Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Maksipor 500 mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller » Birinci Kuşak Sefalosporinler » Sefaleksin

KULLANMA TALİMATI

MAKSİPOR 500 mg film tablet Ağızdan alınır.

•Etkin madde:

500 mg sefaleksin baza eşdeğer 525 mg sefaleksin monohidrat

•Yardımcı maddeler:

Avicel PH 101, magnezyum stearat, laktoz, mısır nişastası, hidroksipropilmetilsellüloz dietilfitalat, etil alkol, kloroform, hidrokspropillmetilselüloz, titanyum dioksit boyası, talk, dietlfitalat, F.D.C. sarı No. 6 Alu lake (E110).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını .saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu kullanma talimatında:


1.MAKSİPOR nedir ve ne için kullanılır?


2.MAKSİPOR'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3.MAKSİPOR nasıl kullanılır?


4.Olası yan etkiler nelerdir?


5.MAKSİPOR'un saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. MAKSİPOR nedir ve ne için kullanılır ?

MAKSİPOR bakteri denilen mikroorganizmaların oluşturduğu hastalıklarda kullanılan bir antibiyotiktir. Sefaleksin etkin maddesi, hücre duvarlarını bozarak bakterilerin ölümlerine sebep olur.
Açık turuncu renkte, temiz, düzgün kenarlı, bir yüzü enine çentikli, diğer yüzünde "M500" yazısı bulunan, dar kenarları ile geniş yüzeyleri yuvarlatılmış, dikdörtgen şeklinde tabletler görünümündedir. Karton kutuda, her bir tablette 500 mg sefaleksin'e eşdeğer miktarda sefaleksin monohidrat içeren 16 film tabletlik blister ambalajlardadır.
MAKSİPOR, duyarlı bakterilerin neden olduğu çeşitli enfeksiyon hastalalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır:
-Solunum yolları enfeksiyonlarında
-Orta kulak iltihabında
-Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarında
-Kemik ve eklem enfeksiyonlarında
-İdrar yolu ve prostatit dahil genital enfeksiyonlarda

2. MAKSİPOR'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MAKSİPOR'un dahil olduğu sefalosporin grubu antibiyotikler ile tedavide ciddi ve bazen ölümcül olabilen aşırı duyarlılık (alerji) reaksiyonları bildirilmiştir. Bu reaksiyonlar penisiline, sefalosporinlere aşırı duyarlılık öyküsü olan ve/veya birçok maddeye karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde daha sık görülür. Tedavi sırasında alerjik bir reaksiyon geliştiğitakdirde ilaç hemen bırakılmalı ve uygun tedaviye başlanmalıdır._

MAKSİPOR'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
•Sefaleksin'e veya MAKSİPOR'un içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine veya herhangi bir sefalosporin türevine karşı alerjiniz olduğu söylenmişse,

MAKSİPOR'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
•Sefalosporinlere karşı alerjisiniz varsa, penisilinlere karşı da alerji gelişebilir.
•MAKSİPOR tedavisi sırasında hafiften şiddetliye değişebilen ishal gelişimi olabilir. Bu durum psödomembranöz kolit denen ve bazen hayatı tehdit edebilen hastalık nedeni ile olabilir.
•Kolit denilen bir kalın barsak hastalığınız olduğu söylenmişse,
•MAKSİPOR'a dirençli mikroorganizmalar ile (bakteri, mantar gibi) enfeksiyon gelişirse
•Antibiyotiklerin uzun süre kullanılmaları dirençli mikroorganizmalar ile enfeksiyon gelişimine neden olabilir.
•Böbrek veya karaciğer bozukluğunuz varsa, kötü besleniyorsanız, antibiyotik tedavisini uzun süre aldıysanız ve /veya kan sulandırıcı tedavi görüyorsanız, MAKSİPOR tedavisi ile pıhtılaşma bozukluğu gelişimi riskiniz artar.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

MAKSİPOR'un yiyecek ve içecek ile kullanılması:

MAKSİPOR'un yemekler ile birlikte alınması emilimini geciktirmekle birlikte ilacın etkisini değiştirmez. Bu nedenle yiyecekler ile birlikte alınabilir.

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


MAKSİPOR, ancak hekim tarafından gerekli görüldüğü durumlarda gebelikte dikkatli kullanılabilir.
Gebeliği önlemek için hap kullanıyorsanız, MAKSİPOR bazı doğum kontrol haplarının etkinliğini azaltabileceği için, MAKSİPOR tedavisi sırasında kullanabileceğiniz etkili yöntemler konusunda doktorunuza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza danışınız.Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Ancak hekim tarafından gerekli görüldüğü takdirde dikkatli kullanılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

MAKSİPOR'un araç ve makine kullanımı gibi dikkat gerektiren eylemlere bilinen bir etkisi yoktur.

