Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Paraflex tablet Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Kas Gevşeticiler » MERKEZİ KAS GEVŞETİCİLER » Oksazol, Tiazin, ve Triazin Türevleri » Klorzoksazon

KULLANMA TALİMATI

PARAFLEX® tablet 250 mg Ağızdan alınır.

• Etkin madde:

Her tablette, 250 mg klorzoksazon bulunur.

• Yardımcı maddeler:

Kalsiyum fosfat dibazik, mısır nişastası, talk, magnezyum stearat, gliserin, polisorbat 20, FDC sarı No.5, ponso 4R (E124).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarma. vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz, ilaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


L PARAFLEX® nedir ve ne için kullanılır?


2. PARAFLEX^H kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. PARAFLEX® nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.PARAFLEX®'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. PARAFLEX® nedir ve ne için kullanılır?

• PARAFLEX®, iskelet kasının ağrılı durumlarında kullanılan merkezi sinir sistemi üzerinden etki gösteren kas gevşetici bir ajandır.
• PARAFLEX®, karton kutuda, 20 tabletten oluşan blister ambalajlarda sunulur. Tabletler, açık pembe, bir yüzünde “C'' amblemi olan, kenarlan kıvrık, yuvarlak, muntazam tabletler şeklindedir.
• PARAFLEX® iskelet kasındaki ağrı ve spazm (istemsiz kasılma) ile birlikte olan rahatsızlığı iyileştirmek için fizik tedavi, istirahat ve diğer yöntemlere yardımcı olarak aşağıda belirtilen durumlarda kullanılır:
• Bel ağrısı,
• Boyun tutulması,
• Servikal sendrom (boyun, omuz ve kol ağrıları),
• Yangılı (inflamasyonlu) veya travmatik (darbelere bağlı) kas rahatsızlıkları,
• Tendon (kasları kemiğe bağlayan kas kirişleri) ve eklem rahatsızlıkları,
• Ortopedik işlemler sırasında.

( \ U 2. PARAFLEX®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler PARAFLEX®'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer PARAFLEX®^in herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlıysanız (alerjiniz varsa),
1
• Karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa (bu durum bazı kan tahlilleri ile anlaşılabilir),
• Akut porfiride (kann ağrısı ve kas kramplarına neden olan bir çeşit kalıtsal hastalık) kullanmayınız.

PARAFLEX®'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Eğer ateş, döküntü, iştahsızlık, bulantı, kusma, yorgunluk, sağ üst kadranda (karnın sağ üst dörtte biri) ağrı, koyu renkli idrar veya sarılık gibi şikayetleriniz ortaya çıkarsa mutlaka doktorunuzu bu konuda bilgilendiriniz. Bu belirtiler, ilacm karaciğeriniz üzerindeki zararlı etkilerinin belirtisi olabilir. Bu durumda doktorunuz PARAFLEX ile tedavinizi sonlandırabilir. Eğer karaciğer enzimleriniz (örneğin; AST, ALT, alkalen fosfataz) veya bilirubin seviyelerinizde anormallik oluşursa da PARAFLEX® kullanımına doktorunuz tarafından son verilebilir.
• Eğer klorzoksazona alerjiniz varsa veya daha önceden başka ilaçlara karşı alerjiniz olduysa ilacınızı dikkatli kullanınız.
• PARAFLEX® kullanımı sersemlik yapabilir. Bu nedenle ilacınızı alkol veya merkezi sinir sistemini baskılayan ilaçlarla birlikte kullandığınız takdirde sersemlik etkisinin artabileceğini göz önünde bulundurunuz.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PARAFLEX®'in yiyecek ve içecek Ue kullanılması

Veri yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Klorzoksazon'un hamilelerde güvenliliği ispatlanmadığından PARAFLEX® hamilelik sırasında kullanılmamalıdır. Bu nedenle, doktorunuz mutlaka gerekli olduğunu söylemediği sürece hamilelik sırasında PARAFLEX®'i kullanmayınız.
PARAFLEX® kullanımı süresince gerekiyorsa uygun ve etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya, eczacınıza danışınız.


Klorzoksazon'un emziren annelerde güvenliliği ispatlanmamıştır. Bu nedenle eğer emziriyorsanız PARAFLEX®'i kullanmayınız veya PARAFLEX® tedavisi alıyorsanız emzirmeyiniz.

Araç ve makine kullanımı

PARAFLEX®, sersemlik haline ve baş dönmesine sebep olabilir. Bu nedenle, ai'aç veya makine kullanımı sırasında dikkatli olunuz. Hatta PARAFLEX® kullanımı süresince dikkat gerektiren işleri yapmamaya, araç ve makine kullanmamaya çalışınız.

PARAFLEX®'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkmda önemli bilgiler

PARAFLEX® in içeriğinde bulunan ponso 4R (E 124) hassas kişilerde alerjik reaksiyona (aşırı duyarlılık) sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullaııımı

PARAFLEX®, alkol veya merkezi sinir sistemini baskılayan benzeri ilaçlarla birlikte kullanıldığında sersemlik halini artırabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz-


3. PARAFLEX® nasıl kullanılır?

• Uygun kullanım ve do/Vuygulama sıkhğı için talimatlar:

Yetişkinlerde, günlük doz genellikle günde 3-4 defa 1-2 tablettir (günde toplam 750 mg'dan 2000 mg'a kadar klorzoksazon). Gerekirse günde 3-4 defa 3'er tablete çıkılabilir (günde toplam 2250 mg'dan 3000 mg'a kadar klorzoksazon). İyileşme görülünce doz azaltılabilir. Doktorunuz PARAFLEX® ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

• Uygulama yolu ve metodu:

Tabletler bir bardak su ile birlikte alınır.

• Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı:

12 yaşında ve daha büyük çocuklardaki doz, günde 3-4 defa i/2 tablettir (günde toplam 375 mg'dan 500 mg'a kadar klorzoksazon). Çocuklara verirken tabletler kırılabilir veya uygun bir gıda ile karıştırılabilir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda kullanımına ilişkin özel bir durum bulunmamaktadır.

• Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer PARAFLEX® 'in etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla PARAFLEX® kullandıysanız

Aşırı doz kullanımı durumunda oluşabilecek belirtiler aşağıdaki gibidir:
• Başlangıçta bulantı, kusma veya ishalle birlikte sersemlik, baş dönmesi, bayılma hissi veya baş ağrısı,
• Sonra kırıklık ve tembelliği takiben kasların sahip olması gereken normal gerginliğini kaybetmesi ve istemli hareketlerin imkansızlaşması,
• Solunum sıkıntısı,
• Şok görülmeksizin kan basıncında düşme.

PARAFLE)^ 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz-


PARAFLEX®'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Unutulan dozdan sonraki dozun alınmasına zaman varsa, hatırlar hatırlamaz unutulan dozu alınız; ancak bir sonraki dozun zamanı yaklaşmışsa, unuttuğunuz dozu atlayınız.

PARAFLEX® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Veri yoktur.
Tüm ilaçlar gibi, PARAFLEX®'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan
Aşağıdakilerden biri olursa, PARAFLEX®'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gil etkiler olabilir.

• ağız, yüz ve/veya boğazda şişme,
• nefes almada güçlük (göğüste sıkışıklık veya hırıltı),
• ölümcül olabilen veya şoka sebebiyet veren kan basıncında ani düşme.
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin PARAFLEX®'e karşı ciddi alerjiniz vai* demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz
• Kalp atım hızının artması (nabzınızın hızlanması),
• Kan damarlarının gevşemesi (kan basıncınızda düşme ile belirti verir, halsizlik, baş dönmesi, bayılma hissi oluşturabilir),
• Nefes darlığı,
• Mide kanaması,
• Karaciğer toksisitesi (kaşıntı, iştahta azalma, yorgunluk, deride veya gözlerin beyaz kısmında sararma, karın ağrısı, idrar renginde koyulaşma gibi belirtilerle kendini gösterir).
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz

Yaygın (^V-}-(^)0^^4y44) her 100 kişide 1 kişiden fazku her 10 kişide 1 kişiden az) olarakgörülen yan etkiler:


• Anksiyete (kaygı, endişe),
• Sersemlik hissi (%6),
• Baş dönmesi (%9),
• Baş ağrısı (%5),
• Sinirlilik,
• Uyuşma,
• Baş dönmesi,
• Kai'in ağrısı,
• İştahsızlık,
• İshal (%2),
• Hazımsızlık (%1),
• Gaza bağlı mide-barsakta şişkinlik,
• Kanamaya bağlı katran renkli ve yumuşak kıvamlı, yapışkan nitelikli dışkı,
• Bulantı (%3),
• Kaşıntı,
• Döküntü,
• Ciltte renk değişikliği,
• Aşırı miktarda idrar yapma,
• Asteni (kuvvetsizlik, güçten düşme; %2),
• Vücut ağrısı,
• Ödem.

Yaygın olmayan her 1000 kişide 1 kişiden fazla, her 100 kimside I kişiden


az) yan etkiler:


Anormal düşünceler,
Bilinç bulanıklığı,
Depresyon (ruhsal çökküniük),
Duygusal değişkenlik,
Hipotoni (kaslai'in gerginliğini yitirmesi),
Uykusuzluk,
Öksürüğün artması,
Grip belirtileri,
Nezle (rinit),
Kabızlık,
Ağız kuruluğu,
Susama,
Kusma,
Terleme,
idrara çıkma sıklığının artması,
Menoraji (adet kanama süresinin uzaması),
Üşüme.
Diğer:
Aşırı uyarılma,
Ekimoz (deride morarma),
Peteşi (nokta şeklindeki deri altı kanamaları).
Kırıklık.
Bunlaı* PARAFLEX®'in hafif yan etkileridir.

Eğer hu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. Paraflex®'in saklanması

PARAFLE)^ 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30 ^C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

Kutu üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden sonra PARAFLE)^ 'i kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:

Cilag A.G. - İsviçre lisansı ile Gürel İlaç Tic. A.Ş.
Okmeydanı, Boıoıçiçeği Sokak, No: 16 34382 Şişli-İSTANBUL Tel: (+90 212)220 64 00 Fax: (+90 212) 222 57 59

Üretim Yeri:

Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.
Sofahçeşme Sokak, No:

11-1A

34091 Edirnekapı-İSTANBUL Tel: (+90 212)534 79 00
Fax: (+90 212)521 06 44

Bu kullanma talimatı ...Jarihinde onaylanmıştır.


