Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Corvix 5 mg Tablet Kullanma Talimatı

Kalp Damar Sistemi » Renin - Anjiyotensin Sistemi » ACE İnhibitörleri » ACE İnhibitörleri » Ramipril

CORVİX 5 mg tablet Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Ramipril 5 mg

• Yardımcı maddeler:

Mikrokristalize selüloz, prejelatinize nişasta, hidroksipropil metilselüloz (5cP), sodyum stearil fumarat, demiroksit kırmızısı (E 172).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklaynnız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksekveya düşük doz kullanmayınız.

_

Bu Kullanma Talimatında:

/.

CORVİXnedir ve ne için kullanılır?


2. COR VİX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. CORVİK nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. CORVİK'in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. CORVİX nedir ve ne için kullandır?

CORVİX, ramipril etkin maddesini içerir. 28 tablet içeren blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.
CORVİX, bir angiotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörüdür ve etkisini kalp ve kan damarları üzerinde gösterir.
Doktorunuz size CORVİX'i aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçı dolayısıyla reçetelemiş olabilir:
• Kan basıncınız (tansiyonunuz) yüksekse, düşürmek için
• Kalp yetmezliği adıyla bilinen bir hastalığınız varsa, kalbinizin vücudunuza kan pompalamasına yardımcı olmak için
• Şeker hastalığına bağlı veya şeker hastalığından bağımsız böbrek hastalığınız varsa, böbrek hastalığının ilerlemesini önlemek için

2. CORVİX 'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler CORVİX 'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

• Ramiprile, ilacın içerdiği diğer maddelerden birine veya bir başka ACE inhibitörüne karşı alerjiniz varsa
• Daha önce anjiyoödem (ciltte veya solunum yollarında şişme) geçirdiyseniz
• Diyalize giriyorsanız veya herhangi bir tip kan fıltrasyonu yaptınyorsanız. Kullanılan makineye göre CORVİX sizin için uygun olmayabilir.
• Böbreklerinize gelen kan akımını azaltacak bir damar darlığı var ise
• Düşük veya hızla değişebilen bir tansiyona sahipseniz
• Hamileyseniz
CORVİX 'in çocuklarda kullanımı önerilmez.

CORVİX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

• Tedavi sırasında yüz, kol veya bacaklar, dudaklar, dil veya boğazda şişme, solunum güçlüğü, çarpıntı ve yutma güçlüğü (anjiyoödem) veya karın ağrısı (ağrıyla beraber bulantı
veya kusma da olabilir) ortaya çıkması halinde: tedaviyi hemen kesiniz ve size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz
• Şiddetli tansiyon yüksekliğiniz varsa. Doktorunuz tedavinin başlangıç döneminde sizi yakından takip etmek isteyebilir
• Kalp yetmezliğiniz varsa. Doktorunuz tedavinin başlangıç döneminde sizi yakından takip etmek isteyebilir
• Daha önceden, üfıirüm veya blok gibi, kalp veya kalp kapakçıklarıyla ilgili herhangi bir sorununuz olduysa. Doktorunuz tedavinin başlangıç döneminde sizi yakından takip etmek isteyebilir
• Daha önce diüretik (idrar söktürücü) ilaçlarla tedavi gördüyseniz. Doktorunuz tedavinin başlangıç döneminde sizi yakından takip etmek isteyebilir
• Tuz dengesiyle ilgili sorunlarınız olduysa (sodyum veya potasyum düzeylerinde yükselme veya düşme gibi). Bu durum, kusma veya ishal nedeniyle vücudun su kaybetmesi ya da tuzun ileri derecede kısıtlandığı bir diyet uygulanması nedeniyle ortaya çıkmış olabilir.
• Karaciğerinizle ilgili bir sorununuz varsa. Bu durumda doktorunuz sizi yakından takip etmek isteyebilir
• Kalp veya beyin damarlannızda kan akımıyla ilgili bir sorun varsa. Doktorunuz tedavinin başlangıç döneminde sizi yakından takip etmek isteyebilir
• İleri yaşın üzerindeyseniz doktorunuz tedaviye başlamadan önce böbrek işlevlerinizi değerlendirmek isteyebilir.
• Böbreklerinizle ilgili bir sorununuz varsa. Doktorunuz CORVİX'i reçetelemeden önce böbrek işlevlerinizi değerlendirecek ve tedavi sırasında da sizi izlemeye devam edecektir. Böbreklerle ilgili sorunlarınız varsa, doktorunuzun ilacın dozunu yeniden ayarlaması gerekebilir
• Size hemodiyaliz veya kanın süzülmesine yönelik bir işlem uygulanıyorsa, CORVİX'in diyalizde kullanılan bazı membranlarla etkileşimi sonucu aleıjik reaksiyon gelişebileceği için doktorunuzun önerilerine göre kullanmanız uygundur.
• Doktorunuz tedavi sırasında kan potasyum düzeyinizin düzenli olarak takip edilmesini isteyebilir
• Doku hücrelerinin aralarındaki boşlukları dolduran esnek yapılı bir protein olan kollajen yapısına girdiği dokulan ilgilendiren Lupus veya skleroderma gibi bir kollajen doku hastalığınız varsa. Doktorunuz, özellikle böbrek problemleriniz de varsa ve başka ilaçlar kullanıyorsanız, kan ve idrar takibi yapmak isteyebilir.
• Ameliyat olmanız veya size anestezi uygulanması gerekirse, doktorunuza veya diş hekiminize CORVİX kullandığınızı söyleyiniz; tedavinizin aldığınız ilaca uygun şekilde değiştirilmesi gerekebilir.
• Eğer arı ve böcek sokmasına karşı alerjiyi azaltma amacıyla tedavi görüyorsanız
• Eğer hamile kalmayı düşünüyorsanız (veya hamile iseniz) mutlaka doktorunuza söyleyiniz. CORVİX hamileliğin ilk 3 ayında tavsiye edilmemektedir ve hamileliğin 3 ayından sonra bebeğe ciddi zararlar verebilir (bkz. Hamilelik bölümü)
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
CORVİX ile tedavi, devamlı tıbbi gözetim gerektirir.