MAKSİPOR'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

MAKSİPOR 500 mg tablet laktoz ihtiva eder. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerleri tolere edemediğiniz söylendi ise, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuza danışınız. MAKSİPOR, içerdiği renklendirici nedeniyle alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

•Gut tedavisinde kullanılan bir ilaç olan probenesid MAKSİPOR'un kandaki miktarını ve kanda kalış süresini artırır.
•MAKSİPOR ve şeker hastalığı tedavisinde kullanılan bir ilaç olan metformin birlikte verildiğinde, metformin dozu azaltılmalıdır.
•Aminoglikozid grubu antibiyotikler ile birlikte kullanıldığında bu ilaçların böbrek üzerindeki zararlı etkilerini artırır.
•Östrojen kombinasyonu içeren doğum kontrol haplarının etkinliğini azaltır
•Ayrıca MAKSİPOR bazı laboratuvar testlerinin sonuçlarını da hatalı etkileyebilir (kan grubu ölçümlerinde, idrarda şeker ölçümlerinde)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. MAKSİPOR nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz enfeksiyonun cinsine ve şiddetine göre alacağınız doz miktarını ve MAKSİPOR ile yapılacak tedavi süresini belirleyecektir. Erişkinlerde günde 1-4 g arası dozlarda kullanılabilir.
Genellikle 6 saatte bir 250 veya 8 saatte bir 500 mg dozları yeterlidir. Mesane ve cilt enfeksiyonları gibi bazı enfeksiyonlarda 12 saatte bir 500 mg önerilir. Uygulama süresi 7-14 gün arası değişebilir..

Uygulama yolu ve metodu:

MAKSİPOR, ağız yoluyla alınır.
Tabletleri bir bardak su ile çiğnemeden yutunuz. Tabletleri düzenli aralar ile ve günün aynı saatlerinde almaya çalışınız.

Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanım

1 yaşın üzerindeki çocuklarda kullanılması gereken doz, çocuğunuzun vücut ağırlığına ve
enfeksiyonun cinsine göre doktor tarafından hesaplanacaktır. Küçük çocukların suspansiyon
formlarını kullanmaları uygun olabilir.
Enfeksiyonların çoğu için önerilen doz:
5 yaş altı çocuklarda : Önerilmemektedir.
5 yaş ve üstü çocuklarda : 8 saatte bir 250 mg

Yaşlılarda kullanım

Genç hastalar için önerilen dozun aynısı önerilir. Böbrek fonksiyonları bozulmuş yaşlılarda böbrek hastalığının derecesine göre doz ayarlaması gerekebilir.

Özel kullanım durumları: Böbrek yetmezliği:

İlk doz normal erişkin dozunda verilir. Daha sonra gerekirse doktorunuz dozda azaltma yapabilir. Pıhtılaşma bozukluğu daha sık görüldüğünden dikkatli olmak gerekir.

Karaciğer yetmezliği:

Pıhtılaşma bozukluğu daha sık görülebildiğinden dikkatli kullanılması gerekir..

Eğer MAKSİPOR'un etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla MAKSİPOR kullandıysanız :

MAKSİPOR'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Doz aşımında mide ve karın ağrısı, kusma, ishal ve idrarda kan görülebilir.
Doktorunuz midenizi boşaltmaya ve ilacın emilmesini engellemeye çalışacak ve diğer gereken
önlemleri alacaktır.

MAKSİPOR'u kullanmayı unutursanız

Bir sonraki doz zamanı yakın değilse, hatırlar hatırlamaz MAKSİPOR dozunuzu alınız. Bir sonraki dozunuzu normal zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


MAKSİPOR ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuzla konuşmadan MAKSİPOR almayı aniden kesmeyiniz. Antibiyotiklerin uygunsuz kullanımları dirençli mikroorganizmaların gelişmesine neden olabileceği gibi hastalığınız gerektiği gibi iyileşmediği için enfeksiyon bulgularınızın devam etmesine neden olacaktır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm diğer ilaçlar gibi, MAKSİPOR'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa MAKSİPOR'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•Nefes almakta zorlanıyorsanız veya hırıltılı nefes alıyorsanız, yüz, dil ve boğazınızda şişme yaşarsanız, bunlar anaflaksi denilen ciddi bir alerjinin bulguları olabilir.
•Cildinizde veya göz çevresinde içi su dolu veya kanlı sıvı dolu kabarcıklar gelişir veya deriniz geniş alanlarda soyulmaya başlarsa, (farklı tipteki ciddi alerjik deri hastalıklarının belirtileri olabilir)
•Nöbet (istemsiz kasılmalar ile birlikte bilinç kaybı) geçiriyorsanız
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye
veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden biri olursa HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•Kan testlerinizde akyuvarlarlarda azalma eozinofil denen kan hücrelerinizde artma veya pıhtılaşmanızın bozulduğuna dair bulgulara rastlanırsa
•Ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğuna işaret eden bazı kan testlerinde bozulma, sarılık gibi bulgularınız varsa
•Uzun süren şiddetli veya kanlı, balgamlı ishaliniz olursa Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza başvurunuz.

Ağızda veya genital bölgede mantar hastalıkları, vajende akıntı Genital bölgede ve anüs civarında kaşıntı Döküntü, ürtiker, kaşıntı gibi alerji bulguları, Baş dönmesi, Yorguluk, Sinirlilik Akıl karışıklığı Hayal görme Baş ağrısı İshal
Bulantı, kusma, Karın ağrısı Hazımsızlık Kas ve eklemlerde ağrı İlaca bağlı geçici böbrek iltihabı Bunlar MAKSİPOR'un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. MAKSİPOR'un saklanması

MAKSİPOR 'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

MAKSİPOR'u ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:

Actavis İlaçları A.Ş.
Polat İş Merkezi 34394 Levent/Şişli-İstanbul

Üretim Yeri:

Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Küçükkarıştıran 39780 Lüleburgaz /Kırklareli

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmştır.


İlaç Bilgileri

Maksipor 500 mg Film Tablet

Etken Maddesi: Sefaleksin monohidrat

Atc Kodu: J01DB01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Maksipor 500 mg Film Tablet-KT
 • Maksipor 500 mg Film Tablet-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Maksipor 500 Mg 16 Film Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.