Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Klodamin Oral Sprey Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Ağız Sağlığı İlaçları » Dişçi Koruma İlaçları (preparatlar) » Diğer İlaçlar » Benzidamin Kombinasyonları

KULLANMA TALİMATI KLODAMİN Oral Sprey Ağız ve boğaz iç yüzeyine (haricen) uygulanır.

• Etkin madde:

1 şişe (30 ml), 36 mg klorheksidin glukonat, 45 mg benzidamin HCl içerir.

• Yardımcı maddeler:

Klorhekzidin diglukonat, benzidamin hidroklorür, lutrol F68, sorbitol (%70), etanol, nane esansı, limon esansı, deiyonize su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kisisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu


ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında


yüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. KLODAMİN nedir ve ne için kullanılır?


2. KLODAMİN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. KLODAMİN nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. KLODAMİN in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. KLODAMİN nedir ve ne için kullanılır?

• KLODAMİN tatlımsı buruk tatta, ferahlatıcı nane kokulu, berrak çözelti şeklinde spreydir. Oral aplikatörlü (ağız içine uygulama için özel başlıklı) 30 ml'lik beyaz plastik şişede, kullanıma sunulmuştur.
• KLODAMİN, antimikrobiyal (mikropları öldüren veya çoğalmasını duruduran) etkide bir madde olan klorheksidin glukonat ile non-steroidal antiinflamatuar ilaçlar olarak isimlendirilen gruba ait, ağrı ve inflamasyonun (iltihap) tedavisinde kulanılan, ayrıca yüzeyel olarak uygulandığında lokal anestezik (uygulandığı bölgede hissizleşmeyi sağlayan) etki gösteren benzidamin HCl içermektedir.
• KLODAMİN aşağıdaki durumlarda kullanılır;
- Ağız içi enfeksiyonların, mikrobik iltihaplı hastalıkların, ağız ve boğazda meydana gelen birçok ağrılı durumun tedavisinde,
- Ağız cerrahisi sonrası ağrılı ağız ve boğaz durumlarının geçici olarak rahatlatılmasında,
- Farenjit (yutak iltihabı), larenjit (gırtlak iltihabı) gibi boğaz iltihapları ve bademcik iltihabında uygun antibiyotik tedavisine yardımcı olarak,
- Kemoterapi, radyoterapi (kanser tedavisi) veya diğer fiziki sebeplere (ör.soluk borusuna tüp takılması) bağlı ağız boşluğu iltihaplarında,
- Ağız içinde pamukçuk(aft) nedeniyle oluşmuş yaraların tedavisinde,
- Diş ve diş çevresinde meydana gelen hastalıkların tedavisinde,
- Diş plaklarının oluşmasının önlenmesinde,
- Diş eti iltihabının önlenmesi ve tedavisinde,
- Ağız hijyeninin sağlanmasında,
- Koruyucu diş tedavileri ve diş çekimlerinde yardımcı tedavi olarak

2. KLODAMİN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler KLODAMİN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer, benzidamin ve klorheksidine veya KLODAMİN'in içindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız var ise kullanmayınız.
Hamile iseniz veya emziriyorsanız KLODAMİN'i kullanmayınız.

KLODAMİN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
• KLODAMİN göz ile temas ederse derhal bol su ile iyice yıkayınız. KLODAMİN yalnızca ağız içine uygulanır, gözler ve kulaklar ile temasından kaçınınız.
• KLODAMİN'i yutmayınız ve tükürmek suretiyle ağızdan uzaklaştırınız.
• Boğaz ağrısı bakteriyel iltihapla oluşmuş veya iltihapla birlikte görülüyorsa, KLODAMİN kullanımına ilave olarak doktor tavsiyesiyle antibiyotik tedavisi uygulanması gerekebilir.
• Böbrek ve karaciğer bozukluğunuz var ise dikkatli kullanmanız gerekir.
• Ağız içinde, dil ve dişleriniz üzerinde geri dönüşümlü renk değişikliği yapabilir. Renklenmeyi en aza indirmek için kullanmadan önce dişlerinizi fırçalamanız önerilir.
• Klinik çalışmalar yetersiz olduğundan 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

KLODAMİN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamile iseniz KLODAMİN'i kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Bebeğinizi emziriyorsanız KLODAMİN'i kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanma üzerine herhangi bir olumsuz etkisi söz konusu değildir.

