Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Suprax DT 400 mg Disperse Olabilen Tablet Kullanma Talimatı

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller » 3. Kuşak Sefalosporinler » Sefiksim

KULLANMA TALİMATI
SUPRAX DT 400 mg disperse olabilen tablet Oral yoldan kullanılır.

Etkin madde :

Herbir suda dağılabilen çentikli tablette 400 mg sefiksim

Yardımcı maddeler:

Mikrokristalin selüloz, hidroksipropil selüloz, silikon dioksit,
povidon, magnezyum stearat, sakarin kalsiyum, çilek aroması, portakal sarısı S (E110).
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:

1. SUPRAKDT nedir ve ne için kullanılır?


2. SUPRAXDT' yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. SUPRAXDT nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. SUPRAX DT'nin saklanması


Başlıkları yer almaktadır.
1. SUPRAX DT nedir ve ne için kullanılır ?
SUPRAX DT, sefiksim adlı bir ilaç etkin maddesini içermektedir. Bu ilaç sefalosporinler olarak bilinen bir antibiyotik grubuna dahildir.
SUPRAX DT, hassas bakterilere bağlı gelişen bazı enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. SUPRAX DT'nin kullanıldığı enfeksiyonlar şunlardır:
• Farenjit, tonsilit (Boğaz ve bademcik iltihabı) : Bu enfeksiyonlara, Streptococcus pyogenes adlı bir bakterinin yol açtığı durumlarda
• Akut otitis media (Orta kulak iltihabı) : Bu enfeksiyona, penisilinden etkilenen Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis veya Streptococcus pyogenes adlı bazı bakterilerin yol açtığı durumlarda
• Sinüzit (Sinüslerin iltihabı) : Bu enfeksiyonlara, penisilinden (Bir antibiyotik türü) etkilenen Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae veya Moraxella catarrhalis adlı bazı bakterilerin yol açtığı durumlarda
• Alt solunum yollarında akut bronşitte (Akciğerlere hava taşıyan bronşların iltihabı): Bu enfeksiyonlara, penisilinden etkilenen Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis veya Haemophilus influenzae adlı bazı bakterilerin yol açtığı durumlarda
• Üriner sistemde akut komplikasyonsuz sistit ve üretritlerde (Mesanenin ve idrar yollarının son kısımlarının iltihabı) : Bu enfeksiyonlara, Escherichia coli, Proteus mirabilis veya Klebsiella adlı bazı bakterilerin yol açtığı durumlarda
• Komplike olmayan gonore (Cinsel temasla bulaşan bir enfeksiyon)
SUPRAX DT'nin görünümü ve kutunun içeriği
Her ambalajda 5 veya 10 adet çentikli suda dağılabilen tablet bulunmaktadır.
2. SUPRAX DT'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
SUPRAX DT'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
• Eğer sefiksime ya da SUPRAX DT'deki diğer maddelere alerjik (Aşırı duyarlı) iseniz.
SUPRAX DT'yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
• Eğer daha önce kolit (Kalın bağırsak enfeksiyonu) geçirmiş iseniz
• Eğer böbrek yetmezliği sorununuz varsa
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
SUPRAX DT'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması
SUPRAX DT besinlerle birlikte veya besinlerden kısa süre sonra alınmalıdır.
Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.


Gebe iseniz ya da gebelik planlıyorsanız doktorunuza mutlaka söyleyiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.


Emzirme

Ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Anne sütünde SUPRAX saptanmamıştır ancak, yeterli klinik araştırma sonuçları elde edilene kadar ya emzirmenin kesilmesi ya da SUPRAX DT tedavisinin bırakılması yönünde bir karar verilmelidir.
Araç ve makine kullanımı
Sefiksimin araç ve makine kullanımını doğrudan etkilediğini düşündürecek bir bilgi yoktur. Bununla birlikte, altta yatan hastalık ya da sefiksimin bazı yan etkileri (Örn. mide-bağırsak sistemi rahatsızlığı) araç ve makine kullanımını etkileyebilir.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Eğer aşağıdaki ilaçları alıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:
• Karbamazepin (Epilepside kullanılan bir ilaç); SUPRAX DT bu ilacın kandaki miktarını artırır.
• Probenesid (Kronik gut hastalığı tedavisinde kullanılan bir madde); SUPRAX DT ilacın kandaki miktarını artırır.
• Varfarin gibi antikoagülanlar (Kanın incelmesini sağlayan bir ilaç).

