Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Bricanyl ekspektoran şurup Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Solunum Sisteminde Tıkanma - Astım İlaçları » Sistemik Adrenerjikler » Selektif Beta 2 Adrenoreseptör Agonistleri » Terbutalin Kombinasyonları

BRICANYL® Ekspektoran Şurup Ağız yoluyla kullanılır.

•Etkin maddeler:

5 mL'lik her ölçekte 1,5 mg terbütalin sülfat ve 66,5 mg guaifenesin bulunur.

•Yardımcı maddeler:

sorbitol, gliserin, sitrik asit, sodyum hidroksit, sodyum benzoat, disodyum edetat, sodyum sakarin, etanol, mentol, ahududu aroması ve deiyonize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. BRICANYL® Ekspektoran Şurup nedir ve ne için kullanılır?


2. BRICANYL® Ekspektoran Şurup kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. BRICANYL® Ekspektoran Şurup nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.BRICANYL® Ekspektoran Şurup 'un saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. BRICANYL® Ekspektoran Şurup nedir ve ne için kullanılır?

BRICANYL® Ekspektoran Şurup, terbütalin ve guaifenesin ilaçlarını içeren ve ağız yoluyla kullanılan bir çözeltidir. Çözelti yutulmalıdır.
BRICANYL® Ekspektoran Şurup solunum yolunu genişleterek nefes almayı kolaylaştırır. BRICANYL® Ekspektoran Şurup astımlı hastalarda veya diğer benzer durumlarda nefes daralması gibi belirtileri rahatlatmak için kullanılır. BRICANYL® Ekspektoran Şurup ayrıca solunum yolundaki balgamı yumuşatarak öksürüğü rahatlatır.
BRICANYL® Ekspektoran Şurup beklenen solunum problemlerini önlemek için düzenli tedavi olarak kullanılır.

Ancak, BRICANYL® Ekspektoran Şurup, başlamış olan akut bir astım atağını iyileştirmez.

1 mL ekspektoran şurup: 0,3 mg terbütalin sülfat ve 13,3 mg guaifenesin içerir.

2. BRICANYL Ekspektoran Şurup kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BRICANYL® Ekspektoran Şurup'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Terbütalin, guaifenesin veya BRICaNYL® Ekspektoran Şurup içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz olması durumunda kullanılmamalıdır.
Önceden kalp damar hastalığı olan veya kalp damar rahatsızlığı açısından belirgin risk altında olan hastalarda erken doğum riskini önleyen ilaç (tokololitik) olarak kullanılmamalıdır.

BRICANYL® Ekspektoran Şurup'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• BRICANYL® (terbütalin), guaifenesin veya başka herhangi bir ilaca karşı beklenmeyen bir reaksiyonla karşılaştınızsa doktorunuza söyleyiniz.
• Bazı durumlarda BRICANYL® Ekspektoran Şurup kullanımı özel dikkat gerektirir. Bu nedenle, başka sağlık sorunlarınız, özellikle hamile iseniz ve hamilelik ile ilgili problemleriniz varsa, kalp rahatsızlığı geçmişiniz, düzensiz kalp ritmi, göğüs ağrısı, şeker hastalığı (diyabet) veya tiroid bezinin aşırı çalışması (hipertiroidizm) varsa, bunlar hakkında doktorunuzu her zaman bilgilendiriniz.
• Hamileyseniz veya hamileliğiniz ile ilgili problemleriniz varsa
• Doktorunuza kullanmakta olduğunuz tüm ilaçlar hakkında, reçetesiz olarak aldıklarınız da dahil, her zaman bilgi vermelisiniz. Ayrıca bakınız “Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı”.
• BRICANYL® Ekspektoran Şurup size sadece mevcut durumunuz için reçete edilmiştir. Doktorunuz tavsiye etmedikçe, başka problemleriniz için kullanmayınız. İlacı hiçbir zaman başka birine vermeyiniz.
• 2 yaşın altındaki çocuklarda zorunlu tıbbi gerekçe olmadan kullanılmamalıdır.
• Kalp kası kalınlaşmasına bağlı kalp büyümesi olan hastalarda kullanılmamalıdır.
• Porfiri (bir çeşit kan hastalığı) hastalarında kullanımı güvenli değildir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


