Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Zomig 2.5mg Tablet Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Ağrı Kesici / Ateş Düşürücüler (Aneljezik) » Migren İlaçları » Selectif Serotonin (5HT1) Agonistleri » Zolmitriptan

KULLANMA TALİMATI ZOMİG 2.5 mg film tablet Ağız yoluyla alınır.

• Etkin madde :2.5

mg zolmitriptan

• Yardımcı maddeler:

Anhidr laktoz, mikrokristalin selüloz, sodyum nişasta glikolat,
magnezyum stearat, sarı renk konsantresi OY-22906(Opadry), polietilen glikol 8000

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde, doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşük dozkullanmayınız.

_

Bu Kullanma Talimatında:

1. ZOMİG nedir ve ne için kullanılır?


2. ZOMİG'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ZOMİG nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. ZOMİG'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. ZOMİG nedir ve ne için kullanılır?

ZOMİG sarı renkli, yuvarlak, bikonveks film kaplı tabletir.
ZOMİG film tablet 3 tabletlik ambalajda sunulmaktadır.
ZOMİG, 5HT1 agonistleri olarak adlandırılan ilaç sınıfına ait bir ilaçtır. Migren ataklarının tedavisinde kullanılır. Bu grup ilaçlar migren atağı sırasında beynin migrenle ilgili bölgesi üzerinde etkilidir.
ZOMİG, migren atağı görüldüğü zaman kullanılan bir ilaçtır. Migren atağının oluşmasını önlemek için kullanılmaz.

2. ZOMİG' i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ZOMİG'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
• Etkin madde zolmitriptan veya ZOMİG'in içeriğinde bulunan yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,
• Kontrol altına alınması zor olan yüksek tansiyonunuz varsa,
• İskemik veya koroner kalp hastalığınız (kalp arterlerinde zayıf kan akımı) varsa,
• Prinzmetal angina denen belirli bir tip göğüs ağrınız varsa,
• Bir, iki gün içinde düzelen felç geçirdiyseniz veya felce benzer belirtileriniz olduysa (geçici iskemik atak),
• Migren tedavisi için 5HTı grubu ilaçlardan herhangi başka bir ilaç veya ergotamin veya ergotamin türevi bir ilaç kullanıyorsanız,
• Hemiplejik, baziller veya oftalmoplejik migren tanısı konmuşsa

ZOMİG'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

İlacınızı almadan önce, aşağıdaki durumlardan herhangi birisi söz konusu ise doktorunuza bildiriniz :
• Eğer beyin kanaması, felç geçirdiyseniz veya hipertansiyon (yüksek tansiyon)
şikayetiniz olduysa,
• Eğer anjina, miyokard enfarktüsü (kalp krizi) gibi kalbinizle ilgili problemleriniz varsa,
• Eğer daha önce size kalp hastalığı riskinizin yüksek olduğu söylendiyse,
• Eğer Wolf-Parkinson-White Sendromu (özel bir tip anormal kalp ritmi) denen bir
hastalığınız olduğu söylendiyse,
• Eğer karaciğerinizle ilgili problemleriniz varsa,
• Eğer migren tedavisi için başka ilaç kullanıyorsanız veya depresyon tedavisi için ilaç
kullanıyorsanız (Diğer ilaçlarla kullanım bölümüne bakınız),
• Eğer daha önce zolmitriptana karşı alerjiniz olduysa,
• Eğer fluoksetin, paroksetin, sertralin, fluvoksamin gibi SSRI (selektif serotonin geri
alım inhibitörleri) veya venlafaksin, duloksetin gibi SNRI (serotonin norepinefrin geri alım inhibitörleri) olarak isimlendirilen ilaçlardan kullanıyorsanız,
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ZOMİG'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ZOMİG yiyeceklerden etkilenmez.

Hamilelik

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamilelikte ZOMİG kullanımının zararlı olup olmadığı bilinmemektedir. Bu sebeple hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


İlacın anne sütüne geçişi konusunda herhangi bir bilgi olmadığından, emziren kadınlarda kullanılması durumunda dikkatli olmak gerekir.

Araç ve makine kullanımı

ZOMİG'in araç ve makine kullanma yeteneğini etkilemesi beklenmez. Buna rağmen uyku hali görülebileceğinden dikkatli olmak gerekir.