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bi^ ilacı şu anda kullanıyorsanız v^-ya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. SUPRAX DT nasıl kullanılır ?
Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar :
SUPRAX DT günde bir tablet olarak kullanılır. Arzu edildiğinde günlük toplam doz 2 eşit parçada kullanılabilir.
Uygulama yolu ve metodu :
SUPRAX DT, ağız yoluyla doğrudan alınabilir ya da yeterli miktarda sıvıda çözündürülerek oral yoldan uygulanabilir. Disperse olabilen tabletler sadece suda çözündürülmeli süt ya da meyve suyu kullanılmamalıdır.
Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı:
Çocuklar için SUPRAX'ın süspansiyon formu bulunmaktadır ve 6 aylık ve daha büyük çocuklarda kullanılabilir.
Yaşlılarda kullanımı:
SUPRAX DT yaşlılarda kullanılabilir.
Özel kullanım durumları: Böbrek / Karaciğer yetmezliği
Önemli derecede böbrek işlev bozukluğu olan hastalarda doz azaltılmalıdır.
Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.
Sefiksim esas olarak idrar yoluyla atılmaktadır, bu bağlamda karaciğer yetmezliğinde kullanımına ilişkin özel bir bilgi bulunmamaktadır.

Eğer SUPRAX DT'nin etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bi^ izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla SUPRAX DT kullandıysanız:

SUPRAX DT'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


SUPRAX DT kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


Eğer bir SUPRAX DT dozunu unutursanız bir sonraki dozu normal zamanında ve her zamanki dozunda almalısınız.
Bu ürünün kullanımına ilişkin ilave sorularınız varsa doktorunuz ya da eczacınıza sorunuz.
SUPRAX DT ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
SUPRAX DT tedavisi sonrası olumsuz bir etki beklenmemektedir.
4. Olası yan etkiler nelerdir ?
Tüm ilaçlar gibi SUPRAX DT de içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlı olan bireylerde yan etkiye yol açabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, SUPRAX DT kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz ve size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
Çok seyrek olarak (SUPRAX-DT alan 10 000 hastanın birinden azında görülen) ölümcül olabilen şoka kadar her şiddette aşırı duyarlılık reaksiyonları (Örn. yüzde ödem, dilin şişmesi, solunum yollarının daralması ile birlikte içsel üst solunum yolları ödemi, kalp atım hızının artması, solunum zorluğu, kan basıncında şoka neden olabilecek kadar düşme). Eritema multiforme (Genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu), Stevens-Johnson sendromu (Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap), toksik epidermal nekroliz (Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) bildirilmiştir.
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin SUPRAX'a ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
Çok seyrek olarak bildirilen (SUPRAX DT alan 10 000 hastanın birinden azında görülen) olası yan etkiler kan pıhtılaşma bozuklukları, antibiyoğe bağlı kolit (Örn. psödomembranöz enterokolit), ilaç ateşi, alerji benzeri reaksiyon, bir çeşit kansızlık olabilir. Baş ağrısı, böbrekte iltihap, hepatit (karaciğer enfeksiyonuna bağlı sarılık), tıkanma sarılığı, geçici aşırı aktivite, kasılma tipi nöbete eğilim.
Yalancı membranlarla karakterize bağırsak iltihabı (Psödomembranöz kolit) gelişmesi halinde doktorunuz uygun tedavileri verecektir.
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Bu ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.
Çok yaygın (SUPRAX DT alan 10 hastanın en az birinde görülen) yan etkiler midede dolgunluk, bulantı, kusma, gaz ve iştahsızlıktır.
Yaygın olarak bildirilen diğer olası yan etkiler (SUPRAX DT alan 100 hastanın birinden fazlasında fakat 10 hastanın birinden azında görülen) yumuşak dışkı veya ishaldir.
Seyrek olarak bildirilen (SUPRAX DT alan 1000 hastanın birinden azında fakat 10 000 hastanın birinden fazlasında görülen) olası yan etkiler alerjik cilt döküntüleri. Karaciğer enzimlerinde yükselme ve sarılık görülebilir.
Diğer sefalosporinlerde de olduğu gibi bazen kanama-pıhtılaşma süreçleri etkilenebilir, bu nedenle pıhtılaşma tedavisi alan hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. SUPRAX DT'nin Saklanması

SUPRAX DT'yi çocukların göremeyecekleri, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25° C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Orijinal ambalajında ve ışıktan koruyarak saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Dış kutusu ve blisteri üzerinde basılı bulunan son kullanma tarihinden sonra SUPRAX DT disperse olabilen tableti kullanmayınız. Son kullanma tarihi o ayın son gününü gösterir.


İlaçlar atık su veya eve ait çöplerle birlikte atılmamalıdır. Gerekli olmayan ilaçların nasıl atılacağını eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevreyi korumaya katkıda bulunacaktır.

Ruhsat sahibi:


EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:5 Levent 34394, İstanbul

Üretim yeri:


PharmaVision Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Davutpaşa Cad. No: 145 34010 Topkapı/İstanbul

Bu kullanma talimatı (.../.../...) tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Suprax DT 400 mg Disperse Olabilen Tablet

Etken Maddesi: Sefiksim

Atc Kodu: J01DD08

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.