Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Systral Jel Kullanma Talimatı

Dermatolojik İlaçlar » Antiprüritik İlaçlar » Kaşıntı Giderme İlaçları » Vücut Yüzeyine Uygulanan Antihistaminikler » Klorfenoksamin (topikal)

KULLANMA TALİMATI SYSTRAL Jel Cilt üzerine, haricen uygulanır.

• Etkin madde:

1 gram jelde 15 mg klorfenoksamin hidroklorür bulunur.

• Yardımcı maddeler:

Sodyum dihidrojen fosfat.2 H2O, sodyum
monohidrojenfosfat.12 H2O, hidroksietilselüloz, etil-4-hidroksibenzoat sodyum tuzu, propil-4-hidroksibenzoat sodyum tuzu, sodyum benzoat, deiyonize su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.

_

Bu Kullanma Talimatında:


1. SYSTRAL nedir ve ne için kullanılır?


2. SYSTRAL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. SYSTRAL nasıl uygulanır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. SYSTRAL'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. SYSTRAL nedir ve ne için kullanılır?

SYSTRAL, renksiz ya da hafif sarımsı jel şeklinde bir üründür. Antihistaminikler denilen ilaç grubuna ait klorfenoksamin hidroklorür maddesini içermektedir. Bu ilaç aşağıdaki alerjik, kaşıntılı deri hastalıklarında, bölgesel olarak cilt yüzeyine uygulanmaktadır:
• Böcek sokmaları,
• Ürtiker (kurdeşen)
• Egzema,
• Güneş yanığı,
• Yüzeysel yanıklar,
• Deniz anası yanıkları
• Donma sonucu oluşan alerjik durum

2. SYSTRAL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler SYSTRAL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Parabenler denilen maddelere ve/veya SYSTRAL'in içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz veya dayanıksızlığmız var ise SYSTRAL kullanmayınız.
• Özellikle süt çocukları ve küçük çocuklarda geniş satıhlı yanıklarda (örn. ateş yanıkları ve kaynar su yanıklarında) SYSTRAL kullanmayınız.

SYSTRAL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Geniş satıhlı yanıklarda, iltihabi olaylarla yapısal bütünlüğü bozulmuş deri kısımlarında veya özellikle geniş satıhlar halinde uygulandığında, SYSTRAL yan etkilere neden olabilmektedir. Bu gibi durumlarda nadir hallerde çocuklarda huzursuzluk, sersemlik hissi ve göz bebeğinde genişleme, yetişkinlerde yorgunluk ve ağız kuruluğu gelişebilir. Tedavinin kesilmesini takiben bu belirtilerin tamamı kaybolur.
Devamlı kullanım süresi 7 günü aşmamalıdır.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

SYSTRAL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yolu açısından yiyecek ve içecekler ile etkileşimi yoktur.

Hamilelik

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


SYSTRAL'in hamilelikte kullanımına ilişkin bilinen zararlı etkisi bulunmamakla birlikte hamileliğin ilk üç ayında geniş yüzeylere uygulanmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.


Emzirme

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


SYSTRAL emzirme döneminde meme bölgesine uygulanmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

SYSTRAL'in araç ve makine kullanımını üzerine olumsuz bir etkisi yoktur.

SYSTRAL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

SYSTRAL'in içeriğindeki yardımcı maddeler ile ilgili özel bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

SYSTRAL'in diğer ilaçlar ile bilinen bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. SYSTRAL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde SYSTRAL derinin hastalıklı ve kaşıntılı kısımlarına günde birçok defa sürülebilir.
Belirtiler hafifleyinceye kadar uygulanır.
Kullanım süresi 7 günü aşmamalıdır

Uygulama yolu ve metodu:

SYSTRAL deri üzerine bölgesel olarak uygulanır. Uygulama sonrası hava geçiren bandajlar kullanılmalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklar için özel bir doz önerisi yoktur.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlı hastalar için özel bir doz önerisi yoktur.

Özel kullanım durumları Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalar için özel bir doz önerisi yoktur.

Eğer SYSTRAL'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla SYSTRAL kullandıysanız:

Özellikle süt çocuklarında ve küçük çocuklarda ciddi yanıklar ve haşlanmalar gibi iltihabi değişiklikler bulunan geniş cilt alanlarına uygulandığında dozun aşılması söz konusu olabilir. Fazla doz kullanıldığında çocuklarda nadiren huzursuzluk, zihin bulanıklığı ve göz bebeğinde genişleme; yetişkinlerde ise yorgunluk ve ağız kuruluğu görülebilir. Bu belirtiler, ilacın bırakılmasıyla tamamen ortadan kalkar.

SYSTRAL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


SYSTRAL'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.


SYSTRAL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

SYSTAL tedavisini bıraktığınızda olumsuz bir etki oluşması beklenmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, SYSTRAL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, SYSTRAL'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz ve size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Vücutta geniş alanlara uygulanma sonucu, ani gelişen hırıltılı nefes alma, nefes almada güçlük, göz kapakları, yüz veya dudaklarda şişme, döküntü veya kaşıntı (özellikle tüm vücutta) gibi şiddetli alerjik reaksiyon belirtileri
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise SYSTRAL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye ve hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Vücutta geniş alanlara uygulanma sonucu uyuşukluk Bu SYSTRAL'in hafif yan etkisidir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. SYSTRAL'in saklanması

SYSTRAL'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SYSTRAL'i kullanmayınız.


Eğer ürün ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz SYSTRAL'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

İ.E.ULAGAY İlaç Sanayii TÜRK A.Ş Davutpaşa Cad. No:12, (34473) Topkapı - İSTANBUL

Üretici:

İ.E.ULAGAY İlaç Sanayii TÜRK A.Ş Davutpaşa Cad. No:12, (34473) Topkapı -İSTANBUL
Bu kullanma talimatı..............tarihinde onaylanmıştır.

İlaç Bilgileri

Systral Jel

Etken Maddesi: Klorfenoksamin hidroklorür

Atc Kodu: D04AA34

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Systral Jel-KT
 • Systral Jel-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Systral
 • Systral 15 Mg 20 Gr Jel
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.