CORVİX 'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CORVİX kullanımı sırasında alkol alımı baş dönmesine ve sersemlik hissine yol açabilir. CORVİX kullanırken ne kadar alkol alabileceğiniz konusunda sorularınız var ise doktorunuza danışınız. Çünkü CORVİX'in kan basıncını düşürücü etkisini alkol artırabilir.
Besinler CORVİX'in emilimini etkilemez. Tabletleri, yemekler sırasmda veya yemekten önce ya da sonra, yeterli miktarda sıvı ile (1 bardak su ile) doktorunuzun önerdiği miktarda yutunuz.
Tuz: Gıdalarla fazla miktarda tuz alınması CORVİX'in tansiyon düşürücü etkisini zayıflatabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer hamile kalmayı düşünüyorsamz (veya hamile iseniz) mutlaka doktorunuza söyleyiniz. Hamileliğinizin ilk 12 haftası boyunca CORVİX almamalısınız. 13. haftadan sonra kesinlikle CORVİX kullanmayınız çünkü hamilelik suresince kullanım bebeğinize zarar verebilir.
CORVİX kullanırken hamile kalırsanız hemen doktorunuza söyleyiniz. Planlanan gebelik öncesinde uygun alternatif bir tedaviye geçiş yapılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme döneminde CORVİX kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut olmadığı için CORVİX tavsiye edilmez ve özellikle yeni doğan veya erken doğan bebekleri emzirme döneminde, güvenliği kanıtlanmış olan alternatif tedavi yöntemleri tercih edilmelidir.
Emzirme döneminde CORVİX'i kullanmamalısımz.

Araç ve makine kullanımı

CORVİX kullanırken baş dönmesi hissedebilirsiniz. Daha çok CORVİX'e başlarken veya yüksek doza geçtiğinizde baş dönmesi hissedebilirsiniz. Eğer baş dönmesi yaşarsamz araç veya makine kullanmayınız.

