Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Zinco 220 Kapsül Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Mineraller » Diğer Mineral İçeren İlaçlar » Çinko » Çinko Sülfat

KULLANMA TALİMATI

ZİNCO 220 kapsül Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Her kapsül 50 mg çinko (çinko sülfat monohidrat halinde)

Yardımcı mideler:

nişasta, laktoz, magnezyum stearat, talk, jelatin, karmoizin (E122, CI 14720) ve titanyum dioksit (E 171)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1-ZİNCO nedir ve ne için kullanılır?


2-ZİNCO' yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3-ZİNCO nasıl kullanılır?


4-Olası yan etkiler nelerdir?


5-ZİNCO' nun saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1-ZİNCOnedir ve ne için kullanılır?

ZİNCO, çinko içeren kapsüldür. Blisterlerde 30 veya 40 kapsül olarak sunulur.
Çinko eksikliğinin tedavisi veya önlenmesinde, çinko emilim bozukluğunda (Akrodermatitis enteropatika) ve vücutta aşırı derecede bakır birikmesi hastalığında (Wilson hastalığı) kullanılır.

2-ZİNCO''yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerZİNCO'yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
•çinko tuzlarına veya ZİNCO' nun bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz var ise

ZİNCO'yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
•böbrek ve karaciğer rahatsızlığı olanlarda yeterli çalışma olmadığından; böyle bir rahatsızlığınız var ise,
•hamile veya emziriyorsanız lütfen doktorunuza danışınız.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ZİNCO^nun yiyecek ve içecek ile kullanılması:

Kepekli, lifli besinler ve süt ürünleri çinkonun emilimini azaltacağından ZİNCO bu besinlerle birlikte kullanılmamalıdır.

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamilelik döneminde gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Çinko, anne sütüne geçer.
Gerekli olmadıkça emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı:

Araç ve makine kullanımı becerisi üzerine etkileri hakkında hiçbir çalışma yapılmamıştır. Araç ve makine kullanımını ile ilgili performansı etkilemesi beklenmez.

ZİNCO''nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha önce doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Çinko tuzları ile tetrasiklinler ve penisilaminlerin birlikte alımı etki azalmasına neden olabilir, bu maddeler çinko tuzları ile iki saat ara ile kullanılmalıdır. Yüksek dozda demir preparatları çinkonun absorbsiyonunu inhibe eder. Çinko florokinolonların emilimini azaltabilir. Oral kontraseptifler plazma çinko düzeylerini azaltabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3 -ZİNCOnasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği durumlarda ZİNCO' yu aşağıdaki gibi kullanınız.
Yetişkinler: Günde1 kapsül.
Çinko emilimi bozukluğu olanlar (Akrodermatitis enteropatika) hastaları: Günde 2-3 kapsül Wilson hastaları: Günde 3 kapsül

Uygulama yolu ve metodu:

ZİNCO sadece ağızdan kullanım içindir.

Değişik yaş grupları: Çocuklarda Kullanım:

ZİNCO' nun çocuklardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir. 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Kullanım:

ZİNCO' nun yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Özel kullanım durumları: Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

ZİNCO' nun böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Eğer ZtNCO'etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden fazla ZİNCO kullandıysanız:

ZtNCO' dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Tedavi için hasta kusturulmamalı, hemen süt ve su verilmelidir.

ZİNCO' yu kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


ZİNCO ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

ZİNCO ile tedaviyi doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız.

4 - Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ZİNCO' nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ZİNCO' yu kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

•Aşırı duyarlılık reaksiyonu (Yutma ve nefes almada zorluk, el-ayak, yüz dudak şişmesi, döküntü, baygınlık gibi.)
•Tansiyon düşüklüğü, aritmi
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu yan etkiler sizde mevcut ise sizin ZINCO kapsüle alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkiler oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza söyleyiniz:

•Mide bulantısı
•Kusma
•Karın ağrısı
•Hazımsızlık
•Baş dönmesi
Baş ağnsı
Uyu şukluk durumu. Çabuk öfkelenme
Bunlar ZİNCO' nun hafif yan etkileridir.
Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5 - ZİNCO' nun Saklanması

ZİNCO' yu

çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Blisterin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden öncekullanınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ZİNCO' yu kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Berko İlaç ve Kimya San.A.Ş.
Adres:Yenişehir Mah. Özgür Sok. No: 16 Ataşehir/İstanbul
Telefon:0216 456 65 70 Pbx
Faks:0216 456 65 79
e-mail:

info @berko.com.tr


Üretim Yeri:

Berko İlaç ve Kimya San. A.Ş.
Adres:Adil Mah. Beykoz Cad. Tanıdık Sok. No: 1 Sultanbeyli/ İstanbul
Telefon:0 216 592 33 00
Faks:0 216 592 00 62
Bu kullanma talimatı .../.../20^ tarihinde onaylanmıştır.

İlaç Bilgileri

Zinco 220 Kapsül

Etken Maddesi: Çinko sülfat

Atc Kodu: A12CB01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Zinco 220 Kapsül-KT
 • Zinco 220 Kapsül-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Zinco-220 50 Mg 40 Kapsül
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.