Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Zinco-Kaşık 15mg/5ml Şurup Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Mineraller » Diğer Mineral İçeren İlaçlar » Çinko » Çinko Sülfat

ZİNCO-Kaşık 15 mg/5 mL Şurup Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Her 5 mL (1 kaşık) şurup 15 mg çinko (çinko sülfat heptahidrat halinde)

Yardımcı maddeler:

Sukroz, metil paraben, gliserin, portakal esansı, FD&C yellovv #6 (El 10) ve deiyonize su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatmda;


1- ZİNCO-KAŞIK nedir ve ne için kullanılır?


2-ZİNCO-KAŞIK'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3-ZİNCO-KAŞIK nasıl kullanılır?


4-Olası yan etkiler nelerdir?


5-ZİNCO-KAŞIK'ın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1- ZİNCO-KAŞIKnedir ve ne için kullanılır?

ZİNCO-KAŞIK, çinko içeren şuruptur ve alüminyum ile kapatılmış PET/PE kaşıklarda, her bir kaşıkta (5 mİ) 15 mg çinko (çinko sülfat heptahidrat halinde) içerir.
Her bir kutuda; her biri bir kullanımlık, şeffaf OPP poşet ile ambalajlanmış (5 mİ) 20 veya 28 kaşık bulunur.
Çinko eksikliğinin tedavisi veya önlenmesinde kullanılır.

1 - ZİNCO-KAŞIK?\kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerZİNCO-KAŞIK'ıaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• Çinko tuzlarına veya ZİNCO-KAŞIK'm bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz var ise

ZİNCO-KAŞIICıaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Böbrek ve karaciğer rahatsızlığı olanlarda yeterli çalışma olmadığından; böyle bir rahatsızlığınız olması durumunda lütfen doktorunuza danışınız.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışmız.

ZİNCO-KAŞIICmyiyecek ve içecek ile kullanıiması:

Kepekli, lifli besinler ve süt ürünleri çinkonun emilimini azaltacağmdan ZİNCO-KAŞIK bu besinlerle birlikte kullanılmamalıdır.

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamilelik döneminde gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme:

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme döneminde gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.

Araç ve makine kullanımı:

Araç ve makine kullanımı becerisi üzerine etkileri hakkında hiçbir çalışma yapılmamıştır.

ZİNCO-KAŞIK'miçeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha önce doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Çinko tuzlan ile tetrasiklinler ve penisilaminlerin birlikte alımı etki azalmasına neden olabilir, bu maddeler çinko tuzları ile iki saat ara ile kullanılmalıdır.
Yüksek dozda demir preparatları çinkonun emilimini azaltacağmdan birlikte kullanılmamalıdır.
Çinko florokinolon grubu antibakteriyellerin (siprofloksasin, levofloksasin, moksifloksasin, norfloksasin ve ofloksasin) emilimini azaltabilir.
Oral kontraseptifler plazma çinko düzeylerini azaltabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3 -ZİNCO-KAŞIKnasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

• ZİNCO-KAŞIK yetişkinlerde, yemeklerden önce ya da sonra veya yemeklerle birlikte, günde 1 defa 1 - 2 kaşık kullanılır.
• Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.

4 yaş ve üzerindeki çocuklarda

15 mg
1 kaşık

Yetişkinlerde

15-30mg
1 - 2 kaşık

Hamilelerde

15 mg
1 kaşık

Emzirenlerde

30 mg
2 kaşık
Çinko eksikliğinin replasman tedavisinde;

Günlük doz (mg) Günlük doz (kaşık)

Akrodermatitis

45 mg 3 kaşık

Enteropatika

\Vilson hastalığı

1-5 yaş

45 mg 3 kaşık

6-15 yaş

75 mg 5 kaşık

Uygulama yolu ve metodu:

• ZİNCO-KAŞIK sadece ağızdan kullanım içindir.
• Direkt olarak kaşıktan içilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda kullanımı yukarıda verildiği gibidir.

Yaşlılarda kullanım:

ZİNCO-KAŞIK'm yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

ZİNCO-KAŞIK'm böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Eğer ZİNCO-KAŞIK'm etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden fazla ZİNCO-KAŞIK kullandıysanız:

ZİNCO-KAŞIK' dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Şurubun aşırı dozda alınması halinde şu belirtiler görülebilir; Hipotansiyon, baş dönmesi ve sersemlik hissi ve kusma.

ZİNCO-KAŞIK' I kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


ZİNCO-KAŞIK ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

ZİNCO-KAŞIK ile tedaviyi doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız.

4 - Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ZİNCO-KAŞIK'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakiierden biri olursa, ZİNCO-KAŞIK'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

• Aşırı duyarlılık reaksiyonu (Yutma ve nefes almada zorluk, el-ayak, yüz-dudak şişmesi, döküntü, baygınlık gibi)
Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu yan etki sizde mevcut ise sizin ZİNCO-KAŞIK'a karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür.

Aşağıdakiierden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Tansiyon düşüklüğü, kalp ritim bozukluğu, potasyum eksikliğinde kalp grafısi değişiklikleri
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakiierden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza söyleyiniz:

• Kusma
• Kan tablosu değişiklikleri (nötropeni, lökopeni)
• Mide bulantısı
• Karın ağrısı
• Hazımsızlık
• Baş ağnsı
• Sinirlilik
• Uyuşukluk
• Mide hassasiyeti
• Gastrit
• Baş dönmesi
Bunlar ZİNCO-KAŞIK'm hafif yan etkileridir.
Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5 - ZİNCO-KAŞIK'ın Saklanması

ZİNCO-KAŞIK' 1

çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Kaşığın veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden öncekullanınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ZİNCO-KAŞIK'ı kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Berko İlaç ve Kimya San. A.Ş.
Adres: Yenişehir Mah. Özgür Sok. No: 16 Ataşehir/İstanbul
Telefon; 0216 456 65 70 Pbx
Faks; 0216 456 65 79
e-mail;

info@berko.com.tr


Üretim Yeri:

Berko İlaç ve Kimya San. A.Ş.
Adres; Adil Mah. Beykoz Cad. Tanıdık Sok. No; 1 Sultanbeyli/ İstanbul
Telefon; 0 216 592 33 00
Faks: 0 216 592 00 62
Bu kullanma talimatı 08/12/2011 tarihinde onaylanmıştır.

İlaç Bilgileri

Zinco-Kaşık 15mg/5ml Şurup

Etken Maddesi: Çinko

Atc Kodu: A12CB01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Zinco-Kaşık 15mg/5ml Şurup KT
 • Zinco-Kaşık 15mg/5ml Şurup KUB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.