Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Mecorlong 25mg Kontrollü Salımlı Film Tablet Kullanma Talimatı

Kalp Damar Sistemi » Beta Bloke Edici Ajanlar » Beta Bloke Edici Ajanlar » Seçici Ajanlar » Metoprolol

KULLANMA TALİMATI

MECORLONG 25 mg Kontrollü Salimli Film Tablet Ağızdan alınır.

• Etkin madde:

Metoprolol süksinat

• Yardımcı maddeler:

Mikrokristalin selüloz PH 101, metilselüloz 15 mPa.s, gliserol, mısır nişastası, etilselüloz 100 mPa.s, magnezyum stearat, isopropanol, aseton, hidroksipropilmetilselüloz, mikrokristalin selüloz, magrogol stearat 40, titanyum dioksit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksekveyadüşük doz kullanmayınız.

_

Bu kullanma talimatında:


1. MECORLONG nedir ve ne için kullanılır?


2. MECORLONG'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. MECORLONG nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.

MECORL ONG 'un saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. MECORLONG nedir ve ne için kullanılır?

MECORLONG, beyaz renkli, oval, bikonveks, her iki tarafı çentikli tablettir.
MECORLONG, 20, 30 ve 90 tabletlik ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.
Metoprolol fiziksel ve zihinsel çalışma dolayısıyla oluşan stres hormonlarımn kalpteki etkisini azaltır. Bu sayede, bu koşullar altında kalp atım hızı (nabız azalır) yavaşlar. MECORLONG aşağıdaki durumlarda kullanılır:
- yüksek kan basıncı ve göğüs ağrısını (anjina pektoris) önlemek için
- kalp yetmezliğinde
- bazı çarpıntılarda
- düzensiz kalp aktivitesinin (aritmi) belirli türlerinde
MECORLONG daha önce kalp krizi geçirmiş hastalarda daha sonraki kalp krizi riskini ve ölüm riskini azahır. MECORLONG'un orta ila şiddetli yüksek tansiyon rahatsızlığı olan erkeklerde kalp damar hastalıkları yüzünden ölüm riskini azalttığı gösterilmiştir. Kalp üzerindeki baskının azalması aynı zamanda göğüs ağnsı (anjina pektoris) riskini de azaltır. MECORLONG aynı zamanda migrende koruyucu tedavi için kullanılabilir.

MECORLONG'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:
• Metoprolol süksinata veya MECORLONG'un bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine veya diğer benzer ilaçlara (beta reseptör bloke edici ilaçlar) karşı alerjiniz varsa,
• Kalbiniz ile ilgili problemleriniz varsa,
• Kalp hızınızda yavaşlama (sinüs bradikardisi) varsa,
• Kan basıncınız düşükse,
• Kan dolaşımı problemleriniz varsa,
• Akciğerleriniz ile ilgili problemleriniz varsa,
• Tedavi edilmeyen hormon fazlalığı ile oluşan kan basıncının yükselmesi (feokromositoma).

MECORLONG'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:
• Kesik kesik topallamanın görüldüğü, kan dolaşım bozukluğunuz varsa,
• İleri derecede böbrek yetmezliğiniz varsa,
• Prinzmental göğüs ağrısı olarak adlandırılan kendiliğinden gelişen kalp krampından kaynaklanan tipte göğüs ağrınız varsa,
• Astım hastalığınız veya hava yollarındaki daralmalardan dolayı rahatsızlığınız varsa,
• Vücutta yüksek miktarda asidik maddeden dolayı şiddetli akut rahatsızlığınız (metabolik asidoz) varsa,
• Diş hekiminiz tarafından size genel anestezik ilaç verilecekse veya ameliyat olacaksanız doktorunuza MECORLONG kullandığınızı söyleyiniz.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MECORLONG'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

MECORLONG'u aç veya tok kamına alabilirsiniz.