CORVIX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

CORVİX'in etkisini azaltabileceğinden aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz:
• Ağrı ve inflamasyonu azaltmak için kullanılan ibuprofen ve indometazin, aspirin gibi ilaçlar (non-steroidal antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ'ler)
• Düşük kan basıncı, şok, kardiyak bozukluk, astım veya alerji tedavisi için kullanılan efedrin, noradrenalin ve adrenalin gibi ilaçlar. Doktorunuz kan basıncınızı ölçmek isteyecektir.
Birlikte kullanıldığında yan etkilerin görülme olasılığı artabileceğinden, aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz:
• Ağn ve inflamasyonu azaltmak için kullanılan ibuprofen ve indometazin, aspirin gibi ilaçlar (non-steroidal antiinflamatuar ilaçlar (NSAİl'ler)
• Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar (kemoterapi)
• Nakil sonrası organ reddini önlemek için kullanılan siklosporin gibi ilaçlar
3
• Furosemid gibi diüretikler (idrar söktürücüler)
• Kanınızdaki potasyum miktarını artıran spironolakton, triamteren, amilorid, potasyum tuzları ve heparin (kan inceltici) gibi ilaçlar
• İnflamasyon tedavisinde kullanılan prednisolon gibi steroid ilaçlan
• Allopurinol (kanınızdaki ürik asit miktarını düşürmek için kullanılır)
• Prokainamid (kalp ritim bozuklukları için)
CORVİX ile etkileşime girebileceğinden aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz:
• Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ağız yoluyla alman şeker düşürücüler ve insülin gibi ilaçlar
• Lityum (ruh sağlığı problemleri için kullanılır). CORVİX, kanınızdaki lityum miktarını artırabilir. Doktorunuz kanınızdaki lityum miktarını yakından takip etmek isteyecektir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi hir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. CORVİX nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

CORVİX'i doktorunuzun size söylediği şekilde kullaımıaya özen gösteriniz. Sorulanmz olur ise doktorunuza ve eczacınıza danışınız.
—

Hipertansiyon (tansiyon yüksekliği) tedavisi:


Hipertansiyon (tansiyon yüksekliği) tedavisinde, olağan başlangıç dozu günde bir kez 1.25 mg yanm veya 2.5 mg'lık bir tablettir.
Kan basıncınız düzene girene kadar doktorunuz uygun miktan ayarlayacaktır.
Yüksek tansiyon hastalarının çoğu günde bir kez, 2.5 mg ila 5 mg CORVİX dozuna ihtiyaç duymaktadır (2.5 mg'lık bir veya iki tablet ya da 5 mg'lık bir tablet). Ancak doktorunuz sizin farklı bir dozla tedavi edilmeniz gerektiğine karar verebilir.
En yüksek günlük doz, 10 mg CORVİX'dir (5 mg'lık iki tablet ya da 10 mg'lık bir tablet) Eğer daha önceden idrar söktürücü kullanmaya başlamış iseniz, CORVİX'e başlamadan önce doktorunuz idrar söktürücü ilacınızı bırakmanızı veya azaltmanızı isteyebilir.
—

Şeker hastalığına bağlı veya şeker hastalığından bağımsız böbrek hastalığı tedavisi

Önerilen olağan başlangıç dozu günde bir kez 1.25 mg yanm veya 2.5 mg'lık bir tablettir Kan basıncınız düzene girene kadar doktorunuz uygun miktan ayarlayacaktır.
Günlük doz 5 mg veya IO mg olarak ayarlanabilir.
—

Konjestif kalp yetmezliğinin tedavisi


Konjestif kalp yetmezliğinin tedavisinde, olağan başlangıç dozu günde bir kez 1.25 mg'lık yanm tablettir.
Kan basıncınız düzene girene kadar doktorunuz uygun miktarı ayarlayacaktır.
En yüksek günlük doz, 10 mg CORVİX'dir (5 mg'lık iki tablet ya da 10 mg'hk bir tablet)

Uygulama yolu ve metodu:

CORVİX ağızdan alınır.
Tabletleri bir bardak su ile doktorunuzun önerdiği miktarda yutunuz. Tabletleri, yemekler sırasında veya yemekten önce ya da sonra alabilirsiniz.
Tabletleri her gün aynı saatte alınız. Tabletlerinizi her gün aynı saatte almanız, kan basıncınız üzerinde en iyi etkiyi elde etmenizi sağlayacaktır. Aynı zamanda, tabletleri ne zaman alacağınızı hatırlamanıza da yardımcı olacaktır.
Doktorunuz ayn bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

CORVİX, 18 yaş altı ergenler ve çocuklarda kullanılmaz.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlıysanız, idrar söktürücü ilaç kullanıyorsanız veya kalp, karaciğer ya da böbrek probleminiz varsa, doktorunuz daha düşük bir dozla tedavinize başlayabilir. Daha sonra gerekirse dozunuzu yükseltebilir.