BRICANYL® Ekspektoran Şurup ile tedaviye başlamadan önce, doktorunuzu hamile olduğunuz veya hamile kalmayı planladığınız konusunda bilgilendiriniz. Hamileyseniz, ilaç kullanımı konusunda her zaman çok dikkatli olmalısınız. BRICANYL® Ekspektoran Şurup, hamile kadınlar tarafından kullanıldığında herhangi bir zararlı etki göstermemiştir. Yine de BRICANYL® Ekspektoran Şurup kullandığınız dönemde hamile kalırsanız, mümkün olduğunca çabuk doktorunuzla temasa geçiniz. Özellikle hamileliğinizin ilk üç ayında doktorunuzun kontrolünde olmalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


BRICANYL® Ekspektoran Şurup ile tedaviye başlamadan önce, doktorunuza emzirmekte olduğunuzu söyleyiniz. Emzirme durumunda, ilaç kullanımı konusunda her zaman çok dikkatli olmalısınız. BRICANYL® Ekspektoran Şurup, emzirmekte olan kadınlar tarafından kullanıldığında herhangi bir zararlı etki göstermemiştir.

Araç ve makine kullanımı

BRICANYL® Ekspektoran Şurup araç ve makine kullanımını etkilemesi beklenmez.

BRICANYL Ekspektoran Şurup'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Bu tıbbi ürün az miktarda -her 5 ml'lik dozda 100 mg dan daha az - etanol (alkol) içerir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Beta blokör olarak isimlendirilen ilaçlar (yüksek tansiyon, kalp için kullanılan bazı ilaçlar ve bazı göz damlaları) BRICANYL® ile eş zamanlı olarak kullanıldığında, BRICANYL®'in etkisini azaltabilir veya bloke edebilirler. BRICANYL® ile eş zamanlı kullanılan bazı belli ilaçların kan seviyesindeki tuz dengesine de etkileri olabilir (düşük potasyum seviyeleri). Genellikle bu önemsizdir, ancak bazı durumlarda kalp ritmi üzerinde etkisi olabilir. BRICANYL, adrenerjik ilaç (sempatik sinir sisteminin yaptığına benzer etkiler meydana getiren ilaçlar) kullanan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. BRICANYL'in çeşitli formları art arda uygulanmamalıdır.
Özellikle, aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız, doktorunuz veya eczacınıza bilgi veriniz:
• Steroid içeren ilaçlar (prednizolon gibi)
• Ksantin ilaçları (teofilin veya aminofilin gibi)
• Beta-bloker ilaçları (atenolol veya propranolol gibi), göz damlalarını içeren (timolol gibi)
• Diüretik olarak bilinen idrar arttırıcı ilaçlar (furosemid gibi)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doz kişiye özeldir. Doktorunuzun talimatlarına dikkatlice uyunuz. Bunlar, bu talimatta bulunan bilgilerden farklı olabilir.
Nefes alma zorluğunuzu gidermek için her zamanki BRICANYL® Ekspektoran Şurup dozunuz aynı rahatlatmayı sağlamıyorsa mümkün olduğunca çabuk bir şekilde doktorunuza başvurunuz. Astımınızı kontrol altına almak için ek tıbbi tedaviye ihtiyacınız olabilir.

Dozu, doktorunuza danışmadan arttırmayınız.

Yetişkinler:

Günde üç kez 10-15 mL (2-3 ölçek).

Uygulama yolu ve metodu:

Ağızdan alınır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Günde üç kez kilo başına 0.25 mL (0.075 mg terbütalin/kg).
Çocuklardaki doz vücut ağırlığına bağlı olarak belirlenmelidir.
2 yaşın altındaki çocuklarda zorunlu tıbbi gerekçe olmadan kullanılmamalıdır.
Aşağıda verilen tablo, çocuklarda doz ayarlamasında yardımcı olarak kullanılabilir.

Vücut ağırlığı (kg)

Doz

14
3.5 mLx3
16
4 mL x 3
18
4.5 mL x 3
20
5 mL x 3
24
6 mL x 3
28
7 mL x 3
32
8 mL x 3
36
9 mL x 3
40
10 mL x 3

Yaşlılarda kullanımı:

Yetişkinlerle aynı doz kullanılır.