Hamilelik

tlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamileyseniz veya hamile kalmayı düşünüyorsanız, ilacı kullanmadan önce bunu doktorunuza söyleyiniz.
Doktorunuz aksini söylemedikçe MECORLONG'u hamilelikte kullanmayımz.
Etkin madde metoprolol bebeğinizde kalp hızı düşüklüğüne neden olabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer emziriyorsanız MECORLONG'u gerekli olmadıkça kullanmayınız.
Bebeğin anne sütü ile aldığı metoprolol miktarı, anne metoprololü normal terapötik dozlarda kullandığı sürece, beta blokaj etki açısından ihmal edilebilir düzeydedir. Fakat emzirirken bebekler beta blokaj belirtileri açısından izlenmelidir.

Araç ve makine kullanımı

MECORLONG tepkilerde kötüleşmeye neden olabilir. Bu ilacın kullanımı sırasında baş dönmesi ve halsizlik gözlenebilir, bu sebeple araç veya makina kullanmayımz.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar MECORLONG tedavisinden etkilenebilir ve/veya tedaviyi etkileyebilir. Bunlar;
• Propafenon, amiodaron, kinidin, verapamil, diltiazem, klonidin, disopramid ve hidralazin, dijital preparatları/digoksin (kalp ve damar hastalıklarında kullanılan ilaçlar),
Klonidin ve MECORLONG'u aynı zamanda kullanıyorsanız ve klonidin tedavinizin sonlandıniması gerekiyor ise, MECORLONG'u klonidinden birkaç gün önce kesmeniz gerekir. MECORLONG'u tedavisinin kesilmesi ile ilgili olarak “MECORLONG ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler” bölümüne bakınız.
Barbitürik asit türevleri (sara hastalığı için kullanılan ilaçlar),
Enflamasyon (yangı) için kullanılan ilaçlar (örn: indometazin ve selekoksib),
Adrenalin (akut şok ve şiddetli alerjik reaksiyonlar için kullanılan bir ilaç), Fenilpropanolamin (burun içi dokularında şişme için kullanılan bir ilaç),
Difenhidramin (alerji için kullanılan bir ilaç),
Terbinafm (derideki mantar enfeksiyonları için kullanılan bir ilaç),
Rifampisin (verem başta olmak üzere farklı hastalıklarda kullanılan bir antibiyotik).
Diğer beta blokerler (örn: göz damlaları),
MAO inhibitörleri (depresyon ve Parkinson hastalığında kullanılan ilaçlar), inhalasyon (solunum yoluyla alınan) anestezikleri (anestezi için kullamlan ilaçlar) Depresyon ilaçlan (paroksetin, fluoksetin ve sertralin).
Yüksek kan basıncını düşüren ilaçlar.
Kalsiyum kanal engelleyicisi, kalp damar sistemi hastalıklannm tedavisinde kullanılan ilaçlar (Dihidropridin türevleri),
Duygudurum düzenleyici ilaçlar (trisiklik antidepresanlar).
Psikiyatrik bozuklukların düzeltilmesinde kullanılan ilaçlar (fenotiazinler),
Simetidin (Midede asit üretimini azahan bir ilaç),
Oral antidiyabetik ilaç kullanıyorsanız, doktorunuz doz ayarlaması yapabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandmızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. MECORLONG nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

MECORLONG'u her zaman doktorunuzun tam size söylediği gibi alınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
MECORLONG kontrollü salimli film tablet gün boyu etki sağlayan bir ilaçtır ve günde 1 tane alınmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu :

MECORLONG ağızdan alınır.
Tabletler bölünerek alınabilir.
Tabletleri en az yarım bardak suyla birlikte bütün halinde yutunuz. Tabletleri ezmeyiniz ve çiğnemeyiniz.

Değişik yaş gruplan :

Çocuklarda kullanımı:

MECORLONG'un çocuklarda kullanımını tavsiye etmek için yeterli veri yoktur.

Yaşlılarda kullanımı:

Başlangıçta mümkün olan en düşük doz kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Karaciğer yetmezliği:

Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekip gerekmediğine doktorunuz karar verecektir.