Eğer CORVİX'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla CORVİX kullandıysanız:

Doktorunuzu bilgilendiriniz veya size en yakın hastaneye gidiniz. Hastaneye giderken araç kullanmayınız, başkasının yardımı ile hastaneye ulaşınız veya ambulans çağınnız. Yanımza ilacınızın kutusunu alınız, böylece doktorunuz ne kadar ilaç aldığınız hakkında bilgi sahibi olacaktır.

CORVİX'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


CORVİX'i kullanmayı unutursanız:

Eğer tek doz CORVtX'i almayı unutursanız, bir sonraki normal dozu zamanında alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


CORVİX ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

CORVİX tedavisi uzun süreli bir tedavidir. Doktorunuz CORVtX ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü hastalığınızın seyri olumsuz yönde etkilenebilir.
CORVİX tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, aşağıdaki durumlar ortaya çıkabilir:
• Tansiyonunuz yeniden yükselebilir
• Kalp yetmezliğiniz ağırlaşabilir
• Şeker hastalığına bağlı (veya şeker hastalığından bağımsız) olarak böbrek işlevlerinizin bozulması riski artar.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CORVİX 'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralarmııştır:
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Kardiyak hastalıklar

Yaygın olmayan: Anjina pektoris (kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı) veya miyokard infarktüsü (kalp krizi) dahil olmak üzere kalp atımının hızlanması, kalp atım düzensizliği, çarpıntı, periferik şişkinlik

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan: Kanda eozinofıl (bir tür alerji hücresi) sayısında artış Seyrek: Akyuvar hücresi sayısında azalma, agranülositoz (beyaz kan hücreleri sayısında azalma) dahil olmak üzere kandaki parçalı hücre sayısında azalma, alyuvar sayısında azalma, hemoglobinde azalma, kan pulcuğu sayısında azalma
Bilinmiyor: Kemik iliği yetersizliği, kanın tüm hücresel yapılarında yetersizlik (pansitopeni), bir tür kansızlık (hemolitik anemi)

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Baş ağrısı, baş dönmesi
Yaygın olmayan: Vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi), kanncalanma/ ürperme hissi (parestezi), disgezia (tat bozuklukları), agezia (tat alma duyusu kaybı)
Seyrek: Titreme, denge bozukluğu
Bilinmiyor: Beyine giden damarlann tıkanması sonucu oluşan felç ve beyine giden damarların geçici tıkanması sonucu oluşan geri dönüşümlü bir tür felç dahil olmak üzere beyine giden damarların tıkanması, psikomotor becerilerde bozukluk (reaksiyonların bozulması), yanma hissi, parozmi (koku bozuklukları)

Göz hastalıkları

Yaygın olmayan: Bulanık görme dahil olmak üzere görme bozuklukları Seyrek: Bir çeşit göz iltihabı

Kulak ve iç kulak hastahkları

Seyrek: İşitme bozukluğu, kulak çınlaması

Solunum, göğüs ve mediastin ile ilgili hastalıklar

Yaygın: Kuru öksürük, bronş iltihabı, yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarımn iltihabı (sinüzit), nefes darlığı
Yaygın olmayan: Burun tıkanıklığı, astımın şiddetlenmesi dahil olmak üzere bronşların daralması

Gastrointestinal sistem hastalıkları

Yaygın: Gastrointestinal enflamasyon (gastrointestinal kanaldaki enflamatuvar reaksiyonlar), sindirim bozukluklan, karın ile ilgili rahatsızlık, hazımsızlık, gastrit (mide mukozası iltihabı), diyare, bulantı, kusma
Yaygın olamayan: Pankreas iltihabı, pankreas enzimlerinde artış, üst karın ağnsı, ağız kuruluğu
Seyrek: Dil iltihabı
Çok seyrek: Aftöz stomatit (oral kavitedeki enflamatuvar reaksiyonlar)