KULLANMA TALİMATI

PARAFLEX® tablet 250 mg Ağızdan alınır.

• Etkin madde:

Her tablette, 250 mg klorzoksazon bulunur.

• Yardımcı maddeler:

Kalsiyum fosfat dibazik, mısır nişastası, talk, magnezyum stearat,
gliserin, polisorbat 20, FDC san No.5, ponso 4R (E124).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz-


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız-


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1.

PARAFLEX® nedir ve ne için kullanılır?


2. PAKAFLEX®^i kullanmadan Önce dikkat edilmesi gerekenler


3. PARAFLEX® nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. PARAFLEX®Hn saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. PARAFLEX® nedir ve ne için kullanılır?

• PARAFLEX®, iskelet kasının ağniı durumlarında kullanılan merkezi sinir sistemi Üzerinden etki gösteren kas gevşetici bir ajandır.
• PARAFLEX®, karton kutuda, 20 tabletten oluşan blister ambalajlarda sunulur. Tabletler, açık pembe, bir yüzünde “C” amblemi olan, kenarlan kıvrık, yuvarlak, muntazam tabletler şeklindedir.
• PARAFLEX® iskelet kasındaki ağrı ve spazm (istemsiz kasılma) ile birlikte olan rahatsızlığı iyileştirmek için fizik tedavi, istirahat ve diğer yöntemlere yardımcı olarak aşağıda belirtilen durumlarda kullanılır:
• Bel ağrısı,
• Boyun tutulması,
• Servikal sendrom (boyun, omuz ve kol ağrıları),
• Yangılı (inflamasyonlu) veya travmatik (darbelere bağlı) kas rahatsızlıkları,
• Tendon (kasları kemiğe bağlayan kas kirişleri) ve eklem rahatsızlıkları,
• Ortopedik işlemler sırasında.

2. PARAFLEX®M kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler PARAFLEX®'İ aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer PARAFLEX®'in herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlıysanız (alerjiniz varsa),
• Karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa (bu durum bazı kan tahlilleri ile anlaşılabilir),
1
• Akut porfiride (karın ağrısı ve kas kramplarına neden olan bir çeşit kalıtsal hastalık) kullanmayınız.

PARAFLEX®'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Eğer ateş, döküntü, iştahsızlık, bulantı, kusma, yorgunluk, sağ üst kadranda (karnın sağ üst dörtte biri) ağrı, koyu renkli idrar veya sarılık gibi şikayetleriniz ortaya çıkarsa mutlaka doktorunuzu bu konuda bilgilendiriniz. Bu belirtiler, ilacın karaciğeriniz üzerindeki zararlı etkilerinin belirtisi olabilir. Bu durumda doktorunuz PARAFLEX ile tedavinizi sonlandırabilir. Eğer karaciğer enzimleriniz (örneğin; AST, ALT, alkalen fosfataz) veya bilirubin seviyelerinizde anormallik oluşursa da PARAFLEX® kullanımına doktorunuz tarafından son verilebilir.
• Eğer klorzoksazona alerjiniz varsa veya daha önceden başka ilaçlara karşı alerjiniz olduysa ilacınızı dikkatli kullanınız.
• PARAFLEX® kullanımı sersemlik yapabilir. Bu nedenle ilacınızı alkol veya merkezi sinir sistemini baskılayan ilaçlarla birlikte kullandığınız takdirde sersemlik etkisinin artabileceğini göz önünde bulundurunuz.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PARAFLEX®'ln yiyecek ve içecek ile kullanılması

Veri yoktur.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız-


Klorzoksazon'un hamilelerde güvenliliği ispatlanmadığından PARAFLEX® hamilelik sırasında kullanılmamalıdır. Bu nedenle, doktorunuz mutlaka gerekli olduğunu söylemediği sürece hamilelik sırasında PARAFLEX®'i kullanmayınız.
PARAFLEX® kullanımı süresince gerekiyorsa uygun ve etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Klorzoksazon'un emziren annelerde güvenliliği ispatlanmamıştır. Bu nedenle eğer emziriyorsanız PARAFLEX®'i kullanmayınız veya PARAFLEX® tedavisi alıyorsanız emzirmeyiniz.

Araç ve makine kullanımı

PARAFLEX®, sersemlik haline ve baş dönmesine sebep olabilir. Bu nedenle, araç veya makine kullanımı sırasında dikkatli olunuz. Hatta PARAFLEX® kullanımı süresince dikkat gerektiren işleri yapmamaya, ai'aç ve makine kullanmamaya çalışınız.

