Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Momentum %0.1 Losyon Kullanma Talimatı

Dermatolojik İlaçlar » Dermatolojik Kortikosteroidler » Kortikosteroidler » Güçlü Kortikosteroidler (Grup 3) » Mometazon Furoat (vücut yüzeyi için)

MOMENTUM Losyon %0.1 30 mİ

Deriye damlatılarak kullanılır.

• Etkin madde:

Mometazon furoat

• Yardımcı maddeler:

Hidroksipropil selüloz, sodyum dihidrojen fosfat dihidrat, propilen glikol, izopropil alkol, fosforik asit, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatmı saklaymız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularmız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacmıza danışmız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalanna vermeyiniz.
• Bu ilacm kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük

doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. MOMENTUM nedir ve ne için kullanılır?


2. MOMENTUM' u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. MOMENTUM nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. MOMENTUM'un saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. MOMENTUM nedir ve ne için kullanılır?

MOMENTUM, şeffaf ve viskoz likit özelliklerinde olup 30 mİ losyon içeren plastik şişede bulunmaktadır.
MOMENTUM, deriye damlatılarak kullanılmak üzere hazırlanmış, kortizon-tipi bir hormon ilacıdır. Güçlü kortikosteroidler sınıfında yer alır.
Bu ilaçlar belirli cih problemlerinden kaynaklanan kızarıklık ve kaşıntıyı azaltmak amacıyla cildin yüzeyine uygulanır.
MOMENTUM; psoriasis (sedef hastalığı), atopik dermatit, tahriş edici maddelere bağlı ve/veya alerjik dermatit gibi mometazon furoata yanıt veren bazı iltihaplı deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır. MOMENTUM; mometazon furoata yanıt veren bazı iltihaplı deri hastalıklarının tedavisinde kaşıntı ve iltihap belirtilerini ortadan kaldırmak için kullanılır.
Psoriasis dirseklerde, dizlerde, saçlı kafa derisinde ve vücudun diğer bölgelerinde kaşıntılı, pullanan, pembe lekelerin görüldüğü bir cilt hastalığıdır. Dermatit cildin dış kaynaklı ajanlara (örn., deterjanlar) karşı reaksiyon göstermesiyle ortaya çıkan ve deride kızarıklık ve kaşıntıya yol açan bir hastalıktır.

2. MOMENTUM'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler MOMENTUM'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
- Mometazon furoata veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine ve diğer topikal kortikosteroidlere karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz
- Ağız çevresindeki iltihaplı yaralarda
- Aşıdan sonra gelişen deri reaksiyonlannda
- Suçiçeği
- Uçuk
- Göz çevresindeki deri hastalıklannda
- Genel olarak iltihaplı deri hastalıklannda

MOMENTUM'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
- Tedavi sırasında tahriş veya duyarlılık gelişirse, MOMENTUM kullanılması durdurulmalı ve gerekli tedavilere başlanmalıdır.
- Tedavi sırasında enfeksiyon oluşursa, doktorunuz sizi uygun bir antifungal (mantar tedavisinde kullanılan ilaç) ya da antibakteriyel ilaç tedavisine başlatacaktır.
- Özellikle hasar görmüş geniş deri yüzeylerinde veya birbirine temas eden deri bölgelerinde sürdürülen uzun süreli tedavilerde ve kapalı pansuman uygulamalarında yerel veya sistemik toksik etkiler görülebilir.
- Güçlü topikal kortikosteroidlerin emilerek kana kanşması, tedavi bırakıldığında ortadan kaybolan, Cushing sendromu belirtilerine (hormonal belirtilere), kan şekerinin yükselmesine ve idrarda şeker bulunmasına yol açabilir.
- Çocuklarda istenen etkiyi sağlayacak en düşük doz kullanılmalıdır. Uzun süreli kortikosteroid tedavisi çocuklarda büyümeyi ve gelişmeyi etkileyebilir.
Alkol içerdiğinden ateşten uzak tutunuz.
“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız”

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


MOMENTUM kesinlikle gerekli olmadığı sürece hamilelerde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanunı

MOMENTUM araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkilemez.

