Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Sistral Ampul Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Sistemik Antihistaminikler » Sistemik Antihistaminik İlaçlar » Aminoalkil etherler » Klorfenoksamin hidroklorur

KULLANMA TALİMATI

SİSTRAL Ampul Enjeksiyon yoluyla uygulanır.

• Etkin madde:

Her bir ampulde (1mL) 10 mg klorfenoksamin hidroklorür

• Yardımcı maddeler:

Tween 80, sitrik asit anhidr, %10 sodyum hidroksit (pH
için), enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.

_

Bu Kullanma Talimatında:


1. SİSTRAL nedir ve ne için kullanılır?


2. SİSTRAL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. SİSTRAL nasıl uygulanır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. SİSTRAL'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. SİSTRAL nedir ve ne için kullanılır?

SİSTRAL, hemen hemen renksiz, berrak veya çok hafif opalesans çözelti şeklinde bir üründür. Antihistaminikler denilen ilaç grubuna ait klorfenoksamin hidroklorür maddesini içermektedir. Bu ilaç aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır:
• Kaşınma ile birlikte görülen cilt hastalıkları (egzama, ürtiker)
• Bazı genel hastalıklar (şeker hastalığı, suçiçeği vb.)
• Böcek sokmaları
• Serum hastalığı
• Alerjik nezle
• Quinke ödemi
• Alerjik nedenli mide-bağırsak hastalıkları

2. SİSTRAL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler SİSTRAL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Parabenler denilen maddelere, etkin madde olan klorfenoksamine ve/veya SİSTRAL'in içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz veya dayanıksızlığınız var ise SİSTRAL kullanmayınız.
• Glokom (göz içi basıncınm yüksek olması) veya idrar tutukluğunuz varsa SİSTRAL kullanmayınız
• Gebeliğin ilk üç ayı içerisinde iseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız SİSTRAL kullanmayınız.

SİSTRAL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

SİSTRAL tek başına kullanıldığında reaksiyon gösterme zamanını geciktirebilmektedir. Bu nedenle SİSTRAL kullanırken araç veya dikkat gerektiren makineleri kullanmayınız.
SİSTRAL küçük çocuklara yüksek dozda uygulandığında vücutta aşırı uyarılmalara neden olabilir. Bu nedenle ilacın dozunun doğru ayarlanması ve doktor kontrolünde verilmesi gerekmektedir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

SİSTRAL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yolu açısından yiyecek ve içecekler ile etkileşimi yoktur.

Hamilelik

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


SİSTRAL hamileliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır. Diğer aylarda kullanılıp kullanılmayacağına doktorunuz karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.


Emzirme

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


SİSTRAL emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Sakinleşmeye ve uyku haline neden olabileceğinden SİSTRAL uygulanan hastalar araç ve makine kullanımından kaçınmalıdır.

SİSTRAL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

SİSTRAL'in içeriğindeki yardımcı maddeler ile ilgili özel bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

SİSTRAL, alkol veya merkezi sinir sistemini etkileyerek uyuşukluğa yol açan (depresyon ilaçları gibi) ilaçlar ile birlikte kullanıldığında bu ilaçların uyku verici etkisini artırmaktadır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. SİSTRAL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak dozunuzu belirleyecektir.

Uygulama yolu ve metodu:

SİSTRAL kas içine veya damar içine enjeksiyon ile uygulanmaktadır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Doktorunuz hastalığa bağlı olarak dozu belirleyecektir.

Yaşlılarda kullanım:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak dozunuzu belirleyecektir.

Özel kullanım durumları Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalar için özel bir doz önerisi yoktur.

Eğer SİSTRAL'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla SİSTRAL kullandıysanız:

Eğer kullanmanız gerekenden daha fazla SİSTRAL kullanmışsanız uyku hali, baş dönmesi, idrar tutamama ve konsantre olma güçlüğü ortaya çıkabilir. Ağır zehirlenmelerde göz bebeğinde genişleme, görme bozuklukları, taşikardi (kalbin atım sayısında artma), hipotoni (sinirsel uyarılabilirliğin veya kas katılığının azalması) ve ateş meydana gelebilir. Bu belirtiler sizde oluşursa derhal hastaneye gidiniz.

SİSTRAL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


SİSTRAL'i kullanmayı unutursanız:

Doktorunuz ilacınızı uygun şekilde almanızı sağlayacaktır.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.


SİSTRAL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

SİSTAL tedavisini bıraktığınızda olumsuz bir etki oluşması beklenmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, SİSTRAL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Özellikle hassas kişilerde yorgunluk, baş dönmesi, koordinasyon bozuklukları ve ağız kuruluğu
Bu SİSTRAL'in hafif yan etkisidir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. SİSTRAL'in saklanması

SİSTRAL'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SİSTRAL'i kullanmayınız.


Eğer ürün ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz SİSTRAL'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

İ.E.ULAGAY İlaç Sanayii TÜRK A.Ş Davutpaşa Cad. No:12, (34473) Topkapı - İSTANBUL

Üretici:

İ.E.ULAGAY İlaç Sanayii TÜRK A.Ş Davutpaşa Cad. No:12, (34473) Topkapı -İSTANBUL
Bu kullanma talimatı..............tarihinde onaylanmıştır.

İlaç Bilgileri

Sistral Ampul

Etken Maddesi: Klorfenoksamin hidroklorür

Atc Kodu: R06AA06

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Sistral Ampul-KT
 • Sistral Ampul-KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.