PARAFLEX®'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

PARAFLEX®'in içeriğine duyarlılık) sebep olabilir.
PARAFLEX® in içeriğinde bulunan ponso 4R (El24) hassas kişilerde alerjik reaksiyona (aşırı

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

PARAFLEX®, alkol veya merkc2 kullanıldığında sersemlik halini artırabilir.
PARAFLEX®, alkol veya merkezi sinir sistemini baskılayan benzeri ilaçlarla birlikte

Eğer reçeieli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya, eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz-


3. PARAFLEK® nasıl kullanılır?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinlerde, günlük doz genellikle günde 3-4 defa 1-2 tablettir (günde toplam 750 mg'dan 2000 mg'a kadar klorzoksazon). Gerekirse günde 3-4 defa 3'er tablete çıkılabilir (günde toplam 2250 mg'dan 3000 mg'a kadar klorzoksazon). İyileşme görülünce doz azaltılabilir. Doktorunuz PARAFLEX® ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

• Uygulama yolu ve metodu:

Tabletler bir bardak su ile birlikte alınır.

• Değişik yaş gruplan

Çocuklarda kullanımı:

12 yaşında ve daha büyük çocuklardaki doz, günde 3-4 defa 1/2 tablettir (günde toplam 375 mg'dan 500 mg'a kadar klorzoksazon). Çocuklara verirken tabletler kırılabilir veya uygun bir gıda ile karıştınlabilir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda kullanımına ilişkin özel bir durum bulunmamaktadır.

• Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer PARAFLE)<^'in etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla PARAFLEX® kullandıysanız

Aşırı doz kullanımı durumunda oluşabilecek belirtiler aşağıdaki gibidir:
• Başlangıçta bulantı, kusma veya ishalle birlikte sersemlik, baş dönmesi, bayılma hissi veya baş ağrısı,
• Sonra kırıklık ve tembelliği takiben kasların sahip olması gereken normal gerginliğini kaybetmesi ve istemli hareketlerin imkansızlaşması,
• Solunum sıkıntısı,
• Şok görülmeksizin kan basıncında düşme.

PARAFLEK® 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


PARAFLEX®'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Unutulan dozdan sonraki dozun almmasına zaman varsa, hatırlar hatırlamaz unutulan dozu alınız; ancak bir sonraki dozun zamanı yaklaşmışsa, unuttuğunuz dozu atlayınız.

PARAFLEX® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Veri yoktur.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, PARAFLEX®'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, PARAFLEX®'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

• ağız, yüz ve/veya boğazda şişme,
• nefes almada güçlük (göğüste sıkışıklık veya hırıltı),
• ölümcül olabilen veya şoka sebebiyet veren kan basıncında ani düşme.
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlai'dan sizde mevcut ise, sizin PARAFLEX®'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

• Kalp atım hızının artması (nabzınızın hızlanması),
• Kan damarlarının gevşemesi (kan basıncınızda düşme ile belirti verir, halsizlik, baş dönmesi, bayılma hissi oluşturabilir),
• Nefes darlığı,
• Mide kanaması,
• Karaciğer toksisitesi (kaşıntı, iştahta azalma, yorgunluk, deride veya gözlerin beyaz kısmında sararma, karın ağrısı, idrar renginde koyulaşma gibi belirtilerle kendini gösterir).
Bunlaı-m hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz

Yavgm (her 100 kişide 1 kişiden fazla, her 10 kişide 1 kişiden az) olarak gömlen van etkiler:

Anksiyete (kaygı, endişe),
Sersemlik hissi (%6),
Baş dönmesi (%9),
Baş ağrısı (%5),
Sinirlilik,
Uyuşma,
Baş dönmesi,
Karın ağrısı,
İştahsızlık,
İshal

(%2),


Hazımsızlık (%1),
Gaza bağlı mide-barsakta şişkinlik,
Kanamaya bağlı katran renkli ve yumuşak kıvamlı, yapışkan nitelikli dışkı,
Bulantı (%3),
Kaşıntı,
Döküntü,
Ciltte renk değişikliği,
Aşın miktarda idrar yapma,
Asteni (kuvvetsizlik, güçten düşme; %2),
Vücut ağrısı,
Ödem.

Yavsın olmayan (her 1000 kişide 1 kişiden fazla, her 100 kişide 1 kişiden az) van etkiler:


• Anormal düşünceler,
• Bilinç bulanıklığı,
• Depresyon (ruhsal çökkünlük),
4
Duygusal değişkenlik,
Hipotoni (kasların gerginliğini yitirmesi).
Uykusuzluk,
Öksürüğün artması,
Grip belirtileri,
Nezle (rinit),
Kabızlık,
Ağız kuruluğu,
Susama,
Kusma,
Terleme,
İdrara çıkma sıklığının artması,
Menoraji (adet kanama süresinin uzaması),
Üşüme.

Diğer:


• Aşın uyarılma,
• Ekimoz (deride morarma),
• Peteşi (nokta şeklindeki deri altı kanamaları),
• Kırıklık.
Bunlar PARAFLEX®'in hafif yan etkileridir.

Eğer hu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. Paraflex®'in saklanması

PARAFLEX®'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


30 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Kutu üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden sonra PARAFLE)(® 'i kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:

Cilag A.G. - İsviçre lisansı ile Gürel ilaç Tic. A.Ş.
Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16 34382 Şişli-İSTANBUL Tel: (+90 212) 220 64 00 Fax: (+90 212) 222 57 59

Üretim Yeri:

Santa Farma ilaç Sanayii A.Ş.
Sofahçeşme Sokak, No: 72-74 34091 Edirnekapı-İSTANBUL Tel: (+90 212) 534 79 00 Fax: (+90 212) 521 06 44

Bu kullanma talimatı ....tarihinde onaylanmıştır.