KLODAMİN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde bulunan sorbitol nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse KLODAMİN'i almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Bu tıbbi ürün, az miktarda - her dozda 100 mg'dan daha az (yaklaşık 20 mg) - etanol (alkol) içerir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

KLODAMİN'in bilinen önemli bir ilaç etkileşimi yoktur.
KLODAMİN'in içerdiği etken maddelerden klorheksidinin tuzları, sabun ve diğer eksi yüklü (anyonik) bileşiklerle, kloramfenikol (antibiyotik türü), bazı inorganik tuzlar ve organik bileşikler ile geçimsizdir; benzidaminle herhangi bir ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı su anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. KLODAMİN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

KLODAMİN direkt olarak boğaza ya da inflamasyonlu (iltihaplı) alana uygulanır. Genel doz 5-10 spreydir. Gerekirse her 11/2 -3 saatte bir tekrarlanır.

Uygulama yolu ve metodu:

• KLODAMİN seyreltilmeden (sulandırılmadan) kullanılır. KLODAMİN yutulmamalı ve tükürmek suretiyle ağızdan uzaklaştırılmalıdır.
• İlk kullanımdan önce, yüzden uzak bir yöne doğru tutularak, düzenli bir püskürtme elde edilinceye kadar, pompalama düğmesine birkaç kez basılmalıdır.
• Ağız iyice açılıp, sprey burnu ağzın içine sokularak, ağız boşluğuna sıkılmalıdır. Bu işlem en az 4 defa değişik bölgelerde tekrarlanmalıdır.
• Uyguladıktan sonra şişe kutusuna yerleştirilip, dik duracak şekilde saklanmalıdır.
• KLODAMİN'in içeriğinde bulunan klorheksidin tedavi süresince plak ve diş eti iltihabı oluşumunda azalma yapar. Ağız temizliği yöntemlerine alternatif olarak kullanılıyorsa KLODAMİN en az 1 dakika ağızda tutulmalıdır.
• KLODAMİN'deki klorheksidinin sebep olduğu renklenmeyi en aza indirmek için kullanmadan önce dişleri fırçalamak uygundur.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

12 yaşın üzerindeki çocuklarda, sprey direkt olarak boğaza veya inflamasyonlu alana uygulanır. Genel doz 5 spreydir. Gerekirse her 11/2 -3 saatte bir tekrarlanır.
Yeterli sayıda deneyim olmaması nedeniyle KLODAMİN'in 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı tavsiye edilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalara, yetişkinlerle aynı doz uygulanabilir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Şiddetli böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda, dikkatli kullanılmalıdır (Bkz. Bölüm. 4.4).

Eğer KLODAMİN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla KLODAMİN kullandıysanız:

KLODAMİN'den kullanmanız gerekenden daha fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Etkin maddenin uygulama yolu dikkate alındığında zehirlenme mümkün değildir.
Ancak, KLODAMİN'in yalnışlıkla içilmesi durumunda, doktorunuz belirtilere yönelik tedavi uygulayacaktır.

KLODAMİN'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


KLODAMİN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, KLODAMİN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, KLODAMİN'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastahanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ani gelişen nefes darlığı, ciltte döküntü, yüzde ve veya dilde şişme
• Aşırı duyarlılık reaksiyonları
• Alerjik reaksiyon
Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu yan etkilerden biri sizde mevcut ise, sizin KLODAMİN'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastahaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkiler oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastahanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Tahrişe bağlı cilt reaksiyonları
• Ağızda meydana gelen döküntü
• Boğaz tahrişi ve öksürük
• Tükrük bezinde büyüme
Bunlar ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Ağız dokusunda hissizleşme
• Ağızda iğne batması ve yanma hissi
• Baş dönmesi, baş ağrısı, uyuşukluk
• Bulantı, kusma, öğürme,
• Ağız kuruluğu veya susuzluk hissi
• Ağızda serinlik hissi
• Tad almada değişiklik
• Dişlerde ve diğer ağız içi yüzeylerde lekelenme
• Diş taşı oluşumunda artış
Bunlar KLODAMİN'in hafif yan etkileridir.
Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. KLODAMİN'in Saklanması

KLODAMİN'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra KLODAMİN'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz KLODAMİN'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

ADEKA İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Necipbey Cad. No.88 55020 - SAMSUN Tel: (0362) 431 60 45 (0362) 431 60 46 Fax: (0362) 431 96 72

Üretim Yeri:

ADEKA İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Necipbey Cad. No.88 55020 - SAMSUN Tel: (0362) 431 60 45 (0362) 431 60 46 Fax: (0362) 431 96 72

Bu kullanma talimatı .............. tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Klodamin Oral Sprey

Etken Maddesi: Korheksidin glukonat, Benzidamin HCl

Atc Kodu: A01AD02

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Klodamin Oral Sprey-KT
 • Klodamin Oral Sprey-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Klodamin Oral Sprey 30 Ml
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.