaren 10 saat içinde kullanılmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma t^ar^ihinden sonra MON.NaF (18


Hastane personeli, ürünün uygun şekilde saklandığını garantilemelidir. Ayrıca ürün atıklarının uygun şekilde muamele edildiğini ve etiketinde bildirilen raf ömründen sonra kullanılmadığını da garantilemelidir.

Ruhsat rahibi[email protected]


Üretim yeri :[email protected]


Bu kullanma talimatı 12 / 12 /2011 tarihinde onaylanmıştır.

İlaç Bilgileri

MON.NaF ( 18 F) 250 MBq /mL I.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon

Etken Maddesi: Sodyum florür

Atc Kodu: A01AA01

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.