Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Otiliks 40mg Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Gastrointestinal Fonksiyonel Hastalıklar » Bağırsak Hastalıkları » Sentetik Antikolinerjikler » Otilonyum Bromür

OTİLİKS 40 mg film kaplı tablet Ağız yoluyla kullanılır.

•Etkin madde:


Her bir film kaplı tablet 40 mg otilonyum bromür içerir.

•Yardıma maddeler:


Laktoz monohidrat (tablettose 80), prejelatinize nişasta, sodyum nişasta glikolat, magnezyum stearat, Makrogol (PEG) 3350 toz, talk, polivinil alkol part, hidrolize, titanyum dioksit (El71) içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. OTİLİKS nedir ve ne için kullanılır?


2. OTİLİKS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. OTİLİKS nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. OTİLİKS'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. OTİLİKS nedir ve niçin kullanılır?

OTİLİKS, 30 ve 90 adet film kaplı tablet blister ambalaj/kutularda kullanıma sunulmuştur. OTİLİKS etkin madde olarak otilonyum bromür içerir. Otilonyum bromür, sentetik antikolineıjikler adı verilen bir ilaç grubundandır. Otilonyum bromür, mide bağırsak rahatsızlıklarında, özellikle kalın bağırsakta ağrılı kasılmalan hafifletmek için kullanılan ilaçlardandır.

OTİLİKS;

• Kalın bağırsağın hareketliliğinin çok arttığı durumlarda ağnlı kasılmalann hafifletilmesinde kullanılır.

• Mide veya bağırsak içeriğinin görüntülenerek incelendiği, endoskopi sırasında oluşabilecek bağırsak kasılmalannı azaltmak için kullanılır.

2. OTİLİKS'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

OTİLİKSM aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Otilonyum bromür veya ilacın bileşiminde yer alan maddelerden herhangi birine karşı bilinen aşın duyarlılık durumunda,

• Kalın bağırsağın tıkanması durumunda kullanmayınız.

OTİLİKS'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Göz tansiyonu (glokom), prostat büyümesi ve mide çıkışında tıkanma gibi rahatsızlıklannız varsa,

• Emzirme dönemindeyseniz,

• Otilonyum bromürün mide bağırsak kaslan üzerinde gevşeme etkisi oluşturmasından dolayı çoğunlukla şeker hastalarında görülen kabızlık ve bağırsak kaslarında gevşeme ile karakterize durumlarda dikkatli olunmalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

OTİLİKS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

OTİLİKS, yiyecek ve içeceklerle birlikte alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamile kalmanız durumunda, OTİLİKS'in getireceği yararlar, doğacak çocuğunuz üzerindeki olası etkileri karşısında değerlendirilmelidir.

OTİLİKS zorunlu durumlarda ve doktor gözetiminde kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

OTİLİKS, emzirme döneminde ancak zorunlu durumlarda ve doktor gözetiminde kullanılmalıdırİlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

OTİLİKS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

OTİLİKS laktoz içerdiğinden, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. OTİLİKS her dozunda 1 mmol (23 mg)'den daha az (0.031 mg Na"^) sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Diğer ilaçlar ile bilinen bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. OTİLİKS nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuzım önerisine göre, bağırsak hareketliliğinin çok arttığı durumlarda ağrılı kasılmalann hafifletilmesi için günde 2-3 defa bir tablet alınır.

Endoskopisi sırasında oluşabilecek bağırsak kasılmalarını azaltmak için endoskopiden 1 saat öncesine kadar 1-2 tablet alınması önerilir.

Uygulama yolu ve metodu:

Tablet, bir bardak suyla bütün olarak yutulmalıdır.

OTİLİKS'i daima ve aynen doktorunuzun size söylediği ve tavsiye ettiği gibi kullammz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:Çocuklarda kullanımı ile ilgili yeterli bilgi olmadığından çocuklarda kullammı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:Yaşlı hastalar için doz ayarlaması yapmaya gerek yoktur, yetişkinler için önerilen dozda kullanabilirler.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:Böbrek/Karaciğer yetmezliği olan hastalarda özel kullanımı yoktur.

Eğer OTİLİKS'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla OTİLİKS kullandıysanız

OTİLİKS'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


OTİLİKS'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


OTİLİKS ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuz size bu tabletleri ne kadar süreyle kullanmaya devam etmeniz gerektiğini söyleyecektir.

Bu tıbbi ürünün kullanımı hakkında başka sorunlanmz varsa veya olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi OTİLİKS'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

OTİLİKS'in kullanımına bağlı olarak sıklığı bilinmeyen aşağıdaki yan etkiler görülebilir:

• Bulantı

• Kusma

• Mide ağrısı

Bunlar OTİLİKS'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. OTİLİKS'in saklanması

OTİLİKS'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25 °C'nin altında oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra OTİLİKS'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz OTİLİKS'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:


BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

34398 Maslak-İstanbul

Üretim yeri:


BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

GOSB 41480 Gebze-Kocaeli

Bu kullanma talimatı 28.10.2011 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Otiliks 40mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Otilonyum bromür

Atc Kodu: A03AB06

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.