KULLANMA TALİMATI

PARAFLEX® tablet 250 mg Ağızdan alınır.

• Etkin madde:

Her tablette, 250 mg klorzoksazon bulunur.

• Yardımcı maddeler:

Kalsiyum fosfat dibazik, mısır nişastası, talk, magnezyum stearat, gliserin, polisorbat 20, FDC sarı No.5, ponso 4R (E 124).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklaymız- Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasmda, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza hu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


/.

PARAFLEX® nedir ve ne için kullanılır?


2. PARAFLE^H kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. PARAFLEX® nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. PARAFLEX®^in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. PARAFLEX® nedir ve ne için kullanılır?

• PARAFLEX®, iskelet kasınm ağrılı durumlarmda kullanılan merkezi sinir sistemi üzerinden etki gösteren kas gevşetici bir ajandır.
• PARAFLEX®, karton kutuda, 20 tabletten oluşan bİister ambalajlarda sunulur. Tabletler, açık pembe, bir yüzünde “C*' amblemi olan, kenarlan kıvrık, yuvarlak, muntazam tabletler şeklindedir.
• PARAFLEX® iskelet kasındaki ağrı ve spazm (istemsiz kasılma) ile birlikte olan rahatsızlığı iyileştirmek için fizik tedavi, istirahat ve diğer yöntemlere yardımcı olarak aşağıda belirtilen durumlarda kullanılır:
• Bel ağrısı,
• Boyun tutulması,
• Servikal sendrom (boyun, omuz ve kol ağrılai'i),
• Yangıh (inflamasyonlu) veya travmatik (darbelere bağh) kas rahatsızlıkları,
• Tendon (kasları kemiğe bağlayan kas kirişleri) ve eklem rahatsızlıkları,
• Ortopedik işlemler sırasında.

2. PARAFLEX®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler PARAFLEX®'İ aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer PARAFLEX®'in herhangi bir bileşenine karşı aşın duyarhysanız (alerjiniz varsa),

• Karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa (bu durum bazı kan tahlilleri ile anlaşılabilir).
• Akut porfiride (karın ağrısı ve kas kramplarına neden olan bir çeşit kalıtsal hastalık) kullanmayınız.

PARAFLEX®'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Eğer ateş, döküntü, iştahsızlık, bulantı, kusma, yorgunluk, sağ üst kadranda (karnın sağ üst dörtte biri) ağrı, koyu renkli idrar veya sarılık gibi şikayetleriniz ortaya çıkarsa mutlaka doktomnuzu bu konuda bilgilendiriniz. Bu belirtiler, ilacın karaciğeriniz üzerindeki zararlı etkilerinin belirtisi olabilir. Bu durumda doktorunuz PARAFLEX ile tedavinizi sonlandırabilir. Eğer karaciğer enzimleriniz (örneğin; AST, ALT, alkalen fosfataz) veya bilirubin seviyelerinizde anormallik oluşursa da PARAFLEX® kullanımına doktorunuz tarafından son verilebilir.
• Eğer klorzoksazona alerjiniz vai'sa veya daha önceden başka ilaçlara karşı alerjiniz olduysa ilacınızı dikkatli kullanınız.
• PARAFLEX® kullanımı sersemlik yapabilir. Bu nedenle ilacınızı alkol veya merkezi sinir sistemini baskılayan ilaçlarla birlikte kullandığınız takdirde sersemlik etkisinin artabileceğini göz önünde bulundurunuz.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktoıunuza danışınız.

PARAFLEX®'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Veri yoktur.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Klorzoksazon'un hamilelerde güvenli liği ispatlanmadığından PARAFLEX® hamilelik sırasında kullanılmamalıdır. Bu nedenle, doktorunuz mutlaka gerekli olduğunu söylemediği sürece hamilelik sırasında PARAFLEX®'i kullanmayınız.
PARAFLEX® kullanımı süresince gerekiyorsa uygun ve etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

ilacı kullanmadan Önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız-


Klorzoksazon'un emziren annelerde güvenliliği ispatlanmamıştır. Bu nedenle eğer emziriyorsanız PARAFLEX®'i kullanmayınız veya PARAFLEX® tedavisi alıyorsanız emzirmeyiniz.

Araç ve makine kullanımı

PARAFLEX®, sersemlik haline ve baş dönmesine sebep olabilir. Bu nedenle, araç veya makine kullanımı sırasında dikkatli olunuz. Hatta PARAFLEX® kullanımı süresince dikkat gerektiren işleri yapmamaya, araç ve makine kullanmamaya çalışınız.

PARAFLEX®'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

PARAFLEX® in içeriğinde bulunan ponso 4R (El 24) hassas kişilerde alerjik reaksiyona (aşın duyarlılık) sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

PARAFLEX®, alkol veya merkez kullanıldığında sersemlik halini artırabilir.

