Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Dicomex 2,5mg/ 5ml Şurup Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Sistemik Antihistaminikler » Sistemik Antihistaminik İlaçlar » Diğer Sistemik Antihistaminikler » Desloratadin

KULLANMA TALİMATI
DİCOMEX 2,5 mg/ 5 mİ Şurup Ağızdan alınır.

•Etkin madde:

Her 1 ml'de 0.5 mg desloratadin

•Yardımcı maddeler:

Propilen glikol, sorbitol, susuz sitrik asit, sodyum sitrat, sodyum benzoat, saf su, şeker ve gün batımı sarısı renklendirici EllO.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksekveya düşükdoz kullanmaymız.


Bu Kullanma Talimatmda:


1.DİCOMEK nedir ve ne için kullanıltr?


2.DİCOMEK kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3.DİCOMEX nasıl kullanılır?


4.Olası yan etkiler nelerdir?


S.DİCOMEK'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.
1. DİCOMEX nedir ve ne için kullanılır?
DİCOMEX, PE kapaklı, 150 ml'lik şişelerde ambalajlanmıştır.
DİCOMEX, uyku hali oluşturmayan antialerjik bir ilaçtır. Alerjik reaksiyonlar ve alerji belirtilerinin kontrol altına alınmasına yardımcı olur.
DİCOMEX alerjik nezle ile ilişkili hapşırık, burunda akıntı ve kaşıntı, damakta kaşınma ve gözlerde kaşınma, kızarıklık veya yaşarma gibi belirtileri (örneğin saman nezlesi, ev tozu akarına karşı alerji) giderir.
DİCOMEX ayrıca, ürtiker ile birlikte kaşıntının giderilmesi, derideki kabartı ve kızarıklık gibi belirtilerin ortadan kaldırılmasında da kullanılır.
Bu belirtilerin giderilmesi tüm gün boyunca sürer ve normal günlük aktivitelerinize devam etmenize ve uyumanıza yardımcı olur.

2. DİCOMEX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DİCOMEX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer,
- Desloratadin, loratadin veya özellikle renklendirici madde El 10 gün batımı sarısı olmak üzere DİCOMEX'ln yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşrı duyarlı (alerjik) iseniz.
DİCOMEX 6 ay ila 11 yaşlarındaki çocuklar, ergenler (12 yaş ve üzeri), yaşlılar dahil yetişkinler için endikedir.

DİCOMEX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer,
- Böbrek fonksiyonlarınız zayıfsa.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahil olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DİCOMEX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması:

DİCOMEX aç veya tok kamına alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer hamileyseniz, DİCOMEX kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer emziriyorsanız DİCOMEX kullanmayınız.

Araçmakine kullanımı

Önerilen dozlarda, DİCOMEX'in sizde uyku hali oluşturması veya dikkatinizin azalmasına neden olması beklenmemektedir. Ancak çok seyrek de olsa DİCOMEX, bazı hastalarda uyku hali oluşturabilir. Bu durum sizin araç ve makine kullanmanızı etkileyebilir.

DİCOMEX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

DİCOMEX şeker ve sorbitol içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
DİCOMEX boyar madde olarak E 110 gün batımı sansı içermektedir. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.
Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; buna bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanım

DİCOMEX 'un diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. DİCOMEX nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

6 ila 11 aylık çocuklar: Günde bir kere 2 mİ şurup alınız. Ölçülü doz şırıngasını 2 ml'ye kadar çekerek
kullanınız.
I <

K

AKAK
S*
sI Ol-a m-
3^

-«—ŞIRINGA

.töOML
ŞİŞE

1 yaş ila 5 yaşa kadar olan çocuklar: Günde bir kere 2,5 mİ şurup alınız. Ölçülü doz şırıngasını 2.5 ml'ye kadar çekerek kullanınız.
6 yaş ila 11 yaşa kadar olan çocuklar: Günde bir kere 5 mi şurup alınız. Ölçülü doz şırıngasını 5 ml'ye kadar çekerek kullanınız.
Erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki çocuklar; Günde bir kere 10 mİ şurup alınız. Ölçülü doz şırıngasını 5 ml'ye kadar 2 kez çekerek kullanınız.
Tıpa sıkıca şişeye takılır, şırınga tıpaya takılır. Şişe şurubu şırıngaya çekecek şekilde eğilerek istenen miktar şurup şırıngaya çekilir.

