Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Granexa 1mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Bulantı ve Kusmada Kullanılan İlaçlar » Antiemetikler ve Bulantıyı Önleyici İlaçlar » Serotonin (5HT3) Antagonistleri » Granisetron

KULLANMA TALİMATI

GRANKXA 1 mg Tılm tablet Ağı/dan (yutularak) alınır.

• Ktkin madde:

Bir tablet 1 mg granisetrona eşdeğer miktarda granisetron hidroklorür içerir.

• Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat, mikrokristallin selüloz, sodyum nişasta glikolat, hidroksipropil metil selüloz (E464), magnezyum stearat (E572), titanyum dioksit (El71), polietilenglikol, polisorbat 80 (E433) içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice »kuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• I:!ğer ilave sorularınız olunsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza hu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında;


/.

GRANEKA nedir ve ne için kullanılır?


2. GRANEKA 'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. GRANEKA nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. GRANEKA 'nın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

L (İRANEXA nedir ve ne için kullanılır?

• GRANEXA “5-HT3 reseptör antagonistleri” veya “anti-emetikler” olarak isimlendirilen ilaç grubuna dahil olan granisetron etkin maddesini içermektedir.
• GRANEXA kanser kemoterapisi veya radyoterapisi gibi medikal tedavilerden kaynaklanan bulantı ve kusmanm (kendini kötü ve hasta hissetme) önlenmesinde kullanılmaktadır.

2. CİRANEXA'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler (İRANEXA'yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Hğer;
• Graniselron veya GRANEXA'nııı içeriğindeki lierhangi bir maddeye karşı alerjik iseniz (yardımcı maddeler listesine bakınız)
• Dolasetron, ondansetron, palonosetron ve tropisetron'u içeren diğer “S-liTj reseptör antagonisti” ilaçlarına karşı alerjik iseniz GRANEXA'yı kullanmayınız.

GRANEXA'yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• fiğer barsak tıkanıklığından kaynaklanan barsak hareketlerinde problemleriniz varsa GRANEXA'yı dikkatli kullanınız.
• 12 yaşın altındaki çocuklarda GRANEXA kullanımı önerilmemektedir.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik

• İUıct kullanmadan önce doktorunuza veya eczac ınıza danışınız.


•

Eğer hamile iseniz veya hamile kalmaya çalışıyorsanız, doktorunuz size söylemedikçe GRANEXA kullanmayınız.

• Tedaviniz sırasında luınıile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


P^nızirme

• ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

GRANEXA'nm anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle GRANEXA tedavisi gören annelerin bebeklerini emzirmemeleri önerilmektedir.
• Eğer emziriyorsanız, doktorunuz size söylemedikçe GRANEXA kullanmayınız.

Araç ve makine kullanmn

GRANEXA'nın araç veya makine kullanma yeteneğinizi etkilemesi beklenmemektedir.

GRANEXA'nm içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

GRANEXA bir şeker tipi olan laktoz içermektedir. Eğer doktorunuz size bazı şekerleri tolere edemeyeceğinizi veya sindiremeyeceğinizi (bazı şekerlere toleransınız olmadığını) söyledi ise, bu ilacı almadan önce doktorunuzla konuşunuz.
Bu tıbbi ürün her film tablette 1 mmol'den (23 rng) daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


• Özellikle eğer deksamctazon (sleroid bir ilaç) kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz. Bu ilaç kanser tedavisinde veya artritte kullanılmaktadır.
3. (;RANEXA na.sıl kullanılır?
• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
GRANliXA'yı her zaman doktorunuzun size .söylediği şekilde kullanınız, limin olamadığınız durumlarda doktor veya eczacınıza danışınız.
Genel kullanım dozu şu şekildedir:
• Sizi kötü veya hasta hissettiren medikal tedavinin başlangıcından bir saat veya daha kısa süre önce 1 adet 1 mg tablet ve 12 saat sonrasında tekrar 1 adet 1 mg tablet veya
• Sizi kötü veya hasta hissettiren medikal tedavinin başlangıcından bir saat veya daha kısa süre önce 1 adet 2 mg tablet.
• Uygulama yolu ve metodu:
• Ağızdan alınmalıdır.
• Tabletleri çiğnemeden yeterli miktarda sıvı ile alınız (örneğin, bir bardak su ile)
• Değişik yaş grupları;
Çocuklarda kullanım: Özel kullanımı yoktur.
Yaşlılarda kullanım: Özel kullanımı yoktur.
• Özel kullanım durumları:
Böbrek ve karaciğer yetmezliği: Özel kullanımı yoktur.
Doktorunuzun size söylediğinden daha fazla tablet almayınız.

Eğer GRANEKA 'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla GKANEXA kullandıysanız
Kullanmanız gerekenden daha fazla GRANEXA kullandıysanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
GRANKXA'yı kullanmayı unutursanız
Hğer bir doz almayı unutursanız ve kendinizi kötü ve hasta his,seder,scniz, hatırlar hatırlamaz alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


GRANEXA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

GRANHXA tedavisini bırakmayı düşünüyorsanız, önce doktorunuza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi GRANEXA kullanımı da yan etkilere neden olabilir, bununla birlikte yan etkiler her hastada görülmeyebilir. Eğer aşağıdaki problemi farkederseniz, hemen bir doktora başvurunuz:
• Alerjik reaksiyonlar (anatlaksi). Boğazın, yüzün, dudakların ve ağzın şişmesi, nefes almada ve yutmada zorluk alerjik reaksiyon belirtileri arasındadır.
GRANKXA kullanımı sırasında görülebilen diğer yan etkiler şunlardır;
Çok yaygın: 10 hastadan en az 1 ianesini etkileyebilir
• Baş ağrısı
• Kabızlık. Doktorunuz durumunuzu gözlemleyecektir.
Yaygın: 100 hastadan 1 ila 10 tanesini etkileyebilir
• Uyku problemleri (uykusuzluk)
• Karaciğer fonksiyonlarında kan testleri ile gösterilen değişiklikler
• İshal
Yaygın olmayan: 1.000 hastadan 1 ila 10 tanesini etkileyebilir
• Deride döküntüler veya alerjik deri reaksiyonu veya kurdeşen. Kaşıntılı kırmızı kabartılar belirtiler arasındadır.
• Kalp atışında (ritim) ve EKG sonuçlarında (kalbin elektriksel ölçüm kayıtları) değişiklikler
• ritreme, kasların sertleşmesi ve kasılması gibi anormal istem dışı hareketler

Bu yan etkiler ciddileşirse veya hu kullanma talinuılında listelenmemiş olan herhangi bir yan etki fark ederseniz, doktorunuzu, hemşirenizi veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. CRANEXA'nın saklanına.sı

GRANEKA 'yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanım/..

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra GRANEKA 'yı kullanmayınız.


Ruhsat Sahihi:


Biofamia İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Akpmar Mah. Fatih Cad. No: 17 Şamandıra - Sancaktepe/İstanbul

üretim Yeri:


Biofarma İlaç San. ve 'I'ic. A.Ş. Akpınar Mah. Fatih Cad. No: 17 Şamandıra - Sancaktepe/lstanbul

Bu kullanma talimatı 01.11.2011 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Granexa 1mg Film Tablet

Etken Maddesi: Granisetron HCL

Atc Kodu: A04AA02

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Granexa 1mg Film Tablet KT
 • Granexa 1mg Film Tablet KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Granexa 1 Mg 10 Film Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.