PARAFLEX®, alkol veya merkezi sinir sistemini baskılayan benzeri ilaçlarla birlikte

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. PARAFLEX® nasıl kullanıhr?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar;

Yetişkinlerde, günlük doz genellikle günde 3-4 defa 1-2 tablettir (günde toplam 750 mg'dan 2000 mg'a kadar klorzoksazon). Gerekirse günde 3-4 defa 3'er tablete çıkılabilir (günde toplam 2250 mg'dan 3000 mg'a kadar klorzoksazon). İyileşme görülünce doz azaltılabilir. Doktorunuz PARAFLEX® ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

• Uygulama yolu ve metodu:

Tabletler bir bardak su ile birlikte almn'.

• Değişik yaş gruplan

Çocuklarda kullanımı;

12 yaşmda ve daha büyük çocuklardaki doz, günde 3-4 defa 1/2 tablettir (günde toplam 375 mg'dan 500 mg'a kadar klorzoksazon). Çocuklara verirken tabletler fanlabilir veya uygun bir gıda ile karıştınlabilir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda kullanımına ilişkin özel bir dumm bulunmamaktadır.

• Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği;Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer PARAFLE}â^ 'in etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla PARAFLEX® kullandıysanız

Aşırı doz kullanımı durumunda oluşabilecek belirtiler aşağıdaki gibidir:
• Başlangıçta bulantı, kusma veya ishalle birlikte sersemlik, baş dönmesi, bayılma hissi veya baş ağrısı,
• Sonra kırıklık ve tembelliği takiben kasların sahip olması gereken normal gerginliğini kaybetmesi ve istemli hareketlerin imkansızlaşması,
• Solunum sıkıntısı,
• Şok görülmeksizin kan basıncında düşme.

PARAFLE)(®'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


PARAFLEX®'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Unutulan dozdan sonraki dozun alınmasına zaman varsa, hatırlar hatırlamaz unutulan dozu alınız; ancak bir sonraki dozun zamanı yaklaşmışsa, unuttuğunuz dozu atlayınız.

PARAFLEX® ile tedavi sonlandırıldığmda oluşabilecek etkiler

Veri yoktur.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, PARAFLEX®'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, PARAFLEX®M kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

• ağız, yüz ve/veya boğazda şişme,
• nefes almada güçlük (göğüste sıkışıklık veya hırıltı),
• ölümcül olabilen veya şoka sebebiyet veren kan basıncında ani düşme.
Bunlarm hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin PARAFLEX®'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz
• Kalp atım hızının artması (nabzınızın hızlanması),
• Kan damarlarının gevşemesi (kan basıncınızda düşme ile belirti verir, halsizlik, baş dönmesi, bayılma hissi oluşturabilir),
• Nefes darlığı,
• Mide kanaması,
• Karaciğer toksisitesi (kaşıntı, iştahta azalma, yorgunluk, deride veya gözlerin beyaz kısmmda sararma, karın ağrısı, idrar renginde koyulaşma gibi belirtilerle kendini gösterir).
Bunlai'in hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz

Yaygın (her 100 kişide 1 kişiden fazla, her 10 kişide I kişiden az) olarak görülen yan etkiler:


• Anksiyete (kaygı, endişe),
• Sersemlik hissi (%6),
• Baş dönmesi (%9),
• Baş ağrısı (%5),
• Sinirlilik,
• Uyuşma,
• Baş dönmesi,
• Karın ağrısı,
• İştahsızlık,
• İshal

(%2),


• Hazımsızlık (%1),
• Gaza bağlı mide~baı*sakta şişkinlik,
• Kanamaya bağlı katran renkli ve yumuşak kıvamlı, yapışkan nitelikli dışkı,
• Bulantı (%3),
• Kaşıntı,
• Döküntü,
• Ciltte renk değişikliği,
• Aşırı miktarda idrar yapma,
• Asteni (kuvvetsizlik, güçten düşme; %2),
• Vücut ağrısı,
• Ödem.

Yaygın olmayan (her 1000 kişide 1 kişiden fazla, her 100 kişide 1 kişiden az) yan etkiler:


• Anormal düşünceler,
• Bilinç bulanıklığı,
• Depresyon (ruhsal çökkünlük).
Duygusal değişkenlik,
Hipotoni (kasların gerginliğini yitirmesi),
Uykusuzluk,
Öksürüğün artması.
Grip belirtileri.
Nezle (rinit),
Kabızlık,
Ağız kuruluğu,
Susama,
Kusma,
Terleme,
İdrara çıkma sıklığının artması,
Menoraji (adet kanama süresinin uzaması),
Üşüme.

Diğer:


• Aşın uyarılma,
• Ekimoz (deride morarma),
• Peteşi (nokta şeklindeki deri altı kanamaları),
• Kırıklık.
Bunlar PARAFLEX®'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. Paraflex®'in saklanması

PARAFLEX®'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklaymız.

30 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Kutu üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden sonra PARAFLE)f^ 'i kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:

Cilag A.G. - İsviçre lisansı ile Gürel İlaç Tic. A.Ş.
Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16 34382 Şişli-İSTANBUL Tel: (+90 212) 220 64 00 Fax: (+90 212) 222 57 59

Üretim Yeri\

Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.
Sofahçeşme Sokak, No: 72-74 34091 Edimekapı-İSTANBUL Tel: (+90 212)534 79 00 Fax: (+90 212) 521 06 44

Bu kullanma talimatı ....tarihinde onaylanmıştır.