Tedavi süresi konusunda, doktorunuz sizdeki alerjik nezlenin tipini belirleyerek ne kadar süreyle DİCOMEX almanız gerektiğine karar verecektir.
Eğer sizdeki alerjik nezle, aralıklı tip (belirtilerin haftada 4 günden daha az ya da 4 haftadan daha kısa süreyle var olması) ise, doktorunuz hastalığın geçmişini değerlendirecek ve size bu doğrultuda bir tedavi programı önerecektir.
Eğer sizdeki alerjik nezle, kalıcı/sürekli tip (semptomların haftada 4 gün ya da daha fazla ve 4 haftadan daha uzun süreyle var olması) ise, doktorunuz size daha uzun süreli bir tedavi önerebilir.
Ürtikerin tedavi süresi hastadan hastaya farklılık gösterebilir, bu nedenle doktorunuzun talimatlarına uymalısınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Şurubu yutunuz ve arkasından biraz su içiniz. DİCOMEX'i besinlerle ya da ayrı alabilirsiniz.

Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı:

DİCOMEX 6 aydan itibaren kullanılmaktadır.

Yaşlılarda kullanımı:

DİCOMEX'in etkinlik ve güvenilirliği yaşlılarda henüz belirlenmemiştir.

Özel kullanım durumları

Karaciğer yetmezliğinde kullanım

Karaciğer yetmezliğiyle ilgili veri bulunmamaktadır.

Böbrek yetmezliğinde kullanım

Şiddetli böbrek yetmezliğinde, DİCOMEX dikkatle kullanılmalıdır.

Eğer DİCOMEK'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla DİCOMEX kullandıysanız

DİCOMEX'i yalnızca size reçete edildiği kadar kullanınız. Kazara alınan aşın doz ile ilişkili ciddi sorunlar beklenmemektedir.

DİCOMEX'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


DİC01VIEX'i kullanmayı unutursanız

Eğer almanız gereken dozu zamanında almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz o dozu alınız, daha sonra tedavinize olağan şekilde devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


DİCOMEX ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

Herhangi bir etki bildirilmemiştir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, DİCOMEX'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yetişkinlerde yan etkiler plaseboyla (tedavi edici özelliği olmayan bir ilaç türü) benzerdir. Ancak, 2 yaşından küçük çocuklarda sık görülen yan etkiler ishal, ateş ve uykusuzluk, yetişkinlerde yorgunluk, ağız kuruluğu ve baş ağrısı plaseboya göre daha sık gözlemlenen yan etkilerdir.
İstenmeyen olaylar aşağıda sistem organ sınıfına göre listelenmiştir. Sıklıklar şu şekilde tanımlanmıştır:
Farklı organ sistemlerinde;
Çok yaygın (> 1/10), yaygın (> 1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (> 1/1,000 ila <1/100), seyrek (> 1/10.000 ila <1/1.000), çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Yaygın:

Bitkinlik.
Yaygın olmayan: Ağız kuruluğu, baş ağrısı.

Çok seyrek:

Alerjik reaksiyonlar (Nefes almada zorluk, hırıltılı solunum, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen), döküntü), hayal görme, inme, artan vücut hareketiyle huzursuzluk, çarpıntı, kalp atışının hızlanması, karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik, karaciğerde iltihap, sersemlik, fiziksel ve ruhsal aşırı hareketlilik durumu, mide ağrısı, bulantı (hastalık hissi), kusma, ishal, uykusuzluk, uyku hali, kas ağrısı, şişkinlik.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.


5. DİCOMEXMn saklanması

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve orijinal ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DİCOMEX 'u kullanmayınız-DİCOMEK'i kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:

ATABAY KİMYA SAN. ve TİC. A.Ş.
Acıbadem Köftüncü Sokak No: 1 34718 Kadıköy / İSTANBUL Tel: 0216 339 69 03 Faks: 0216 340 13 77 e-posta: info@atabay.com

Üretici:

ATABAY İLAÇ FABRİKASI A.Ş.
Acıbadem KöftüncQ Sokak No: 1 34718 Kadıköy/İSTANBUL Tel: 0216 339 69 03 Faks: 0216 340 13 77 e-posta: info@atabay.com

Bu kullanma talimatı 28.10.2011 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Dicomex 2,5mg/ 5ml Şurup

Etken Maddesi: Desloratadin

Atc Kodu: R06AX27

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

  • Dicomex 2,5mg/ 5ml Şurup KT
  • Google Reklamları

    Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.