Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Felden Jel %0.5 Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Vücut Yüzeyine Uygulanan Kas-Eklem Ağrısı İlaçları » Eklem ve Kas Ağrıları İçin Topikal İlaçlar » Topikal Nonsteroid Antienflamatuar » Piroksikam

KULLANMA TALİMATI

FELDEN JEL %0.5

Topikal olarak haricen kullanılır.

•Etkin madde:

5 mg Piroksikam

•Yardımcı maddeler:

Carbopol 940 (Karboksivinil Polimer)
Propilen glikol Etil alkol Benzil alkol Diizopropanol amin Hidroksietil selüloz Saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını .saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:

1.FELDEN JEL nedir ve ne için kullanılır?


2.FELDEN JEL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3.FELDEN JEL nasıl kullanılır?


4.Olası yan etkiler nelerdir?


5.FELDEN JEL'in saklanması


1. FELDEN JEL nedir ve ne için kullanılır?

FELDEN JEL berrak, açık sarı renkte bir jeldir. Haricen kullanılır.
Jelin her gramı 5 mg piroksikam isminde etkin madde içerir. FELDEN JEL 50 g'lık
tüplerde sunulur.
FELDEN JEL'in etkin maddesi piroksikamdır, non-steroid antiinflamatuvar (NSAİ) ilaç gurubuna dahildir. FELDEN JEL etkilenen kas ve eklem üzerindeki cilde sürüldüğünde, eklemlerdeki ve kaslardaki şişliği azaltmaya ve ağrıyı kesmeye yardımcı olur.
FELDEN JEL, romatizma, burkulma, incinme ve eklemde (diz, bilek, ayak bileği vs) hafif (osteoartrit) kireçlenme tedavisinde kullanılır.

2.FELDEN JEL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FELDEN JEL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

•Eğer geçmişte FELDEN JEL'e, piroksikamın herhangi başka bir formuna, aspirine ya da ağrılı kas ve eklem tedavisinde kullanılan diğer ilaçlara alerjik reaksiyon gösterdiyseniz, kaşıntı, ciltte kızarıklık, nefes alma güçlüğü, astım, burunda polip gelişimi, burun akıntısı, kurdeşen veya baş ve boyunda şişme olduysa.
•Eğer lokal tahriş gelişirse FELDEN JEL kullanımını bırakınız.
•Göze, mukozaya, açık yaraya ve uygulama yerinde deri hastalığı varsa kullanmayınız.

FELDEN JEL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

İlaçlar her zaman herkes için uygun değildir. Doktorunuz FELDEN JEL kullanmadan önce geçmişte ya da şimdi aşağıdakilerin sizde olup olmadığını bilmelidir:
•Eğer karaciğer rahatsızlığınız varsa,
•Eğer böbrek rahatsızlığınız varsa.
FELDEN JEL'in 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı tavsiye edilmez. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

FELDEN JEL'in hamilelikte kullanımı tavsiye edilmez.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

FELDEN JEL'in emziren annelerde kullanımı edilmez.

Araç ve makine kullanımı

FELDEN JEL'in araç ve makine kullanımınıza etkisi olması beklenmez.

FELDEN JEL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

FELDEN JEL propilen glikol içerir, bu da ciltte iritasyona neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

FELDEN JEL'in diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.FELDEN JEL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

•FELDEN JEL'i her zaman, aynen doktorunuz söylediği gibi kullanınız. Emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız. FELDEN JEL deride kalmayana kadar ovarak sürünüz. Bunu günde 3-4 kez yapınız. Belirtilerinizde iyileşme olmazsa doktorunuza söyleyiniz.
•Doktorunuz ya da eczacınıza danışmadan FELDEN JEL'i 4 haftadan uzun süre kullanmayınız.
•FELDEN JEL'i zarar görmüş deriye; mesela yaralı, çizik, enfeksiyonlu ya da iltihaplı deriye sürmeyiniz.
•FELDEN JEL'i gözün yakınlarına, buruna, ağıza, üreme organlarına ya da anüse uygulamayınız. Bu bölgelere temas halinde, su ile durulayınız.
•FELDEN JEL uygulanmış bölgeyi kumaş ya da bandaj ile kapatmayınız.

Uygulama yolu ve methodu:

•FELDEN JEL sadece haricen, deriye uygulanır.
•Tüpü delmek için kapağı ters çevirip tüpün ağız kısmına çevirerek batırınız. Jeli etkilenmiş bölgeye 3 cm genişliğinde sürünüz. Kılavuz olarak aşağıdaki skalayı kullanabilirsiniz.
Skala:
^-3 cm-fc.

I I


• FELDEN JEL'i kullandıktan sonra her zaman kapağını kapatınız ve ellerinizi yıkayınız.

Eğer FELDEN JEL'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla FELDEN JEL kullandıysanız ya da yanlışlıkla FELDEN JEL yuttuysanız:

Eğer yanlışlıkla çok fazla FELDEN JEL kullandıysanız, herhangi bir yan etki oluşturması olası değildir.
Eğer yanlışlıkla bol miktarda ilacınızdan yuttuysanız, derhal doktorunuza söyleyiniz ya da en yakın hastaneye ulaşınız.

FELDEN JEL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


FELDEN JEL'i kullanmayı unutursanız:

FELDEN JEL'i kullanmayı unutursanız, hatırladığınızda eğer bir sonraki uygulama saatiniz gelmediyse, aklınıza gelir gelmez kullanınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


FELDEN JEL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

FELDEN JEL kullanmayı bıraktığınızda, ağrılarınız tekrarlayabilir.
İlacın kullanımı ile ilgili başka sorunuz varsa, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

4.Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, FELDEN JEL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, FELDEN JEL'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•Aniden güçlükle ve gürültülü bir şekilde solumak
•Nefes almada güçlük
•Ateş
•Göz kapaklarında, yüzde ya da dudaklarda şişme
•Tüm vücudu etkileyen deri döküntüsü ya da kaşıntı
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FELDEN JEL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

FELDEN JEL'in sebep olabileceği diğer yan etkiler:

•FELDEN JEL'in uygulandığı bölgede kızarıklık, döküntü ve/veya kaşıntı (örn. Egzema, temas iltihabı)
•Güneşe karşı deri hassasiyeti

Yaygın olmayan yan etkiler:

•Bulantı (hastalık hissi)
•Hazımsızlık
•Midede rahatsızlık
•Akciğerdeki hava yollarında daralma
•Nefes darlığı
Bu yan etkiler, FELDEN JEL'i kullanmayı bıraktığınız zaman kaybolmalıdır.
Rahatsızlık devam ederse, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.
Eğer bu yan etkiler ciddileşirse doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz^.


5.FELDEN JEL'in saklanması

FELDEN JEL'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FELDEN JEL'i kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:

Pfizer İlaçları Ltd. Şti. Muallim Naci Cad. No:55 34347 Ortaköy -İSTANBUL

Üretim Yeri:

Bayer Türk Kimya Sanayi Ltd. Şti. Davutpaşa Cad. No:24 34010 Topkapı - İSTANBUL

Bu kullanma talimatı....................tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Felden Jel %0.5

Etken Maddesi: Anhidröz piroksikam

Atc Kodu: M02AA07

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Felden Jel %0.5-KT
 • Felden Jel %0.5-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Felden % 0,5 50 Gr Jel
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.