Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Nolvadex 10 mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar » Hormonal Tedavi İlaçları » Hormon Antagonistleri » Antiestrogenler » Tamoksifen Sitrat

KULLANMA TALİMATI NOLVADEX 10 mg FİLM TABLET Ağız yoluyla kullanılır.

Etkin Madde:

10 mg tamoksifene eşdeğer tamoksifen sitrat

Yardımcı Maddeler:

Laktoz, mısır nişastası, jelatin, kroskarmeloz sodyum A tipi, magnezyum stearat, metil hidroksi propil selüloz, makrogol 300, titanyum dioksit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI

dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde, doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşük dozkullanmayınız.

_

Bu Kullanma Talimatında:

1. NOLVADEX nedir ve ne için kullanılır?


2. NOLVADEX 'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. NOLVADEX nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkileri nelerdir?


5. NOLVADEX'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. NOLVADEX nedir ve ne için kullanılır?

Beyaz veya kırık beyaz renkli,yuvarlak bikonveks film tablet. Tabletin bir yüzünde NOLVADEX 10 basılıdır, diğer yüzü ise düzdür
NOLVADEX, 30 ve 250 tablet içeren ambalajlarda sunulmaktadır.
NOLVADEX anti-östrojenler denen ilaç sınıfına ait bir ilaçtır.
Meme kanseri tedavisinde kullanılır.

2. NOLVADEX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NOLVADEX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer
• Hamileyseniz veya hamile kalmaya çalışıyorsanız,
• Etkin madde olan tamoksifen veya NOLVADEX'in içeriğinde bulunan yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,
• Doğuştan kalp atım bozuklukları (Konjenital uzun QT sendromu veya Torsades de Pointes) tanısı ya da şüphesi bulunan hastalarda NOLVADEX kullanılmamalıdır.

NOLVADEX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

İlacınızı almadan önce, aşağıdaki durumlardan herhangi birisi söz konusu ise
doktorunuza bildiriniz :
• Doğum kontrolü ile ilgili bazı önlemlerin kullanımı NOLVADEX tedavisini etkilenebileceğinden, uyguladığınız doğum kontrol önlemleri hakkında doktorunuza bilgi veriniz.
• NOLVADEX kullanırken veya daha sonra herhangi bir zamanda , anormal vajinal kanama veya kasıklarda ağrı veya basınç hissi gibi diğer jinekolojik belirtileriniz olursa doktorunuza bildiriniz çünkü rahim duvarının kalınlaşması gibi bazı değişiklikler oluşabilir ve bunların bazıları kanser dahil ciddi değişiklikleri içerebilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen


doktorunuza danışınız.


NOLVADEX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

NOLVADEX yiyeceklerden etkilenmez

.


Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Eğer hamileyseniz bu ilacı kullanmayınız .
• Bu ilacı kullandığınız süre içinde hamile kalmamalısınız. Doğum kontrolü için hormonal olmayan yöntemler kullanınız.
• Menopoza girmemişseniz tedaviye başlamadan önce gerekli incelemeleri yaptırarak hamile olmadığınızdan emin olunuz.
• NOLVADEX kullanırken veya tedavinizin kesilmesinden sonraki iki ay içinde hamile kalmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

NOLVADEX'in süte geçip,geçmediği bilinmediğinden emzirme döneminde bu ilacın kullanılması önerilmez.
Bebeğin emzirilmesinin bırakılması ve NOLVADEX tedavisine başlanması veya NOLVADEX tedavisinin bırakılması ve bebeğin emzirlemesine devam edilmesi kararı, ilacın anne için önemine bağlıdır.

Araç ve makine kullanımı

NOLVADEX'in araç ve makine kullanma yeteneğini etkilemesi beklenmez .

NOLVADEX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ürün, laktoz içerir. Doktorunuz size bazı şeker çeşitlerine karşı hassas olduğunuzu belirtmişse, bu ilacı almadan önce doktorunuza danışınız.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Özellikle, aşağıdaki ilaçları alıyorsanız, doktorunuza bildiriniz:
• Varfarin gibi pıhtılaşmayı önleyici ilaçlar
• Paroksetin gibi ruh halini veya sıcak basmasına bağlı belirtileri iyileştirmeye yönelik antidepresanlar
• NOLVADEX'i anastrozol, letrozol veya exemestane gibi ilaçlarla (aromataz inhibitörleri) birlikte kullanmayınız.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi verini

z.

3. NOLVADEX nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

NOLVADEX'i kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
Yetişkinlerde (yaşlılar da dahil) önerilen doz günde 20 mg ile 40 mg'dır.
Normal olarak NOLVADEX günde bir veya iki defa kullanılır.
Doktorunuz size hangi dozu günde kaç defa kullanacağınızı bildirecektir.

Uygulama yolu ve metodu

• NOLVADEX tablet sadece ağızdan kullanım içindir.
• Tabletlerinizi bütün olarak, bir miktar suyla yutunuz.
• İlacınızı hergün aynı saatlerde almaya çalışınız.
• Doktorunuz size söylemeden, kendinizi iyi hissetseniz bile tabletlerinizi almayı bırakmayınız.

Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanım

NOLVADEX çocuklarda kullanılmaz.

65 yaş üzerindeki hastalarda kullanım

Yaşlılarda doz değişikliği önerilmez.Yetişkinlerde kullanılan dozda kullanılır.

Eğer NOLVADEX'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla NOLVADEX kullandıysanız:

NOLVADEX'ten kullanmanız gerekenden fazla kullanmışsanız, derhal bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Eğer NOLVADEX kullanmayı unutursanız

Unuttuğunuz tableti, bir sonraki dozun alınma saatine çok yakın olmadığı sürece, hatırlar hatırlamaz hemen alın.

Unuttuğunuz dozu dengelemek için çift doz almayınız.


NOLVADEX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuza danışmadan tedavinizi kesmeyiniz.

4. Olası Yan Etkiler Nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi NOLVADEX'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, NOLVADEX'i kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

• Yüz, dudaklar,dil ve/veya boğazın şişmesi sonucu nefes almada güçlük olması, veya yüz, dudaklar dil ve/veya boğaz şişmesi olmadan nefes alma güçlüğü,
• Yüz, dudaklar,dil ve/veya boğazın şişmesi sonucu yutma güçlüğü,
• Eller, ayaklar ve ayak bileklerinin şişmesi
• Cilte döküntülerin oluşması
• İltihaplı yara veya su toplaması şeklinde deride doku bozuklukları olarak görülen ve Stevens -Johnson sendromu denen çok ciddi deri reaksiyonları
Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin NOLVADEX'e karşı alerjiniz var demektir.Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz doktorunuza söyleyiniz.

Yan etkiler aşağıdaki gibi sıralanmıştır;
Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla
görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek : 1000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Sıklığı bilinemeyen : Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

Çok yaygın yan etkiler

• Sıcak basması
• Vajinal kanama
• Vajinal akıntı
• bulantı
• Vücutta su toplanması (ayak bileklerinde şişme olarak görülebilir)
• Ciltte döküntü, kaşıntı veya soyulma

Yaygın yan etkiler

• Uterin miyomları (iyi huylu rahim tümörleri), fibroidler
• Kırmızı kan hücrelerinda azalma (anemi), damar tıkanıklıklarına yol açan pıhtılar
• Aşırı duyarlılık tepkileri
• Başağrısı
• Sersemlik
• Ani güç kaybı, kol veya bacakları hareket ettirememe , ani konuşma güçlüğü,-yürüme güçlüğü, bazı şeyleri tutma güçlüğü veya düşünme güçlüğü gibi beyine az kan gitmesi sonucu oluşabilecek felç belirtileri.
• Katarakt, retina hastalığına bağlı olarak görmede güçlük
• Kusma, ishal, kabızlık
• Karaciğer fonksiyonlarını gösteren kan testlerinde değişiklik, karaciğer fonksiyonlarında değişiklik, karaciğer yağlanması
• Saç dökülmesi
• Bacak krampları
• Vajina kenarlarında kaşıntı
• Rahim cidarının kalınlaşması (vajinal kanama şeklinde görülebilir.)
• Hipertrigliseridemi (kandaki yağ seviyelerinde artış ) bazen pankreasta iltihap ( karın üst bölgesinde ağrı veya hassasiyet) ile birlikte görülebilir.

Yaygın olmayan yan etkiler

• Rahim kanseri
• Trombositopeni ( trombosit-kan pulcuğu- sayısında azalma)
• Akyuvar sayısında azalma
• kan potasyum düzeyinin normalin üstüne yükselmesi
• Görme bozuklukları
• Akciğer enflamasyonu (yangısı), nefes almada güçlük veya öksürük gibi zatürre ile benzer belirtiler görülebilir.
• Pankreas iltihabı
• Siroz

Seyrek yan etkiler

• Uterin sarkoma (rahim bağ dokusu kanseri), tümör alevlenmesi
• Akyuvar sayısında azalma ve tüm kan hücrelerinin kaybı
• Optik sinir iltihabı
• Kornea değişiklikleri, görme siniri hastalıkları
• Safra suyunun azalması, karaciğer iltihaplanması, karaciğer yetmezliği karaciğer hücre ölümü gibi bazen ölümcül olabilen karaciğer rahatsızlıkları. Semptomlar, sarılık (gözlerin sararması) ile beraber ya da tek başına kendini iyi hissetmeme
• Ürtiker, ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden İltihap
• Endometriyoz, yumurtalık kistinde büyüme

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5.NOLVADEX'in saklanması

NOLVADEX'i çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız ve ışıktan koruyunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra NOLVADEX'i kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi :

AstraZeneca İlaç San.ve Tic. Ltd. Şti Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza B Blok Kat 3-4 Levent - İstanbul
Üretim yeri:
AstraZeneca PLC-İngiltere

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Nolvadex 10 mg Film Tablet

Etken Maddesi: Tamoksifen

Atc Kodu: L02BA01

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.