ZOMİG' in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlük (intolerans) olduğu söylenmişse ZOMİG almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlarla birlikte ZOMİG kullanmayınız:
Migren tedavisi için kullanılan diğer ilaçlar :
• ZOMİG ile aynı tür ilaçlar (5HTı agonistleri/serotonin agonistleri /triptanlar)
• Ergotamin veya ergotamin türevi içeren ilaçlar (dihidroergotamin veya metiserjid gibi). Eğer bu ilaçları kullandıysanız, ZOMİG kullanmak için aradan 24 saat geçmesini beklemeniz gerekir. Aynı şekilde ZOMİG kullandıysanız da ergotamin veya ergotamin türevi ilaçlar kullanmak için aradan 6 saat geçmesi gerekir.
Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar :
• Moklobemid gibi MAO-A inhibitörleri olarak isimlendirilen ilaçlar,
• Fluoksetin, paroksetin, sertralin, fluvoksamin gibi SSRI (selektif serotonin geri alım
inhibitörleri) olarak isimlendirilen ilaçlar,
• Venlafaksin, duloksetin gibi SNRI (serotonin norepinefrin geri alım inhibitörleri) olarak
isimlendirilen ilaçlar,
Diğer İlaçlar:
• Simetidin (hazımsızlık veya mide ülseri tedavisi için)
• Kinolon grubu antibiyotik (siprofloksasin gibi)
• St John bitkisi (Hypericum perforatum) gibi bitkisel ilaçlar

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ZOMİG nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar :

ZOMİG'i kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
Migren atağının başladığını hissetiğiniz zaman alacağınız normal doz 1 tablettir.
İlacınız, migren atağınız sırasında ne zaman alınırsa alınsın aynı derecede etlikidir; ancak yine de ZOMİG'i migren atağınız başladıktan sonra mümkün olduğunca erken alınız.
İki saat sonra migreniniz geçmediyse 1 tablet daha alabilirsiniz.
24 saat içinde alacağınız ZOMİG miktarı 10 mg'ı (4 tablet) geçmemelidir

Uygulama yolu ve metodu :

• ZOMİG tablet sadece ağızdan kullanım içindir.
• Tabletlerinizi bütün olarak, bir miktar suyla yutunuz.

Değişik yaş grupları:

12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı

ZOMİG 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmaz.

12-17 yaş arasındaki ergenlerde kullanımı

12-17 yaş arasındaki hastalarda kullanım ile ilgili yeterli deneyim yoktur.

65 yaş üzerindeki hastalarda kullanımı

65 yaş üzeri hastalarda ZOMİG'in güvenlilik ve etkililiği değerlendirilmemiştir.

Özel kullanım durumları :

Böbrek/Karaciğer yetmezliği

:
Böbrek yetmezliği olanlarda doz ayarlamasına gerek yoktur.
Eğer orta şiddetli veya ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa 24 saatte en fazla 5 mg (2 tablet) ZOMİG kullanınız.

Eğer ZOMİGin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ZOMİG kullandıysanız:

ZOMİG'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız derhal bir doktor veya eczacı ile konuşunuz .


ZOMİG'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi , ZOMİG'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa ZOMİG'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne

başvurunuz(bunlar aşağıda da tanımlanmıştır):

Seyrek(<1/1000)

• Anaflaksi gibi ciddi alerjik reaksiyonlar ,
• Aşırı duyarlılık,
• Ağız ,dudaklar,dil ve boğaz şişmesi gibi alerjik reaksiyonlar ,

Çok seyrek(<1/10000)

• Anjina (şiddetli göğüs ağrısı),
• Kalp spazmı,
• Kalp krizi ,
• Kanlı ishal ,
• Mide-barsak sistemi ve dalak damarlarında spazm ile birlikte enfarktüs olasılığı (şiddetli karın
ağrısı.)
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise ,acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz ,doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın (< 1/10)

• Baş dönmesi,
• Baş ağrısı,
• Ciltte hassasiyetin artması,
• El ve ayak parmaklarında karıncalanma,
• Uyuklama,
• Sıcaklık hissi
• Çarpıntı (düzensiz kalp atışı)
• Karın ağrısı,
• Ağız kuruluğu,
• Bulantı,
• Kusma ,
• Kas zayıflığı,
• Kaslarda ağrı veya sızı
• Halsizlik, güçsüzlük,
• Boğazda,boyunda,göğüste,kollarda veya bacaklarda ağırlık, sıkışma ,ağrı veya baskı
hissetme

Yaygın olmayan(< 1/100)

• Taşikardi (kalp hızında artış),
• Tansiyonun geçici olarak artması ,
• İdrar miktarı ve sıklığında artış ,

Seyrek(<1/1000)

• Ciltte döküntülü kızarıklıklar,
• Ürtiker (kurdeşen),

Çok seyrek(<1/10000)

• Acil idrar yapma hissi
Bunlar ZOMİG 'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. ZOMİG 'in saklanması

ZOMİG'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ZOMİG'i kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:


AstraZeneca İlaç San.ve Tic. Ltd. Şti Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza B Blok Kat 3-4 Levent - İstanbul

Üretim Yeri:


AstraZeneca Limited İngiltere için IPR Pharmaceuticals Porto Riko'da üretilmiştir

Bu kullanma talimatı (gün/ay/yıl) tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Zomig 2.5mg Tablet

Etken Maddesi: Zolmitriptan

Atc Kodu: N02CC03

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Zomig 2.5mg Tablet-KT
 • Zomig 2.5mg Tablet-KUB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Zomig 2,5 Mg 3 Film Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.