KULLANMA TALİMATI

PARAFLEX® tablet 250 mg Ağızdan alınır.

• Etkin madde:

Her tablette, 250 mg klorzoksazon bulunur.

• Yardımcı maddeler:

Kalsiyum fosfat dibazik, mısır nişastası, talk, magnezyum stearat, gliserin, polisorbat 20, FDC sarı No.5, ponso 4R (E124).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir,

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında^ doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza hu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.

_

Bu Kullanma Talimatmda:


1. PARAFLE^ nedir ve ne için kullanılır?


2. PARAFLEX®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


5.PARAFLEX® nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. PARAFLEX®Hn saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. PARAFLEX® nedir ve ne için kullamlır?

• PARAFLEX®, iskelet kasının ağrılı dummlarmda kullanılan merkezi sinir sistemi
üzerinden etki gösteren kas gevşetici bir ajandır.
• PARAFLEX®, karton kutuda, 20 tabletten oluşan blister ambalajlai'da sunulur. Tabletler, açık pembe, bir yüzünde “C” amblemi olan, kenarları kıvrık, yuvarlak, muntazam tabletler şeklindedir.
• PARAFLEX® iskelet kasındaki ağrı ve spazm (istemsiz kasılma) ile birlikte olan
rahatsızlığı iyileştirmek için fizik tedavi, istirahat ve diğer yöntemlere yardımcı olarak aşağıda belirtilen durumlarda kullanılır:
• Bel ağrısı,
• Boyun tutulması,
• Servikal sendrom (boyun, omuz ve kol ağrıları),
• Yangılı (inflamasyonlu) veya travmatik (darbelere bağlı) kas rahatsızlıkları,
• Tendon (kasları kemiğe bağlayan kas kirişleri) ve eklem rahatsızlıkları,
• Ortopedik işlemler sırasında.

2. PARAFLEX®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler PARAFLEX®'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

^ •Eğer PARAFLEX®'in herhangi bir bileşenine karşı aşın duyarhysanız (alerjiniz varsa),

• Karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa (bu durum bazı kan tahlilleri ile anlaşılabilir),
• Akut porfiride (karın ağrısı ve kas kramplarına neden olan bir çeşit kalıtsal hastalık) kullanmayınız.

PARAFLEX®'İ aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Eğer ateş, döküntü, iştahsızlık, bulantı, kusma, yorgunluk, sağ üst kadranda (karnın sağ üst dörtte biri) ağrı, koyu renkli idrar veya sarılık gibi şikayetleriniz ortaya çıkarsa mutlaka doktorunuzu bu konuda bilgilendiriniz. Bu belirtiler, ilacın karaciğeriniz üzerindeki zararlı etkilerinin belirtisi olabilir. Bu durumda doktorunuz PARAFLEX® ile tedavinizi sonlandırabilir. Eğer karaciğer enzimleriniz (Örneğin; AST, ALT, alkalen fosfataz) veya bilirubin seviyelerinizde anormallik oluşursa da PARAFLEX® kullanımına doktorunuz tarafından son verilebilir.
• Eğer klorzoksazona alerjiniz varsa veya daha önceden başka ilaçlara karşı alerjiniz olduysa ilacınızı dikkatli kullanınız.
• PARAFLEX® kullanımı sersemlik yapabilir. Bu nedenle ilacınızı alkol veya merkezi sinir sistemini baskılayan ilaçlarla birlikte kullandığınız takdirde sersemlik etkisinin artabileceğini göz önünde bulundurunuz.
Bu uyai'ilar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PARAFLEX®'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Veri yoktur.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Klorzoksazon'un hamilelerde güvenliliği ispatlanmadığından PARAFLEX® hamilelik sırasında kullanılmamalıdır. Bu nedenle, doktorunuz mutlaka gerekli olduğunu söylemediği sürece hamilelik sırasında PARAFLEX®'i kullanmayınız.
PARAFLEX® kullanımı süresince gerekiyorsa uygun ve etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Klorzoksazon'un emziren annelerde güvenliliği ispatlanmamı ştır. Bu nedenle eğer emziriyorsanız PARAFLEX®'i kullanmayınız veya PARAFLEX® tedavisi alıyorsanız emzirmeyiniz.

Araç ve makine kullanımı

PARAFLEX®, sersemlik haline ve baş dönmesine sebep olabilir. Bu nedenle, araç veya makine kullanımı sırasında dikkatli olunuz. Hatta PARAFLEX® kullanımı süresince dikkat gerektiren işleri yapmamaya, ai'aç ve makine kullanmamaya çalışınız.

PARAFLEX®'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

PARAFLEX® in içeriğinde bulunan ponso 4R (El24) hassas kişilerde alerjik reaksiyona (aşın duyarlılık) sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

PARAFLEX®, alkol veya merkezi sinir sistemini baskılayan benzeri ilaçlarla birlikte kullanıldığında sersemlik halini artırabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız, veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. PARAFLEX® nasıl kullanılır?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinlerde, günlük doz genellikle günde 3-4 defa 1-2 tablettir (günde toplam 750 mg'dan 2000 mg'a kadar klorzoksazon). Gerekirse günde 3-4 defa 3'er tablete çıkılabilir (günde toplam 2250 mg'dan 3000 mg'a kadar klorzoksazon). İyileşme görülünce doz azaltılabilir. Doktorunuz PARAFLEX® ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir,

• Uygulama yolu ve metodu:

Tabletler bir bardak su ile birlikte almır.