Eğer MECORLONG'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla MECORLONG kullandıysanız

Aldığınız doz yüksek ise, aşağıdaki belirtiler ile karşılaşabilirsiniz: Kalp atımında düzensizlik veya düşüş, nefes darlığı, ayaklarda şişme, göğüste kalp atımının hissedilmesi, baş dönmesi, yorgunluk, göğüs ağnsı, deride soğuma, düşük nabız, zihinsel düzensizlik, huzursuzluk, kalp durması, hava yollarında daralma hissi, kısmi ya da tam bilinç kaybı/koma, bulantı, kusma ve morarma.
Bu nedenle, yüksek doz almamanız ve doktorunuzun size reçete ettiği dozlan kullanmanız önemlidir.
Kinidini ve uyku ilaçlannı (barbitüratlar), diğer kan basıncını düşüren ilaçlan ve alkolü metoprolol ile birlikte kullanırsanız yukarıdaki belirtiler daha da kötüleşebilir.
Yüksek doza maruz kaldığınızın belirtileri ilacınızı aldıktan 20 dakika-2 saat sonra görülür.
Yukandaki belirtiler ortaya çıkarsa derhal doktorunuzla veya bir hastane ile görüşünüz.

MECORLONG 'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


MECORLONG'u kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


MECORLONG ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek yan etkiler

Doktorunuz ile görüşmeden MECORLONG tedavisini durdurmayınız, çünkü ilacın alimini aniden kesmeniz durumunda hastalığın bazı belirtileri (örn: çarpıntı ve göğüs ağrısı) kötüleşebilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tum ilaçlar gibi MECORLONG'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki gibi sıralanmıştır;
Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor : Eldeki verilerden tahmin edilemiyor.

Yaygın:

Baş ağnsı, sersemlik, baş dönmesi, kalp atım hızında azalma, çarpıntı, ellerde ve ayaklarda ^ soğukluk, kann ağrısı, bulantı, kusma, ishal, kabızlık, yorgunluk

Yaygın olmayan:

Depresyon, konsantrasyon bozukluklan, uyku hali veya uykusuzluk, kabus görme, kanncalanma ve uyuşukluk hissi, kalp yetmezliği belirtilerinin kötüleşmesi, kalp krizi sırasında kan basıncının önemli ölçüde düşmesi (kardiyojenik şok), göğüs ağnsı, kalp bloğu, nefes daralması, hava yollarında darlık hissi, kilo alma

Seyrek:

Kanın pıhtılaşmasını sağlayan hücrelerde azalma (trombositopeni), sinirlilik, huzursuzluk (anksiyete), iktidarsızlık dahil cinsel problemler, hafıza güçlüğü, zihin karışıklığı, hayal görme, görme bozukluklan, gözlerde kuruluk, kızarıklık ve/veya tahriş, kulak çınlaması, EKG'de kalp iletim bozuklukları, düzensiz kalp atımı, şişlik (ödem), bayılma, tat alma bozukluğu, karaciğer problemleri (karaciğer fonksiyon test anomalileri), deride aşırı duyarlılık (alleıjik) reaksiyonlan, sedef hastalığının kötüleşmesi, ışığa karşı duyarlılık reaksiyonlan, geri dönüşümlü cinsel isteksizlik, aşın terleme, saç dökülmesi

^ Çok seyrek:

Unutkanlık/hafıza zayıflığı

Bilinmiyor:

Göz iltihabı benzeri belirtiler, kan dolaşım bozukluğu olan hastalarda kan akımımn kesilmesine bağlı olarak dokuların çürümesi veya ölmesi (gangren), nezle, ağız kuruluğu, karaciğerin iltihaplanması (hepatit), eklem ağrısı, kas kramplan

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. MECORLONG'un saklanması

MECORLONG 'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

MECORLONG 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MECORLONG ' u kullanmayınız.


Son kullanma tarihindeki ilk iki rakam ayı, son dört rakam yılı gösterir. Son kullanma tarihi o ayın son gününü ifade eder.

Ruhsat Sahibi:

Actavis Group PTC ehf./İZLANDA adına Actavis İlaçları A.Ş.
Gültepe Mah. Polat İş Merkezi 34394 Levent-Şişli / İstanbul

Üretim Yeri:


Intas Pharmaceuticals Ltd.
Plot no. 457/458, Sarkhej-Bavla Highway,Matoda 382 210, Tal.; Sanand, Ahmadabad, Hindistan

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Mecorlong 25mg Kontrollü Salımlı Film Tablet

Etken Maddesi: Metoprolol süksinat

Atc Kodu: C07AB02

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2018 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.