Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Amlofull 1.25mg Efervesan Tablet Kullanma Talimatı

KULLANMA TALİMATI AMLOFULL 1,25 mg efervesan tablet Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Her bir efervesan tablet 1,25 mg S-amlodipine eşdeğer miktarda 1,73 mg S-amlodipin besilat içerir.

Yardımcı maddeler:

Sodyum klorür, sitrik asit anhidr, sodyum hidrojen karbonat, polivinilpirolidon (PVPK 30), polietilenglikol (Peg 6000), sukraloz (E955) ve böğürtlen aroması içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1.AMLOFULL nedir ve ne için kullanılır?


2.AMLOFULL'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3.AMLOFULL nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. AMLOFULL'ün saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. AMLOFULL nedir ve ne için kullanılır?

AMLOFULL, etkin madde olarak S-amlodipin besilat içerir.
AMLOFULL beyaz renkli, iki tarafı düz, silindirik efervesan tabletlerdir.
30 ve 90 efervesan tablet Alü/Alü blister ambalaj ve karton kutuda kullanma talimatı ile beraber ambalajlanır.
AMLOFULL aşağıdaki durumlarda kullanılır:
Yüksek kan basıncı (Hipertansiyon):
Kan basıncını (tansiyon) kontrol altına almada tek başına ya da diğer tansiyon ilaçlarıyla birlikte kullanılabilir.
Koroner Arter Hastalığı (damar sertliği nedeni ile kalp damarlarının daralması): Kalp damarlarında daralmaya bağlı gelişen angina (kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı) ataklarının önlenmesinde kullanılır.
Vazospastik ya da prinzmental angina:
Kalp damarlarında vazospazmaya (kan damarlarının kasılması) bağlı gelişen angina ataklarının önlenmesinde kullanılır.

2. AMLOFULL'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler AMLOFULL'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Amlodipin veya AMLOFULL içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz varsa,
• Kardiyojenik şok ve stabil olmayan angina durumlarında AMLOFULL'ü kullanmayınız.
Eğer yukarıdaki durumlardan herhangi biri size uyuyorsa doktorunuza söyleyiniz.

AMLOFULL'ü, aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

•Ciddi aort darlığı (stenozu) ve/veya kalp büyümesi (hipertropik kardiyomiyopati) varlığında,
•Hamile kadınlarda, emzirme dönemindeki hastalarda
•18 yaş altı çocuklarda
AMLOFULL'ü dikkatli kullanınız.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

AMLOFULL'ün yiyecek ve içecek ile kullanılması

Greyfurt suyu AMLOFULL'ün içeriğindeki amlodipin seviyelerini orta derecede arttırabileceğinden birlikte kullanılmamalıdır.
Antihipertansif etkiyi arttırabilen sarımsak ile birlikte kullanılmamalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza v^-ya eczacınıza danışınız.


AMLOFULL'ü gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


AMLOFULL'ün anne sütüne geçip geçmediği bilinmediği için tedavinin devamı konusunda doktorunuza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

Yüksek kan basıncının tedavi edilmesi için kullanılan diğer ilaçların (antihipertansif ilaçlar) çoğunda olduğu gibi AMLOFULL de nadiren sersemliğe neden olabilir ve konsantrasyon kabiliyetini bozabilir. Eğer sersemlik hissederseniz taşıt ve makine kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

AMLOFULL'ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Sodyum uyarısı


AMLOFULL her dozunda 3,862 mmol (88,337 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Azol antifungalleri (İtrakonazol, ketokonazol, flukonazol), eritromisin ve diğer sitokrom P450 izoenzim 3A4 inhibitörleri AMLOFULL içeriğindeki amlodipinin metabolizmasını inhibe edebileceğinden dikkatli olunmalıdır.
Rifampin (ve diğer potansiyel enzim indükleyicileri) amlodipin metabolizmasını artırır. Kalsiyum ise kalsiyum kanal blokerlerinin hipotansif etkisini azaltabileceğinden dikkatli olunmalıdır.
Amlodipin, siklosporin düzeylerini yükseltebilir.
Sildenafilin kan basıncını düşürücü etkisi amlodipin kullanımıyla artabilir. Etanol/Bitki/Nutrasötiklerle Etkileşim: Sarı kantaron otu (Hypericum perforatum), amlodipin seviyelerini düşürebilir. Amlodipin, östrojenik etkili dong quai, hipertansiyonu artırabilen efedra, yohimbe ve ginseng ile birlikte kullanılmamalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız v^-ya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. AMLOFULL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

AMLOFULL'ü her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Ne sıklıkta ve kaç adet AMLOFULL Efervesan Tablet kullanacağınızı doktorunuz size söyleyecektir.
Tedaviye vereceğiniz cevaba göre, doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük doz önerebilir. Önerilen dozu aşmayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

AMLOFULL sadece ağızdan kullanım içindir.
AMLOFULL, bir bardak suda eritilerek bekletilmeden içilmelidir.
AMLOFULL, her gün aynı saatte alınmalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda ve ergenlik dönemindeki gençlerde (18 yaş altı) AMLOFULL kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

AMLOFULL'ün yaşlılarda önerilen dozu 1,25-2,5mg olup doktorunuzun tavsiyesi dikkate alınmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

AMLOFULL karaciğer yetmezliği olan hastalarda doktor kontrolünde dikkatli kullanılması önerilir.

Eğer AMLOFULL'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla AMLOFULL kullandıysanız:

AMLOFULL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


AMLOFULL'ü kullanmayı unutursanız:

İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alın ve sonraki dozu her zamanki saatte alınız.
Eğer, sonraki doz saatine yaklaştıysanız, o zaman unuttuğunuz dozu atlayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


AMLOFULL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi durdurmayınız. AMLOFULL almayı bırakırsanız, hastalığınız daha kötüye gidebilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, AMLOFULL'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, AMLOFULL'ü kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Şiddetli alerjik reaksiyonlar (el-ayak, yüz, dudaklar, dil ve/veya boğazda şişlik, yutma ve nefes almada zorluk, ciltte şiddetli kaşıntı (şişliklerle birlikte) baygınlık gibi ).
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kalp atım ritminde değişiklikler
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Bu ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Baş ağrısı Baş dönmesi Uyku hali
Yorgunluk, kırıklık, kas krampları, ödem (el ve ayaklarda şişme)
Bulantı Karın ağrısı
Barsak hareketlerinde değişiklik Ereksiyon bozukluğu Yüzde kızarma Görmede bulanıklık
Bunlar AMLOFULL'ün hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. AMLOFULL'ün saklanması

AMLOFULL'ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra AMLOFULL'ü kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz, AMLOFULL'ü kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Vitalis İlaç San. Tic. A Ş.
General Ali Rıza Gürcan Cad.
Merter İş Merkezi Bağımsız Bölüm No:2/2
Güngören/İSTANBUL
Telefon: 0 212 481 20 95
Faks: 0 212 481 20 95
e-mail:

info@vitalisilac.com.tr


Üretim yeri:

Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.
1.OSB. 1.Yol No:3 Adapazarı / SAKARYA

Bu kullanma talimatı 03.11.2011 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Amlofull 1.25mg Efervesan Tablet

Etken Maddesi: Samlodipin besilat

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.