Özel kullanım durumları :

Veri yoktur.

Eğer BRICANYL® Ekspektoran Şurup 'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

®

Kullanmanız gerekenden daha fazla BRICANYL Ekspektoran Şurup kullandıysanız

BRICANYL® Ekspektoran Şurup'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Sadece doktorunuzun size reçete ettiği kadar mL şurup kullanınız. Daha fazlasını kullanmak, yan etki riskini arttıracaktır.
Doz aşımı sonrasında en sık görülen belirti ve işaretler aşağıdaki gibidir:
* mide bulantısı
* baş ağrısı
* hızlı veya düzensiz kalp atışı
* kas krampları
* sinirlilik, huzursuzluk, titreme
* sersemlik veya sıra dışı uyuşukluk
Bu belirtilerden herhangi biri olursa doktorunuza başvurunuz.

®

Eğer BRICANYL®

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


Eğer bir doz almayı unutmuşsanız, dozu almayı unuttuğunuzu hatırlar hatırlamaz alınız. Ancak eğer bu, bir sonraki doz zamanına çok yakınsa, bir sonraki doza kadar bekleyiniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi BRICANYL® Ekspektoran Şurup içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.


Yan etkiler genellikle hafiftir ve bir veya iki haftalık tedavi sonrası kendiliğinden geçer. Ancak, aşağıdaki yan etkilerden biri sizi rahatsız ederse veya geçmezse doktorunuza söyleyiniz:

Çok yaygın (? 1/10)

titreme baş ağrısı

Yaygın(^1/10)

kalbinizin hızlı atması kas krampları
kandaki potasyum seviyelerinde azalma

Yaygınlığı bilinmiyor


düzensiz kalp atışları
göğüs ağrısı (anjina gibi kalp problemlerine bağlı olarak). BRICANYL Turbuhaler kullanımı sırasında, bu semptom görülüyorsa doktorunuza bildiriniz, ancak size söylenene kadar ilacı kullanmayı durdurmayınız. mide bulantısı (hasta hissetme)
Uyku bozuklukları ve endişeli hissetme, huzursuzluk ve hiperaktivite gibi davranış değişiklikleri.
ciltte kızarıklık ve kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlar
Vücudun uç kısımlarında damar genişlemesi (periferal vazodilasyon)
Alerjiye bağlı yüzde, gözde, dilde şişme gibi etkiler (anjiyoödem), havayolları daralması (bronkospazm), düşük tansiyon, ağır fiziksel depresyon durumu ve aşırı duyarlık reaksiyonları Ağız ve boğazda gıcıklanma
İlacı alır almaz olan hava yolu daralması (paradoksikal bronkospazm)
*Bu yan etkiler pazarlama sonrası raporlardan elde edilmiştir ve bu sebeple yaygınlığı bilinmemektedir.
Her ne kadar yaygınlığı bilinmese de bazı kişilerde zaman zaman göğüs ağrısı görülmüştür (angina gibi kalp problemlerine bağlı olarak). BRICANYL® Ekspektoran Şurup kullandığınız süre içinde bu belirtiler oluşursa doktorunuza söyleyiniz, ancak doktorunuz aksini söylemedikçe ilacı kullanmayı bırakmayınız.
BRICANYL® Ekspektoran Şurup'u kullanırken herhangi başka bir beklenmeyen etki fark ederseniz doktorunuza danışınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

®

5. BRICANYL Ekspektoran Şurup'un saklanması

BRICANYL® Ekspektoran Şurup 'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


30°C altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

BRICANYL® Ekspektoran Şurup'u şişe etiketinde ve dış ambalajında belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:


AstraZeneca PLC, İngiltere lisansı ile AstraZeneca İlaç San.ve Tic.Ltd.Şti.
Büyükdere Cad.Yapı Kredi Plaza B Blok Kat 4 Levent - İstanbul

Üretim Yeri:


Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Küçükkarıştıran Mevkii 39780 Lüleburgaz

Bu kullanma talimatı 11 Mart 2009 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Bricanyl ekspektoran şurup

Etken Maddesi: Terbütalin sülfat

Atc Kodu: R03CC53

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Bricanyl ekspektoran şurup-KT
 • Bricanyl ekspektoran şurup-KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.