MOMENTUM'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Ayrıca MOMENTUM'un içeriğinde propilen glikol bulunur. Bu sebeple ciltte iritasyona neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

MOMENTUM'un diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi bulunmamaktadır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. MOMENTUM nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Günde bir defa deriye birkaç damla damlatılarak uygulanır.
MOMENTUM'u doktorunuz önermediği sürece geniş ya da birbirine temas eden deri (kasık, koltuk altı bölgesi gibi) yüzeylerinde uzun süre kullanmayınız, tedavi edilen deri bölgesini sargı ile ya da başka herhangi bir pansumanla kapatmayınız. Tedavinizi aniden kesmeyiniz. Losyon'u gözlerinize temas ettirmeyiniz.
Çocuklarda 5 günden uzun süre kullanmayınız. Büyük miktarlarda, vücudun büyük alanını kaplayacak kadar uzun süre kullanmaktan kaçınınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Şişenin ağzını hastalıklı deri bölgesine yaklaştırınız. MOMENTUM'u hastalıklı deriye birkaç damla damlatıp ardından da ilaç kayboluncaya kadar hafifçe ovuşturunuz.

özel kullanım durumları:

Çocuklarda kullanım:

Doktorunuz önermiyorsa 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız.
Çocuklarda topikal kortikosteroidlerin kullanımı, tedavinin etkili olmasını sağlayacak en düşük miktar ile smırlandmlmalıdır. Kronik kortikosteroid tedavisi, çocukların büyüme ve gelişmesini etkileyebilir.

Eğer MOMENTUM'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla MOMENTUM kullandıysanız:

MOMENTUM'u doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız.

MOMENTUM'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


MOMENTUM'u kullanmayı unutursanız:

Eğer MOMENTUM kullanmayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz kullanınız, daha sonra tedavinize olağan şekilde devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.


Tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

MOMENTUM'u uzun zamandır kullanıyorsanız ve cilt rahatsızlığınız iyileşiyorsa, losyonu kullanmayı aniden bırakmamalısınız. Birdenbire bırakırsanız cildinizin kızardığını fark edebilir ve yanma veya batma hissedebilirsiniz. Bunu önlemek için doktorunuzla konuşunuz; doktorunuz, tedaviyi tamamen durdurana kadar losyonu kullanma sıklığınızı basamaklı olarak azaltacaktır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, MOMENTUM'da, içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkilere yol açabilir. Özellikle MOMENTUM uygulandığında, yanma hissine ve tahrişe neden olabilir; uygulama sırasında tahriş görülürse, MOMENTUM'un kullanımına son verilmelidir.

Seyrek;

- Deride kabarık lezyon
- Deride kabarık irinli lezyon
- Deride iğnelenme

Çok seyrek;

- Yanma
- Kıl kökü ihihabı
- Akneyi andıran reaksiyon
- Kaşıntı
- Deride incelme
Diğer topikal kortikosteroid tedavileri sırasında seyrek olarak bildirilen lokal istenmeyen etkiler ise; tahriş, kıllanma artışı (hipertrikozis), deri renginde açılma (hipopigmentasyon), ağız çevresinde renk koyulaşması (perioral pigmentasyon), alerjik kontakt dermatit, deride yumuşama, sekonder (ikincil) enfeksiyon, çatlak (stria) ve terlemeye bağlı ortaya çıkan döküntü.

Eğer bu kullanma talimalmda bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5.MOMENTUM'un saklanması

MOMENTUM'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


O
25 C'nin altında oda sıcaklıklarında saklayınız. Dondurmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MOMENTUM'u kullanmayınız.


Eğer losyonun görünüşünde herhangi bir değişiklik fark ederseniz, MOMENTUM'u kullanmayınız.
ilaçlar atık su veya evsel çöp yoluyla atılmamalıdır. Artık gerekli olmayan ilaçları nasıl elden çıkaracağınızı eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

Ruhsat sahibi

; KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Bağlarbaşı, Gazi Cad., No:40 Üsküdar / İstanbul

Üretim yeri :

KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi, Çerkezköy / Tekirdağ

Bu kullanma talimatı 04/11/2011 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Momentum %0.1 Losyon

Etken Maddesi: Mometazon furoat

Atc Kodu: D07AC13

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Momentum %0.1 Losyon KT
 • Momentum %0.1 Losyon KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Momentum %0,1 Losyon
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.