• Değişik yaş gruplan

Çocuklarda kullanımı:

12 yaşmda ve daha büyük çocuklardaki doz, günde 3-4 defa 1/2 tablettir (günde toplam 375 mg'dan 500 mg'a kadar klorzoksazon). Çocuklara verirken tabletler kırılabilir veya uygun bir gıda ile karıştınlabilir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda kullanımına ilişkin özel bir durum bulunmamaktadır.

• Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer PARAFLEX®'in etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla PARAFLEX® kullandıysanız

Aşırı doz kullanımı durumunda oluşabilecek belirtiler aşağıdaki gibidir:
• Başlangıçta bulantı, kusma veya ishalle birlikte sersemlik, baş dönmesi, bayılma hissi veya baş ağrısı,
• Sonra kırıklık ve tembelliği takiben kasların sahip olması gereken normal gerginliğini kaybetmesi ve istemli hareketlerin imkansızlaşması,
• Solunum sıkıntısı,
• Şok görülmeksizin kan basıncında düşme.

PARAFLE)^ 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


PARAFLEX®'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Unutulan dozdan sonraki dozun alınmasına zaman vai'sa, hatırlar hatırlamaz unutulan dozu alınız; ancak bir sonraki dozun zamanı yaklaşmışsa, unuttuğunuz dozu atlayınız.

PARAFLEX® ile tedavi sonlandırıldığmda oluşabilecek etkiler

Veri yoktur.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, PARAFLEX®'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, PARAFLEX®M kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

3
• ağız, yüz ve/veya boğazda şişme,
• nefes almada güçlük (göğüste sıkışıklık veya hırıltı),
• ölümcül olabilen veya şoka sebebiyet veren kan basıncında ani düşme.
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin PARAFLEX®'e karşı ciddi alerjiniz vai' demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz
• Kalp atım hızının artması (nabzınızın hızlanması),
• Kan damarlarının gevşemesi (kan basıncınızda düşme ile belirti verir, halsizlik, baş dönmesi, bayılma hissi oluşturabilir),
• Nefes darlığı,
• Mide kanaması,
• Karaciğer toksisitesi (kaşıntı, iştahta azalma, yorgunluk, deride veya gözlerin beyaz kısmında sararma, karın ağrısı, idrar renginde koyulaşma gibi belirtilerle kendini gösterir).
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz

Yaygın (her 100 kişide 1 kişiden fazla, her 10 kişide 1 kişiden az) olarak göıülen van etkiler:


• Anksiyete (kaygı, endişe),
• Sersemlik hissi (%6),
• Baş dönmesi (%9),
• Baş ağrısı (%5),
• Sinirlilik,
• Uyuşma,
• Baş dönmesi,
• Karın ağrısı,
• İştahsızlık,
• İshal (%2),
• Hazımsızlık (%1),
• Gaza bağlı mide-baı*sakta şişkinlik,
• Kanamaya bağlı katran renkli ve yumuşak kıvamlı, yapışkan nitelikli dışkı,
• Bulantı (%3),
• Kaşıntı,
• Döküntü,
• Ciltte renk değişikliği,
• Aşırı miktarda idrar yapma,
• Asteni (kuvvetsizlik, güçten düşme; %2),
• Vücut ağrısı,
• Ödem.

Yaygın olmavan (her 1000 kişide 1 kişiden fazla, her 100 kişide 1 kişiden az) van etkiler:


• Anormal düşünceler,
• Bilinç bulamkhğı,
• Depresyon (ruhsal çökkünlük).
Duygusal değişkenlik,
• Hipotoni (kasların gerginliğini yitirmesi),
Uykusuzluk,
• Öksürüğün artması,
Grip belirtileri,
• Nezle (rinit),
• Kabızlık,
• Ağız kuruluğu,
• Susama,
• Kusma,
• Terleme,
• İdrara çıkma sıklığının artması,
• Menoraji (adet kanama süresinin uzaması),
• Üşüme.

DiSer:


• Aşırı uyarılma,
• Ekimoz (deride morarma),
• Peteşi (nokta şeklindeki deri altı kanamaları),
• Kırıklık.
Bunlar PARAFLEX®'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya ecz,acımzı bilgilendiriniz.


5. Paraflex®'in saklanması

PARAFLE)^'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


30 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

Kutu üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden sonra PARAFLE)^ 'i kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:

Cilag A.G. - İsviçre lisansı ile Gürel İlaç Tic. A.Ş.
Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16 34382 Şişli-İSTANBUL Tel: (+90 212) 220 64 00 Fax: (+90 212) 222 57 59

Üretim Yeri:

Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.
Sofahçeşme Sokak, No: 72-74 34091 Edirnekapı-İSTANBUL Tel; (+90 212) 534 79 00 Fax: (+90 212) 521 06 44

Bu kullanma talimatı....tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Paraflex tablet

Etken Maddesi: klorzoksazon

Atc Kodu: M03BB03

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Paraflex tablet-KT
 • Paraflex tablet-KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.