Böbrek ve idrar hastalıkları

Yaygın olmayan: Akut böbrek yetersizliği dahil olmak üzere böbrek fonksiyon bozukluğu, idrar çıkışında artış, kan üre artışı, kan kreatininde (böbrek fonksiyonlarını izlemek için kullanılan bir madde) artış, önceden mevcut olan proteinürinin (idrarda protein tespit edilmesi kötüleşmesi),

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın olmayan: Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme: çok istisnai olarak, aleıji sonucu yüz ve boğazda şişmeden kaynaklanan hava yolu tıkanıklığı ölümcül sonuç verebilmektedir; sedef hastalığına benzeyen bir tür deri hastalığı (psoriasiform dermatit), hiperhidrozis (aşırı terleme), döküntü, özellikle deriden hafif kabarık, kaşıntı.
Seyrek: Pul pul dökülme ile seyreden iltihaplı bir tür deri hastalığı, ürtiker
Çok seyrek: Işığa karşı duyarlı olma hali.
Bilinmiyor: Toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık), eritema multiforme (genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşın duyarlılık durumu), üstderide içi sıvı dolu kesecikler oluşumuyla ortaya çıkan bir grup deri hastalığı (pemfıgus), sedef hastalığının şiddetlenmesi, tırnağın kısmen ya da genel olarak yatağından oynaması, pemfıgoid ya da likenoid ciltte kabarıklık veya kızartı veya mukozada kızarıklık ve kabartı, saç dökülmesi

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın: Kas ağrısı, kas spazmları (kas krampları).
Bilinmiyor: Eklem ağrısı

Metabolizma ve beslenme bozuklukları

Yaygın: Kan potasyum düzeyinde artış Yaygın olmayan: İştahsızlık, iştah azalması Bilinmiyor: Kan sodyum düzeyinde düşüş

Damar hastalıkları

Yaygın: Düşük tansiyon, ortostatik kan basıncı düşüşü (ortostatik regülasyon bozukluğu), bayılma
Yaygın olmayan: Cilt kızarması
Seyrek: Ciddi sıvı eksikliği kapsamında kanın damarda ya da kalpte pıhtılaşması, damarlarda darlık, hipoperflizyon (perfuzyon bozukluklarının alevlenmesi), kan daniarlan iltihabı Bilinmiyor: El ve ayak parmaklanna giden kan akımındaki bozulma (Raynaud fenomeni)

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın: Göğüs ağrısı, bitkinlik (yorgunluk)
Yaygın olmayan: Pireksi (ateş)
Seyrek: Asteni (zayıflık)

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Bilinmiyor: Ani aşın duyarlılık tepkileri, anti nükleer antikor artışı

Karaciğer, safra ve safra yolları hastalıkları

Yaygın olmayan: Karaciğer enzimi ve/veya konjüge bilirubin artışı.
Seyrek: Safra kanallanndan atılım bozukluğuna bağlı sarılık, karaciğerde hücresel düzeyde hasar
Bilinmiyor: Akut karaciğer yetersizliği

Üreme sistemi ve meme bozuklukları

Yaygın olmayan: Geçici iktidarsızlık, cinsel istek azalması Bilinmiyor: Erkekte meme büyümesi

Psikiyatrik bozukluklar

Yaygın olmayan: Depresif duygu durum, kayıtsızlık, kaygı, endişe, sinirlilik, uykululuk hali dahil olmak üzere uyku bozuklukları (sersemlik, uyku hali)
Seyrek: Zihin kanşıklığı durumu.
Bilinmiyor: Dikkat bozuklukları (konsantrasyon sorunları)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. CORVİX'in saklanması

CORVİX' i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CORVİX'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Büyükdere Cad. 34398 Maslak - İstanbul

Üretim yeri :

Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Çanta 34580 Silivri - İstanbul

Bu kullanma talimatı 04.11.2011 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Corvix 5 mg Tablet

Etken Maddesi: Ramipril

Atc Kodu: C09AA05

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Corvix 5 mg Tablet KT
 • Corvix 5 mg Tablet KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Corvix 5 mg Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.